A súlyos veleszületett neutropénia genetikai hátterének magyarországi feltérképezése és a betegség hátterében lévő tényezők megismerése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101226
típus K
Vezető kutató Kardon Tamás Zoltán
magyar cím A súlyos veleszületett neutropénia genetikai hátterének magyarországi feltérképezése és a betegség hátterében lévő tényezők megismerése
Angol cím Mapping the genetic background of severe congenital neutropenia in Hungary and unraveling the factors behind the disease
magyar kulcsszavak ritka betegség, granulocitopénia, hematológiai betegség, metabolizmus, örökletes, apoptosis, DNS mutáció
angol kulcsszavak rare disease, granulocytopenia, hematologic disease, metabolism, inherited, apoptosis, DNA mutation
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Hematológia
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Metabolizmus
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bögel Gábor
Csala Miklós
Kereszturi Éva
Kriván Gergely
Lédeczi Zsigmond
Száraz Péter
projekt kezdete 2012-02-01
projekt vége 2016-05-31
aktuális összeg (MFt) 17.958
FTE (kutatóév egyenérték) 6.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Súlyos veleszületett neutropéniára (SCN) jellemző a neutrofil granulociták funkcióbeli és mennyiségi elégtelensége. Az SCN a ritka betegségek közé tartozik. Magyarországon kb. 5-7 ilyen betegséget hordozó gyermekről van tudomásunk, az ő genetikai és metabolikus állapotukról viszont keveset tudunk. Több különböző gén mutációja okoz SCN-t, pl. ELANE, HAX1, GFI1, G6PC3, G6PT , stb. A betegség patofiziológiája épp ezért elég összetett és csak részben ismert. Ide tartozik az „unfolded protein response” - az endoplazmás retikulum adaptív stressz válasza -, a megváltozott oxidatív státusz, károsodott szénhidrát-anyagcsere, stb. A vezető kutató már foglalkozott a G6P transzporter defektusban megváltozott szénhidrát-anyagcsere granulocita apoptózist okozó hatásával. A pályázat célkitűzése, hogy:
(1) feltérképezze, hogy a magyarországi SCN beteg hordoznak-e G6PC3 mutációt, valamint ennek kapcsán annak feltérképezése, hogy az ismert egyéb mutációk milyen gyakoriságban vannak jelen a magyarországi SCN populációban;
(2) modellezze a talált G6PC3 genetikai eltérést promielocita HL-60-as sejteken;
(3) találjon közös biokémiai, és/vagy patobiokémiai vonásokat a különböző genetikai változatokban a sejtes modelleket alkalmazva;
(4) kiderítse milyen metabolikus és funkcionális utak érintettek SCN-ben;
(5) megállapítsa, milyen események következnek be a megismert defektus esetében;
angol összefoglaló
Summary of proposed research including key goals for scientifically qualified
assessors (max. 200 words)
Severe chronic neutropenia (SCN) is a rare disease accompanied with quantitative and qualitative deficiencies of neutrophil granulocytes. In Hungary as we know there are approx. 5-7 children affected in this disease, but not too much is known about their genetic and metabolic background. Distinct genetic variants are causing SCN, e.g. ELANE, HAX1, GFI1, G6PC3, G6PT etc. The pathophysiology of this illness is accordingly complex and only partially understood. It concerns the unfolded protein response, altered oxidative status, impaired carbohydrate metabolism, etc. The principal investigator was already working with altered carbohydrate metabolism and granulocyte apoptosis caused by functionally inactive G6P transporter. The investigator’s expectations in this proposal are the followings:
(1) mapping G6PC3 mutations in Hungarian SCN patients, and mapping which other SCN causing genetic mutations are present in Hungary;
(2) modelling the genetic defects of G6PC3 on promyelocyte HL-60 cell lines;
(3) to find biochemical and/or pathobiochemical connection in the different variants using cellular models;
(4) unravel metabolic and functional pathways affected in different SCN-s;
(5) to find out which are the downstream events in any of the discovered defects;

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a glukóz-6-foszfát (G6P) jelentőségét vizsgálta neutrofil granulocitákban. Genetikai vizsgálatokat végeztünk súlyos veleszületett neutropeniás (SCN) betegekben, a G6P anyagcseréjéhez tartozó géneket is megvizsgáltuk. Magyarországi SCN betegeken 21 vizsgált betegből négy esetében találtunk betegséget okozó mutációt. Három beteg ELA2 mutációt hordoz, egy betegnél kimutattuk a glükóz-6-foszfatáz-béta (G6PC3) gén nonszensz mutációját. Ez az első kezelés alatt álló és diagnosztizált G6PC3 mutációt hordozó eset Magyarországon (SCN IV). A többi esetben az egyéb vizsgált génekben (GFI, WASP, ADPGK) sem találtunk betegséget okozó mutációt. A G6PC3 enzimet túltermeltetve megállapítottuk, hogy az enzim egyes egyéb terminális „cukor-foszfátokat” jobban hidrolizál, mint a G6P-t. A G6PC3 által hidrolizált szubsztrátok csökkentő sorrendben: xilulóz-5-foszfát, ribóz-5-foszfát, szorbitol-6-foszfát, fruktóz-6-foszfát, G6P, 6-foszfoglukonolakton, eritróz-4-foszfát. A G6PC3 részleges tisztításával humán fehérvérsejtekből ugyanezt az eredményt kaptuk. HL-60 sejtek granulocitává történő differenciálódása során a G6P metabolizmusával összefüggő gének közül az ADP dependens glukokináz (ADPGK) expressziója a tízszeresére indukálódott. A fehérjének a funkciója eddig nem volt ismert. Csendesítéssel és túltermeltetéssel kapott eredményeink azt mutatták, hogy a granulocitává differenciálódott HL-60-as sejtekben az ADPGK biztosítja a megfelelő NADPH-ellátást a fokozott szuperoxid termeléshez.
kutatási eredmények (angolul)
The project aimed to broaden our knowledge about neutrophil glucose-6-phophate (G6P)metabolism and its role in neutrophil function. We were mapping patients with severe congenital neutropenias (SCN) searching for a defect in G6P metabolism. Mapping of SCN in Hungary led to the following results: we found disease causing mutations in four of 21 investigated patients. Three patients are carrying ELA2 mutations; one patient has a nonsense mutation in glucose-6-phosphatase-beta (G6PC3) gene. This latter is the first observed and diagnosed G6PC3 mutation in Hungary (SCN IV). In the other investigated patients/genes (GFI, WASP, ADPGK) we have not found any disease causing mutations. Overexpression studies of G6PC3 showed that this enzyme metabolises some terminal sugar phosphates even better than glucose-6-phosphate. The substrates investigated to be hydrolyzed by G6PC3 in descending order: xylulose-5-phosphate, ribose-5-phosphate, sorbitol-6-phosphate, fructose-6-phosphate, G6P, 6-phosphogluconate, erythrose-4-phosphate. Partial purification of G6PC3 from human WBC-s gave the same results. Investigations on genes altered in HL-60 cells during granulocyte like differentiation have shown that ADP dependent glucokinase, a G6P metabolism related gene is upregulated. The function of this protein was partially unknown. Using siRNA and overexpression studies we have shown that ADPGK ensures NADPH supply for respiratory burst into granulocyte differentiated HL60 cells.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101226
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kardon Tamás, Pittner Rebeka, Száraz Péter, Svenja Krämer, Kriván Gergely: Glukóz-6-foszfát metabolizmusának zavarai kongenitális neutropéniában, Gyermekimmunológiai Munkacsoport Tudományos Ülése, 2012
Rebeka Pittner, Swenja Krämer, Péter Száraz, Tamás Kardon: Investigations on some glucose metabolising enzymes during differentiation in HL-60 cells, Absztrakt: http://febs3plus.imi.hr/file/FEBS3plus%20Book.pdf 268. oldal, 2012
Kardon Tamás, Pittner Rebeka, Száraz Péter: ADP függő glukokináz szerepe leukociták szuperoxid termelésében, A MGYT-MIT-MAKIT Gyermekimmunológiai Munkacsoport ülése 2013., 2013
Rebeka Pittner, Péter Száraz, Tamás Kardon: Role of ADP dependent glucokinase in respiratory burst of differentiated HL-60 cells, BIOKÉMIA XXXVIII. évf.3. 57.old, 2014
R. Pittner, T. Kardon: The role of ADP dependent glucokinase in the peroxide production of HL-60 cells, FEBS Journal 281 (Suppl. 1) 65–783, 2014
Rebeka Pittner, Gergely Kriván, Zsigmond Lédeczi, Tamás Kardon: Endoplasmic reticulum stress response in G6PC3 deficient white blood cells, Haematologica 2015; 100(s1), 702, 2015
Rebeka Pittner, Gergely Kriván, Zsigmond Lédeczi, Tamás Kardon: G6PC3 deficient human white blood cells exhibit distinct endoplasm, FEBS J. 282, Issue Supplement s1, July 2015, page 111, 2015
Kardon Tamás, Pittner Rebeka, Száraz Péter: Szénhidrát-anyagcserében részt vevő fehérjék vizsgálata HL-60 sejtek differenciálódása során, • A Magyar Élettani, Farmakológiai és Mikrocirkulációs Társaságok 2013. évi Közös Tudományos Kongresszusa, 2013
Kardon Tamás, Pittner Rebeka, Kriván Gergely: A súlyos veleszületett neutropénia (SCN) genetikai hátterének magyarországi feltérképezése és a betegség hátterében lévő tényezők megismerése, MGYGYT – Magyar Gyermekgyógyászok és Gyermek-hematológusok Társasága évi munkaértekezlete, 2015
Lédeczi Zsigmond, Pittner Rebeka, Bőgel Gábor, Kardon Tamás: Glükóz-6-foszfatáz-β szubsztrátspecificitásának és biológiai jelentőségének vizsgálata, 46. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2016
Rebeka Pittner, Gergely Kriván, Zsigmond Lédeczi, Tamás Kardon: Endoplasmic reticulum stress response in G6PC3 deficient white blood cells, PhD Scientific Meeting 2016 Budapest, 2016

 

Projekt eseményei

 
2016-04-05 13:38:22
Résztvevők változása
vissza »