Impact of climate change on Homopterous insect problems in Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91179
Type K
Principal investigator Kozár, Ferenc
Title in Hungarian A klímaváltozás hatásai Homoptera csoportok által okozott rovar problémákra Európában
Title in English Impact of climate change on Homopterous insect problems in Europe
Keywords in Hungarian globális felmelegedés, Homoptera, Coccoidea, Aleyrodoidea, Flatidae, új kártevők
Keywords in English global warming, Homoptera, Coccoidea, Aleyrodoidea, Flatidae, new pests
Discipline
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Participants Fetykó, Kinga Gabriella
Tóbiás, István
Starting date 2009-03-01
Closing date 2013-02-28
Funding (in million HUF) 17.148
FTE (full time equivalent) 5.66
state closed project
Summary in Hungarian
Az elmúlt években egy sor rovarfaj jelentősen terjedt északra Európában, átlagosan 20-50 km/év sebeséggel. Egyes esetekben ugrásszerű terjedéssel rövid idő alatt 200-800 km-es változás is megfigyelhető. Az enyhébb telek jelentősen segíthetik a rovarok észak irányú terjedését.
A tervezett kutatások fő irányai: terjedés, fenológia, populációdinamika, biodiverzitás.
Célok: Vizsgálni néhány fontos gyümölcs és dísznövény kártevő faj, mint a D. perniciosus, P. pentagona további terjedését. A tervezet egy sor új Európában terjedő kártevő fajra is kiterjed, mint az I. purchasi, U. euonymi, C. juniperi, C. minima, C. japonicus P. comstocki, a dísznövényeken, L. pusilla fenyőkön, N. immeretina szőlőn, A. purpurea fűveken (Coccoidea); B. cotesii rózsán, B. tabaci a virágokon, A. guyavae őszibarackon (Aleyrodoidea); M. pruniosa (Flatidae) (délről északra terjedők); P. regalis, és E. hydrangeae dísznővényeken (észak-nyugatról délkelet felé terjedők).
Egy új Európai rovarhőmérő program tervkoncepciójának kidolgozása, amely az Athén-Brüsszel és a Róma-Kiev tengelyek mentén 1-4 dimenziós rovarhőmérőként működik. Ennek segíségével mérhető lesz a terjedés iránya, sebessége, az egyedszám változékonysága.
A kisérletek és felvételezések az autósztrádákra koncentrálódnak, amelyek ökológiai folyosóként szolgálnak, megfelelő csapda üzemeltetési körülményeket és standard körülményeket biztosítanak Európa különböző részein egy monitoring hálózathoz. A sztráda mint a hőmérő kapillárisa jelenik meg és higany helyett az egyes rovarfajok mozgását figyeljük.
Az itt tervezett kutatási model és a fejlesztendő módszerek hasznosak lehetnek más rovar csoportok gyomok vizsgálatára hazánkban és alapul szolgálhat egy későbbi Európai Úniós pályázathoz is.
Summary
In the recent years several insect species have shown substantial northward area expansion in Europe, of an average speed of 20-50 km/year. In several cases an unexpected, abrupt movement for 200-800 km northward, over short period of time were found. The warmer winters could promote the northward expansion of insects.
Main subjects of the studies are: distribution, phenology, populationdynamics, biodiversity.
Aims: To study the further distribution of several important pest species as D. perniciosus, P. pentagona, of fruit trees and ornamentals. The project should include important new pests spreading in Europe as: I. purchasi, U. euonymi, C. juniperi, C. minima, C. japonicus P. comstocki, all mostly on ornamentals, L. pusilla on pine trees, N. immeretina on grape, A. purpurea on grasses (Coccoidea); B. cotesii on Rosa sp., B. tabaci on flowers, A. guyavae on peach (Aleyrodoidea); M. pruniosa (Flatidae) (all spreading from South to North); P. regalis, and E. hydrangeae on ornamental plants (spreading from North-West towards South-East).
Development of a new concept an European insect thermometer project working along the Athen-Bruxelles and Rome-Kiev axises, using one, two, three, four dimensional insect thermometer method. It would be possible to establish the direction, speed, and variability of spreading.
The experiments are concentrated on the highways, what are ecological corridors, and are convenient to place insect traps in different parts of Europe as a monitoring network. The highways could serve as standard, permanent capillar of the insect termometer.
The research model proposed in this grant proposal, the developed methods and infrastructura could be useful for other projects on different insect and weed groups in Hungary and further in a wider European Union project.

 

Events of the project

 
2012-01-16 14:27:31
Résztvevők változása
2011-07-20 14:14:01
Résztvevők változása
Back »