Carbon - metal (Ti) nanocomposite thin films  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91162
Type PD
Principal investigator Balázsi, Katalin
Title in Hungarian Szén - fém (Ti) nanokompozit vékonyrétegek
Title in English Carbon - metal (Ti) nanocomposite thin films
Keywords in Hungarian nanokompozit, C-Ti, TEM, biokompatibilitás, keménység
Keywords in English nanocomposite, C-Ti, TEM, biocompatibility, hardness
Discipline
Material Science and Technology (engineering and metallurgy) (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nanotechnology (Materials technology)
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent MTA Research Institute for Technical Physics and Materials Science
Starting date 2011-09-01
Closing date 2014-08-31
Funding (in million HUF) 2.468
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás témája a nanokompozit szén - fém (Ti) vékonyréteg előállítása magnetronos porlasztással és a növekedési mechanizmusának elektronmikroszkópos vizsgálata. Vizsgálat tárgyát képezi továbbá a kialakulás fizikai és kémiai folyamatainak feltárása, a kialakuló szerkezet és a fizikai tulajdonságok közötti kapcsolatok meghatározása. A kutatómunka új nanokompozit rétegek kifejlesztését segíti elő (szem előtt tartva a funkcionális alkalmazásokat), melyek megnövelik a rétegek alkalmazásainak lehetőségeit . Védőbevonatok, hidrofób anyagok, öntisztuló vagy biokompatibilis bevonatok lehetnek majd a megcélzott alkalmazási területek. A kutatómunka fő célja ugyanazzal a technikával előállított (magnetronos porlasztás), de különböző depozíciós paraméterekkel kifejlesztett C-Ti bevonatok előállítása, melynek különböző alkalmazási területei lehetnek. Így például, öntisztulő védőbevonat dekoratív és használati tárgyakra, mobiltelefon borítókra és a biokompatibilisal rendelkező TiCN réteg testi implantátumként való alkalmazása is előnyős lehet. Az elért kutatási eredményeket referált szakmai folyóiratokban, nemzetközi konferenciákon előadás és poszter formájában, illetve konferencia kiadványokban megjelenő cikkek formájában közöljük.
Summary
The planned research will be the nanocomposite carbon – metal (Ti) thin films preparation by magnetron sputtering and the investigation of their growth mechnaism by electron microscopy.
Furthermore, the formation of physical and mechanical processes, the relationship between the evolving structure and physical properties of films will be excavate.
This research work will relieved the development of new nanocomposite thin films ( considering the functional applications), which grease the application potencial of films.
The main aims of research work are the development of different carbon-metal (Ti) coatings by magnetron sputtering but at various deposition parameters, which will be applied as self-cleaning protective coating for decorative things, for mobil phones, and as biocompatible TiCN coating for body implants.
The realized research results will be published in international journals with high impact factors, and will be presented on national and international conferences as presentation or posters.
Back »