Catalogue of the Hungarian Folksong Types  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91207
Type K
Principal investigator Richter, Pál
Title in Hungarian A Magyar Népdaltípusok Katalógusa
Title in English Catalogue of the Hungarian Folksong Types
Keywords in Hungarian népzene, stíluselemzés, osztályozás
Keywords in English folkmusic, stylistic analysis, classification
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ethnomusicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Participants Dobszay, László
Pávai, István
Richter, Pál
Szendrei, Janka
Starting date 2011-04-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 1.135
FTE (full time equivalent) 4.02
state closed project
Summary in Hungarian
Az 1970-es években a teljes magyar népzenei anyagról típusok és stílusok szerint rendezett áttekintés készült. Ennek három kötetesre tervezett kiadása a sorozat I. kötetével 1988-ban (magyar változat) ill. 1990-ben (angol változat) indult meg. Az I. kötet 1000 oldalon 838 népdaltípust közölt 1600 kottapéldával illusztrálva. Egyéb, nemzetközi jelentőségű fontos munkák miatt a folytatás és befejezés elhalasztódott. A projekt keretében most elkészülne a II. kötet, és előkészítő elemzéseket végeznénk a III. kötethez. A II. kötet négy nagy stiláris tömböt tartalmaz; mindegyik bevezető tanulmánnyal indul, majd a stílushoz tartozó típusok ismertetése következik szükséges számú mintapéldával. A sorozat bel- és külföldi tudományosság, valamint az oktatás és a gyakorlati zenei tevékenység számára pontos, tényszerű áttekintést ad a magyar népdalkincs egészéről. Az eredmények egyúttal megjelennek a Népzenei Archívum kezelésében készülő elektronikus adatbázisban is. Ezzel a könyv szerzői népdaloknak általuk létrehozott új osztályozási rendszerét könnyen elérhető és világos formában adják át a következő generációnak.
Summary
In the 1970ies a survey of the full repertory of Hungarian folksong arranged according to types and styles was elaborated. The edition started with volume I of a series (planned to three volumes) in 1988 (Hungarian version) and 1990 (English version). This volume published 838 types illustrated with 1600 music examples on 1000 pages. Because of interference with other, internationally oriented activities the continuation has been delayed. This project envisions the issue of volume II and an analytical preparation of vol. III. Vol. II contains four large stylistic blocks; each introduced by a lengthier study, then the types belonging to the given style are presented with the illustration if music examples in proportionate number. The series offers an exact and realistic summary of the whole treasure of Hungarian folksongs to the scholarship in- and outside, to the general specialized education and also for practical music performers. The results are to be integrated in the electronic database managed by the Folkmusic Archives of the Institute for musicology. The authors wish to transmit their new classification system in an accessible and clear form to the following generation.





 

Events of the project

 
2012-01-16 15:45:16
Résztvevők változása
2012-01-16 11:18:23
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Dobszay László
Új vezető kutató: Richter Pál

A vezető kutató váltás indoka: Prof. Dobszay László elhalálozása.




Back »