Disorder effects in many-body systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91210
Type K
Principal investigator Iglói, Ferenc
Title in Hungarian Rendezetlenségi effektusok soktest rendszerekben
Title in English Disorder effects in many-body systems
Keywords in Hungarian Rendezetlenség, kvantum rendszerek, összefonódás, nemegyensúlyi folymatok, extrém érték statisztika
Keywords in English Disorder, quantum systems, entanglement, nonequilibrium processes, extrem value statistics
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Statistical physics
Panel Physics
Department or equivalent Theoretical Solid State Physics Dept. (Research Institute for Solid State Physics and Optics Hung. Acad. Sci.)
Participants Györgyi, Géza
Juhász, Róbert
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 7.197
FTE (full time equivalent) 6.20
state closed project
Summary in Hungarian
A rendezetlenség minden létező anyag elkerülhetetlen velejárója, amelynek jelenléte azok fizikai tulajdonságait jelentősen módosíthatja. Ezen projekt keretében kvantumos és klasszikus rendszerekben fellépő rendezetlenségi effektusokat vizsgálunk, mind egyensúlyi, mind nemegyensúlyi körülmények között. Kvantum rendszerekben (pl. spinláncok, spinlétrák és alacsonydimenziós rácsok) összefonódási tulajdonságokat, valamint a Neumann-féle entrópia skálázási tulajdonságait fogjuk vizsgálni a (rendezetlen) kvantum kritikus pont környezetében, valamint az entrópia időbeli fejlődését a rendszer állapotának hirtelen megváltoztatását követően. Rendezetlen klasszikus rendszerekben (pl. véletlen kötésű Potts modell, véletlen terű Ising modell) a határfelület tulajdonságait, valamint a kritikus sűrüség profilok alakját fogjuk tanulmányozni. Nemegyensúlyi klasszikus részecskerendszerek esetén (pl. hajtott rácsgázok és reakció-diffúzió modellek) a stacionér állapot tulajdonságait, valamint nemegyensúlyi fázisátalakulások szingularitásait fogjuk vizsgálni rendezetlenség jelenlétében. Olyan problémák esetén, melyek fizikai jellemzőit ritka tartományok tulajdonságai határoznak meg (pl. Griffiths-féle szingularitások) az extrém statisztikákkal való lehetséges kapcsolat felderítését tüzzük ki célul.
Summary
Disorder is an inevitable feature of real materials and in many cases it can strongly influence their physical properties. In this project we consider disorder effects in quantum and classical systems both at and out-off equilibrium. In quantum systems (spin chains, ladders, low-dimensional lattices) we are going to study the entanglement properties and the scaling behaviour of the von-Neumann entropy in the vicinity of the (random) quantum critical point at zero temperature, as well as its evaluation after a sudden quench in the system. In random classical systems (random bond Potts model, random field Ising model) we are going to study interfacial properties as well as density profiles at the critical point. In non-equilibrium classical particle systems, such as driven lattice gases and reaction-diffusion models we are going to study the properties of the steady states as well as non-equilibrium phase transitions in the presence of disorder. In problems with rare region effects (such as Griffiths singularities) we study possible relation with extreme value statistics.
Back »