BIOELECTRICAL CORRELATES OF AGE-DEPENDENT INTERACTIONS OF EMOTIONAL AND COGNITIVE PROCESSES  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91150
Type K
Principal investigator Molnár, Márk
Title in Hungarian ÉRZELMI ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉLETKORFÜGGŐ BIOELEKTROMOS KORRELÁTUMAI
Title in English BIOELECTRICAL CORRELATES OF AGE-DEPENDENT INTERACTIONS OF EMOTIONAL AND COGNITIVE PROCESSES
Keywords in Hungarian érzelmi folyamatok, életkor, kognitiv funkciók, elektrofiziológia
Keywords in English emotional processes, age, cognitive functions, electrophysiology
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)95 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Neurology, cerebrovascular disorders, psychiatry and mental health (Council of Medical and Biological Sciences)5 %
Ortelius classification: Neurology, Psychiatry
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Boha, Roland
Czigler, Balázs
Czigler, István
Gaál, Zsófia Anna
Hidasi, Zoltán
Sulykos, István
Tóth, Brigitta
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 12.818
FTE (full time equivalent) 14.09
state closed project
Summary in Hungarian
Háttér: jól ismert, hogy az érzelmek befolyásolják a kognitív folyamatokat, de kevéssé tisztázott, hogy az életkor előrehaladtával ez a kölcsönhatás hogyan változik.

Módszerek: Két életkorcsoportban (20-30 év, 60-70 év), valamint Minimal Cognitive Impairment diagnózissal kiválasztott személyeken EEG, feladatfüggő kiváltott potenciálok, EKG, és elektrodermális aktivitás regisztrálását végezzük. Vizuális és akusztikus ingerekkel kiváltott, pozitív és negativ jellegű érzelmi folyamatoknak a memória-, és figyelmi teljesítményekre gyakorolt, életkorfüggő vonatkozásait elemezzük.

Várt eredmények: megfigyeléseink feltehetőleg adatokat szolgáltatnak az idős korosztályra jellemzőnek tartott “pozitív bias” elmélet érvényességét tekintve. A felkészülési-figyelmi folyamatokkal összefüggő potenciálokat befolyásoló érzelmi töltésű inger hatása a fiatal korcsoportban kifejezettebb lehet, melyet frekvencia-, és területi-jellegzetességekkel bíró EEG-szinkronizáció kísér. E változások az MCI-betegeken az idős személyeken tapasztalt EEG frekvencia tartományban, de attól eltérő területi jellegzetességekkel várhatók. Az időskori munkaemlékezeti kapacitás-csökkenés mögött figyelmi zavarok megléte valószínűsíthető.

Felhasználás: az öregedéssel együttjáró kognitív hanyatlás érzelmi hátterének feltárása segíthet e jelenség pszichológiai, szociológiai és orvosi vonatkozásainak megfelelő értelmezésében.
Summary
Background and significance: although the influence of emotional process on cognitive processes is well known, it is less clear how this relationship is altered by age.

Methods: subjects in two age groups (20-30 yrs, 60-70 yrs,) and patients with Minimal Cognitive Impairment (MCI) will participate in the study. EEG, event-related potentials, electrocardiogram and electrodermal activity will be recorded. Age-dependent electrophysiological correlates of various types of memory and attentional processes, altered by visual and auditory stimuli having positive or negative valence will be studied.

It is expected that the data will shed light on the validity of the theory of “positive bias”, presumed to characterize the elderly. The valence-dependent effect of stimuli affecting potentials accompanying expectancy may be more apparent in young subjects which will be characterized by frequency-, and region specific EEG symchronization. In the MCI patients these changes may appear in frequency ranges close to those seen in the elderly, but are expected to be observed with different regional characteristics. The decline of working-memory in the elderly may correspond to attention-deficit.

Benefit: Clarification of the processes underlying the emotion-dependent mechanisms behind the deterioration of cognitive processes in aging may help in their adequate psychological, social and medical evaluation.

 

Events of the project

 
2012-02-10 11:50:38
Résztvevők változása
2011-06-21 12:38:48
Résztvevők változása
2010-06-29 15:20:32
Résztvevők változása
Back »