Gorzsa and Late Neolithic of the Southern Great Hungarian Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91228
Type K
Principal investigator Horváth, Ferenc
Title in Hungarian Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora
Title in English Gorzsa and Late Neolithic of the Southern Great Hungarian Plain
Keywords in Hungarian Gorzsa, újkőkor, neolitikum, Tápé-Lebő, Szegvár-Tűzköves, Hódmezővásárhely-Kökénydomb
Keywords in English Gorzsa, Neolithic, Tápé-Lebő, Szegvár-Tűzköves, Hódmezővásárhely-Kökénydomb
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Archaeology
Animal behaviour, behavioural ecology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Applied zoology
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Mineralogy
Panel Archeology
Department or equivalent Móra Ferenc Museum
Participants Oross, Krisztián
Starnini, Elisabetta
Szakmány, György
Tóth, Anikó
Voytek, Barbara
Starting date 2011-02-01
Closing date 2014-02-28
Funding (in million HUF) 6.883
FTE (full time equivalent) 6.79
state closed project
Summary in Hungarian
Gorzsa a Kárpát-medencei újkőkor fontos, az Alföld egyik legnagyobb (7 ha, a teljes rétegsor: 2,6 – 3 m) tell-települése. 1978 és 1996 között megtörtént a tell 1000 m2 kiterjedésű területének részletes rétegtani (szintkövetéses) feltárása. Ezzel párhuzamosan a Dél-alföldi újkőkor teljes vertikumát átfogó rétegtani hitelesítő feltárásokra is sor került (5x5 m-es teszt-szelvények: Tápé–Lebő-A, Hódmezővásárhely–Kökénydomb, Szegvár–Tűzköves, Deszk–Vénó, –Ordos, feldolgozottságuk 70%-os). Gorzsa eddigi feldolgozottsága több mint 40 %-os (halcsontok, 14C, növényi magvak, csiszolt kőeszközök vizsgálata, a kerámia előrestaurálása, számozása, a dokumentáció egy részének digitalizálása elkészült). A leletanyag teljes feldolgozása azonban máig sem valósult meg. A gorzsai leletegyüttes 2006 óta a megyei múzeumi szervezettől különvált hódmezővásárhelyi múzeum kezelésébe került, amely sem a leleteket befogadására, sem a feldolgozás támogatására nem képes. A szegedi múzeum ezt követően illetéktelen a feldolgozás támogatására, így a befejezés reménytelenné vált.
A pályázat célja a nagy elmaradást mutató kerámia-restaurálás (házak zárt együttesei, kapcsolatokat igazoló tárgyak restaurálása a tudományos feldolgozhatóság mértékéig), a kőeszközök és nyersanyagok, állatcsontok elemzésének teljes befejezése, archaeometriai vizsgálatok és az eredmények egy részének kiadásra kész előkészítése. A program az újkőkor társadalmi-gazdasági- és települési rendszere, szerkezete, távolsági kapcsolatai (Vinča, Sopot, Herpály, Csőszhalom, Lengyel, Petresti), időrendje, a temetkezési szokások ismeretéhez, és a késő neolitikum-rézkor átmenetéhez szolgáltatna alapvető új diakronikus adatokat.
Summary
Gorzsa site is one of the most extended (7 ha, the full sequence: 2.6 –3 m) Neolithic tell in the Great Hungarian Plain and is among the important tell settlements in the Carpathian Basin. Between 1978 and 1996 a detailed stratigraphic (layer by layer) investigation has been carried out at a 1000 m2 large area of the tell. Parallel to this, stratigraphic control excavations were conducted at other sites containing the full sequences of the Neolithic in the Southern Great Plain. (5x5 m test squares: Tápé–Lebő-A, Hódmezővásárhely–Kökénydomb, Szegvár–Tűzköves, Deszk–Vénó, –Ordos, rate of processing is: 70%, in the case of Gorzsa is more than 40 %). The full processing of artefacts has not been fulfilled, however. The artefacts of Gorzsa since 2006, has got into the administration of the Hódmezővásárhely Museum by its separation from the Csongrád museum organization. The new owner, however, are not able neither to except the find material nor to support their processing. Following the separation the Szeged Museum has no right to support the works, so the fulfilling of the process became hopeless.
The aim of the proposal focuses on the completion of artefact-units showing the main arrears: the ceramic’s restoring (sealed, complete units of houses, potteries prove connections) up to an analysable level, the analyses of lithic tools, archaeometric researches, and preparation of the results’ one part ready for publishing. The present program serves basically new diachronic data on the knowledge of the Neolithic socio-economic, settlement system and structure, long distance trade connections (Vinča, Sopot, Herpály, Csőszhalom, Lengyel, Petresti) chronology, burial customs and to the transition from the Late Neolithic and Early Copper Age.

 

Events of the project

 
2011-05-14 16:07:07
Résztvevők változása
Back »