A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100592
típus NK
Vezető kutató Dobák Miklós
magyar cím A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere
Angol cím The evolution of management and its international and domestic social and economic background in the 20th-century Hungary
magyar kulcsszavak vezetéstudomány, menedzsmenttörténet, XX. század, gazdaság, társadalom
angol kulcsszavak management and organization science, history of Hungarian management, 20th century, economy, society
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely * Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Antal Zsuzsanna
Chikán Attila
Kozma Mikós
Nemes Ferenc
Strausz Péter
Vaszkun Balázs
Vaszkun Balázs
Zachar Péter Krisztián
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-05-31
aktuális összeg (MFt) 47.306
FTE (kutatóév egyenérték) 12.36
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás azt kívánja bemutatni, hogy a magyar menedzsmenttudomány hogyan, milyen nemzetközi hatások és hazai elvárások eredményeként fejlődött, alakult a XX. században. Kiinduló kutatási modellünk alapján arra a kérdésre keressük a választ, hogy mely nemzetközi szervezetelméleti irányzatok mikor és milyen módon éreztették hatásukat Magyarországon, illetve a magyar elméleti és gyakorlati szakemberek milyen módon járultak hozzá a szervezés- és vezetéstudomány formálásához a régióban. A hazai fejlődést az egyes történelmi korszakokban interdiszciplináris eszközökkel, hazai és külföldi történész és közgazdász kutatók közreműködésével, a korábbi OTKA-kutatások tapasztalatait felhasználva vizsgáljuk. Érdeklődésünk középpontjába az egyes korszakok meghatározó elméleti és gyakorlati szakembereinek munkássága, a fejlődést meghatározó üzleti, közigazgatási és civilszervezetek, valamint a változásokat elindító, illetve az eredményeket feldolgozó, szintetizáló felsőoktatási és kutató intézmények állnak. A kutatási projektben posztdoktorokon kívül doktorandusz és egyetemi hallgatók részvételét tervezzük, mely a kutatás utánpótlás nevelő szándékát is jelzi. A kutatás eredményeit hazai és nemzetközi konferencián, egy tanulmánykötetben, monografikus művekben, illetve egy egyetemi master-tárgy formájában tervezzük megosztani az érdeklődőkkel. Célunk az, hogy új, komplex jellegű és gyakorlati haszonnal is járó elemzéssel gazdagítsuk a magyar menedzsmenttudomány történeti irodalmát.
angol összefoglaló
The objective of our research is to present how management and organization science developed in Hungary in the 20th century, and what international influences and domestic expectations had an impact on this process. Based on our initial research model, we seek to find an answer to the following: which international management and organization theory trends had an influence in Hungary, how these trends had an impact, and also how Hungarian theoreticians and practical experts contributed to shaping management and organization science. We will examine domestic developments using interdisciplinary methods, with the cooperation of local and international historians and economists, and we will also build on the experiences of previous OTKA projects. In the focus of our interest are the activities of key theoretical and practical experts in each era, the business, public administration and non-government organizations that determined progress, and the higher education and research institutes that synthesized the results. In addition to postdoctoral researchers, we also plan to involve PhD and graduate students, which signifies our intention to bring in new generations to academic research. We plan to share our findings at an domestic and international conference, in an essay collection and monographs, and also in the form of a university master’s courses. Our objective is to lay down a new complex analysis for the study of management science and applied management in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatómunkánk során meghatároztuk a magyar vezetéstudományos diskurzus kezdetét. A Magyar Mérnök és Építész Egylet égisze alatt Méhely Kálmán neves mérnök valamint vezetés- és társadalomtudományi szakíró szervezésében 1912 végén került sor egy vitasorozatra, mely a Taylor-rendszerrel foglalkozott. Ezt a disputát részletesen elemeztük. Feltártuk és részletesen bemutattuk Henry Ford és Taylor két világháború közötti magyar recepcióját is (Diamant Izsó, Kertész Imre, Káldor István). Emellett részletesen elemeztük a magyar közgazdasági és ezen belül vezetéstudományi képzés fejlődését a 20. század folyamán. Ezen túl kitértünk a vezetéstudományi eredmények más tudományterületeken történt alkalmazására, különös tekintettel a magyar közigazgatástudományra és Magyary Zoltán munkásságára. A magyar vezetéstudományi gondolkodás 1945 utáni irányait is feltérképeztük a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkek segítségével. A gyakorlati kérdések kapcsán áttekintettük a Dreher-vállalat történetét, különös tekintettel a vezetési-szervezési kérdésekre, valamint a szocialista időszak legfontosabb vezetői kihívásait és az azokra adott válaszokat is összegyűjtöttük és megvizsgáltuk. Projektünk működése során négy kötetet jelentettünk meg, itthoni és külföldi konferenciákon számoltunk be munkánkról. A kutatás eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítjuk: a Budapesti Corvinus Egyetemen három éve tartunk menedzsmenttörténeti kurzusokat.
kutatási eredmények (angolul)
During our scientific work we have defined the start of the discourse of Hungarian management science. With the support of Hungarian Engineer and Architect Association took place a series of debate on Taylor’s system organized by the well-known architect and expert on management and social sciences, Kálmán Méhely in 1912. We analyzed this dispute in details. We have explored the Hungarian interwar reception of Henry Ford and Taylor (Izsó Diamant, Imre Kertész and István Káldor). Besides we also gave a detailed analysis on the development of Hungarian economic and management teaching in the 20th Century. We dwelled on the impact of management studies on other fields of science, especially the Hungarian science of administration and Zoltán Magyary’s scientific views. The post-1945 courses of Hungarian management thought was also explored by analyzing the related essays and studies published in Közgazdasági Szemle (Hungarian Economic Review). In connection with the practical questions we have surveyed the management history of big Hungarian beer company, Dreher, and collected and studied the most important management challenges and their solutions of the socialist era. During our project we published four volumes, and related on our work at conferences both at home an abroad. We are exploiting the results of our research in university education as well: management history courses have been held in the Corvinus University of Budapest for three years.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100592
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Strausz Péter: New Type of Society- and Economy-Organizing Based on Historical Models, Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. Szerk.: Beszteri Béla – Majoros Pál. Veszprém, 2012. 341-347., 2012
Zachar Péter Krisztián: Alternative Wege der GHesellschaft- und Wirtschaftslenkung im Staendegedanken, Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés. Szerk.: Beszteri Béla – Majoros Pál. Veszprém, 2012. 347-357., 2012
Dobák Miklós szerk.: A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere. Kutatási modell, A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere, 2012
Zachar Péter Krisztián: A magyar kereskedelmi felsőoktatás megteremtése és a BKIK, Magyar egyetemi és főiskolai egyesületek a 20. században . Konferencia. Székesfehérvár, 2012. október 10., 2012
Zachar Péter Krisztián - Strausz Péter: Bewegungsraum und aktuelle Managementfragen für die Kammern im Gesellschafts- und Wirtschaftsleben Ungarns, Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts. Hrsg.: Winfried Kluth. Halle an der Saale, 2012. 227-251., 2012
Strausz Péter: „A gyári üzemnek évszázados fejlődésből leszűrt breviáriuma” A magyar vezetés- és szervezéstudományi gondolkodás kezdetei: Vitasorozat a Taylor-rendszerről 1912-ben, Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. 3-20. Szerk.: Dobák Miklós, 2014
Antal Zsuzsanna – Baksa Máté: A közgazdasági képzés története, a vezetés- és szervezéstudomány fejlődése (1. rész), Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. 21-39. Szerk.: Dobák Miklós,, 2014
Zachar Péter Krisztián: Taylor és Fayol munkásságának hatása a két világháború közötti magyar közigazgatás-elméletre, Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. 41-61. Szerk.: Dobák Miklós, 2014
Kozma Miklós: A magyar vállalati menedzsment útkeresése a második világháború után (1945-82) – az olajipar példáján, Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. 62-78. Szerk.: Dobák Miklós, 2014
Vaszkun Balázs: Paradigmák a magyar vállalatvezetés történetében: az Ipargazdasági Szemle tartalomelemzése, Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről. 79-144. Szerk.: Dobák Miklós, 2014
Gaál Zoltán: Hard and soft, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 4-8. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Strausz Péter: A magyar vezetés- és szervezéstudomány 20. századi története - Egy interdiszciplináris kutatás dimenziói (és dilemmái), Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 9-15. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Chikán Attila: A gazdaságpolitika, a vezetőképzés és a vállalatvezetés háromszöge Magyarországon, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 16-24. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Prof. Dr. Horváth Péter: A német üzemgazdaságtan fejlődése a 20. században és hatása a magyarországi elméletekre és gyakorlatra, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 25-28. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Dobák Miklós: A német üzemgazdaságtan fejlődése a 20. században és hatása a magyarországi elméletekre és gyakorlatra, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 29-32. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Dank Viktor: Diplomás kőolajbányász értelmiségiek a magyar kőolajiparban 1960-1990 között, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 33-37. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Fitos Zoltán: A Ganz Holding múltja és jelene, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 38-45. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Kovács Gyula: A Zsolnay Porcelánmanufaktúra, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 46-53. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Sivó Imre: Fejezetek a Taurus és a Zwack Unicum történetéből, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 54-60. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Pókos Gergely: A Pick és a Bonafarm menedzsmenttapasztalatai, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 61-69. Szerk.: Dobák Miklós,, 2015
Balog Béla: Fejezetek a Rába történetéből, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 70-75. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Kürti Sándor: A menedzsmenttudás szerepe és hasznosítása a cégépítésben és -irányításban (BSC alapú irányítás), Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 76-81. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Perger Gabriella: Növekedés franchise partnerekkel, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 82-86. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Tibor Dávid: Menedzsment kihívások és válaszok nemzetközi terjeszkedésű vállalkozásokban, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 87-91. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Pozvai Zsolt: A leányvállalati hálózat kihívásai és válaszai nemzetközi terjeszkedés során, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 92-98. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Duda Ernő: Menedzsmentkihívások és –válaszok gyorsan növekvő, tudásalapú vállalkozásokban, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 99-104. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Sipőcz Csaba: Cégkultúra-építés startup vállalkozásban, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 105-109. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Vinnai Balázs – Nyíri József: Az M&A menedzsment kihívásai és válasza, Magyar vállalkozás- és menedzsmenttörténeti tanulmányok. 110-116. Szerk.: Dobák Miklós, 2015
Antal Zsuzsanna – Baksa Máté: A vezetés- és szervezéstudomány 20. századi fejlődése. A menedzsment felsőoktatás és vezetőképzés története, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2015
Dobák Miklós szerk.: A 20. századi magyar vezetés elméleti és gyakorlati kérdései, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2015

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 13:06:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Vezetés és Szervezés Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vezetéstudományi Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2013-07-11 11:57:25
Résztvevők változása
vissza »