Az ember és a kutya szociális ingerekre való érzékenységének neurohormonális háttere: az oxytocin szerepe.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100695
típus K
Vezető kutató Topál József
magyar cím Az ember és a kutya szociális ingerekre való érzékenységének neurohormonális háttere: az oxytocin szerepe.
Angol cím Neurohormonal aspects of social sensitivity in dogs and humans: the role of oxytocin.
magyar kulcsszavak társas viselkedés, kommunikáció, pedagógiai receptivitás, oxitocin, evolúció
angol kulcsszavak social behaviour, communication, pedagogical receptivity, oxytocin, evolution
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Pszichológia
Viselkedés neurobiológia (pl. alvás, tudatosság, jobb- vagy balkezesség) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Állatetológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Elekes Fruzsina
Gaál Zsófia Anna
Gácsi Márta
Hernádi Anna
Kanizsár Orsolya
Király Ildikó
Oláh Katalin
Turcsán Borbála
Vargáné Kis Anna
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-05-31
aktuális összeg (MFt) 20.120
FTE (kutatóév egyenérték) 11.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Jelen kutatás alapkérdése, hogy a kutyák emberi csecsemőéhez számos vonatkozásban hasonló társas-kommunikatív receptivitásának kialakításában milyen szerepe van az oxytocinnak és az azt kötő receptorok minőségének. A vizsgálatok célja, melyek során a kutyák mellett felnőtt humán alanyok és csecsemők megfigyelését is tervezzük, hogy új felismerésekkel gazdagítsa ismereteinket a szociális ingerekre való humán-specifikus válaszkészség neurális szabályzó tényezőiről és evolúciójáról. A projektnek három fő célkitűzése van: Egyrészt annak vizsgálata, hogy a kutyák oxytocint kötő agyi receptorát kódoló gén milyen allélváltozatokkal rendelkezik (néhány kiválasztott fajtában), és hogy ahogyan azt a humán adatok sejtetni engedik, a kutyáknál is kimutatható-e összefüggés a receptort kódoló gén egyes változatai és az (emberi) szociális-kommunikációs jelzésekre való érzékenység között. Másrészt annak tanulmányozása, hogy az orrnyálkahártyán keresztül bejuttatott oxytocin hat-e és hogyan a kutyák valamint felnőtt személyek társas ingerekre való válaszkészségére, és hogy az oxytocin által kiváltott attitűdre befolyással van-e az hogy az adott alany az oxytocin receptort kódoló gén mely változatával rendelkezik. Harmadrészt pedig célunk vizsgálni azt, hogy vajon a szociális ingerekre való válaszkészség erősíthető-e oly módon, hogy természetes úton, társas-kommunikációs ingerekkel „előszenzitizáció” révén stimuláljuk az oxytocin termelést kutyák, felnőttek illetve csecsemők esetében.
angol összefoglaló
Summary
The proposed project aims at studying the effect of the neurohormone oxytocine on the dogs’ infant-like social-communicative receptivity as well as providing novel insights into the evolution of this aspect of human social cognition in a comparative manner. There are three main goals: First we aim to find allelic variation in dog oxytocin receptor gene for which some effect on responsiveness to social cues can be hypothesized based on human studies. Second we will study the effect of intranasal oxytocin on dogs’ and adult human subjects’ responsiveness to social cues and we aim to study the associations between the behavioural manifestations of oxytocin-facilitated social-communicative receptivity and single nucleotide polymorphisms in oxytocin receptor gene in both species. Third we will also investigate whether the highly responsive social attitude can be induced by presensitization. That is, whether ostensive-communicative social signals can facilitate socially receptive stance in infants, dogs and/or adult humans (via neural stimulation of oxytocine production in the central nervous system).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a kutya és az ember szociális ingerekre való érzékenységének neurohormonális hátterét vizsgálta elsősorban az oxytocin szerepére, illetve a társas ingerekkel való előérzékenyítés lehetőségére fókuszálva. Kísérleteinkben igazoltuk, hogy az orrnyálkahártyán keresztül bejuttatott oxytocin több vonatkozásban is megváltoztatja a kutyák társas viselkedését. Csökkenti a társas szorongást, erősíti az alkalmazkodásra, partnerrel való összhang kialakítására való hajlamot és növeli a pozitív elvárások kialakítására való készséget. Miután a kutya oxytocin receptor génjének különböző variációit sikerült azonosítani, szignifikáns kapcsolatokat tártunk fel a kutya emberre irányuló társas viselkedési reakciói és ezen génváltozatok között. Az oxytocinnal való kezelésnek illetve az oxytocin receptor gén allélvariációinak viselkedésre való hatása a humán vizsgálatokban is hasonló volt. Azt is kimutattuk, hogy az ember által való társas ingerlés (pl. szemkontaktus, érintés) „előfeszítő” hatást képes gyakorolni a kutya és az ember társas interakciókban megnyilvánuló fogadókészségére. Az efféle előkezelés hatására az alanyok erősebb válaszkészséget és megnövekedett érzékenységet mutatnak a társas helyzetekben. Kutatásaink összességében alátámasztják azt az elképzelést, miszerint a központi idegrendszeri oxytocin szintjének változásai és a társas ingerekre való érzékenység illetve a társas összehangolódás folyamatai között a kutyában az emberéhez hasonló funkcionális kapcsolat van.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project aimed at studying the neurohormonal aspects of social sensitivity in dogs and humans focusing on the role of oxytocin and the effects of social stimulation as primers to prosocial predispositions. The role oxytocin plays in dogs’ social–cognitive processes is supported by the findings that intranasal oxytocin administration can reduce social fear, induce social conformity and increase positive expectations in dogs. Moreover we have identified single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the promoter region of oxytocin receptor gene in dogs and found associations between these SNPs and human directed social behaviours. Similar effects of oxytocin administration and the allelic variations in oxytocin receptor on human subjects’ social responsiveness have also been demonstrated. We have also found that human social-communicative signals (e.g. eye contact) can facilitate a socially receptive attitude (probably via the neural stimulation of oxytocin production in the CNS) and dogs as well as humans show increased sensitivity and higher responsiveness after such pre-sensitization. In summary our investigations support the notion that there is a link between changes in central oxytocin level and social susceptibility and/or social synchronisation mechanisms in both dogs and humans.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100695
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Miklósi, Á; Topál, J.: What does it take to become 'best friends'? Evolutionary changes in canine social competence, TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 17:(6) pp. 287-294., 2013
Hernádi A; Kis A; Kanizsár O; Tóth K; Miklósi B; Topál J: Intranasally administered oxytocin affects how dogs (Canis familiaris) react to the threatening approach of their owner and an unfamiliar experimenter., BEHAVIOURAL PROCESSES (ISSN: 0376-6357) 119: pp. 1-5., 2015
Kis, A; Kemerle, K; Hernádi, A; Topál, J: Oxytocin and social pretreatment have similar effects on processing of negative emotional faces in healthy adult males, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 4: Paper 532. 9 p. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00532, 2013
Hernádi, A; Kis, A; Turcsán, B; Topál, J.: Man's Underground Best Friend: Domestic Ferrets, Unlike the Wild Forms, Show Evidence of Dog-Like Social-Cognitive Skills, PLoS ONE 7(8): e43267. doi:10.1371/journal.pone.0043267, 2012
Kis, A.; Bence, M.; Lakatos, G.; Pergel, E.; Turcsán, B.; Pluijmakers, J.; Vas, J.; Elek, Z.; Brúder, I.; Földi, L.; Sasvári-Székely, M.; Miklósi, Á.; Rónai, Z.; Kubinyi, E.: Oxytocin receptor gene polymorphisms are associated with human directed social behavior in dogs (Canis familiaris), PLoS ONE 9(1): e83993. doi:10.1371/journal.pone.0083993, 2014
Gergely, A; Petró, E; Topál, J; Miklósi, Á.: What are you or who are you? The emergence of social interaction between dog and Unidentified Moving Object (UMO), PLoS ONE 8(8): e72727. doi:10.1371/journal.pone.0072727, 2013
Faragó, T.; Andics, A.; Devecseri, V.; Kis, A.; Gácsi, M.; Miklósi, Á.: Humans rely on the same rules to assess emotional valence and intensity in conspecific and dog vocalizations, Biology Letters 10(1) Paper 20130926. 4 p. doi: 10.1098/rsbl.2013.0926, 2014
Sümegi, Zs; Kis, A; Miklósi, Á; Topál, J.: Why do adult dogs (Canis familiaris) commit the A-not-B search error?, J Comp Psychol 128(1): 21-30 doi: 10.1037/a0033084, 2014
Kis A; Szakadát S; Kovács E; Gácsi M; Simor P; Gombos F; Topál J; Miklósi Á; Bódizs R: Development of a non-invasive polysomnography technique for dogs (Canis familiaris)., Phys Behav 130: 149-156 doi:10.1016/j.physbeh.2014.04.004, 2014
Péter A; Gergely A; Topál J; Miklósi; Á; Pongrácz P: A Simple but Powerful Test of Perseverative Search in Dogs and Toddlers., Q J Exp Psychol 68(5): 940-651. doi: 10.1080/17470218.2014.970206, 2015
Andics A; Gácsi M; Faragó T; Kis A; Miklósi Á: Voice-Sensitive Regions in the Dog and Human Brain Are Revealed by Comparative fMRI., Current Biology 24(5) 574-578. doi:10.1016/j.cub.2014.01.058, 2014
Kis A; Klausz B; Persa E; Miklósi Á.; Gácsi M: Timing and presence of an attachment person affect sensitivity of aggression tests in shelter dogs., Vet Rec 174(8): 196 doi: 10.1136/vr.10195, 2014
Oláh K; Elekes F; Bródy G; Király I: Social Category Formation Is Induced by Cues of Sharing Knowledge in Young Children, PlosOne 9(7): e101680. doi:10.1371/journal.pone.0101680, 2014
Kis A; Szakadát S; Simor P; Gombos F; Horváth K; Bódizs R: Objective and subjective components of the first-night effect in young nightmare sufferers and healthy subjects., Behav Sleep Med 12(6): 469-480 DOI 10.1080/15402002.2013.829062, 2014
Topál J; Kis A; Oláh K: Dogs’ sensitivity to human ostensive cues: a unique adaptation?, pp. 319-436 In: J Kaminski; S Marshall-Pescini The Social Dog: Behavior and Cognition. Elsevier, Academic Press, 2014
Kis A; Szakadát S; Kovács E; Gácsi M; Simor P; Gombos F; Topál J; Miklósi Á; Bódizs R: Development of a non-invasive polysomnography technique for dogs (Canis familiaris)., Phys Behav 130: 149-156 doi:10.1016/j.physbeh.2014.04.004, 2014
Gergely A; Topál J; Dóka A; Mikósi Á: Dogs are able to generalize directional acoustic signals to different contexts and tasks., Appl Anim Behav Sci 156: 54-61 doi:10.1016/j.applanim.2014.04.005, 2014
Sümegi Zs; Gácsi M; Topál J: Conditioned placebo effect in dogs decreases separation related behaviours., Appl Anim Behav Sci 159: 90-98. DOI:10.1016/j.applanim.2014.07.005, 2014
Sümegi Zs; Oláh K; Topál J: Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance., Appl Anim Behav Sci 160: 106-115. doi:10.1016/j.applanim.2014.09.001, 2014
Péter A; Gergely A; Topál J; Miklósi; Á; Pongrácz P: A Simple but Powerful Test of Perseverative Search in Dogs and Toddlers., Q J Exp Psychol DOI: 10.1080/17470218.2014.970206, 2015
Kis A; Hernádi A; Kanizsár O; Gácsi M; Topál J: Oxytocin induces an ‘optimistic’ cognitive bias in dogs (Canis familiaris)., Horm Behav 69: 1-7 doi:10.1016/j.yhbeh.2014.12.004, 2015
Andics A; Gácsi M; Faragó T; Kis A; Miklósi Á: Voice-Sensitive Regions in the Dog and Human Brain Are Revealed by Comparative fMRI., Curr Biol 24: 1-5 doi:10.1016/j.cub.2014.01.058, 2014
Pongrácz P; Szabó É; Kis A; Péter A; Miklósi Á: More than noise? – Field investigations of intraspecific acoustic communication in dogs (Canis familiaris)., Appl Anim Behav Sci 159: 62-68 doi:10.1016/j.applanim.2014.08.003, 2014
Kis A; Klausz B; Persa E; Miklósi Á.; Gácsi M: Timing and presence of an attachment person affect sensitivity of aggression tests in shelter dogs., Vet Rec 174(8): 196 doi: 10.1136/vr.10195, 2014
Oláh K; Elekes F; Bródy G; Király I: Social Category Formation Is Induced by Cues of Sharing Knowledge in Young Children, PlosOne 9(7): e101680. doi:10.1371/journal.pone.0101680, 2014
Kis A; Szakadát S; Simor P; Gombos F; Horváth K; Bódizs R: Objective and subjective components of the first-night effect in young nightmare sufferers and healthy subjects., Behav Sleep Med 12(6): 469-480 DOI 10.1080/15402002.2013.829062, 2014
Hernádi A; Kis A; Turcsán B; Topál J: Man’s Underground Best Friend: Domestic Ferrets, Unlike the Wild Forms, Show Evidence of Dog-like Social-Cognitive Skills., PLOS ONE (ISSN: 1932-6203) 7: (8) pp. e43267., 2012
Kis A; Turcsán B; Gácsi M: The effect of the owner's personality on the behaviour of owner-dog dyads., Interaction Studies (ISSN: 1572-037313) 13: (3) pp. 371-383., 2012
Elekes F; Király I: Szelektív utánzás a modell megbízhatóságának függvényében: A modell életkorának szerepe., MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 67:(3) pp. 449-466., 2012
Oláh K; Elekes F; Bródy G; Király I: Social categorization in early childhood: the significance of shared knowledge., Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, ELTE PPK Budapest, 2012. pp. 39-55. ISBN: 978-963-284-266-0, 2012
Gergely A; Hernádi A; Petró E; Miklósi B; Miklósi Á; Topál J: Matching pictures with the appropriate sound: results from an eye-tracking study of dogs and 14-month-old infants., Abstract #82 3rd Canine Science Forum, Barcelona, Spain, p. 31, 2012
Kanizsár O; Hernádi A; Topál J: Why does the dog choose the less amount of food reward? The priming effect of pre-sensitization with social stimuli., Abstract #82 3rd Canine Science Forum, Barcelona, Spain. P. 87, 2012
Topál J; Hernádi A; Kemerle K; Kis A: Az oxytocin serkenti az implicit de nem az explicit arcmemóriát negatív érzelemkifejezésű arcoknál., p. 341. In: Varga András (szerk.) A tudomány emberi arca. A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet 402. pp. (ISBN:978-963-87915-, 2012
Topál J: Social competence and social cognition in a dog-like manner: Wild beast or baby in wolf’s clothing?, Abstract #3, p. 9 Magyar Etológiai Társaság XIV. Kongresszusa, meghívott plenáris előadás, Kolozsvár, Románia 2012. 11.29-2012.12.01., 2012
Sümeg Zs; Topál J.: Placebo effect in dogs?, Abstract #22, p. 28 Magyar Etológiai Társaság XIV. Kongresszusa, Kolozsvár, Románia 2012. 11.29-2012.12.01., 2012
Bereczky B; Oláh K; Topál J: Observational learning by preschoolers of tool use in children: investigating the chains of transmitting knowledge, Abstract #12, p.17 Magyar Etológiai Társaság XIV. Kongresszusa, Kolozsvár, Románia 2012. 11.29-2012.12.01., 2012
Kemerle K; Hernádi A; Kis A; Topál J: Oxytocin enhances implicit but not explicit social memory for negative emotional faces, LEARNING & PERCEPTION Supplement: pp. 32-33, 2012
Topál J: Társas kompetencia és szociális kogníció kutya-módra: Vadállat vagy farkasbőrbe bújt csecsemő?, p. 78. MTA TTK Kutatóközponti Tudományos Napok, Budapest, 2012.11.27-2012.11.29. pp. 124 ISBN: 978-963-7067-23-5, 2012
Topál J; Kerényi A; Hernádi A: Kulturális viselkedési elemek terjedésének vizsgálata óvodáskorú gyermekcsoportokban., p. 402. In: Varga András (szerk.) A tudomány emberi arca. A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet 402. pp. (ISBN:978-963-87915-, 2012
Miklósi, Á.; Topál, J.: What does it take to become ‘best friends’? Evolutionary changes in canine social competence, Trends in Cognitive Sciences, , 17(6), 287-294., 2013
Gergely, A.; Petró E.; Topál, J.; Miklósi, Á.: What are you or who are you? The emergence of social interaction between dog and Unidentified Moving Object (UMO), PlosOne 8(8): e72727 doi:10.1371/journal.pone.0072727, 2013
Kis, A.; Kemerle, K.; Hernádi, A.; Topál, J.: Oxytocin and social pretreatment have similar effects on processing of negative emotional faces in healthy adult males, Frontiers in Psychology, 4:532. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00532, 2013
Faragó, T.; Andics, A.; Devecseri, V.; Kis, A.; Gácsi, M.; Miklósi, Á.: Humans rely on the same rules to assess emotional valence and intensity in conspecific and dog vocalizations, Biology Letters 10(1): doi: 10.1098/rsbl.2013.0926, 2014
Kis, A.; Bence, M.; Lakatos, G.; Pergel, E.; Turcsán, B.; Pluijmakers, J.; Vas, J.; Elek, Z.; Brúder, I.; Földi, L.; Sasvári-Székely, M.; Miklósi, Á.; Rónai, Z.; Kubinyi, E.: Oxytocin receptor gene polymorphisms are associated with human directed social behavior in dogs (Canis familiaris), PLoS ONE 9(1): e83993. doi:10.1371/journal.pone.0083993, 2014
Sümegi, Zs; Kis, A; Miklósi, Á; Topál, J.: Why do adult dogs (Canis familiaris) commit the A-not-B search error?, Journal of Comparative Psychology, Aug 19 , 2013, No Pagination Specified. doi: 10.1037/a0033084, 2014
Kis A; Miklósi Á; Topál J.: Kutya, ember, csimpánz: Kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében, pp. 173-192. in: Kenesei István (szerk.) A kognitív szempont a pszicholingvisztikai kutatásokban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013
Kis, A; Gácsi, M; Topál, J.: Oxytocin induces an “optimistic”• cognitive bias in dogs (Canis familiaris) both in social and non-social situations, International Ethological Conference, Newcastle, Egyesült Királyság, 2013.08.04.-08., C26.3, 2013
Topál J.: The childlike nature of domestic dog – a (r)evolutionary view, Invited plenary talk at ISSBD Budapest 2013. 09.12-14, 2013
Golm, D., Gergely, A., Kanizsár, O., Kröner-Herwig B., Topál, J.: Threat related bias in dogs and adults: evidence from eyetracking, 3rd ToK Conference of Comp Cog Vienna 3-5 July 2013, 2013
Elekes F; Király I.: Knowledgeability combined with ostension outweighs infants' efficacy judgments in function learning, Symposium presentation at the 3rd Budapest Conference on Cognitive Development, 10-12. January, Budapest, Hungary, 2013
Horn, L; Oláh, K; Kis, A; Topál, J.: Social attention in domestic dogs and human children, 3rd ToK Conference of Comp Cog Vienna 3-5 July 2013, 2013
Kanizsár, O; Hernádi, A; Topál, J.: The interaction between social pre-sensitization and communicative signals in dogs and human infants, 3rd ToK Conference of Comp Cog Vienna 3-5 July 2013, 2013
Elekes F; Hernádi A; Kanizsár O; Oláh K; Topál, J.: Automatic eye-movements for faces in human infants and adult pet dogs, 3rd ToK Conference of Comp Cog Vienna 3-5 July 2013, 2013
Oláh K; Elekes F; Bródy G; Király I.: Shared knowledge as the basis of social categorization, #B-052, 3rd Budapest Conference on Cognitive Development, 10-12. January, Budapest, Hungary, 2013
Golm D; Gergely A; Kanizsár O; Kröner-Herwig B; Topál J.: Do Moneypenny and Bond LOOK different(ly)? An EYE-tracking study of anxiety related biases in dogs, Psychologie und Gehirn, 30 May-1 June 2013 Würzburg, Németország, 2013
Gergely A, Petró E, Topál J, Miklósi Á: What are you or who are you? The emergence of social interaction between dog and Unidentified Moving Object (UMO), PLOS ONE 8: (8) , 2013
Kis A, Kemerle K, Hernádi A, Topál J: Oxytocin and social pretreatment have similar effects on processing of negative emotional faces in healthy adult males, FRONT PSYCHOL 4: , 2013
Miklósi A, Topál J: What does it take to become 'best friends'? Evolutionary changes in canine social competence, TRENDS COGN SCI 17: (6) 287-294, 2013
Hernadi A, Kis A, Turcsan B, Topal J: Man's Underground Best Friend: Domestic Ferrets, Unlike the Wild Forms, Show Evidence of Dog-Like Social-Cognitive Skills., PLOS ONE 7: (8) e43267, 2012
Sümegi, Zs; Kis, A; Miklósi, Á; Topál, J.: Why do adult dogs (Canis familiaris) commit the A-not-B search error?, J Comp Psychol 128(1): 21-30 doi: 10.1037/a0033084, 2014
Park, S-Y., Kovács, K., Turcsán, B., Koller, D., Kanizsár, O., Kis, A., Gaugg, A., Virányi, Zs., Rónai, Zs., Topál, J.: Association between oxytocin receptor gene polymorphisms and reaction to ambiguity in social situations in domestic dogs., IV. CANINE SCIENCE FORUM Lincoln, UK 15-17 July, 2014

 

Projekt eseményei

 
2015-04-16 14:05:59
Résztvevők változása
2014-02-13 12:51:12
Résztvevők változása
2013-03-29 08:22:10
Résztvevők változása
2013-01-28 13:33:59
Résztvevők változása
vissza »