Have the East-Central-European Democracies Stabilised? A Comparative Political Science Analysis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91187
Type K
Principal investigator Fricz, Tamás
Title in Hungarian Stabilizálódtak-e a kelet-közép-európai demokráciák? Komparatív politikatudományi elemzés
Title in English Have the East-Central-European Democracies Stabilised? A Comparative Political Science Analysis
Keywords in Hungarian demokratizáció, konszolidáció, stabilizáció, tranzitológia
Keywords in English democratisation, consolidation, stabilisation, transitology
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Political sciences
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences)
Starting date 2011-02-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 2.062
FTE (full time equivalent) 1.50
state closed project
Summary in Hungarian
Stabilizálódtak-e a közép-kelet-európai demokráciák? Komparatív politikatudományi elemzés

A kutatás arra vállalkozik, hogy megvizsgálja, közel húsz évvel a rendszerváltás után milyen mértékben konszolidálódtak és stabilizálódtak a közép-európai demokráciák, illetve fennáll-e még a veszélye a destabilizációnak. Melyek a stabil demokrácia kritériumai és mennyire felelnek meg ezeknek az új demokráciák? Ezzel összefüggésben a következő szempontok szerint végezzük az elemzést.
1. A demokratikus átmenetekkel foglalkozó, ún. tranzitológiai szakirodalom feldolgozása, különös tekintettel az aktor-központú, illetve a neoinstitucionalista elméleti irányzatok megállapításaira.
2. Közép-európai országtanulmányok készítése: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország közel húsz éves demokratikus berendezkedésének és működésének vizsgálata.
3. A komparatív vizsgálat keretében a fejlett nyugat-európai demokráciák stabilitás-kritériumainak feldolgozása a nemzetközi szakirodalom, illetve Németország és Ausztria demokratikus viszonyainak vizsgálatán keresztül.
4. A komparatív vizsgálat eredményeként annak összegzése, hogy léteznek-e a demokráciák stabilizálódásának közös, Nyugat-Európára és Közép-Európára egyaránt érvényes kritériumai, avagy az új demokráciák esetében ennek sajátos és eltérő feltételei vannak. Kísérlet történik egy új demokrácia-tipológai kifejtésére
Summary
Have the East-Central European Democracies Stabilised? A Comparative Political Science Analysis

The research embarks on studying to what extent the Central European democracies have been consolidated and stabilised almost twenty years after the change of the system, and on finding out whether the danger of destabilisation was still present. What are the criteria of a stable democracy and how far the new democracies meet them? In this context the analysis would be performed along the following items:
1. Processing the so-called literature of ‘transitology’, dealing with democratic transitions, with special regard to the actor-centred as well as neo-institutional theoretical approaches.
2. Preparing Central European country studies that would study the democratic setup as well as its functioning of Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary looking back to almost twenty years of existence.
3. Processing the stability criteria of the developed West European democracies within the framework of a comparative study, based on international literature as well as the democratic conditions in Germany and Austria.
4. Summing up on the basis of the results of the comparative study whether there are common criteria of the stabilisation of democracies valid for West as well as Central Europe, or whether it has different and specific conditions for the new democracies. An attempt would be made also for the exposition of a new typology of democracy. Are the Central European democracies in the process of stabilisation? There will be a comparative analysis of Central and West European democracies.

 

Events of the project

 
2011-12-19 11:07:47
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »