A comparative study of the folk music cultures in Eurasia using mathematical and computational tools  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91262
Type K
Principal investigator Juhász, Zoltán
Title in Hungarian Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel
Title in English A comparative study of the folk music cultures in Eurasia using mathematical and computational tools
Keywords in Hungarian mesterséges intelligencia, adatbányászat, népzenetudomány
Keywords in English Artificial intelligence, Data mining, Ethnomusicology
Discipline
Information Technology (Council of Physical Sciences)50 %
Ortelius classification: Informatics
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Ethnomusicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Technical Physics and Materials Science (Research Center of Natural Sciences)
Participants Sipos, János
Starting date 2010-09-01
Closing date 2015-08-31
Funding (in million HUF) 5.058
FTE (full time equivalent) 16.90
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja az eurázsiai népzenei kultúrák rendszerező összevetése mesterséges intelligenciák és adatbányászati eljárások segítségével. Ehhez szükséges egy egész Eurázsiát lefedő reprezentatív népzenei adatbázis létrehozása, valamint a zenei hasonlóságokat a dallamok, a dallamtípusok, a zenei stílusok és egész zenekultúrák szintjén elemző programrendszer kifejlesztése. A munka egy 4 éve folyó OTKA kutatás keretében már folyik, és az eredmények azt vetítik előre, hogy az adatbázis további növelésével és a meglévő adatfeldolgozási eszközök továbbfejlesztésével a fent ismertetett cél elérhető, és fontos új eredményeket hozhat.

Munkánk első részében tehát adatbázisunk erőteljes fejlesztésére törekszünk. Mindehhez a ma általánosan használt digitális kotta-kódok egységesítése szükséges. Olyan konverter programokat kell tehát kidolgoznunk, amelyek átjárást biztosítanak a sokféle digitális kottakód között. A digitálisan nem elérhető, ám szükséges dallamgyűjteményeket digitalizáljuk.

Ezután kidolgozunk egy olyan új eljárást is, amely az önszervező térképezés segítségével megtanulja az Eurázsiában jellemzően előforduló dallamformák teljes halmazát, és az egyes zenekultúrák jellemző formáit e nagy halmaz részhalmazaiként állapítja meg. A különböző kultúrák kapcsolatának erősségét és a kapcsolatot tartó zenei formák milyenségét ezen részhalmazok átfedései alapján elemezzük. Így megvalósul eredeti célkitűzésünk, az eurázsiai népzenei kultúrák kapcsolat-rendszerének mennyiségi és minőségi leírása. A magyar népzene helyét és szerepét ebben a rendszerben teljesen elfogulatlanul, minden előfeltevést félretéve tanulmányozhatjuk.
Summary
The aim of the research is a systematic comparison of the folk music cultures in Eurasia, using artificial inteligences and data mining tools. To do this, we need a large folksong database representing all significant musical cultures in Eurasia, and a program system analysing the musical similarities of the melodies, melody types, musical styles and cultures. The results of a recent project show that the further development of the database and the analysing softwares can result in significant and new results.

The plan requires a unification of the different digital codes of notation. We have to elaborate converter programs assuring the conversion between ETF, XML, MIDI, ESAC, KERN, ABC and our “VNF” codes.

We also plan to elaborate a new program which learns the whole set of the significant melody forms in Eurasia, and determines the national/areal melody cultures as different subsets of the great common set. We study the intensity of the connections between different cultures by the analysis of the overlaps of these national/areal subsets. Thus, the quantitative and qualitative analysis of the system of connections between the Eurasian musical cultures can be accomplished by the above way. This allows us an unbiased study of the place and role of the Hungarian folk music tradition in this comprehensive system.
Back »