Development of catalytic tandem reactions for the synthesis of industrially relevant molecular building blocks  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91286
Type PD
Principal investigator London, Gábor
Title in Hungarian Katalitikus reakció-szekvenciák fejlesztése iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére
Title in English Development of catalytic tandem reactions for the synthesis of industrially relevant molecular building blocks
Keywords in Hungarian katalízis, szerves szintézis, kaszkád reakció, egy-üst reakció
Keywords in English catalysis, organic synthesis, tandem reaction, one-pot reaction
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)90 %
Ortelius classification: Intermedier chemistry
Inorganic Chemistry (Council of Physical Sciences)10 %
Ortelius classification: Organometallic Chemistry
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Stereochemistry Research Group, Hungarian Academy of Sciences and University of Szeged (Office for Research Groups Attached to Universities and Other Institutions)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 6.333
FTE (full time equivalent) 1.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az általam javasolt kutatás célja katalitikus többlépéses egy-üst (one-pot) eljárások kidolgozása iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére. A kutatás középpontjában olyan katalizátor/reaktáns párok vizsgálata áll melyek esetében az adott reaktáns az adott katalizátoron olyan intermediereken keresztül alakul át, melyek reaktivitása külön-külön kihasználható. Minél több intermedier reaktivitása célozható szelektíven, annál több különböző katalizátor/reaktáns pár használata váltható ki egyetlen rendszer használatával.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Milyen mértékű molekulaszerkezeti változatosság állítható elől egyetlen katalizátor/rektáns rendszer használatával?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Többlépéses egy-üst (one-pot) reakciókban képződő átmeneti termékek reaktivitását kihasználva számos molekula allítható elő, melyek szintéziséhez egyebként több különböző kiindulási anyag illetve katalizátor lenne szükséges. Amennyiben helyttesíteni tudunk több katalitikus egylépéses reakciót egyetlen katalizátor/reaktáns rendszerrel annak komoly kihatása lehet a kémiai folyamatok során képződő hulladék és felhasznált energia mennyiségére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatásom célja olyan kémiai reakciók kifejlesztése amelyek egyenként kiválthatják számos más kémiai reakció szükségességét. Ezek a reakciók, melyek termékei bizonyos kereteken belül tetszés szerint változtathatók, hozzájárulhatnak értékes molekláris epítőelemek szintéziséhez szükséges energia és termelt hulladék mennyiségenek csökkentéséhez.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In line with the recent environmental and economic concerns of our society my proposed research is aiming at developing one-pot multistep processes for producing diverse molecular structures using easily available catalyst/reactant systems with tunable reactivity profiles. This would allow for the creation of a variety of industrially relevant molecular building blocks without the need of developing and optimizing multiple catalysts to access similar product diversity.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

How far can we push the structural diversity accessible using a single catalyst/reactant system?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Being able to target different intermediate reactivities selectively within a single catalyst/reactant system would lead to a variety of products whose production, otherwise, would need several different catalysts and starting materials. The replacement of several catalyst/reactant systems with a single one would have strong environmental and economic implications in terms of waste management and energy needs.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The main goal of my proposed research is to replace multiple chemical processes with a single one. To reach this goal I am aiming at the design of chemical reactions that could be directed towards different products at will. Such processes would contribute to the reduction of the waste produced and energy used during the synthesis of valuable molecular building blocks.
Back »