Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91177
Type K
Principal investigator Szarka, László
Title in Hungarian Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában
Title in English Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe
Keywords in Hungarian pártrendszerek, etnikai pártok, választójog, kormányzat, érdekképviselet
Keywords in English party systems, ethnic parties, electoral law, governance, policy representation
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Governance
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Constitutional law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Ethnic and National Minority Studies Institute of the HAS
Participants Kántor, Zoltán
Salat, Levente
Tóth, Norbert
Vizi, Balázs
Starting date 2010-03-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 1.924
FTE (full time equivalent) 1.79
state closed project
Summary in Hungarian
A „Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában” című kutatási projekt négy közép- és kelet-európai ország, Szlovákia, Románia, Szerbia, valamint Bulgária politikai- és pártrendszerét vizsgálja, alapvetően az érintett államokban működő és parlamenti képviselettel rendelkező etnikai alapú kisebbségi politikai pártok aspektusából. A kutatás az etnikai kisebbségi pártok parlamenti képviseletének alkotmány- és választójogi feltételeivel, parlamenti érdekartikulációjának és érdekképviseletének gyakorlatával, illetve lehetőségeivel, az alkotmányos berendezkedéshez való viszonyukkal, a pártdemokráciával és a politikai rekrutációval, a politikusi karrier utakkal, valamint azok pártrendszerekben elfoglalt helyével kapcsolatos kérdésekre keresi a választ. A projekt során elsősorban a politika- továbbá a jogtudomány által alkalmazott és kiérlelt módszerek, ideértve különösen az alkotmányjog, a nemzetközi közjog, és az összehasonlító pártrendszer-kutatások metodikáját, kerülnek alkalmazásra. Az elemzés továbbá keresi a Nyugat-Európában működő kisebbségi politika pártokkal való összevetés lehetőségét is, a korábbi, hasonló témában végzett OTKA-kutatások eredményeit is felhasználva a kisebbségi pártok „közép-kelet-európai parlamenti modelljét” kívánja feltárni. A projekt végeredményét angol nyelvű, nemzetközi kiadónál megjelentetett kiadvány foglalja össze.
Summary
The research project called ’Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe’ analyzes four Central and Eastern European Countries’, namely Slovakia, Romania, Serbia and Bulgaria’s political and party systems basically from a point of view of minority political parties functioning and having representation in parliaments of the countries mentioned above. The research focuses especially on questions raised by the practice and possibilities of interest articulation and the representation of interests of the parties in question, and also their ideas about electoral law and the constitutional system of the territorial states, furthermore party democracy, selection and career of politicians and the position of such parties within the given party-system as a whole. First of all methods of political and legal science including particularly those applied by constitutional law, public international law, and comparative party-system analyses are to be applied during the project. In addition the project seeks the possibility of comparing the so-called Western-European models to their Eastern counterparts based on primarily the results of former OTKA-projects. The outcome of the research is going to be published in a book at an international publisher.
Back »