Heidegger and the National Socialism - philosophical approaches  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91245
Type K
Principal investigator Schwendtner, Tibor
Title in Hungarian Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések
Title in English Heidegger and the National Socialism - philosophical approaches
Keywords in Hungarian Heidegger, fenomenológia, konzervatív forradalom
Keywords in English Heidegger, phenomenology, conversative revolution
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Phenomenology
Panel Culture
Department or equivalent Filozófiai Intézet (University of Miskolc)
Participants Bartók, Imre
Boros, Gábor
Cs. Kiss, Lajos
Gedő, Éva
Horváth, Orsolya
Karácsony, András
Marosán, Bence Péter
Olay, Csaba
Sajó, Sándor
Toronyai, Gábor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 2.087
FTE (full time equivalent) 6.56
state closed project
Summary in Hungarian
Heidegger ’33-as politikai szerepvállalása a mai napig heves viták tárgya. Kutatásaink előterében nem e szerepvállalás konkrét eseményei, hanem annak filozófiai összefüggései fognak állni. Tág kontextusok beemelésével szeretnénk feldolgozni a tematikát, ennek megfelelően 1.) kutatni szeretnénk a korszak szellemi, filozófiai klímáját, különös tekintettel a konzervatív forradalomnak nevezett szellemi irányzatra; 2.) vizsgálni szeretnénk a fiatal Heidegger és a Lét és idő filozófiájának praktikus dimenzióit, elsősorban azokat a fogalmakat és elgondolásokat, melyek kapcsolatba hozhatók a későbbi politikai aktivitásával; 3.) végig szeretnénk gondolni, hogy a filozófus ’33-34-es szövegei alapján rekonstruálható-e koherens politikafilozófiai koncepció és ha igen, akkor az miben áll; 4.) rekonstruálni szeretnénk azt is, hogy Heidegger tudomány-felfogása hogyan jelenik meg a ’33-34-es szövegekben, illetve a későbbi, már a nácizmussal szemben kritikus elgondolásaiban; 5.) vizsgálni foguk még, hogy miként függ össze Heidegger – a harmincas évek közepétől meghatározó – léttörténeti gondolkodása és a nácizmusra vonatkozó kritikája; 6.) végül átfogóan (politikafilozófiai perspektívából) értelmezni szeretnénk Heidegger – a húszas, harmincas években kifejtett – gondolkodását, kontrasztba állítva és összehasonlítva néhány kortárs gondolkodóval (Husserl, Schmitt, Jünger) és tanítványaival (Arendt, Strauss). Hét kötetet (4 monográfiát, 2 tanulmánykötetet és egy dokumentum gyűjteményt) szeretnénk megjelentetni a témakörben.
Summary
Heidegger’s political involvement in 1933 has remained a hotly disputed topic up till now. In our research we do not plan to focus on the concrete events of that public exposure, instead its philosophical undercurrents. We plan to elaborate this theme by incorporating broad contexts. Accordingly, (1) we intend to conduct research on the intellectual and philosophical atmosphere of that era with special attention to the intellectual tendency, called conservative revolution; (2) we plan to carry out research on the practical aspects of the philosophy of the young Heidegger and his Being and Time, first of all the categories and ideas that can be related to his later political activities; (3) we intend to consider whether or not on the basis of Heidegger’s writings of 1933–34 it is possible to reconstruct a coherent conception of political philosophy and if so, what is its nature like; (4) we plan to reconstruct how does Heidegger’s interpretation of science appear in his writings of 1933–34 and in his later writings that are critical of nazism; (5) we are going to examine the interconnection between Heidegger’s philosophy of the history of being, which assumed importance as from the middle of the 1930s, and his criticism of nazism; (6) finally, we plan to give a complex analysis (from the viewpoint of political philosophy) of Heidegger’s ideas as they were expounded in the 1920s and 1930s, when viewed in contrast to and compared with some of his contemporary thinkers (Husserl, Schmitt and Jünger) and his students (Arendt and Strauss). We intend to publish seven volumes about these topics (four monographs, two collection of essays and a collection of documents).
Back »