Alsónyék: from the beginnings of food production to the end of the Neolithic  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91212
Type K
Principal investigator Bánffy, Eszter
Title in Hungarian Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
Title in English Alsónyék: from the beginnings of food production to the end of the Neolithic
Keywords in Hungarian élelemtermelés kezdetei, újkőkori társadalom, telep és temető viszonya
Keywords in English the beginnings of food production, neolithic society, relations of settlements to burials
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)75 %
Ortelius classification: Archaeology
Population biology, anthropology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Gaál, István
Jakucs, János
Köhler, Kitti
Marton, Tibor
Mende, Balázs Gusztáv
Molnár, Erika
Nyerges, Éva Ágnes
Oross, Krisztián
Osztás, Anett
Pálfi, György
Szécsényi-Nagy, Anna
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 6.804
FTE (full time equivalent) 20.14
state closed project
Summary in Hungarian
Az Alsónyéki telep és temető Európa legnagyobb kiterjedésű újkőkori lelőhelye. A neolithikum mintegy ezer éves történetében itt több népcsoport is megtelepedett. A legidősebb, Balkánról bevándorolt földművelők faluja jelentősebb, mint a kor eddig Magyarországon ismert hagyatéka együtt. Az utánuk következő közösségről a kutatás feltételezte, hogy az egész Európa civilizációját megalapozó "vonaldíszesek” kialakulását és fejlődését egy újabb balkáni impulzus (a Vinca-kultúra) befolyásolta, ám eddig szinte kizárólag közvetett bizonyítékait ismertük ennek. Most eredeti Vinca-leletek bizonyítják a feltevést. Mindezekből alakult ki az újkőkor végére a hatalmas kiterjedésű Lengyeli-kultúra, amelynek kultúra-átadó területe épp ezen a vidéken van. Alsónyék késő neolithikus telepe azonban nemcsak ezért unikális. A hatalmas, Kr. E. 5. évezredi város házai között, kétezer körüli az eltemetett lakók száma: e sírok között jó néhány fejedelmi temetkezés lehetett, amint azt a négy oszlopon nyugvó sírépítmények, a korábban elképzelhetetlen gazdagságú sírmellékletek tanúsítják.

Alsónyék tudományos feldolgozása az egyik legnagyobb régészeti és archeometriai feladat. A témavezető a korai korszakot dolgozza fel Marton Tiborral közösen, a Lengyeli sírokat Zalai-Gaál István elemzi, a késő neolit telepszerkezet Osztás Anett feladata. A csontvázak fizikai anthropológiai vizsgálata Köhler Kitti, a paleodemográfiai szempontú elemzés Mende Balázs, a paleopathológiai elemzés Pálfi György és Molnár Erika munkája. Neolit temető esetében elképzelhetetlen a generációk eredet-és leszármazási kérdéseinek felvetése nélküli érdemi eredmény. Ezért az MTA Régészeti Intézet DNS-laboratóriuma egy sorozat genetikai vizsgálatot is végezne Szécsényi-Nagy Anna molekuláris biológus irányításával. a kora újkőkori mintákra összpontosítunk. Az egész munka időrendi kérdéseinek hitele pedig a radiokarbon keltezési eredmények sűrűségén és pontosságán múlik. Ezért a Debreceni és egy külföldi DNS-labor segítségével kb. 40 14C-mintát szeretnénk meghatároztatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy Alsónyék feldolgozása – a hatalmas régészeti feldolgozó munka mellett - még számos természettudományos vizsgálatot fog igényelni. Azonban az itt felvázolt kezdeti lépések a legsürgetőbbek, és abban is segítenek, hogy a későbbi, emberi és állati csontokon, növényi és egyéb maradványokon végzett vizsgálatokra a pontos kérdésfeltevések következtében lehető legcélzottabb, legtakarékosabb módon kerülhessen majd sor.
Summary
The Alsónyék site is the most extended neolithic settlement and cemetery in Europe. During the more than thousand years of its (pre)history, several groups, almost each being of a special importance, lived on the site. The first settlers, farmers of Balkan origin left a heritage that is larger in size and more important than the total of our information about the culture in Hungary. The following, LBK find group contains a unique element, i.e. genuine finds of the Vinca culture: there is a firm proof of the direct contacts and network. From all these triggering impacts, the late neolithic Lengyel culture formulated that occuped a vast region in Central Europe, but surely had its roots in this region.. The giant 5. Mill. BC „city” consists of long houses and some two thousand burials in between these houses. Some of them can be considered as graves of the élite. These burials had a grave construction resting on four wooden pillars, while the deceased were applied with an enormous number of painted vessels.

The scientific proceeding is one of the greatest challenges in archaeology, as both the range of finds and information, and their significance is unique. The oldest periods will be processed by the project leader together with T. Marton, the Lengyel graves will be the work of I. Zalai-Gaál. The Lengyel architecture and settlement pattern will be proceeded by A. Osztás. Four anthropologists are involved: K. Köhler for the morphology, B. Mende for the palaeodempgraphy, Gy.Pálfi and E. Molnár for the palaeopathology. Some DNA analysis will be done by the Arch. Inst. HAS laboratory, by the molecular biologist Anna Széchenyi Nagy. Some 40 samples must be sent for radiocarbon datings. It is clear that a series of archaeometric analyses should be carried out in future Alsónyék evaluations. However, the steps now planned and considered to be basic will help to make a more clear sight about the exact nature and amount of further natural scientific investigations.

 

Events of the project

 
2012-08-03 09:25:34
Résztvevők változása
2011-03-30 15:25:06
Résztvevők változása
Back »