Design and application of photonic crystal fibers for femtosecond pulse optical fiber lasers, laser amplifiers and optical parametric oscillators  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91226
Type K
Principal investigator Szipocs, Róbert
Title in Hungarian Fotonikus kristályszálak tervezése és alkalmazása femtoszekundumos optikai szállézerekben, erősítőkben valamint optikai parametrikus oszcillátorokban
Title in English Design and application of photonic crystal fibers for femtosecond pulse optical fiber lasers, laser amplifiers and optical parametric oscillators
Keywords in Hungarian Fotonikus kristály optikai szálak, femtoszekundumos szállézerek, optikai parametrikus oszcillátorok
Keywords in English Photonic crystal fibers, femtosecond pulse fiber lasers, optical parametric oscillators
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Optics
Panel Physics
Department or equivalent Laser Application Dept. (Research Institute for Solid State Physics and Optics Hung. Acad. Sci.)
Participants Antal, Péter Gyula
Cserteg, András
Fekete, Júlia
Péter, Ágnes
Várallyay, Zoltán Krisztián
Starting date 2009-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 18.672
FTE (full time equivalent) 11.35
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja olyan speciális, fotonikus kristály szerkezetű optikai szálak modellezése, tervezése, minősítése és alkalmazása elsősorban a femtoszekundumos lézerfizika és optika területén, melyekben a fény terjedése nem a jól ismert teljes visszaverődésen, hanem az optikai vékonyréteg fizikából jól ismert többsugaras fényinterferencia jelenségén alapul. Ez lehetővé teszi olyan szerkezetek megvalósítását, amelyekben a fény nem üvegben, hanem levegőben terjed, így a femtoszekundumos lézerimpulzusok a nagy csúcsintenzitások ellenére ellenére viszonylag kis nemlinearitás hatást eredményeznek. Ezeket az optikai szálakat üreges fotonikus kristály vagy Bragg szálaknak nevezik. A jelenleg ismert, kereskedelmi forgalomban pár éve már kapható üreges szálak optikai tulajdonságai, így a spektrális átviteli és diszperziós tulajdonságai viszont közel sem ideálisak: a fotonikus kristály szálak elvileg alkalmasak lennének több száz nanométeres tartományon (pl. 800 és 2200 nm között) veszteségmentesen átvinni a fényt, viszont a gyakorlatban ez 100-150 nm-es tartományra korlátozódik az un. felületi illetve leaking-módusok problémája miatt. Másik fontos korlát a jelenleg ismert üreges szálak esetében, hogy a vezetése tartományon belül a tipikusan anolmális diszpezió mellett meglevő harmadrendű diszperzió (dispersion slope) értéke erősen eltér nullától és ennek előjele és nagysága a jelenleg ismert szerkezetekkel nem befolyásolható. Pályázatunk célja, hogy megfelelő egydimenziós modell (mátrix módszer) illetve kétdimenziós modellek (pl. végeselem módszer) alkalmazásával olyan szerkezeteket találjunk, amelyek mentesek a fenti problámáktól.

További célunk, hogy olyan impulzus üzemű, Yb alapú szállézereket építsünk, amelyeknek 1 mikron körüli diszperziókompenzálását anomális diszperzióval rendelkező, üreges fotonikus kristály szálak alkalmazásával oldjuk meg. Az így megépített száloszcillátor kimenő átlagteljesítménye - a jelentősen lecsökkentett nemlineáris hatások következtében - közel két nagyságrenddel nagyobb lehet, mint pl. a korábban alkalmazott megoldások esetében. Megfelelő 1 mikronon működő szálerősítő és kompresszor egység elkészülte után olyan ultraszélessávú optikai parametrikus oszcillátor (OPO) kifejlesztését és megépítését tervezzük, mely lehetővé teszi 20 fs-nál rövidebb impulzusokat előállító, PPLN kristályon alapuló OPO megépítését 1.55 mikron körüli középhullámhosszal a fenti ismertetett szállézer alkalmazásával.
Summary
The aim our research is modeling, design, test and application of such special photonic crystal fibers in the field of femtosecond pulse laser physics, in which light propagation, in contrast to the well known total internal reflection phenomenon, is based on the multiple interference phenomenon of light. It makes possible to design such two-dimensional waveguide structures, in which the light propagates in air resulting in very low nonlinear effects even for high peak intensity femtosecond pulses. This kind of fibers are often referred to as hollow core photonic bandgap or Bragg fibers. Unfortunately, present hollow core fibers offer limited performance regarding spectral transmission and dispersion: in principle, they would allow deliver light over hundreds of nanometers (e.g. from 800 nm to 2200 nm), but their transmission band is typically limited to 100-150 nm-s because of the so called leaking and/or surface modes. Another serious limitation is that beside the typical anomalous second order dispersion (D) they exhibit a non zero dispersion slope (S), the sign and the amount of which could be hardly affected by present design methods. On the basis of theoretical investigation using 1D (transfer matrix method) and 2D (e.g., finite element method) models, the aim of our research is to find such structures which are free from the problems listed above.

We plan constructing pulsed Yb fiber lasers in which the dispersion is controlled by hollow core photonic crystal fibers providing anomalous dispersion at around 1 micron. The average power of such a fiber laser could be nearly two orders of magnitude higher than in case of previous solutions due to the considerably reduced nonlinear effects. Having built a fiber amplifier with proper compressor for pumping, we plan developing az ultra-short pulse, PPLN based optical parametric oscillator delivering sub-20 fs pulses at around 1.55 micron.
Back »