Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100956
típus K
Vezető kutató Lassányi Gábor
magyar cím Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása
Angol cím Study of the archaeological material from the Eastern cemetery of the Civil Town of Aquincum
magyar kulcsszavak régészet római_kor Aquincum temető anyagfeldolgozás
angol kulcsszavak archaeolgy Roman_period cemetery Aquincum
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Régészet
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
zsűri Régészet
Kutatóhely Aquincumi Múzeum (Budapesti Történeti Múzeum)
résztvevők Bernert Zsolt
Dévai Kata
Facsády Annamária
Hárshegyi Piroska
Vámos Péter
Vass Lóránt
Zsidi Paula
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-09-30
aktuális összeg (MFt) 20.645
FTE (kutatóév egyenérték) 17.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat elsődleges célja Aquincum római polgárvárosának keleti temetőjében az elmúlt mintegy 130 évben feltárt nagy kiterjedésű római temető emlékeinek régészeti anyagfeldolgozása, és összefoglaló publikációjának előkészítése. A cél az 19. század végén és a 20. század elején, valamint későbbi szórványos leletmentések során az Aquincumi Múzeumba került emlékek feldolgozása mellett az 1998 és 2010 között feltárt, összesen mintegy 1400 temetkezés teljes körű feldolgozása.

A klasszikus régészeti anyagfeldolgozás mellett a pályázat keretében lehetőség nyílna a kerámia- és üvegleletek, továbbá a fémtárgyak, elsősorban bronz ékszerek és használati tárgyak részletes analitikai és archeometriai vizsgálatára is. Fontos cél továbbá a temető teljes körű fizikai antropológiai vizsgálata, beleérve a paleopatológai megfigyeléseket és egyéb analitikai vizsgálatokat.

A hatalmas temetőrészlet ilyen fajta komplex feldolgozása eddig pannoniai szinten egyedülálló mennyiségű információval szolgálhatna a város teljes használati időszakának (Kr. u. 1 század utolsó harmada – Kr. u. 4. század vége/5. század eleje) népességéről, etnikumáról, anyagi kultúrájáról és a nagy számú import tárgyon keresztül kereskedelmi kapcsolatairól is.
angol összefoglaló
The main goal of the project the preparing the full comprehensive study of the archaeological material of the Eastern cemetery of the Roman Civil Town of Aquincum from the excavated in the last 130 years.

This is including both finds from the excavations from late 19th and early 20th century, and from sporadic salvage projects now stored in the Aquincum Museum as well as the material of approximately 1400 burials excavated between 1998-2000 and 2005-2010.

Next to the conventional archaeological study of the material, this grant would allow researchers to carry out detailed analytical and archeometrical studies the ceramic, glass and metal ( especially the bronze jewellery) finds, as well as a full-scale physical anthropological, including paleopathological and analytical study of the humans remains.

Such a complex study of this large cemetery would provide an amount of data unique in Pannonia on the populations, ethnicity and material culture of the Roman city, including its economic connection (through the large number of imported wares) from the last third of 1st century – late 4th /early 5th century AD.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során elvégzésre került az aquincumi polgárváros keleti temetőjének 1998 és 2010 között régészeti anyagfeldolgozása, továbbá feldolgozásra kerültek a terület korábbi kutatásra vonatkozó régészeti adatok. A feldolgozó munka során elkészült a temető több, mint 1500 sírjának feldolgozása. Ez alapján kijelenthető, hogy a területen a Kr. u. 1. század második felében kezdődtek meg a római temetkezések, és az egykori Gázgyár déli része a Kr. u. 2-3 században a polgárváros városi temetőjeként funkcionált. A vegyes rítusú temetőben közel egyenlő számban temetkeztek a klasszikus római időszakban hamvasztott és csontvázas rítus szerint. A temető déli részén a 3. század végétől csak néhány szórványos temetkezés található, az északi zónában egy különálló sírcsoport a 4. század közepére, második felére, az 5. század elejére keltezhető. Elkészült a kerámia, az üveg valamint a kislelet anyag régészeti feldolgozása, számos archeometriai vizsgálattal kiegészülve. A sírmellékletek túlnyomó többsége helyi áru, dominánsak az étel és italmelléklethez elhelyezett edények, nagyon kevés a sírba helyezett használati tárgyak száma. A fizikai antropológiai eredmények alapján az itt eltemetett lakosság erős mediterrán vonásokat mutat, alapvetően békés, városi életmódot folytatott, kevés a csontanyagban a traumás elváltozás.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of the project the scientific processing of the archaeological material from the Eastern cemetery of the civil town of Aquincum excavated between 1998 and 2010 was carried out, together with the processing of data concerning previous archaeological investigations. The study of more than 1500 graves was finished. Based on these data, the following results can be summarized: The graveyard come in use in the second part of the 1st c. AD, and the territory of the Southern part of the former Gas Factory became the municipal cemetery of Aquincum civil town in 2nd – 3rd c. AD with approximately the same amount of cremation and inhumation burials. From the end of the 3rd c. AD only sporadical burials are presents in the Southern part, however in the Northern part in separate grave group dated to late 4th – early 5th century can be fund. The scientific study of ceramic, glass material and small finds, including several archaeometrical sampling was carried out. Most of the grave good are local products, most dominants are food and liquid containers, items for everyday use are rare. According physical anthological studies the population entombed are presenting strong Mediterranean features, living mostly peaceful municipal life, traumatic traces are scarce on the bones.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100956
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Merczi M, Marcsik A, Bernert Z, Józsa L, Buczkó K, Lassányi G, Kelemen MH, Zádori P, Vandulek C, Biró G, Hajdu T, Molnár E: Skeletal metastatic carcinomas from the Roman period (1st to 5th Century AD) in Hungary., Pathobiology. 2014;81(2):100-11., 2014
Barta A., LAssányi G.,: Az elgörbült nyelv, Ókor Magazin 2015/1, 70-74., 2015
Rebecca J. Gilmour, Rebecca Gowland, Charlotte Roberts, Zsolt Bernert, Katalin Klára Kiss, Gabor Lassányi: Gendered Differences in Accidental Trauma to Upper and Lower Limb Bones at Aquincum, Roman Hungary, International Journal of Paleopathology11 (2015) 75–91., 2015
Barta Andrea: Ito pater, eracura and the messenger a preliminary report on a new curse tablet from Aquincum, ACTA CLASSICA UNIV. SCIENT. DEBRECEN, 2015
Balázs Rikker – Péter Vámos – Mária Tóth –Zoltán May: The archaeometric analysis of grave ceramics I.- Raetian beakers and lead-glazed set from the eastern cemetery of the Aquincum Civil Town, RCRF Acta 44, 651–660., 2016
Pirsoka Hárshegyi: Supplying the Roman army on the Pannonian Limes. Amphorae on the territory of Budapest, RCRF Acta 44 ( 2016) 619-632., 2016
Lassányi Gábor - Vass Lóránt: Az „utolsó” rómaiak – adatok Aquincum polgárvárosának kései történetéhez egy agancsfésű kapcsán, Budapest régiségei 48, 169-187, 2016

 

Projekt eseményei

 
2012-02-10 10:04:40
Résztvevők változása
vissza »