Hume Interpretations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91200
Type PD
Principal investigator Demeter, Tamás
Title in Hungarian Hume-értelmezések
Title in English Hume Interpretations
Keywords in Hungarian Hume, antropológia, tudomány, tudásszociológia, morál pszichológia
Keywords in English Hume, anthropology, science, sociology of knowledge, moral psychology
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Epistemology
Panel Culture
Department or equivalent MTA Filozófiai Kutatóintézet
Starting date 2009-04-01
Closing date 2012-04-30
Funding (in million HUF) 1.241
FTE (full time equivalent) 1.23
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás során egyrészt Hume _Tanulmány az emberi értelemről_ c. művének új nézőpontú értelmezését fogjuk kidolgozni. Eszerint a _Tanulmány_ az _Értekezés az emberi természetről_ c. műben kidolgozott konzervatív antropológia alapzatáról reflektál a tudományos kutatás módszertani átalakulására, és ezzel a háttérrel válaszol a filozófia ''Mit lehet tudnom?'' alapkérdésére. Az értelmezés szociologizáló olvasatot nyújt, amennyiben Hume belátásait a kortárs történeti-társadalmi kontextus felől közelíti meg, és a _Tanulmány_ értelmét ebbe ágyazva rekonstruálja. A kutatás során ezért megvizsgáljuk az eszmetörténet szociologizáló megközelítéseinek módszertani teherbíróképességét is, hogy az értelmezés számára a legmegfelelőbb elméleti keretet konstruálhassuk meg.
Másrészt figyelmet fordítunk az _Értekezés_ és a _Tanulmány az erkölcs alapelveiről_ c. művek erkölcsfilozófiájának különbözőségére, mely a szakirodalomban gyakran elsikkad. Úgy érvelünk, hogy míg a szimpátia az _Értekezésben_ csak látszólag játszik megkerülhetetlen szerepet, addig a _Tanulmányban_ Hume olyképpen módosít perspektíváján, hogy szerepe valóban megkerülhetetlen lesz.
Summary
The proposed project aims, on the one hand, at a new interpretation of Hume's _Enquiry concerning Human Understanding_. We propose to interpret this work as a reflection on the methodological novelties of the 'Scientific Revolution' against the background of the anthropology he provides in his _Treatise on Human Nature_, an anthropology that can be aptly characterised as 'conservative'. Hume's _Enquiry_ thus provides a new answer to the fundamental question ''What can I know?''. The proposed interpretation offers a sociological reading as far as it reconstructs Hume's insights and arguments with an awareness of their social-historical contexts. Therefore, we also intend to explore the methodology of sociological interpretations in order to establish a framework of interpretation most promising for the present enterprise.
On the other hand, we shall focus on the differences between the moral outlooks of Hume's _Treatise_ and _Enquiry concerning the Principles of Morals", which is mostly overlooked in the secondary literature. We shall argue that while sympathy plays only a seemingly central role in _Treatise_, later Hume's perspective changes and its importance becomes much more central in his _Enquiry_.
Back »