Correlation of the plio-pleistocene sediments of the western basin margin of the Great Hungarian Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91224
Type K
Principal investigator Magyari, Árpád
Title in Hungarian Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása
Title in English Correlation of the plio-pleistocene sediments of the western basin margin of the Great Hungarian Plain
Keywords in Hungarian Alföld, nyugati medenceperemek, posztpannon üledékek, korreláció, OSL-kormeghatározás, neotektonika
Keywords in English Western basin margins, Great Hungarian Plain, post-pannonian sediments, correlation, OSL-dating, neotectonics
Discipline
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geology
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Magyar Állami Földtani Intézet
Participants Babinszki, Edit
Chikán, Géza
Jámbor, Áron
Kercsmár, Zsolt
Koloszár, László
Marsi, István
Musitz, Balázs
Nádor, Annamária
Síkhegyi, Ferenc
Thamóné dr. Bozsó, Edit
Tóthné Makk, Ágnes
Unger, Zoltán
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 5.221
FTE (full time equivalent) 18.40
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatómunka célja az Alföld nyugati részének és az avval határos peremterületeinek - földtani egységként mint negyedidőszaki medence nyugati része és annak pereme - posztpannon fejlődéstörténetének, az üledékképződés vertikális és regionális törvényszerűségeinek részletes, komplex vizsgálata, a részmedencék szerkezeti, neotektonikai fejlődésmenetének rekonstrukciója, illetve az üledékképződés és a szerkezeti fejlődés kapcsolatának nyomozása. A vizsgálandó terület fő célpontja az Alföldet határoló nyugatról peremi dombvidék (Szlavónia, Baranya-, Tolnai-, Somogyi-dombság keleti pereme, a Gödöllői-dombság D-i, DNy-i pereme), kisebb részben az Alföld nyugati peremvidéke és belseje, fiókmedencéi.
A kutatás várható eredménye az Alföldet nyugatról övező, dombsági- és hegységperemeken kibukkanó posztpannon – pliocén és pleisztocén – üledékek üledékföldtani vizsgálata és korrelációja. Remélhető eredménye továbbá a peremi képződményeknek az üledékgyűjtő részmedencékben kimutatható – többek között dunai eredetű - plio-pleisztocén üledékföldtani ciklusokkal és neotektonikai eseményekkel való párhuzamosítása és azok egységes kronológiai és neotektonikai fejlődéstörténetbe való foglalása.
Mindezek az eredmények döntően kihatnak a Duna-Tisza köze ivóvízkészletének meghatározására, vízbázis védelemére, a geotermikus energiakészlet kiaknázhatóságának becslésére, hulladék elhelyezésre illetve fokozattan veszélyes létesítmények építési kockázatainak felmérésére.
Summary
The main goal of the project is to study the post-Pannonian evolution history of the western basin margin areas of the Quaternary depression of the Great Hungarian Plain. This includes the complex sedimentological and structural investigations of the different sub-basins, as well as the western basin margin areas, and the evaluation of tectonic control on sedimentation and landscape development. The study areas mainly include the hilly regions around the western part of the Great Hungarian Plain (Slavonia, eastern margin of the Baranya-, Tolna-, Somogy Hills, S-SW part of the Gödöllő and Cserhát Hills). The inner margin of the Great Hungarian Plain and the basin interior areas are going to be studied, too at a less extent.
Based on the sedimentological and stratigraphical investigations of the Plio-Pleistocene sediments around the western basin margin, the geological and structural evolution of the area will be outlined. Expected results include the correlation of basin margin sequences with the main sedimentary units of the western basin interior areas, in the frame of a complex geotectonic evolution history.
The results are expected to be broadly utilised in groundwater management policies of the Duna-Tisza area, investigation of geothermal resources of the basin, outlining of waste repository sites, as well as risk assessment of hazardous investments/constructions.
Back »