Az autoritárius stabilitás vége a Közel-Keleten? Politikai reformok a Közel-Keleten: visszatekintés és kilátások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100594
típus PD
Vezető kutató Csicsmann László
magyar cím Az autoritárius stabilitás vége a Közel-Keleten? Politikai reformok a Közel-Keleten: visszatekintés és kilátások
Angol cím The End of Authoritarian Stability in the Middle East? Political Reforms in the Middle East: Retrospect and Prospects
magyar kulcsszavak politikai reform, iszlamizmus, demokrácia, autoritarianizmus, politikai pártok, civil társadalom, radikalizmus
angol kulcsszavak Political reform, Islamism, Democracy, Authoritarianism, Political parties, Civil society, radicalism
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi kapcsolatok
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi közgazdaságtan
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.424
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
2011 elejétől a közel-keleti térségen – Asef Bayat szavaival élve – poszt-iszlamista forradalmak söpörnek végig. Az évtizedek óta hatalmon lévő autoritárius rezsimek a túlélésükért küzdenek a kiábrándult, internethasználó ifjabb generációval szemben, akik a szabadság mellett, munkalehetőséget és egy pozitív jövőképet követelnek. Úgy tűnik, hogy a monarchiák legitimitása szilárdabb mint a köztársaságoké, ugyanakkor azok is sebezhetőek (miként a bahreini tüntetések mutatják).
A kutatás célja, hogy bemutassa a jelenlegi politikai földrengés mögött már évek óta meghúzódó okokat, és rá kíván mutatni a hosszabb távú következményekre is. A kutatási hipotézisünk szerint a közel-keleti térségben aminek szemtanúi vagyunk az nem a nyugati típusú demokrácia kialakulása, hanem a meglévő autoritárius rezsimek átalakulása a nem-demokratikus rendszerek egy újabb típusa irányába (poszt-demokratizációs diskurzus). A főbb kutatási kérdések: 1. A digitális forradalom hogyan érinti a politikai ellenzék lehetőségeit? 2. Az iszlamista mozgalmak milyen szerepet játszanak az aktuális folyamatokban, illetve a nemzeti dialógusokban? 3. Melyek a főbb megoldásra váró gazdasági problémák? 4. Hogyan érinti az Egyesült Államokat, Izraelt, az Európai Uniót és Magyarországot a mostani események? 5. Melyek a legfőbb politikai szereplők?
A kutatás monográfia formájában kívánja publikálni az eredményeket. A kutatás gazdagítani szeretné a közel-keleti autoritárius stabilitás végével kapcsolatos szakmai vitákat, elméleteket.
angol összefoglaló
A post-Islamist revolution (term used by Asef Bayat) has been sweeping through the Middle East since the beginning of this year. Authoritarian regimes fight for survival against a disenchanted, Internet savvy young generation that asks for freedom, employment and a positive human development. Monarchies have a more durable legitimacy than autocratic republics have, but they are also vulnerable (protests in Bahrain) to serious uprising against the absolutist royal families.
The aim of this research is to analyse what are the main reasons behind the current demonstrations and what are the consequences for the long term. The underlying hypothesis of this research is that what we witness in the Middle East is not a process of democratization, but a transformation of former authoritarian systems to a new type of non-democratic regimes (post-democratization discourse). The main research questions are: 1. How digital revolution affects the political opportunities of the opposition movement? 2. What is the role of Islamist movements in the current uprising? 3. What are the main economic problems of the non-oil producing autocracies (like Egypt)? 4. What are the effects of the current political situation for the US, Israel, EU and Hungary? 5. Who are the main stakeholders in politics and society, etc?
The planned result of this research is a publication in a form of a monograph. This research wants to contribute to the on going debate on the end of authoritarian stability in the Middle East.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a 2010-2011 fordulóján kezdődött „arab tavasz” néven ismertté vált eseménysorozatot állította a középpontba. A kutatás egyik alapvető kérdéseként fogalmazódott meg, hogy az arab államokban az autoritárius rezsimek stabilitása hogyan és milyen mértékben változott meg. A kutatás főbb megállapításai az alábbi pontokban fogalmazhatók meg: 1., A szakirodalom/média tévesen demokratizálódásként állította be a 2010-2011 fordulóján elindult politikai átalakulást. Az esetek többségében az autoritárius rezsimek felbomlásával újabb autoritárius rezsimek formálódtak. 2., Az újonnan kialakulóban lévő autoritárius rezsimek a régi rezsimek sajátosságait is magukon viselik. 3., Az „arab tavasz” differenciáltan érintette az egyes államokat, a monarchiák stabilabbak mint a köztársaságok. 4., A monarchiák stabilitásában jelentős szerepet játszik a járadékbevétel, a külső támogatás, a dinasztia összetartó ereje és a vallási legitimitás. A monarchiák közül főként Jordánia tűnik a belső berendezkedés, illetve a geopolitikai helyzet (Iszlám Állam) miatt sebezhetőbbnek. 5., A tüntetések által érintett köztársaságokban is eltérő a kimenetele az átalakulásnak: Tunéziában jelenleg pozitív, Szíriában polgárháború, illetve az Iszlám Állam, Líbiában dezintegráció, Egyiptomban részbeni visszarendeződés történt. 6., Az átalakulás kezdetén a mérsékelt politikai iszlám meghatározó tényező volt, azonban az elmúlt egy-két évben jelentősen veszített népszerűségéből a kormányzati hibák következtében.
kutatási eredmények (angolul)
The research focuses on the political transformation labelled as the Arab Spring by the media which begun with at the turn of the years 2010 and 2011. One of the fundamental question of the research was how the phemonenon of authoritarian stability in the Arab States has been challanged by the political transformation. The main results of the research can be summerized as the following: 1., The literature/media used a false terminology, democratization to describe the events. In most of the case studies however, the transition has taken place from an authoritarian system to a new authoritarian political arrangement. 2., The new authoritarian system owns certain characteristics of the old regimes. 3., The Arab Spring challanged Middle East countries in a different way: monarchies are more stable than republics. 4., The monarchical stability relies on certain factors: rentierism, foreign aid, the political legitimacy of the ruling dinasties and the religious context. According to the research Jordan seems to be the least stable monarchy, which is due to the geopolitical situation and the internal division of the society. 5., The outcome of the protests is quite different in republics also: while in Tunisia positive developments occured, in Syria the Islamic State was established, Libya is desintegrated, Egypt’s military took power back from the Islamists. 6., At the beginning of the protests, moderate Islamist movements played a key role in the transition, but later their popularity has diminished due to government failure.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100594
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csicsmann László: A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az „arab tavaszt” követő politikai átmenetben, Külügyi Szemle, 2012/1. szám, 11. évf. 1. szám, pp. 103-127., 2012
László Csicsmann: Moderate Islamist Movements and the Arab Spring: Engagement with Democratic Values. Islam and Democracy., 13-14 April, 2012, Wisconsin University, Madison, USA., 2012
László Csicsmann: Islamist Parties or Civil Parties. Islamist Movements and the Arab Spring in a Comparative Perspective., Narrating the Arab Spring: new questions, new modes of resistance and activism, and new politics. Cairo University, Egypt, 18-20 February, 2012., 2012
László Csicsmann: The Interplay of Regime Survival Strategy and Political Reform in Jordan and Morocco after the Arab Spring., The Changing Face of the Middle East. EU-Middle East Forum, DGAP, Berlin, 15-17 November, 2012. Megjelenés alatt szerkesztett kötetben a honlapon, 2013
László Csicsmann: Authoritarian Upgrading? The Role of Islamist Movements in the Arab Spring. A Case Study on the competitive Islamist parties in Egypt., Megjelenés Alatt. In Kinga Dévényi (ed.), Aula Kiadó, Budapest, 2013., 2013
Csicsmann László - N. Rózsa Erzsébet: A Török Köztársaság az átalakuló Közel-Keleten, Külügyi Szemle, XII. évfolyam, 2013/1. szám, 2013
László Csicsmann - Erzsébet N. Rózsa: The Minority Issue in the Middle East, with the Kurdish Community in Focus, Tamás Matura (ed.): Asian Studies 2013, pp. 15-54. Hungarian Institute of International Affairs, Budapest, 2013
Csicsmann László: A politikai átalakulás dilemmái a Közel-Keleten az arab tavasz harmadik évfordulóján, Országgyűlés Külügyi Bizottság, 2013
László Csicsmann: Different Fractions within the Syrian opposition movement, Turkish Review, megjelenés alatt, 2014/1., 2014
László Csicsmann: Ideology or Pragmatism? Foreign Policy of Moderate Islamist Parties in Light of the Arab Spring: a case study on the Egyptian-Israeli Relations, 8th Pan-European Conference on International Relations, honlap, 2013
Csicsmann László: A jázminos forradalomtól az Iszlám Állam felemelkedésééig., megjelenés alatt, várható megjelenés 2015 eleje, 2015
Csicsmann László: A NATO és a Közel-Kelet: az Isztambuli Kezdeményezés és a Mediterrán Dialógus, Kossuth Kiadó - XXI. Század Társaság Egyesület, 2014
László Csicsmann: The Central and Eastern European Experience with the Democratic Transition and the "Arab Spring", Hungarian Institute of International Affairs, 2014

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 13:06:52
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Nemzetközi Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »