Adenovírusok és egyéb vírusok diverzitásának vizsgálata gerinces állatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100163
típus K
Vezető kutató Benkő Mária
magyar cím Adenovírusok és egyéb vírusok diverzitásának vizsgálata gerinces állatokban
Angol cím Study of the diversity of adenoviruses and some other viruses in vertebrate animals
magyar kulcsszavak adenovírus, herpeszvírus, parvovírus, vadállatok, alacsonyabb rendű gerincesek
angol kulcsszavak adenovirus, herpesvirus, parvovirus, wild animals, lower vertebrates
megadott besorolás
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Állatorvos-tudományi Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Ballmann Mónika
Bernáthné Erdei Noémi
Bernáthné Erdei Noémi
Doszpoly Andor
Harrach Balázs
Kaján Győző
Kovács Endre
Papp Tibor
Pénzes Judit
Tarján Zoltán László
Vidovszky Márton
projekt kezdete 2012-04-01
projekt vége 2017-03-31
aktuális összeg (MFt) 24.000
FTE (kutatóév egyenérték) 16.29
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A különféle házi- és vadon élő állatokban előforduló adenovírusok diverzitásának felderítésében kutatócsoportunk világviszonylatban is vezető szerepet játszik. Meghatározó hatásunk volt e vírusok rendszertani viszonyainak tisztázásában, és az Adenoviridae család hivatalos rendszertanának megújításában. A korábban két (Mastadenovirus és Aviadenovirus) nemzetségre osztott víruscsalád ma hivatalosan öt nemzetséget tartalmaz, melyek közül hármat (Atadenovirus, Siadenovirus, Ichtadenovirus) mi ismertünk fel, és a mi javaslatunkra fogadtak el. Újabban a hal-herpeszvírusok rendszertanának megváltoztatásához is jelentős adatokat szolgáltattunk, amennyiben bizonyítottuk, hogy az újonnan kialakított Alloherpesviridae család Ictalurivirus nemzetségébe a harcsafélék mellett tokhalak herpeszvírusai is tartoznak. A vizsgált vírusok filogenetikai elemzése mellett teljes genom vizsgálatokat is végeztünk, melyek alapján az egyes rendszertani egységekbe (nemzetség, faj) sorolt vírusok genom-szerveződési jellegzetességeit meghatároztuk. Eddigi kutatásaink során elsősorban a gazdasági haszonállatok, állategészségügyi szempontból jelentős adenovírusait tanulmányoztuk. A hal-herpeszvírusok vizsgálatát az általuk a halgazdaságoknak okozott jelentős kártételek motiválták. Jelenleg folyó kísérleteink eredménye szerint mindkét víruscsaládban az eddig megismerteknél akár nagyságrendekkel is több vírustípus létezhet, és valószínű, hogy ezek jelentős része eddig fel nem ismert leszármazási vonalakat, akár további nemzetségeknek megfelelő csoportokat is képvisel. Az új vírusok kereséséhez PCR-es szűrővizsgálatokat tervezünk a lehető legszélesebb gazdakörből gyűjtött mintákon. Az elvárásainknak megfelelően különlegesnek bizonyuló új vírusok részletes genetikai elemzését tervezzük.
A vizsgálatra elhullott állatok belső szervei (máj, lép, bél, tüdő), vagy élő állatokból vett bélsárminták, vagy végbél illetve kloáka tamponok alkalmasak. Arra törekszünk, hogy a már jelenleg is tekintélyes mintagyűjteményünket úgy bővítsük, hogy abban a gerincesek legkülönlegesebb csoportjai is reprezentálva legyenek. A PCR-rel nyert DNS fragmentumok szekvenciáját meghatározzuk, és előzetes filogenetikai számításokat végzünk. Ennek eredménye alapján választjuk ki a gazda eredetük és/vagy filogenetikai helyük alapján legkülönlegesebbnek látszó vírusokat részletes genom-vizsgálatra. Az adenovírus szűrésre előkészített mintákat további (herpesz-, parvo-, esetleg időközben felbukkanó zoonotikus, stb.) vírusokra is vizsgálnánk PCR segítségével. Az újonnan kimutatott vírusok izolálását vagy izolálás nélküli genetikai jellemzését elvégeznénk. A tapasztalataink szerint különösen sokféle vírust hordozó gazdafajok illetve csoportok, így a hüllők, madarak és denevérek képviselőit kiemelt figyelemmel monitoroznánk. Vizsgálnánk továbbá halak és kétéltűek vírushordozását is. Ezekben az állatokban eddig igen kevés pozitív esettel találkoztunk, ezért az új vírusok felismerésének itt még nagyobb jelentősége lesz. Az új vírusok genomjának teljes vagy részleges nukleotidsorrendjét meghatároznánk. Rokonsági viszonyaikra filogenetikai számítások segítségével következtetnénk, és javaslatot tennénk rendszertani besorolásukra.
Tervezett vizsgálataink sikeres végzése nyomán világviszonylatban is új adeno-, herpesz- és parvovírusok felismerése várható. Az adenovírusok esetében több példát is látunk arra, hogy rendszertanilag távoli gazdák közötti váltás előfordulhat, és ilyen esetekben a vírus az új gazdában rendszerint fokozott kórokozó-képességet mutat. Ezért nem közömbös a vadon élő állatokban előforduló vírusok sokszínűségének és számosságának (abundanciájának) ismerete. Több, fontos állatbetegség, például a tojótyúkok tojáshozam csökkenéssel járó kórképe vagy a pulykák vérzéses bélgyulladása esetén kiderült, hogy a kórokozó adenovírus nem az evolúció során a madarakkal együtt fejlődött leszármazási vonal tagja, hanem más gazdákból jutott a baromfiba. A gerincesek parvovírusai a Parvoviridae család Parvovirinae alcsaládjába tartoznak, de egyelőre itt csak emlősök és madarak parvovírusait tartják számon. Az általunk kanadai együttműködésben elsőként leírt kígyó-parvovírus, az alacsonyabb rendű gerincesek parvovírusainak egyetlen képviselője, a Dependovirus nemzetségbe sorolható, ahol több, jelentős kórokozó (pl. a Derzsy-féle betegség vírusa) is található. Eredményeink várhatóan hozzájárulnának e vírusok közötti genetikai és evolúciós viszonyok felderítéséhez, és a gazdasági állatokra a vírusok által jelentett környezeti kockázatok felméréséhez is. Eredményeink alapján az egyes víruscsaládok tagjainak általános, illetve a különféle nemzetségek specifikus kimutatására alkalmas PCR módszereinket finomítanánk, és kiegészítenénk a vírusok tipizálására alkalmas diagnosztikai ajánlással.

A közvélemény tájékoztatására:
A pályázat támogatásával az eddig sikerrel művelt kutatásaink folytatását illetve kiszélesítését tervezzük. A projekt javaslat valamennyi résztvevője kutatóintézetben, főállású kutatói munkakörben dolgozik. A két szenior kutatón kívül öt, a végzéshez közeli, és legalább két leendő PhD hallgató venne részt a munka elvégzésében. Nem hivatalos együttműködés keretében külföldi PhD hallgatók érkeznének laboratóriumunkba a módszerek elsajátítása céljából. Eddigi eredményeink világviszonylatban is ismertek, amennyiben az Adenoviridae család hivatalos rendszertanának kialakításában meghatározó szerepünk volt. A víruscsalád jelenleg ismert öt nemzetsége közül hármat mi ismertünk fel és jellemeztünk a világon elsőként. Az elmúlt évtizedekben felhalmozódott ismereteink és tapasztalataink kamatoztatását tervezzük legalább két, további víruscsoport, a Herpesvirales rend, és a Parvoviridae család tagjainak tanulmányozására. Új vírusok felfedezése, jellemzése és ezek publikálása várható. A kapott eredmények gyakorlati jelentőségét a vírus-diagnosztikai módszerek várható fejlesztése és finomítása jelenti. A pályázat támogatása egy hungarikumnak tekinthető kutatási terület további fejlődését tenné lehetővé, de jelentősen hozzájárulna a posztgraduális képzés színvonalának megtartásához illetve emeléséhez is.
angol összefoglaló
Our research team has been playing an internationally important role in revealing the diversity of adenoviruses that occur in wild and domesticated animals. We also had a crucial impact on the clarification of the genetic relationships among these viruses, as well as on the reformation of the official taxonomy of the family Adenoviridae. This virus family had previously been divided into two genera (Mastadenovirus and Aviadenovirus). Presently it contains five genera out of which three (Atadenovirus, Siadenovirus, Ichtadenovirus) have been recognized by our group and was officially accepted upon our proposals. More recently, we have provided significant data for the amelioration of the taxonomy of fish herpesviruses. We have proved that, besides the viruses of ictalurid fishes, certain herpesviruses of acipenserid fish should also be classified into the genus Ictalurivirus of the newly established family Alloherpesviridae. We have performed phylogenetic analyses as well as whole genome sequencing projects which allowed the determination of the characteristic features in the genome organization of members of the different taxons (genus or species). Up to now, we have studied primarily the adenoviruses of farm animals having veterinary importance. Our research on the fish herpesviruses was also fueled by the considerable economic losses these viruses can cause to fish industry. According to the results of our presently ongoing examinations, it is likely that the actual number of different virus types in both virus families might be much higher (perhaps by several orders of magnitude) than that of their members recognized to date. The majority of these yet undiscovered viruses would probably represent a number of yet unknown lineages that should probably be considered as new genera. To find such new viruses, we plan to conduct PCR-based screenings on a sample collection representing the possible widest palette of host animals. The genetic analysis of each new virus that seems to be different enough will be completed.
For the screenings, the internal organs (liver, spleen, intestines and lungs) of dead animals, or fecal samples or cloacal swabs of live animals will be collected. We will aim to enrich our large collection so that preferably the most exotic groups of vertebrates be also represented. Viral DNA fragments amplified by PCR will be sequenced, and the sequences will be submitted to preliminary phylogenetic calculations. Based on these preliminary results, the viruses most outstanding according to their host origin and/or phylogenetic place will be selected for further detailed genome analyses. The samples can be further screened for the presence of herpes- and parvoviruses, or any other emerging (or eventually zoonotic) viruses. The genomic characterization of the newly detected viruses will be carried out even if the isolation of the virus is not successful. Special attention will be paid to those animals groups (reptiles, birds and bats) that have already proved to be a rich source of different viruses. The viruses carried by fish and amphibians would also be examined. According to our experiences, the infection of these animals is rare; therefore the recognition of new viruses bears greater importance in these animals. Full or partial genome sequence of the new viruses would be determined, analyzed and after phylogenetic calculations, proposals for their classification would be made.
The successful performance of the planned studies is expected to result in the discovery of several new adeno-, herpes- and parvoviruses. There are a couple of examples of adenoviruses switching between taxonomically distant hosts. Generally in such cases, the viruses seem to have an elevated pathogenicity in the new host. This is why knowing the diversity and abundance of viruses occurring in wild living animal is important. There are several, important animal diseases, such as the egg drop syndrome of laying hens or the hemorrhagic enteritis of turkeys, which are caused by adenoviruses significantly different from the lineage (Aviadenovirus) supposed to have coevolved with birds. The parvoviruses of vertebrates belong to the subfamily Parvovirinae of the family Parvoviridae. This subfamily presently contains only mammalian and avian parvoviruses. The snake parvovirus, described by us with Canadian cooperation, is the only parvovirus originating from a lower vertebrate. It is proposed to be a member of the genus Dependovirus in which other animal pathogens, for example the causative agent of the Derzsy’s disease belong. The results of the planned surveys would contribute to the understanding of the genetic and evolutionary relationships among these viruses, and could help in the assessment of the environmental risk menacing farm animals. After careful evaluation of the results, our PCR methods intended for the general detection of members of certain virus families, or for the specific detection of the members of particular genera could be fine-tuned and complemented with recommendations for diagnostic virus typing.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatócsoportunk az állati adenovírusok nemzetközileg is elismert szakértőjének számít. A pályázati kutatás során ezen a területen munkálkodtunk legintenzívebben. A gazdasági haszonállatok vírusai mellett az eddig kevésbé tanulmányozott, állatkerti és vadon élő, gerinces állatokat is vizsgáltunk. Új adenovírusokat fedeztünk fel többek között denevérekben, állatkerti jegesmedvében, házi galambokban és anolisz gyíkokban. Noha egyik vírust sem sikerült sejttenyészetben izolálni, a jegesmedve és a szakállas agáma adenovírusának teljes genomját megszekvenáltuk, valamint a béka és anolisz adenovírus hosszabb genomszakaszainak nukleotid-sorrendjét is meghatároztuk. Eddig nem ismert herpeszvírust mutattunk ki hazai lesőharcsában. Új cirkovírusokat találtunk denevérekben, két békafaj képviselőiben és hazai természetes vizek halaiban. Az újonnan kimutatott vírusok genomiális DNS-ének ideális esetben teljes, vagy a lehetőségek szerinti minél hosszabb szakaszának nukleotid-sorrendjének meghatározására törekedtünk. A szekvenciák birtokában végzett filogenetikai számítások alapján javaslatot lehetett tenni az új vírusok hivatalos rendszertani besorolására.
kutatási eredmények (angolul)
Our research team has an internationally recognized expertise on the field of animal adenovirus research. We worked most intensively on this topic during the period of the project. Besides the viruses of farm animals, we also investigated the viruses occurring in free living or captive wild vertebrates that had been less studied before. We discovered novel adenoviruses, among others, in bats, in a polar bear, found dead in the Budapest zoo, as well as in domestic pigeons and anolis lizards. Larger partial genome sequences were obtained from a frog and an anolis adenovirus, whereas the complete genome sequence was determined from the polar bear and bearded dragon adenoviruses without their isolation in cell culture. A hitherto unknown herpesvirus was detected by PCR in Hungarian wells catfish showing skin lesions. Novel ciroviruses were found in bats, in specimens of two different frog species, and in several fishes in domestic fresh waters. We strived to determine the nucleotide sequence of, preferably, the entire genome or of as long genomic fragments as possible. Based on phylogeny reconstructions with the novel sequences, proposals could be made for the official classification of the newly discovered viruses.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100163
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pénzes J, Pham HT, Benkő M, Tijssen P: Novel parvoviruses in reptiles and genome sequence of a lizard parvovirus shed light on Dependoparvovirus genus evolution., J GEN VIROL 96: (9) 2569-2579, 2015
Pénzes J, Pham HT, Benkő M, Tijssen P: Novel parvoviruses in reptiles and genome sequence of a lizard parvovirus shed light on Dependoparvovirus genus evolution., J GEN VIROL 96: (9) 2569-2579, 2015
Szirovicza L, Pénzes J, Martin J, Harrach B: PREVALENCE AND DIVERSITY OF ADENOVIRUSES IN FREE-LIVING LIZARDS OF THE IBERIAN PENINSULA AND OF VARIOUS CAPTIVE REPTILIAN AND AMPHIBIAN CARCASSES, 6th European Wildlife Disease Association Student Workshop, 26-29 March, Veyrier-du-Lac, France, p. 44, 2015
Szirovicza Leonóra: Hüllők és kétéltűek PCR-es szűrése adeno- és parvovírusokra, a szakállas agáma-adenovírus genomjának analízise, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Biológus BSc Szakdolgozat, 2015
Tarján Zoltán László: Különféle vizi állatok szűrése PCR-rel adenovírusok és herpeszvírusok kimutatása céljából, SZIE, Állatorvostudományi Kar, Biológus MSc Szakdolgozat, 2012
Pénzes Judit: Hüllőkben és kétéltűekben előforduló adenovírusok és parvovírusok sokfélesége és filogenetikája, SZIE, Állatorvostudományi Doktori Iskola, PhD Dolgozat, 2015
Kapitány Sz.: Denevér eredetű cirkovírusszerű vírusok diverzitása és egy Vespertilio murinus vírustörzs genomvizsgálata, Állatorvostudományi Egyetem, MSc szakdolgozat, 40 oldal, 2017
Simmonds P, Adams MJ, Benkő M, Breitbart M, Brister JR, Carstens EB, Davison AJ, Delwart E, Gorbalenya AE, Harrach B, Hull R, King AMQ, Koonin EV, Krupovic M, Kuhn JH, Lefkowitz EJ, Nibert ML, Orton R, Roossinck MJ, Sabanadzovic S, Sullivan MB, Suttle CA, Tesh RB, van der Vlugt RA, Varsani A, Zerbini FM: Consensus statement: Virus taxonomy in the age of metagenomics, NAT REV MICROBIOL 15: (3) 161-168, 2017
Iva I Podgorski, Laura Pantó, Tibor Papp, Balázs Harrach, Mária Benkő: Genome analysis of four Old World monkey adenoviruses supports the proposed species classification of primate adenoviruses and reveals signs of possible homologous recombination, J GEN VIROL 97: (7) 1604-1614, 2016
Marek A, Kaján GL, Kosiol C, Benkő M, Schachner A, Hess M: Genetic diversity of species Fowl aviadenovirus D and Fowl aviadenovirus E., J GEN VIROL 97: (9) 2323-2332, 2016
Szirovicza L, Lopez P, Kopena R, Benkő M, Martin J, Pénzes JJ: Random Sampling of Squamate Reptiles in Spanish Natural Reserves Reveals the Presence of Novel Adenoviruses in Lacertids (Family Lacertidae) and Worm Lizards (Amphisbaenia)., PLOS ONE 11: (7) , 2016
Adams MJ, Lefkowitz EJ, King AMQ, Harrach B, Harrison RL, Knowles NJ, Kropinski AM, Krupovic M, Kuhn JH, Mushegian AR, Nibert M, Sabanadzovic S, Sanfaçon H, Siddell SG, Simmonds P, Varsani A, Zerbini FM, Gorbalenya AE, Davison AJ: Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses, Arch Virol 2017 Apr 22. doi: 10.1007/s00705-017-3358-5. [Epub ahead of print], 2017
Garcia-Morante B, Pénzes JJ, Costa T, Martorell J, Martínez J: Hyperplastic stomatitis and esophagitis in a tortoise (Testudo graeca) associated with an adenovirus infection, J Vet Diagn Invest 28 (5) 579-583, 2016
Pénzes J, Szirovicza L, Harrach B: The complete genome sequence of bearded dragon adenovirus 1 harbors three genes encodin proteins of the CLTD superfamily, Abstract Book of the 10th International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates, p. 51, 2017
Tarján ZL, Eszterbauer E, Benkő M: Molecular detection of a novel fish herpesvirus, a putative new virus species in European catfish (Silurus glanis) in Hungary, Abstract Book of the 10th International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates, p. 80, 2017
Vadász G, Tarján ZL, Benkő M: Genetic analysis of an adenovirus detected in a green anole (Anolis carolinensis), Abstract Book of the 10th International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates, p. 102, 2017
Papp T, Marschang RE: A member of the genus Iridovirus in reptiles and amphibians?, Abstract Book of the 10th International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates, p. 60, 2017
Kaján GL, Kecskeméti S, Harrach B, Benkő M: Molecular typing of fowl adenoviruses, isolated in Hungary recently, reveals high diversity., Vet Microbiol 167 (3-4) 357-363, 2013
Tarján ZL, Pénzes JJ, Tóth RP, Benkő M: First detection of circovirus-like sequences in amphibians and novel putative circoviruses in fishes., Acta Vet Hung 62(1):134-144., 2014
Ana Marek, Carolin Kosiol, Balázs Harrach, Győző L. Kaján, Christian Schlötterer, Michael Hess: The first whole genome sequence of a Fowl adenovirus B strain enables interspecies comparisons within the genus Aviadenovirus, Vet Microbiol 166 250-256, 2013
Singh AK, Ballmann MZ, Benkő M, Harrach B, van Raaij MJ: Crystallization of the C-terminal head domain of the fibre from a siadenovirus, turkey adenovirus 3, ACTA CRYSTALLOGR F 69: 1135-1139, 2013
Pénzes JJ, Benkő M: Novel parvovirus from the worm lizard Trogonophis wiegmanni - First virus ever detected in amphisbaenian hosts., Acta Veterinaria Hungarica 62: 284-292., 2014
Pénzes JJ, Menéndez-Conejero R, Condezo GN, Ball I, Papp T, Doszpoly A, Paradela A, Pérez-Berná AJ, López-Sanz M, Nguyen TH, van Raaij MJ, Marschang RE, Harrach B, Benkő M, San Martín C: Molecular characterization of a lizard adenovirus reveals the first atadenovirus with two fiber genes and the first adenovirus with either one short or three long fibers, Journal of Virology 88:11304-11314, 2014
Ballmann MZ, Vidovszky MZ: Széles fajspektrumú psittacin adenovírus (PsAdV-2) kimutatása papagáj fajokban., Magyar Állatorvosok Lapja 135: 78-84, 2013
Marek A, Kaján GL, Kosiol C, Harrach B, Schlötterer C, Hess M: Complete genome sequences of pigeon adenovirus 1 and duck adenovirus 2 extend the number of species within the genus Aviadenovirus., Virology 462-463: 107-114, 2014
Joseph HM, Ballmann MZ, Garner MM, Hanley CS, Berlinski R, Erdélyi K, Childress AL, Fish SS, Harrach B, Wellehan JFX: A novel siadenovirus detected in the kidneys and liver of Gouldian finches (Erythura gouldiae)., Veterinary Microbiology 172:35-43, 2014
Tarján ZN, Pénzes JJ, Tóth RP, Benkő M: PCR-SCREENING OF LOWER VERTEBRATE SAMPLES WIDENS THE KNOWN HOST RANGE OF CIRCOVIRUSES: FIRST DETECTION OF CIRCOVIRUSES IN FROGS, In: 4th Central European Forum for Microbiology . Keszthely, Magyarország, 2013.10.16-2013.10.18. Kiadvány: Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. pp. 248-249. 60, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Supplement, 2013
Tarján ZL, Pénzes JJ, Tóth RP, Benkő M: First detection of circovirus-like sequences in amphibians and novel putative circoviruses in fishes., Acta Vet Hung 62(1):134-144., 2014
Pénzes JJ, Benkő M: Novel parvovirus from the worm lizard Trogonophis wiegmanni - First virus ever detected in amphisbaenian hosts., Acta Veterinaria Hungarica 62: 284-292., 2014
Pénzes JJ, Menéndez-Conejero R, Condezo GN, Ball I, Papp T, Doszpoly A, Paradela A, Pérez-Berná AJ, López-Sanz M, Nguyen TH, van Raaij MJ, Marschang RE, Harrach B, Benkő M, San Martín C: Molecular characterization of a lizard adenovirus reveals the first atadenovirus with two fiber genes and the first adenovirus with either one short or three long fibers, Journal of Virology 88:11304-11314, 2014
Marek A, Kaján GL, Kosiol C, Harrach B, Schlötterer C, Hess M: Complete genome sequences of pigeon adenovirus 1 and duck adenovirus 2 extend the number of species within the genus Aviadenovirus., Virology 462-463: 107-114, 2014
Joseph HM, Ballmann MZ, Garner MM, Hanley CS, Berlinski R, Erdélyi K, Childress AL, Fish SS, Harrach B, Wellehan JFX: A novel siadenovirus detected in the kidneys and liver of Gouldian finches (Erythura gouldiae)., Veterinary Microbiology 172:35-43, 2014
Singh AK, Berbís MÁ, Ballmann MZ, Kilcoyne M, Menéndez M, Joshi L, Jiménez-Barbero J, Benkő M, Harrach B, van Raaij MJ: Structure and sialyllactose binding of the carboxy-terminal head domain of the fibre from a siadenovirus, turkey adenovirus 3, PLOS ONE 10: (9) , 2015
Iva I Podgorski, Laura Pantó, Tibor Papp, Balázs Harrach, Mária Benkő: Genome analysis of four Old World monkey adenoviruses supports the proposed species classification of primate adenoviruses and reveals signs of possible homologous recombination, J GEN VIROL : , 2016
GABELICS TP, TARJÁN ZL, BALLMANN M, BENKŐ M: GENETIC DIVERSITY OF PIGEON CIRCOVIRUSES IN HUNGARY, ACTA MICROBIOL IMMUNOL HUNG 62: (S) 152-153, 2015
Pénzes Judit: Hüllőkben és kétéltűekben előforduló adenovírusok és parvovírusok sokfélesége és filogenetikája, SZIE, Állatorvostudományi Doktori Iskola, PhD Dolgozat, 2015
Ronczai-Varga Zsolt Dániel: Galamb cirkovírusok szekvencia analízise, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Állatorvosdoktori Szakdolgozat, 2015
Gabelics Tamás Péter: Hazai galamb-cirkovírusok genetikai diverzitásának vizsgálata, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Biológus BSc Szakdolgozat, 2015
Godó Soma: Amerikai hüllőkben előforduló adenovírusok diverzitásának felmérése élő állatok szűrővizsgálatával, Szent istván Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Biológus BSc Szakdolgozat, 2014
Kaján GL, Kecskeméti S, Harrach B, Benkő M: Molecular typing of fowl adenoviruses, isolated in Hungary recently, reveals high diversity., Vet Microbiol 167 (3-4) 357-363, 2013
Tarján ZL, Pénzes JJ, Tóth RP, Benkő M: First detection of circovirus-like sequences in amphibians and novel putative circoviruses in fishes., Acta Vet Hung 62(1):134-144., 2014
Ana Marek, Carolin Kosiol, Balázs Harrach, Győző L. Kaján, Christian Schlötterer, Michael Hess: The first whole genome sequence of a Fowl adenovirus B strain enables interspecies comparisons within the genus Aviadenovirus, Vet Microbiol 166 250-256, 2013
Singh AK, Ballmann MZ, Benkő M, Harrach B, van Raaij MJ: Crystallization of the C-terminal head domain of the fibre from a siadenovirus, turkey adenovirus 3, ACTA CRYSTALLOGR F 69: 1135-1139, 2013
Mária Benkő, Judit Pénzes, Zoltán L. Tarján, Balázs Harrach: TARGETED SCREENINGS OF LOWER VERTEBRATES UNEXPECTEDLY WIDEN THE HOST SPECTRUM OF SEVERAL LONG-KNOWN VIRUS FAMILIES, Final Program and Abstract Book XIth International Congress of Veterinary Virology, Madrid, 4-7 September, 92. oldal, 2012
Andor Doszpoly, Igor S. Shchelkunov, Tatiana A. Karaseva, Mária Láng, Gyögy Csaba, Mária Benkő: EMERGING AND RE-EMERGING FISH HERPESVIRUSES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Final Program and Abstract Book XIth International Congress of Vetrinary Virology, Madrid, 4-7 September 139. oldal, 2012
Judit Pénzes, Balázs Harrach, Mária Benkő: Novel parvoviruses in reptiles: first results concerning autonomous replication of reptilian dependoviruses supports the Diapsida-origin of genus Dependovirus, Abstract Book of 5th EWDA student Workshop, Franciaország, 2012
Földes Katalin: Majom-adenovírusok molekuláris szintű összehasonlító vizsgálata, SZIE, Állatorvos-tudományi Kar, Biológus MSc Szakdolgozat, 2013
Tarján Zoltán László: Különféle vizi állatok stűrése PCR-rel adenovírusok és herpeszvírusok kimutatása céljából, SZIE, Állatorvostudományi Kar, Biológus MSc Szakdolgozat, 2012
Doszpoly Andor, Igor S. Shchelkunov, Benkő Mária: Újabb alloherpeszvírusok kimutatása Kelet-Európában, XXXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, május 23-24., 2012

 

Projekt eseményei

 
2013-11-29 11:22:18
Résztvevők változása
2012-01-17 09:02:05
Résztvevők változása
vissza »