Bioassay-guided isolation of antiproliferative compounds from plants and biotechnological sources and their in vitro/in vivo studies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91156
Type PD
Principal investigator Móricz, Ágnes
Title in Hungarian Antiploriferatív anyagok biológiai vizsgálattal irányított izolálása növényekből és biotechnológiai forrásokból és azok in vitro/in vivo tanulmányozása
Title in English Bioassay-guided isolation of antiproliferative compounds from plants and biotechnological sources and their in vitro/in vivo studies
Keywords in Hungarian növényi drogok, rétegkromatográfia, bioautográfia, BioAréna, in vivo üvegházi kísérletek, műszeres analízis
Keywords in English plant drugs, layer chromatography, bioautography, BioArena, in vivo greenhouse experiments, instrumental analysis
Discipline
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Analytical Chemistry (Council of Physical Sciences)50 %
Ortelius classification: Instrumental analysis
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Starting date 2011-03-01
Closing date 2014-02-28
Funding (in million HUF) 5.357
FTE (full time equivalent) 2.39
state closed project
Summary in Hungarian
A munka célja a kiemelt növénycsaládok egyes fajainak különböző részeiben található aktív alkotóelemek biológiai értékelés irányította izolálása, azt követő meghatározása, és további in-vitro és in-vivo biológiai vizsgálata. Az izolálást bioautográfia (bioaktivitás teszt) irányításával TLC, preparative TLC és off-line/on-line OPLC vagy oszlopkromatográfiás elválasztási módszerek segítségével végzem el. Az aktív komponenseket spektroszkópiás és spektrometriás technikákkal azonosítom. Az antimikrobiális hatás mechanizmusának a vizsgálatára BioAréna in-vitro rendszert alkalmazok. Az in-vivo kísérleteket üvegházban végzem el bab-babrozsda (Uromyces phaseoli) kapcsolat rendszerben. A munka fő célja természetes eredetű komponensek keresése, melyek ígéretes vegyületek lehetnek növényi patogénekkel vagy másokkal szemben.
Summary
The objectives of this project are the bioassay-guided isolation of the active components of different parts of plants from highlighted families, their subsequent identification, additional in-vitro and in-vivo biological investigation. The isolation is performed by TLC, preparative TLC and off-line/on-line OPLC or column chromatographic separation methods guided with bioautography as bioactivity test. The active components are identified using spectroscopic, and spectrometric techniques. BioArena in-vitro assay is applied for the study of mechanism of antimicrobial action. The in-vivo experiments are performed in the greenhouse conditions with the use of bean and bean rust (Uromyces phaseoli) relationship system. The main aim of this work is to find naturel components, which are promising substances against plant pathogens or others.
Back »