Az istenek természetéről  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100418
típus PD
Vezető kutató Németh Attila
magyar cím Az istenek természetéről
Angol cím On the nature of gods
magyar kulcsszavak teológia, etika, episztemológia, elmefilozófia
angol kulcsszavak theology, ethics, epistemology, philosophy of mind
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2012-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 13.986
FTE (kutatóév egyenérték) 3.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat tárgya egy széles spektrumú filozófiatörténeti kutatás: az antik filozófiatörténet teológiai tradícióit kívánja a preszókratikus gondolkodóktól, Platónon és Arisztotelészen át, egészen a hellenisztikus kori filozófiai iskolákig, Cicero De Natura Deorum című dialógusából kiindulva, áttekinteni. Egy ilyen tanulmány több szempontból is időszerű: egyrészt Cicero említett művének még mindig nem született meg egy módszeres, a modern szakirodalom eredményein alapuló filozófiai feldolgozása, mert Cicerót mint filozófust még csak most kezdi magának felfedezni a filozófiatörténet. Másrészt pedig egy ilyen jellegű tanulmány elkészítése, hasonlóan Cicero dialógusához, maga is egy antik filozófiai teológiatörténet kell, hogy legyen, amely a választott tematikus metodológia által új ismeretekhez vezet mind Cicero filozófiai munkásságával, mind pedig az antik teológiai tradíciókkal kapcsolatban. A kutatás konkrét és ellenőrizhető várható eredményei egy angolul írt monográfia, valamint a kutatás folyamán publikálandó, a kutatás részeredményeit bemutató három magyarul, illetve három angolul írt cikk. Továbbá, a kutatás során létre kívánok hozni egy ‘think tank’ vagyis agytrösztöt, ami arra szolgálna, hogy az oktatáson át megvilágítsa a modern teológiai viták antik gyökereit.
angol összefoglaló
The subject of the application is a broad research in the history of philosophy: it investigates the ancient philosophical traditions of theology from the Presocratics, through Plato and Aristotle, all the way to the Hellenistic schools, taking its cue from Cicero’s De Natura Deorum. Such a study is very timely for many reasons: on the one hand, there has not been a methodically thorough, philosophical study of the above mentioned work by Cicero, which also integrates the results of the modern literature, partially because Cicero, the philosopher, is just being discovered. On the other hand, such a work can be done only if it takes up the task of itself being a monograph on the history of the traditions of theology in ancient philosophy, one which based on Cicero's this particular work has not been written. The chosen methodology will lead to new knowledge concerning both, Cicero’s philosophical work and the traditions of ancient theology. The fruits of this research will be a series of articles - three in Hungarian and three in English - publishing the findings of the research and a book in English, which I propose to write by the end of the research period. Furthermore, during the research I wish to set up a think tank to draw attention to the relation between modern theological debates and their ancient traditions, which would include separate research groups in the form of seminars for the different periods or schools addressed in Cicero’s work, led by me and my colleagues.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munkatervben a kutatás várható, konkrétan ellenőrizhető eredményeiben feltüntetett angol nyelvű monográfia és hat cikk elkészült. A kutatás eredményei hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatásra kerültek. Az elkészült monográfia címe: Epicurean Godlikeness. Terjedelem: 210 old., (95 903 szó). Téma: epikureus teológia. Tartalom: A munkatervben szereplő témával, az antik filozófia teológiai tradícióinak kutatásával megeggyező, annak egy szegmensét középpontba állító, angolul megírt monográfia. Az elkészült cikkek listája: 2015: "A démokritoszi episztemológiáról." (Megjelenésre vár a 2014-es, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia konferenciakötetében.) 2015: "Lucretius és a similitudo divini". (Megjelenésre vár a 2014 áprilisában a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott konferencia anyagából összeállított kötetben.) 2014: "On Democritus' Epistemology". Még nem jelent meg. 2014: "Review of Warren, J. & Sheffield, F. (eds.) The Routledge Companion to Ancient Philosophy, New York and London, 2013," for Bryn Mawr, during the Autumn of 2014. Link: http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-10-19.html 2014: "Review of M. Schofiled (ed.) Aristotle, Plato, and Pythagoreanism in the First Century BC, Cambridge, 2013." Rhizomata May, 2014. 2013: "Cicero and the Epicurean Sorites". Még nem jelent meg. 2012: "Cicero and the Epicurean Sorites", Ókor, 2012/4.
kutatási eredmények (angolul)
The proposed monograph in English and the six articles have been completed. The results of the research have been presented at national and international conferences. The title of the monograph: Epicurean Godlikeness. Length: 210 pages, (95 903 words). Topic: epicurean theology. Content: In harmony with the proposed research I investigated a segment of the ancient philosophical traditions of theology. The list of the written articles: Forthcoming in 2015, peer reviewed, accepted article: "On Democritus' Epistemology" (in Hungarian). Forthcoming in 2015, peer reviewed, accepted article: "Lucretius and the similitudo divini" (in Hungarian). 2014: "On Democritus' Epistemology", (in English, unpublished). 2014: Review of Warren, J. & Sheffield, F. (eds.) The Routledge Companion to Ancient Philosophy, New York and London, 2013, for Bryn Mawr, during the Autumn of 2014. Link: http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-10-19.html 2014: Review of M. Schofiled (ed.) Aristotle, Plato, and Pythagoreanism in the First Century BC, Cambridge, 2013. Rhizomata May, 2014. 2013: "Cicero and the Epicurean Sorites", (in English, unpublished). 2012: "Cicero and the Epicurean Sorites", Ókor, 2012/4, (in Hungarian).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100418
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh Attila: Cicero és az epikureus 'halom'-érv, Ókor, 2012
Németh Attila: Review of Malcolm Schofield (ed.) Aristotle, Plato and Pythagoreanism in the First Century BC: New Directions for Philosophy, Rhizomata: A Journal for Ancient Philosophy and Science, 2014
Németh Attila: Review of Warren, J. & Sheffield, F. (eds.) The Routledge Companion to Ancient Philosophy, New York and London, 2013, http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-10-19.html, 2014
Németh Attila: Lucretius és a similitudo divini, KGRE konferenciakötet, megjelenés előtt, 2015
Németh Attila: A démokritoszi episztemológiáról, 11. MÓK konferenciakötet, megjelenésre vár, 2015
Németh Attila: Epicurean Godlikeness, Forthcoming, 2016
vissza »