A plazmamembrán Ca2+ATPázok lokalizációjának szabályozása, szerepük a kalcium jel kialakításában.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101064
típus K
Vezető kutató Enyedi Ágnes
magyar cím A plazmamembrán Ca2+ATPázok lokalizációjának szabályozása, szerepük a kalcium jel kialakításában.
Angol cím Targeting of plasma membrane Ca2+ATPases and their role in shaping the Ca2+ signal.
magyar kulcsszavak plazmamembrán Ca2+ATPáz, lokalizációs jelek, Ca2+ szignál, raktár függő Ca2+ beáramlás, Ca2+ szenzor
angol kulcsszavak plasma membrane Ca2+ ATPase, localization signal, Ca2+ signal, store operated Ca2+ entry, targeted Ca2+ sensor
megadott besorolás
Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Biokémia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Patológiai Intézet II. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Csókay Katalin
Hegedűs Luca
Padányi Rita
Varga Karolina
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-06-30
aktuális összeg (MFt) 13.455
FTE (kutatóév egyenérték) 11.65
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
ÖSSZEFOGLALÓ: A Ca2+ jelátvitel fontos elemei a plazmamembrán Ca2+ATPázok (PMCA), amelyek fő feladata, hogy a Ca2+ ionok citoszólból történő eltávolításával csökkentsék a jelátvitel során megnövekedett Ca2+ szintet. A PMCA helyes működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a fehérje a megfelelő membránkompartmentbe kerüljön. Az egyes PMCA izoformák hiánya által okozott betegségek mutatják, hogy mennyire fontos a PMCA fehérjék jelenléte ezekben a kompartmentekben Példaképpen a PMCA2 hiánya a belső fül szőrsejtjeiben süketséget, az agy egyes területein idegrendszeri tüneteket okoz. Legújabb eredményeink azt mutatják, hogy a PMCA kapcsolódása egyes állványfehérjékhez elősegíti a fehérje speciális membránkompartmentekbe való szerveződését mely végsősoron a PMCA hatékonyabb működését eredményezheti. Jelen pályázatunk fő célkitűzései: (1) a PMCA fehérjék lokalizációs jeleinek meghatározása; (2) annak vizsgálata, hogy a PMCA izoformák specifikus lokalizációja, valamint az eltérő aktiválódási kinetika milyen hatással van a Ca2+ jelek mintázatára élő sejtekben. A PMCA sejten belüli mozgását polarizált epitél sejtekben konfokális fluoreszcens technikával és biokémiai módszerekkel (biotiniláció, membrán szeparálás) is tanulmányozzuk. A funkcionális mérésekhez olyan fúziós fehérjéket hozunk létre, melyekben a PMCA-hoz genetikusan Ca2+ szenzorokat kapcsolunk. Kutatásaink rávilágítanak arra, hogyan kerülnek a különféle PMCA izoformák a megfelelő membránkompartmentbe, valamint a PMCA fehérjék speciális eloszlása a plazmamembránban hogyan járul hozzá a lokális illetve globális Ca2+ jelek kialakításához.

HIPOTÉZIS: A plazmamembrán kalcium ATPáz (PMCA) a kalcium jelátvitel működéséhez szükséges alacsony intracelluláris kalcium koncentráció fenntartásában játszik szerepet. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy a PMCA fehérjék részt vesznek ezenkívül lokális kalcium jelek alakításában is, aminek feltétele, hogy a kalcium pumpa a megfelelő membránkompartmentbe kerüljön. Ez különösen fontos polarizált sejtekben (pl epitél sejtekben vagy idegsejtekben), ahol a kalcium jelek összetett térbeli és időbeli mintázattal rendelkeznek. Amennyiben egy PMCA variáns nem jelenik meg az adott membránkompartmentben a megfelelő koncentrációban, különféle betegségek alakulhatnak ki (pl. halláskárosodás, Alzheimer betegség). Nem ismert még azonban, hogy a különböző PMCA izoformák hogyan jutnak el a megfelelő membránkompartmentbe, miért maradnak bizonyos lokális kalcium-jelátviteli doménen belül, és hogyan vesznek részt lokális és globális Ca2+ jelek elindításában és alakításában. A kutatásaink célja, hogy megértsük a PMCA fehérjék sejten belüli mozgásának mechanizmusát. Vizsgálni szeretnénk, hogy a különböző membrán doménekben elhelyezkedő PMCA izoformák hogyan befolyásolják a lokális Ca2+ influx által kiváltott Ca2+ jeleket. PMCA-hoz kapcsolt Ca2+ szenzorokkal elsőként szeretnénk tanulmányozni, hogy a különféle PMCA izoformák hogyan vesznek részt a Ca2+ tranziensek lokális szabályozásában.

A KUTATÁS JELENTŐSÉGE: A plazmamembrán kalcium pumpa (PMCA) család az egyik fő transzportrendszer, ami egyfelől részt vesz a nyugvó szabad kalciumion koncentráció hosszútávú szabályozásában, másfelől befolyásolja a Ca2+ jelátvitel során kialakuló átmeneti kalciumkoncentráció emelkedéseket. Egyes PMCA izoformák speciális membránkompartmentekben helyezkednek el (pl a szőrsejtek sztereociliumaiban vagy a szívizomsejtek kaveoláiban), ami azt jelzi, hogy a kalcium pumpa jelentős szerepet játszik a különféle sejtek lokális kalcium jeleinek a kialakításában is. A PMCA molekulák mutációja súlyos egészségkárosodáshoz vezethet (pl. ataxia, halláskárosodás, az anyatej kalcium koncentrációjának csökkenése vagy károsodott sperma motilitás). Csökkent PMCA expresszió az agy egyes területein idegrendszeri tüneteket okoz, valamint olyan neurodegeneratív rendellenességek kialakulásához vezethet, mint az Alzheimer-kór, Parkinson-kór és stroke. Azáltal, hogy megértjük az egyes PMCA izoformák megfelelő membránkompartmentbe kerülésének molekuláris hátterét, valamint hogy a speciális lokalizációval és eltérő kinetikai jellemzőkkel rendelkező PMCA variánsok hogyan befolyásolják a lokális és globális Ca2+ jeleket, közelebb kerülhetünk a patológiás folyamatok mögött álló mechanizmusok megértéséhez.

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ: A sejtek normális működéséhez elengedhetetlen az alacsony belső kalcium koncentráció fenntartása, mely a sejteket érő különböző jelek hatására megemelkedik. A nyugvó szint helyreállításában valamint a kalcium jelek finom szabályozásában lényeges szerepe van a sejtek membránjában található kalcium pumpáknak, melyek képesek a sejtekben felhalmozódó kalcium gyors és hatékony eltávolitására. Csak a megfelelő helyen (polarizált hámsejtek alján vagy tetején, idegsejtek preszinaptikus végződésein, vagy posztszinaptikus tüskéin) kifejeződő pumpák képesek azonban az adott sejt funkciójának megfelelő térbeli és időbeli kalcium mintázat kialakítására. Amennyiben egy pumpafehérje nem jelenik meg megfelelő mennyiségben az adott sejtfelszínen, különféle betegségek alakulhatnak ki, pl. halláskárosodás vagy a sokakat érintő Alzheimer betegség. Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogyan jutnak el a pumpafehérjék a megfelelő sejtfelszini területekre és speciálisan kifejlesztett érzékelő fehérjék segitségével tanulmányozzuk hogyan befolyásolják ezeken a helyeken a kalcium jeleket. Azáltal, hogy megértjük, mi szabályozza a pumpák térbeli megoszlását és hogyan befolyásolják ezek a fehérjék a sejt felszínéhez közeli és mélyebben fekvő Ca2+ jeleket, közelebb kerülhetünk számos patológiás folyamat (pl. süketség, idegrendszeri tünetek) mögött álló mechanizmus megértéséhez, ami hosszú távon terápiás megoldásokhoz vezethet.
angol összefoglaló
SUMMARY: Plasma membrane calcium ATPases (PMCAs) are the main off mechanisms of the Ca2+ signal. Correct function of PMCAs requires proper targeting to specific membrane compartments. The importance of PMCA function at these compartments is illustrated by diseases such as deafness caused by a lack of PMCA2 in the stereocilia of inner ear hair cells, or compromised neuronal function due to reduced PMCA expression in the aging brain. Our recent studies revealed that interactions with scaffold proteins can increase the level of PMCAs in specific membrane compartments that may influence their Ca2+ pumping capacity. The main goal of the present proposal is (1) to find localization signals in the PMCAs; and (2) to understand how their unique localization and activation kinetics affect the pattern of Ca2+ signaling in the living cell. The studies will involve a multidisciplinary approach combining biochemical (biotinylation, membrane fractionation) and cellular (confocal microscopy) techniques to identify the trafficking mechanism of PMCA proteins in epithelial cells. For functional studies genetically engineered Ca2+ sensors tethered to specific PMCA molecules will be developed. These studies will help to understand how different PMCA isoforms are sent to specific membrane compartments and how they contribute to global and local Ca2+ signaling.

HYPOTHESIS: Plasma membrane calcium pumps (PMCAs) help maintain the low intracellular Ca2+ concentration that is a crucial requirement for Ca2+ signaling. Recent indications that the PMCAs are involved in shaping local Ca2+ signals mean that they must be properly targeted to specific membrane compartments. This is especially important in polarized cells such as epithelial cells or neurons, whose Ca2+ signaling shows complex spatial and temporal pattern. Thus, failure to target and concentrate specific PMCAs in distinct membrane domains leads to pathologies including hearing loss or Alzheimer disease. However, it is not yet known how different PMCAs are targeted to specific plasma membrane compartments, how they are restricted to local calcium signaling domains, and how they participate in the generation and termination of local and global Ca2+ signals. The goal of this project is to understand the mechanism of PMCA trafficking, and to investigate how different PMCAs localized in distinct membrane compartments affect Ca2+ signals generated by local Ca2+ influx. Our studies will for the first time address the functional contribution of different PMCA isoforms in the local control of Ca2+ transients using PMCA-targeted Ca2+ sensors.

SIGNIFICANCE: The plasma membrane calcium pumps (PMCAs) represent the major transport system at the plasma membrane responsible for the long term regulation of resting free calcium concentration and working against transient increases in intracellular Ca2+ concentration that occur during Ca2+ signaling. The unique localization of particular PMCA isoforms in stereocilia of auditory hair cells or in the caveolae of cardiomyocytes suggests the importance of these pumps in shaping calcium signals at different membrane locations of different cell types. Mutations in PMCA molecules can result in severe health impairments such as ataxia, hearing loss, a substantial reduction of milk calcium or impaired sperm motility. Reduced PMCA expression can result in compromised neuronal function in the aging brain and a several-fold increased susceptibility to neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and stroke. Understanding the molecular determinants that direct different PMCAs to specific membrane compartments and finding out how unique PMCA isoforms with different targeting and kinetic characteristics affect global and local Ca2+ signaling will help understanding the underlying mechanisms of these pathological conditions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az intracelluláris Ca2+ számos sejtélettani folyamatot szabályoz; többek között a sejtek növekedését, differenciációját és a programozott sejthalált is. Egy komplex, dinamikus Ca2+ jelátviteli eszköztár teszi lehetővé a Ca2+ jelátviteli folyamatok megfelelő működését és ezen keresztül az adott sejttípusra jellemző sejtválaszt. Az eszköztár megfelelő működésének a feltétele a résztvevő fehérjék expressziójának, lokalizációjának és aktivitásának a pontos szabályozása. A kutatócsoport elsősorban a plazmamembrán típusú Ca2+ ATP-ázokat (PMCA) tanulmányozza, amelyek a Ca2+ csatornák által felhalmozott Ca2+ ionokat az extracelluláris térbe pumpálják. Kimutatták, hogy az egyes PMCA variánsok azon túl, hogy alapvető szerepet játszanak az intracelluláris Ca2+ homeosztázis fenntartásában, részt vesznek a Ca2+ szignál mintázatának kialakításában. Az OTKA támogatásával a kutatócsoport 1. / azonosított egy lokalizációs motívumot, amellyel a fehérje a megfelelő sejtkompartmentbe kerül; 2. / matematikai modellt hozott létre, amelynek segítségével a Ca2+ szignál mintázata prediktálható; 3. / kimutatta, hogy a PMCA szabályozza az inozitol-lipid jelátviteli rendszer lipid molekuláinak koncentrációját a plazmamembránban, és ezen keresztül a Ca2+ szignált; 4. / emlőtumor epitél sejteket különböző differenciáltató szerekkel kezelve a PMCA4b izoforma kifejeződése nagymértékben fokozódott. Ezzel összhangban normál emlőszövetben a PMCA4 fehérje kifejeződését mutatták ki duktális epitél sejtekben.
kutatási eredmények (angolul)
Cellular Ca2+ controls a variety of cell functions including growth, differentiation and apoptosis among others. The existence of a well-orchestrated Ca2+ signaling machinery ensures an appropriate response of each particular cell-type. This requires proper expression, localization and function of the participating proteins. Among the Ca2+ signaling proteins the plasma membrane Ca2+ATPases (PMCAs) are responsible for removing excess Ca2+ from the cytosol not only for maintaining low cytosolic Ca2+ levels – which is their housekeeping function - but also for generating PMCA variant-specific Ca2+ signaling patterns for a variety of cell types. With the support of OTKA 1. / A specific localization motif was identified that affected cellular distribution of a particular PMCA variant; 2. / A mathematical model has been developed for predicting Ca2+ signaling patterns in the presence of different PMCA variants; 3. / It was found that PMCAs bound specific signaling inositol-lipid molecules by which they inhibited the release of Ca2+ from intracellular Ca2+ pools; 4. / Differentiation inducing agents (histone deacetylase inhibitors) greatly enhanced the expression of the PMCA4b variant in a breast cancer cell line. In line with these findings, immunohistochemistry analysis of normal breast tissue showed high PMCA4 expression level in the ductal epithelium.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101064
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Padanyi R, Paszty K, Hegedus L, Varga K, Papp B, Penniston JT, Enyedi A: Multifaceted plasma membrane Ca pumps: From structure to intracellular Ca handling and cancer., BBA-MOL CELL RES 1863: (6) 1351-1353, 2016
Pászty K, Caride AJ, Bajzer Ž, Offord CP, Padányi R, Hegedus L, Varga K, Strehler EE, Enyedi A: Plasma membrane Ca2+-ATPases can shape the pattern of Ca2+ transients induced by store-operated Ca2+ entry, SCI SIGNAL 8: (364) , 2015
Ribiczey P, Papp B, Homolya L, Enyedi A, Kovacs T: Selective upregulation of the expression of plasma membrane calcium ATPase isoforms upon differentiation and 1,25(OH)D-vitamin treatment of colon cancer cells., BIOCHEM BIOPH RES CO 464: 189-194, 2015
Szebenyi K, Furedi A, Kolacsek O, Csohany R, Prokai A, Kis-Petik K, Szabo A, Bosze Z, Bender B, Tovari J, Enyedi A, Orban TI, Apati A, Sarkadi B: Visualization of Calcium Dynamics in Kidney Proximal Tubules., J AM SOC NEPHROL 26: (11) 2731-2740, 2015
Szebenyi K, Füredi A, Kolacsek O, Pergel E, Bosze Z, Bender B, Vajdovich P, Tovari J, Homolya L, Szakacs G, Heja L, Enyedi A, Sarkadi B, Apati A, Orban TI: Generation of a Homozygous Transgenic Rat Strain Stably Expressing a Calcium Sensor Protein for Direct Examination of Calcium Signaling, SCI REP 5: , 2015
Karolina Varga, Katalin Pászty, Rita Padányi, Luca Hegedűs, Béla Papp and Ágnes Enyedi: Differential effects of histone deacetylase inhibitors on the expression of PMCAs in breast tumor cells., 13th International Meeting of the European Calcium Society. 13-17 September 2014, Aix-en-Provence, France. Book of Abstracts p. 54, 2014
Varga K, Pászty K, Padányi R, Hegedűs L, Brouland JP, Papp B, and Enyedi A: Histone deacetylase inhibitor- and PMA-induced upregulation of PMCA4b enhances Ca2+ clearance from MCF-7 breast cancer cells., Cell Calcium. 2014. 55(2):78-92., 2014
Padányi Rita, Pászty Katalin, Antalffy Géza, Varga Karolina, Enyedi Ágnes: A Ca2+transzporterek bolyongásai, 44. Membrán-Transzport Konferencia Sümeg, 2014. május 20-23., 2014
Hegedus L, Garay T, Molnar E, Varga K, Grusch M, Kallay E, Hegedus B, Enyedi A: The role of the plasma membrane Ca2+ pump PMCA4b in Ca2+ homeostasis and migration of BRAF mutant melanoma cells, 13th International Meeting of the European Calcium Society.13-17 September 2014, Aix-en-Provence, France. Book of Abstracts p. 55, 2014
Katalin Pászty, Luca Hegedûs, Karolina Varga, Rita Padányi, Ariel J. Caride, Emanuel E. Strehler, and Ágnes Enyedi: The role of plasma membrane Ca2+ATPases in shaping the SOCE mediated Ca2+ signal, 12th Meeting of the European Calcium Society Toulouse, 2012. szeptember 9-12, 2012
Karolina Varga, Katalin Pászty, Rita Padányi, Luca Hegedûs, Béla Papp and Ágnes Enyedi: Differential effects of histone deacetylase inhibitors on the expression of PMCAs in breast tumor cells., 13th International Meeting of the European Calcium Society. 13-17 September 2014, Aix-en-Provence, France. Book of Abstracts p. 54, 2014
Arbabian A, Brouland JP, Apáti A, Pászty K, Hegedûs L, Enyedi A, Chomienne C, Papp B.: Modulation of endoplasmic reticulum calcium pump expression during lung cancer cell differentiation, FEBS J. 2013 280 (21) , pp. 5408-5418., 2013
Varga K, Pászty K, Padányi R, Hegedûs L, Brouland JP, Papp B, and Enyedi A: Histone deacetylase inhibitor- and PMA-induced upregulation of PMCA4b enhances Ca2+ clearance from MCF-7 breast cancer cells., Cell Calcium. 2014. 55(2):78-92., 2014
Penniston JT*, Padányi R*, Pászty K, Varga K, Hegedûs L and Enyedi A.: Apart from its known function, the plasma membrane Ca2+ATPase can regulate Ca2+ signaling by controlling phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate levels., J Cell Sci. 2014 Jan 1;127(Pt 1):72-84., 2014
Enyedi Ágnes: Kalcium transzporterek szerepe a Ca2+ jel mintázatának kialakításásban., 43. Membrán-Transzport Konferencia. Sümeg, Május 21-24,, 2013
Hegedûs L., Pászty K., and Enyedi A.: The role of PMCAs in the regulation of NFAT and c-fos Ca2+ dependent transcription factors., 4th ECS WORKSHOP “Ca2+ and cell death” Leuven (Belgium) September 11-13,, 2013
Pászty K., Hegedûs L., Padányi R., Lór K. and Enyedi A.: Consequences of death receptor mediated apoptotic cleavage of the plasma membrane Ca2+ATPase., 4th ECS WORKSHOP “Ca2+ and cell death” Leuven (Belgium) September 11-13, 2013
Apáti Á, Pászty K, Hegedûs L, Kolacsek O, Orbán TI, Erdei Z, Szebényi K, Péntek A, Enyedi A, Sarkadi B.: Characterization of calcium signals in human embryonic stem cells and in their differentiated offspring by a stably integrated calcium indicator protein., Cell Signal. 2013;25(4):752-9., 2013
Antalffy G, Pászty K, Varga K, Hegedûs L, Enyedi A, Padányi R: A C-terminal di-leucine motif controls plasma membrane expression of PMCA4b., BBA-MOL CELL RES 1833: (12) 2561-2572, 2013
Padányi Rita, Pászty Katalin, Antalffy Géza, Varga Karolina, Enyedi Ágnes: A Ca2+transzporterek bolyongásai, 44. Membrán-Transzport Konferencia Sümeg, 2014. május 20-23., 2014
Hegedus L, Garay T, Molnar E, Varga K, Grusch M, Kallay E, Hegedus B, Enyedi A: The role of the plasma membrane Ca2+ pump PMCA4b in Ca2+ homeostasis and migration of BRAF mutant melanoma cells, 13th International Meeting of the European Calcium Society.13-17 September 2014, Aix-en-Provence, France. Book of Abstracts p. 55, 2014
Antalffy G, Pászty K, Varga K, Hegedűs L, Enyedi A, Padányi R: A C-terminal di-leucine motif controls plasma membrane expression of PMCA4b., BBA-MOL CELL RES 1833: (12) 2561-2572, 2013
4. Katalin Pászty, Luca Hegedűs, Karolina Varga, Rita Padányi, Ariel J. Caride, Emanuel E. Strehler, and Ágnes Enyedi: The role of plasma membrane Ca2+ATPases in shaping the SOCE mediated Ca2+ signal, 12th Meeting of the European Calcium Society Toulouse, 2012. szeptember 9-12, 2012
5. Karolina Varga, Katalin Pászty, Rita Padányi, Luca Hegedűs, Béla Papp and Ágnes Enyedi: Upregulation of PMCA4x/b expression during short chain fatty acid induced MCF-7 breast cancer cell differentiation, 12th Meeting of the European Calcium Society Toulouse, 2012. szeptember 9-12, 2012
2. Arbabian A, Brouland JP, Apáti A, Pászty K, Hegedűs L, Enyedi A, Chomienne C, Papp B.: Modulation of endoplasmic reticulum calcium pump expression during lung cancer cell differentiation, FEBS J. 2012 doi: 10.1111, 2012
Katalin Pászty, Luca Hegedűs, Karolina Varga, Rita Padányi, Ariel J. Caride, Emanuel E. Strehler, and Ágnes Enyedi: The role of plasma membrane Ca2+ATPases in shaping the SOCE mediated Ca2+ signal, 12th Meeting of the European Calcium Society Toulouse, 2012. szeptember 9-12, 2012
Arbabian A, Brouland JP, Apáti A, Pászty K, Hegedűs L, Enyedi A, Chomienne C, Papp B.: Modulation of endoplasmic reticulum calcium pump expression during lung cancer cell differentiation, FEBS J. 2013 280 (21) , pp. 5408-5418., 2013
Varga K., Pászty k., Padányi R., Hegedűs L., Brouland JP., Papp B., and Enyedi A.: Histone deacetylase inhibitor- and PMA-induced upregulation of PMCA4b enhances Ca2+ clearance from MCF-7 breast cancer cells., Cell Calcium accepted manuscript, 2014
Penniston JT*, Padányi R*, Pászty K, Varga K, Hegedűs L and Enyedi A.: Apart from its known function, the plasma membrane Ca2+ATPase can regulate Ca2+ signaling by controlling phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate levels., J Cell Sci. 2014 Jan 1;127(Pt 1):72-84., 2014
Enyedi Ágnes: Kalcium transzporterek szerepe a Ca2+ jel mintázatának kialakításásban., 43. Membrán-Transzport Konferencia. Sümeg, Május 21-24,, 2013
Hegedűs L., Pászty K., and Enyedi A.: The role of PMCAs in the regulation of NFAT and c-fos Ca2+ dependent transcription factors., 4th ECS WORKSHOP “Ca2+ and cell death” Leuven (Belgium) September 11-13,, 2013
Pászty K., Hegedűs L., Padányi R., Lór K. and Enyedi A.: Consequences of death receptor mediated apoptotic cleavage of the plasma membrane Ca2+ATPase., 4th ECS WORKSHOP “Ca2+ and cell death” Leuven (Belgium) September 11-13, 2013
Apáti Á, Pászty K, Hegedűs L, Kolacsek O, Orbán TI, Erdei Z, Szebényi K, Péntek A, Enyedi A, Sarkadi B.: Characterization of calcium signals in human embryonic stem cells and in their differentiated offspring by a stably integrated calcium indicator protein., Cell Signal. 2013;25(4):752-9., 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-01-03 14:09:48
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Biomolekuláris Kémiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Molekuláris Farmakológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont).
vissza »