Developing a method for determining saturated and near saturated hydraulic conductivity of the main soil types of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91163
Type K
Principal investigator Fodor, Nándor
Title in Hungarian Módszer kidolgozása Magyarország főbb talajféleségei telített és telítés közeli vízvezetőképességének megadására
Title in English Developing a method for determining saturated and near saturated hydraulic conductivity of the main soil types of Hungary
Keywords in Hungarian vízvezetőképesség, adatbázis, modellezés
Keywords in English conductivity, database, modelling
Discipline
Soil sciences, soil biology, soil chemistry, soil physics (Council of Complex Environmental Sciences)90 %
Hydrology, Hydrogeology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Panel Life Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of HAS
Participants Rajkai, Kálmán
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-07-31
Funding (in million HUF) 10.230
FTE (full time equivalent) 2.04
state closed project
Summary in Hungarian
A talajtani adatbázisok komoly hiányossága, hogy a talaj vízgazdálkodása szempontjából igen fontos telítési vízvezető-képessége vagy hiányzik vagy gyakran csak becsléssel származtatták az adatbázis egyéb elemeiből vagy ha megmérték is, a mérések során vagy többféle módszert alkalmaztak vagy igen kicsi méretű mintát használtak. A különböző módszerrel meghatározott vezetőképesség értékek miatt az adatbázison a vízvezető-képesség becslésére szolgáló pedotranszfer függvények kidolgozása problematikus. A néhány cm-es mintaméretből következik, hogy a talajszelvény szintű (pedonméretű) reprezentativitás nem egyértelmű. Annak érdekében, hogy Magyarország talajaira a talajok telítési vízvezető-képességére módszertanilag egységes adatbázis legyen összeállítható, amelyben a mért értékek megfelelően reprezentálják a mintavételi hely talajszelvénnyel jellemzett talaját, olyan módszer kidolgozását tervezzük, amellyel bolygatatlan mintákon történő méréssel, tetszőleges talaj pedonléptékű telített és telítésközeli vízvezető-képesség értékei határozhatók meg laboratóriumi körülmények között. Az új módszert Magyarország mezőgazdasági szempontból jellemző talajtípusaira tesztelnénk. Az új módszerrel bővíthetnénk a már meglévő talajtani adatbázisainkat és előkészíthetnénk egy pedonléptékű vízvezető-képesség becslőeljárás kidolgozását. Olyan talajtani adatbázis kialakítására szolgáló módszertan alakulna ki, melynek segítségével a több kutatóhelyen is használt vízgazdálkodási szimulációs modellek az ország teljes területére használhatóvá válnának.
Summary
Although the saturated hydraulic conductivity is an important parameter in terms of the soil water regime it is often missing or only estimated from other elements of the database, or if it was measured either different methods were employed or the samples were too small. Because of the different methods applied development of pedotransfer functions is problematic using such databases. Resulting from the applied small samples the determined conductivity value might not be characteristic of the soil profile (pedon). In order to create a methodologically homogeneous conductivity database for Hungarian soils in which the measured values are representative of the soil profile of the samples, a new method is to be made with which the saturated and near saturated water conductivity of undisturbed pedon-scale samples taken from any soil can be determined in the lab. The new method will be tested for agriculturally characteristic soils of Hungary. Using the new method the existing soil databases can be extended and the development of padon-scale pedotransfer function for hydraulic conductivity can be prepared. With the help of the new methodology the presently used water balance simulation models could be applied to the whole territory of the country.
Back »