A QCD kritikus pontjának és új tartományainak keresése a RHIC gyorsító PHENIX és az LHC gyorsító TOTEM kísérletében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101438
típus NK
Vezető kutató Csörgő Tamás
magyar cím A QCD kritikus pontjának és új tartományainak keresése a RHIC gyorsító PHENIX és az LHC gyorsító TOTEM kísérletében
Angol cím Search for the critical point and for a new domain of QCD in PHENIX at RHIC and in TOTEM at LHC
magyar kulcsszavak kvarkanyag, QCD kritikus pontja, diffraktív p+p szórás, fekete korong limesz
angol kulcsszavak quark matter, QCD critical point, diffractive p+p scattering, black disk limit of QCD
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magfizika
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Elméleti Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Barna Imre Ferenc
Csanád Máté
Csernai László Pál
Hegyi Sándor
Jenkovszky László
Kovács Péter
Nagy Márton
Nemes Frigyes János
Novák Tamás
Roy A. Lacey
Ster András
Sziklai János
Taylor Cyrus Cooper
Vargyas Márton
Vértesi Róbert
Wolf György
Zétényi Miklós
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 95.692
FTE (kutatóév egyenérték) 36.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
2010 februárjában a RHIC gyorsító PHENIX kísérlete a direkt foton spektrum publikálásával bizonyította, hogy a 200 GeV-es Au+Au ütközésekben legalább 300 MeV-es kezdeti hőmérsékletek, mintegy 15 GeV/fm3-nek megfelelő energiasűrűségek jönnek létre. Ezek a kezdeti hőmérsékletek lényegesen meghaladják a hadronok létezésének felső határhőmérsékletét, a T(Hagedorn) ~ 170 MeV-et, ilyen óriási hőmérsékleteken a RHIC-ben talált tökéltes folyadék nem lehet hadronikus természetű. Valóban, az elliptikus folyás a transzverz kinetikus energia függvényében kvarkszám skálázást mutat. Ezek az adatok bizonyítják, hogy a RHIC sqrt(s(NN)) = 200 GeV-es Au+Au ütközéseiben kvark-gluon plazma jött létre, amely a várakozásokkal ellentétben erősen csatolt és közel tökéletesen folyik: kinematikai viszkozitása szignifikánsan kisebb, mint a szuperfolyékony 4He viszkozitása a lambda-pont közelében. A 2010-es és a jelenleg is folyó 2011-es adatfelvételi periódusban a RHIC gyorsító megkezdte kutatásainak új szakaszát, a nehézion ütközések energiájának csökkentésével, valamint az aszimmetrikus U+U ütközések vizsgálatának kezdetével, és tovább folytatja, a világon legnagyobb energiákon, a polarizált proton + polarizált proton ütközések tanulmányozását a proton spin rejtély megfejtésére. A RHIC nehézionfizikai kutatásainak jelen szakaszában a mérések célja a QCD kritikus pontjának lokalizálása, és az sqrt(s(NN)) = 200 GeV-en bizonyítottan szinte teljesen belső súrlódás nélkül folyó kvarkfolyadék megjelenésének feltérképezése. Ehhez detektor szintű feladatunk a PHENIX nullafoki kaloriméter (ZDC) és a Beam-to-Beam Counter (BBC) aldetektorok Geant szimulációja a Fermi-mozgás és
a spektátorok klaszterizációjának figyelembe vételével az sqrt(s(NN)) = 5 - 62 GeV ütközési energia tartományban. A kritikus opaleszcencia fizikai kémiából jól ismert jelenségének nagyenergiás fizikai alkalmazásával, valamint a korrelációs exponens ütközési energia és centralitásfüggésének megmérésével tervezzük a QCD kritikus pontját lokalizálni. Ehhez az optikai opacitást mint új, általunk bevezetett mérhető mennyiséget tervezzük alkalmazni a RHIC adatok analízisében. A kritikus pont lokalizálása után a kritikus exponensek meghatározásával jellemezzük majd a QCD kritikus pontjának univerzalitási osztályát. A korrelációs függvény kritikus exponensét az általunk javasolt Lévy eloszlások alkalmazásával tervezzük meghatározni. Az elliptikus folyás kvarkszám skálázásának gerjesztési függvényét megmérve pedig meghatározzuk a tökéletes kvarkfolyadék megjelenésének a tartományát a centralitás és az ütközések energiájának a függvényében. A dilepton spektrumban található alacsony invariáns tömegekhez és kis transzverz impulzusokhoz tartozó jelentős növekmény eredetét az eta' mezonok tömegmódosulásának feltételezésével vizsgáljuk két különböző csatornában, a pionok Bose-Einstein korrelációs függvényének, és a dileptonok spektrumainak a segítségével. Bekapcsolódunk a PHENIX standard EXODUS dilepton spektrum modell továbbfejlesztésébe az eta' tömegmódosulásának figyelembe vételével, és a témához csatlakozott dilepton szakértő csoport alacsony energiás tapasztalatainak a felhasználásával kaszkád típusú számításokkal is ellenpróbát végzünk.

A TOTEM kísérlet első konstrukciós fázisa 2011 februárjára sikeresen befejeződött: működnek a Roman Pot, a T1 és a T2 aldetektorok és belső kollaborációs ellenőrzés, előkészület alatt vannak az első publikációk. A TOTEM a többi CERN LHC kísérlethez hasonlóan a CERN vezetésének szakmai felügyelete, ellenőrzése alatt áll, az első eredményeit nyilvánosságra hozta a CERN LHC Resource Review Boardnak (melynek a témavezető is tagja) valamint a CERN LHC Committeenek is . Szép siker volt, hogy a TOTEM Roman Pot detektoraink érzékelték az első diffraktív protont az LHC-nál, és már 2009 decemberében megszülettek első előzetes eredményeink, sikeresen demonstrálva, hogy a TOTEM megkezdte működését. Természetesen az eredmények véglegesítéséhez szükség van a TOTEM aldetektorainak pontos kalibrálására, és a 440 m-es teljes hosszban a TOTEM detektor geometriai (alignment) vizsgálatai sem voltak a midrapiditás detektorokhoz hasonlóan kozmikus sugárzás segítségével végrehajthatóan. Ezért az első TOTEM publikációk megjelenése 2011-ben várható. E mérésekhez a magyar csoport a korábbi OTKA támogatás keretére mintegy 120 kCHF anyagi és emberi erőforrás beruházásával járult hozzá, többek között a Roman Pot detektorok elektronikáján, az adatgyűjtő és online monitoring rendszer feljesztésébe való bekapcsolódáson, és a TOTEM Detektor
Kontroll Rendszer (DCS) fejlesztésébe való bekapcsolódáson keresztül. A TOTEM T1 és T2 teleszkópok teljes
installációja és DCS rendszerének kiépítése után első célunk a nagy impulzusátadású rugalmas p+p szórás differenciális hatáskeresztmetszetének a meghatározása és analízise, és a proton-proton szórás hatáskeresztmetszet energiafüggésének meghatározása, ami azért is igen érdekes, mert az első LHC adatok ennek a hatáskeresztmetszetnek a vártnál erősebb emelkedésére utalnak, és azért is igéretes, mert a RHIC-nél végrehajtott méréseink a kisszögű, előre történő szórások esetében az erős kölcsönhatás új tartományának, a színes gluonüveg kondenzátumnak a megjelenésére utalnak Au+Au ütközésekben. Várhatóan a TOTEM detektor kinematikai tartományában mélyebben is tanulmányozhatjuk majd ezt az érdekes és ígéretes, új QCD tartományt.
Elméleti kutatásainkat a fenti kísérleti adatok analíziséhez idomítjuk, célunk a dilepton spektrum részletes és több oldalú modellezése (különös tekintettel az eta és eta' mezonok lehetséges tömegmódosulására), a RHIC Au+Au ütközéseinek háttereként szolgáló egzakt hidrodinamikai megoldások feltérképezésének további folytatása, a hidrodinamikai kép tesztelése a RHIC és az LCH rugalmatlan p+p szórásainak vizsgálatára. A diffraktív p+p szórás területén elméleti együttműködéseinket új diákok és vezető kutatók bevonásával megerősítjük, és olyan modelleket dolgozunk ki, amelyek alkalmasak az adatokkal való összehasonlításra és annak eldöntésére is, hogy a proton mennyire lesz feketébb, élesebb határú és nagyobb a bombázó energia növekedtével. Ezáltal fundamentális információt szerezhetünk a protonok szerkezetéről és a proton
szerkezet energiafüggéséről.
angol összefoglaló
In February 2010, PHENIX experiment at RHIC published the direct photon spectrum measured in Au+Au collisions at sqrt(s(NN)) = 200 GeV and has thus proven that the initial temperature in these reactions reaches at least 300 MeV, or approximately 15 GeV/fm3. These initial temperatures are significantly above the limiting temperature T(Hagedorn) ~ 170 MeV, above which value hadrons may not exist in the form as we know them at low temperatures. Hence the perfect fluid discovered at RHIC cannot be a fluid of hadrons. Indeed, the transverse kinetic energy dependence of the elliptic flow is consistent with quark number scaling. These data consolidate, that in the sqrt(s(NN)) = 200 GeV Au+Au collisions at RHIC a perfectly flowing plasma of quarks and gluons was created that is, contrary to earlier expectations, strongly coupled, and its kinematic viscosity is significantly smaller than that of the superfluid 4He at the lambda-point.
In the 2010 data taking period, PHENIX started its low energy scan program, decreasing its colliding energies, which continues in 2011 and is also strengthened by the study of polarized proton + polarized proton collisions at the presently available largest energies, to understand the misterious origin of the proton spin. Furthermore we also start to collide the asymmetric uranium nuclei with each other at RHIC rom 2011, to have a more stringnent experimental control over the initial conditions of heavy ion collisions. The main goal of the data taking at decreased RHIC energies is to localize the critical point of QCD and to study the onset of perfect fluidity observed at sqrt(s(NN)) = 200 GeV. Our PHENIX responsibilities in this regard are the Geant detector simulations of the PHENIX Zero Degree Calorimeters (ZDC) and Beam-to-Beam calorimeters (BBC) taking into account the Fermi motion of the nucleons inside the colliding nuclei and also clusterization effects among the target spectators at each of the energies RHIC provides in the energy scan program.

We aim at localizing the critical point of QCD with the help of critical opalescence, a phenomena well known in physical chemistry. To be able to apply this technique we plan to utilize a new definition of optical opacity, introduced recently by the Pricipal Investigator for an analysis of RHIC data. After localizing the QCD critical point we plan to charactize its universality class with a set of critical exponents. In particular, our interest lies in the determination of the critical exponent of the correlation funcion, where earlier experience of our group can be well utilized, in terms of an analysis utilizing Lévy stable distributions. By measuring the excitation function of the quark number scaling of the elliptic flow at RHIC, we shall determine the domain in the colliding energy and centrality plane, where the perfect fluid of quarks is produced in heavy ion collisions at RHIC.
We shall explore the origin of the low mass enhancement in the dilepton spectrum in terms of the in-medium mass modification of the eta' mesons, in two different channels, using the Bose-Einstein correlation functions of pions as well as the dilepton spectrum. We participate in the development of the PHENIX standard EXODUS dilepton spectrum generating Monte Carlo code, and develop it to include the possibility of in-medium mass modifications of the eta' mesons. A Hungarian dilepton expert group, lead by Gy. Wolf is joining the team of this proposal. This dilepton expert group has successful experience of modelling dilepton spectra at lower energies. Their cascade model will also be utilized as a cross-check to make sure that we are indeed observing a collecive effect at RHIC.

The TOTEM experiment at LHC has been successfully completed its first phase of construction and commissioning: The Roman Pot detector and the telescopes T1 and T2 are operational, and taking data successfully, with the first successful determination of a preliminary multiplicity distributions at forward rapidities at LHC and with a demonstrated operability of the TOTEM detector complex. It was a wonderful
success that the Roman Pot detectors of TOTEM measured the first diffractive protons at LHC in December 2009, when TOTEM demonstrated that it started its operations successfully. The Hungarian group contributed to this success with a participation in the development of the TOTEM Data Acquisition System (DAQ) and online monitoring system, more recently with significant contributions to the Detector Control System (DCS) of the T1, T2 and Roman Pot subdetectors of TOTEM. One of our first research goals is the study the large t diffractive scattering of protons and the determination of the excitation function of the total cross section, which seems to be an exciting question as the first data at LHC indicate a possibly stronger than expected rise of these cross sections and the measurements of Au+Au collisions at forward rapidities at RHIC indicate the onset of a new domain of the strong interactions, the so-called color glass condensate limit of QCD. TOTEM will measure p+p scattering at very forward rapidities and the extreme rapidity range of this experiment will allow us to probe deeper into this new, experimentally not yet well explored region of QCD.

Our theoretical research will support the experimental investigations that we are involved with. Our goal is to model the dilepton channel of Au+Au reactions at RHIC from several different points of view, paying particular attention to possible in-medium mass modifications of the eta and eta' mesons. We shall also continue our exploration of exact solutions of relativistic hydrodynamics and the applications of relativistic hydrodynamical models to data analysis at RHIC and also to inelastic p+p collisions at LHC. In the field of diffractive p+p collisions we strengthen our collaborations with new students and new theorist senior researchers and we shall develop new models that allow for comparsions with data and make it possible to study how much blacker, edgier and larger the protons become with increasing bombarding energies. Using this knowledge we may gain fundamental information about the structure of protons and its energy dependence.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kísérleti nehézionfizikai kutatásainkat az USA BNL RHIC gyorsítójánál működő PHENIX kísérletben végeztük, melynek egyik mérföldkövét a Bose-Einstein korrelációs függvények sugárparamétereinek gerjesztési függvényében egy csúcs megfigyelése jelentette, ami a QCD kritikus pont közelségére utalt a RHIC √sNN ~ 50 GeV-es 197Au+197Au ütközéseiben. Másik, paradigma váltást hozó eredményünk az Au+Au ütközésekben felfedezett tökéletes kvarkfolyadék cseppecskéinek, és ezek folyási mintázatának a megfigyelése volt a RHIC 2d+197Au és 3He +197Au ütközéseiben. A RHIC és az LHC nehézion-ütközéseinek hidrodinamikai analízisében korábban figyelmen kívül hagyták a kezdeti impulzusmomentum fontos szerepét, melyet a forgó, szferoidálisan szimmetrikusan táguló tűzgömb hidrodinamika egzakt, a rács QCD állapotegyenletét alkalmazó megoldásaink segítségével mutattunk ki. A TOTEM kísérlet 7 és 8 TeV-es proton-proton ütközéseket vizsgáló méréseinek váratlan és pozitív eredményeként egyik TOTEM cikkünk két díjat is nyert eredetiségéért, innovatív megoldásaiért és várható tudományos impaktja okán, a CERN LHC nyaláboptikájának a TOTEM adatok alapján történő kalibrálásáért. A TOTEM adatokat a Bialas-Bzdak modell keretein belül értelmeztük és azt a Glauber-Velasco modell segítségével ellenőriztük. Eredményeink szerint az LHC 7 és 8 TeV-es energiáin a proton femtoszkópiai képe szaturál, jelezve, hogy elértük az erős kölcsönhatás egy újabb tartományát.
kutatási eredmények (angolul)
Our experimental search for the QCD critical point was performed within the PHENIX collaboration at the RHIC accelerator, BNL, USA. PHENIX discovered of a peak in the excitation function of the radius parameters of the Bose-Einstein correlation functions, indicating that the QCD critical point corresponds to √sNN ~ 50 GeV 197Au+197Au collisions at RHIC. Another PHENIX paradigm shifting result was the observation of flow patterns, or the droplets of the nearly perfect fluid of quarks, in 2d+197Au and 3He+197Au collisions at RHIC. In hydrodynamical models of heavy ion collisions at RHIC and at LHC energies, our new, rotating, exact and explicit solutions of fireball hydrodynamics with a lattice QCD equation of state clarified the important role of the initial angular momentum. Our TOTEM paper on 7 and 8 TeV proton-proton collisions won two scientific recognitions for its originality, innovative solutions and its potential scientific impact, for calibration of the LHC optics based on TOTEM data on elastic proton-proton scattering. We have interpreted TOTEM data with the help of the Bialas-Bzdak modell and we have cross-checked the results using the Glauber-Velasco model. The femtoscopic picture of the proton at 7 and 8 TeV LHC collisions indicates the onset of parton saturation, corresponding to a new domain of QCD, the theory of strong interactions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101438
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: J/psi suppression at forward rapidity in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=39 and 62.4 GeV, Phys.Rev. C86, 064901, 2012
PHENIX Collaboration: S. Afanasiev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al: Measurement of Direct Photons in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, Phys.Rev.Lett. 109, 152302, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesiet al.: Direct-Photon Production in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV at Midrapidity, Phys.Rev. D86, 072008, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Evolution of pi^0 suppression in Au+Au collisions from sqrt(s_NN) = 39 to 200 GeV, Phys.Rev.Lett. 109, 152301, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ...,M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Nuclear-Modification Factor for Open-Heavy-Flavor Production at Forward Rapidity in Cu+Cu Collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, Phys.Rev. C86, 024909, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M: Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Deviation from quark-number scaling of the anisotropy parameter v_2 of pions, kaons, and protons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, Phys.Rev. C85, 064914, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M.Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J Sziklai, R. Vértesi et al.: Cross sections and double-helicity asymmetries of midrapidity inclusive charged hadrons in p+p collisions at sqrt(s)=62.4 GeV, Phys.Rev. D86, 092006, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M. Csanád, T.Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Observation of direct-photon collective flow in sqrt(s_NN)=200 GeV Au+Au collisions, Phys.Rev.Lett. 109, 122302, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Ground and excited charmonium state production in p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV, Phys.Rev. D85, 092004, 2012
TOTEM Collaboration: T. Csörgő, ..., M.Csanád, T. Novák, F. Nemes, J. Sziklai et al.: Elastic Scattering and Total Cross-Section in p+p reactions measured by the LHC Experiment TOTEM at sqrt(s) = 7 TeV, Prog.Theor.Phys.Suppl. 193, 180-183, 2012
TOTEM Collaboration: G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... F. Nemes ... J. Sziklai et al:: Measurement of the forward charged particle pseudorapidity density in pp collisions at √s=7 TeV with the TOTEM experiment, Europhys.Lett. 98, 31002, 2012
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al: Double Spin Asymmetry of Electrons from Heavy Flavor Decays in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV, Phys. Rev. D 87, 012011, 2013
PHENIX Collaboration: A. Adare, ...,M. Csanád, T.Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Neutral pion production with respect to centrality and reaction plane in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, Phys. Rev. C 87, 034911, 2013
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... R. A. Lacey, ... M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al,: Medium modification of jet fragmentation in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV measured in direct photon-hadron correlations, Phys. Rev. Lett. 111, 032301 (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A,..., Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy M. I, Vértesi R, Sziklai J, et al.: Azimuthal anisotropy of π0 and η mesons in Au + Au collisions at sqrt(s(NN))=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 88:(6) Paper 064910. 10 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Csanád M, Csörgő T, Deák F, R A Lacey, Nagy M I, Ster A, Sziklai J, Vértesi R et al.: Direct photon production in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(5) Paper 054907. 8 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: G. Antchev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai, C. Taylor et al.: Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at sqrt(s) = 7 TeV, EPL 101 (2013) 21002, 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Imrek J, Kiss Á, Nagy M.I, Ster A, Sziklai J, Tarján P, Vértesi R, Zolin L et al.: Inclusive cross section and single transverse spin asymmetry for very forward neutron production in polarized p plus p collisions at root s=200 GeV, PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY 88:(3) Paper 032006. 17 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Csanád M, Csörgő T, Lacey R, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R. et al.: Nuclear modification of ψ′, χc, and J/ψ production in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(20) Paper 202301. 7 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, ... Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R. et al.:: Quadrupole Anisotropy in Dihadron Azimuthal Correlations in Central d plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(21) Paper 212301. 7 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al.: Spectra and ratios of identified particles in Au plus Au and d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 88:(2) Paper 024906. 16 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Csörgő T, Csanád M, Kiss Á, R. A. Lacey, Nagy M. I, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al.: Transverse-momentum dependence of the J/ψ nuclear modification in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(3) Paper 034904. 22 p. (2013), 2013
PHENIX Collaboration: Adare A, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Ster A, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al.: Υ(1S+2S+3S) production in d+Au and p+p collisions at √s NN=200 GeV and cold-nuclear-matter effects, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(4) Paper 044909. 13 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: Antchev G, … Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al.: PERFORMANCE OF THE TOTEM DETECTORS AT THE LHC, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 28:(2) Paper 1330046. 41 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: Antchev G, … Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, C. Taylor, Wyszkowski P et al.: Luminosity-independent measurement of the proton-proton total cross section at √s=8 TeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(1) Paper 012001. 6 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: Antchev G, …, Csanád M, Csörgö T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al.: Luminosity-independent measurements of total, elastic and inelastic cross-sections at √s = 7 TeV, EUROPHYSICS LETTERS 101:(2) Paper 21004. 5 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: Antchev G, … Csanád M, Csörgö T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al.: Measurement of proton-proton inelastic scattering cross-section at √ s= 7 TeV, EUROPHYSICS LETTERS 101:(2) Paper 21003. 7 p. (2013), 2013
TOTEM Collaboration: Baechler J, Antchev G,… Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, C. Taylor, Whitmore J et al:: Status of the TOTEM experiment at LHC, NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 718: pp. 21-25. (2013), 2013
T. Csörgő and F. Nemes: Elastic scattering of protons from sqrt{s}=23.5 GeV to 7 TeV from a generalized Bialas-Bzdak model, INT. J. OF MOD. PHYS. A, Vol. 29 (2014) 1450019 (31 pages), 2014
CMS (Serguei Chatrchyan, …, G. Bencze, C. Hajdú, P. Hidas, D. Horváth, F. Siklér, V. Veszprémi, G. Vesztergombi, A.J. Zsigmond et al) and TOTEM Collaborations (G. Antchev, … M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al): Measurement of pseudorapidity distributions of charged particles in proton-proton collisions at s√ = 8 TeV by the CMS and TOTEM experiments, Eur.Phys.J. C74 (2014) 10, 3053, 2014
TOTEM Collaboration: G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes (corresponding author), J. Sziklai et al.: LHC Optics Measurement with Proton Tracks Detected by the Roman Pots of the TOTEM Experiment, New J.Phys. 16 (2014) 103041, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Cross Section and Transverse Single-Spin Asymmetry of η Mesons in p↑+p Collisions at √s=200 GeV at Forward Rapidity, Phys.Rev. D90 (2014) 7, 072008, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Low-mass vector-meson production at forward rapidity in p+p collisions at s√=200 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 5, 052002, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi, J. Zimányi et al.:: Measurement of K0S and K∗0 in p+p, d+Au, and Cu+Cu collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C90 (2014) 5, 054905, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al:: Comparison of the space-time extent of the emission source in d+Au and Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Nucl.Phys. A931 (2014) 1082-1087, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Inclusive double-helicity asymmetries in neutral-pion and eta-meson production in p⃗ +p⃗ collisions at s√=200 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 1, 012007, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, R. A. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Azimuthal-angle dependence of charged-pion-interferometry measurements with respect to second- and third-order event planes in Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 22, 222301, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Deák, P. Hidas, Á. Kiss, R. Lacey, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Transverse-energy distributions at midrapidity in p+p , d+Au , and Au+Au collisions at √s(NN) = 62.4–200 GeV and implications for particle-production models, Phys.Rev. C89 (2014) 4, 044905, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Measurement of transverse-single-spin asymmetries for midrapidity and forward-rapidity production of hadrons in polarized p+p collisions at s√=200 and 62.4 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 1, 012006, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, R. A. Lacey, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, J. Zimányi et al.:: Heavy-flavor electron-muon correlations in p+p and d+Au collisions at √s(NN) = 200 GeV, Phys.Rev. C89 (2014) 3, 034915, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, R. A. Lacey, A. Ster, J. Sziklai, J. Zimányi:: System-size dependence of open-heavy-flavor production in nucleus-nucleus collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C90 (2014) 3, 034903, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, R.A. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al:: Centrality categorization for Rp(d)+A in high-energy collisions, Phys.Rev. C90 (2014) 3, 034902, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Cold-Nuclear-Matter Effects on Heavy-Quark Production at Forward and Backward Rapidity in d+Au Collisions at √s(NN)=200  GeV, Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 25, 252301, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, T. Novák, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al,: Measurements of elliptic and triangular flow in high-multiplicity 3He+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys. Rev. Lett. 115, 142301 (2015), 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, ... R.A. Lacey, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al: Measurement of Υ(1S+2S+3S) production in p+p and Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C91 (2015) no.2, 024913, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, ... R.A. Lacey, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al: Measurement of long-range angular correlation and quadrupole anisotropy of pions and (anti)protons in central d+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys. Rev. Lett. 114, 192301 (2015), 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő ... et al.: Heavy-quark production and elliptic flow in Au+Au collisions at √s(NN)=62.4 GeV, Phys.Rev. C91 (2015) no.4, 044907, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, … R. A. Lacey, ... M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al,: Search for dark photons from neutral meson decays in p+p and d + Au collisions at √s(NN)= 200 GeV, Phys.Rev. C91 (2015) no.3, 031901, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, … R. A. Lacey, … M. I. Nagy, J. Sziklai et al.: Charged-pion cross sections and double-helicity asymmetries in polarized p+p collisions at √s=200  GeV, Phys.Rev. D91 (2015) no.3, 032001, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, … R. A. Lacey, … M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Centrality dependence of low-momentum direct-photon production in Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C91 (2015) no.6, 064904, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, … R. A. Lacey, … M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Cross section for b-anti-b production via dielectrons in d+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C91 (2015) no.1, 014907, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Systematic Study of Azimuthal Anisotropy in Cu+Cu and Au+Au Collisions at √s(NN)=62.4 and 200 GeV, Phys.Rev. C92 (2015) no.3, 034913, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. I. Nagy, T. Novák, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: Systematic study of charged-pion and kaon femtoscopy in Au + Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C92 (2015) no.3, 034914, 2015
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, … R. A. Lacey, ... M. I. Nagy, T. Novák, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al.: ϕ meson production in d+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C92 (2015) no.4, 044909, 2015
F. Nemes, T. Csörgő and M. Csanád: Excitation function of elastic pp scattering from a unitarily extended Bialas-Bzdak model, Int. J. Mod. Phys. A30 (2015) 14, 1550076, 2015
G. A. Almási, Gy. Wolf: Thermal, chemical and spectral equilibration in heavy-ion collisions, Nucl. Phys. A943 (2015) 117-136, 2015
A. Ster, L. Jenkovszky and T. Csörgő: Extracting the Odderon from proton-proton and proton-antiproton scatteringdata, Phys. Rev. D 91, 074018, 2015
TOTEM Collaboration (G. Antchev, ...M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al): Evidence for non-exponential elastic proton–proton differential cross-section at low |t| and √s=8 TeV by TOTEM, Nucl.Phys. B899 (2015) 527-546, 2015
TOTEM Collaboration (G. Antchev, ...M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al): Measurement of the forward charged particle pseudorapidity density in pp collisions at √s=8 TeV using a displaced interaction point, Eur.Phys.J. C75 (2015) 3, 126, 2015
G. Gustafson, L.Lönnblad, A. Ster and T. Csörgő: Total, inelastic and (quasi-)elastic cross sections of high energy pA and γ⋆ A reactions with the dipole formalism, JHEP 1510 (2015) 022, 2015
T. Csörgő, M. I. Nagy, I. F. Barna: Observables and initial conditions for rotating and expanding fireballs with spheroidal symmetry, Phys.Rev. C93 (2016) 024916, 2016
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, M. Kőfaragó, R. A. Lacey, M. I. Nagy, T. Novák, J. Sziklai, M. I. Vargyas, R. Vértesi et al.: Inclusive cross section and double-helicity asymmetry for π0 production at midrapidity in p+p collisions at √s=510 GeV, Phys.Rev. D93 (2016) 1, 011501, 2016
PHENIX Collaboration: A. Adare, M. Csanád, T. Csörgő, R. Lacey, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Transverse energy production and charged-particle multiplicity at midrapidity in various systems from √s(NN)=7.7 to 200 GeV, Phys.Rev. C93 (2016) 024901, 2016
PHENIX Collaboration: A. Adare, M. I. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, T. Novák, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: ϕ meson production in the forward/backward rapidity region in Cu+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C93 (2016) 024904, 2016
PHENIX Collaboration: A. Adare, M. I. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Measurement of higher cumulants of net-charge multiplicity distributions in Au+Au collisions at √s(NN)=7.7−200 GeV, Phys.Rev. C93 (2016) 1, 011901, 2016
PHENIX Collaboration: A. Adare, M. I. Csanád, T. Csörgő, R. A. Lacey, M. I. Nagy, T. Novák, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Dielectron production in Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C93 (2016) 1, 014904, 2016
Csörgő J, Török Cs, Csörgő T: Memory of Quark Matter Card Game, handout booklet, distributed by the Guest, User and Visitor Center of Brookhaven National Laboratory, USA, 2013
Csörgő T, Nagy M I: A new family of exact and rotating solutions of fireball hydrodynamics, Physical Review C in press, 2014
R. Vértesi, for the STAR Collaboration: Kaon femtoscopy in sqrt(NN) =200 GeV central Au+Au collsions at STAR, Proc. of Strangeness in Quark Matter Conference (SQM 2013), to appear in Open Access Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 2014
M. Csanád: Diffraction measurements at the LHC, Invited talk of M. Csanád/TOTEM Collaboration, Proceedings of the XLIII International Symposium on Multiparticle Dynamics in press, 2013
M. Csanád and L. Krizsán: Dilepton creation based on an analytic hydrodynamic solution, http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.6558, 2013
M. Zétényi: Effective Lagrangian Model Calculation of Dilepton Production in π + N Collisions, Acta Phys.Polon.Supp. 6 (2013) 3, 997-1002, 2013
P. Kovács, Á. Lukács, J. Váróczy, Gy. Wolf, M. Zétényi: Baryon octet and decuplet phenomenology in a three-flavor extended linear sigma model, http://arxiv.org/abs/arXiv:1311.5991, 2013
P. Kovács and Gy. Wolf: Zero temperature properties of mesons and baryons from an extended linear sigma-model, Prof. FAIRNESS 2013, 15-21 September 2013, Berlin, Germany, 2013
P. Kovács, Gy. Wolf: Meson Vacuum Phenomenology in a Three-flavor Linear Sigma Model with (Axial-)Vector Mesons: Investigation of the U(1)A Anomaly Term, Acta Phys.Polon.Supp. 6 (2013) 853-858, 2013
D. Parganlija, P. Kovacs, Gy. Wolf, F. Giacosa and Dirk H. Rischke: Eta, Eta' and eLSM, Proceedings of Xth Conference on Quark Confinement and the Hadron Spectrum, October 8-12, 2012, TUM Campus Garching, Munich, Germany, 2013
F. Giacosa, D. Parganlija, P. Kovacs, Gy. Wolf: Phenomenology of light mesons within a chiral approach, EPJ Web Conf. 37 (2012) 08006, 2012
F. Nemes, for the TOTEM Collaboration: The TOTEM experiment at the LHC and its physics results, Nucl.Phys.Proc.Suppl. 245 (2013) 275-282, 2013
Adare A,..., Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy M. I, Vértesi R, Sziklai J, Tarján P., … , Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Azimuthal anisotropy of π0 and η mesons in Au + Au collisions at sqrt(s(NN))=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 88:(6) Paper 064910. 10 p. (2013), 2013
[548], Adare A, Csanád M, Csörgő T, Deák F, Hidas P, Imrek J, Kiss Á, Nagy M. I, Ster A, Sziklai J, Tarján P, Veszprémi V, Vértesi R, Zimányi J, … Zong X et al, PHENIX Collaboration: Direct photon production in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(5) Paper 054907. 8 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy M. I, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al, PHENIX Collaboration,: Double-spin asymmetry of electrons from heavy-flavor decays in p+p collisions at √s=200 GeV, PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY 87:(1) Paper 012011. 17 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Imrek J, Kiss Á, Nagy M.I, Ster A, Sziklai J, Tarján P, Vértesi R, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Inclusive cross section and single transverse spin asymmetry for very forward neutron production in polarized p plus p collisions at root s=200 GeV, PHYSICAL REVIEW D PARTICLES FIELDS GRAVITATION AND COSMOLOGY 88:(3) Paper 032006. 17 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Nagy M.I, Ster A, Sziklai J, Tarján P, Vértesi R, Zimányi J, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Medium modification of jet fragmentation in Au+Au collisions at √sNN=200 GeV measured in direct photon-hadron correlations, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(3) Paper 032301. 8 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy M.I, Sziklai J, Tarján P, Vértesi R, Zimányi J, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Neutral pion production with respect to centrality and reaction plane in Au+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(3) Paper 034911. (2013), 2013
Adare A, Aidala C, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R, Zhou S: Nuclear modification of ψ′, χc, and J/ψ production in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(20) Paper 202301. 7 p. (2013), 2013
Adare A, Aidala C, ... Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R,... Zhou S et al, PHENIX Collaboration: Quadrupole Anisotropy in Dihadron Azimuthal Correlations in Central d plus Au Collisions at root s(NN)=200 GeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(21) Paper 212301. 7 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á,Nagy MI,Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Spectra and ratios of identified particles in Au plus Au and d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 88:(2) Paper 024906. 16 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csörgő T, Csanád M, Kiss Á, Nagy MI, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Transverse-momentum dependence of the J/ψ nuclear modification in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(3) Paper 034904. 22 p. (2013), 2013
Adare A, Afanasiev S, Csanád M, Csörgő T, Kiss Á, Nagy MI, Ster A, Sziklai J, Vértesi R, Zolin L et al, PHENIX Collaboration: Υ(1S+2S+3S) production in d+Au and p+p collisions at √s NN=200 GeV and cold-nuclear-matter effects, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(4) Paper 044909. 13 p. (2013), 2013
Antchev G, … Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al, TOTEM Collaboration: PERFORMANCE OF THE TOTEM DETECTORS AT THE LHC, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 28:(2) Paper 1330046. 41 p. (2013), 2013
Antchev G, … Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al, TOTEM Collaboration: Luminosity-independent measurement of the proton-proton total cross section at √s=8 TeV, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(1) Paper 012001. 6 p. (2013), 2013
Antchev G, … Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al, TOTEM Collaboration: Double diffractive cross-section measurement in the forward region at LHC, PHYSICAL REVIEW LETTERS 111:(1) Paper 012001. 6 p. (2013), 2013
Antchev G, …, Csanád M, Csörgö T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al, TOTEM Collaboration: Luminosity-independent measurements of total, elastic and inelastic cross-sections at √s = 7 TeV, EUROPHYSICS LETTERS 101:(2) Paper 21004. 5 p. (2013), 2013
Antchev G, …, Csanád M, Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Whitmore J et al, TOTEM Collaboration: Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at √s = 7 TeV, EUROPHYSICS LETTERS 101:(2) Paper 21002. 7 p. (2013), 2013
Antchev G, … Csanád M, Csörgö T, Nemes F, Sziklai J, Wyszkowski P et al, TOTEM Collaboration: Measurement of proton-proton inelastic scattering cross-section at √ s= 7 TeV, EUROPHYSICS LETTERS 101:(2) Paper 21003. 7 p. (2013), 2013
Baechler J, Antchev G,… Csörgő T, Nemes F, Sziklai J, Whitmore J et al, TOTEM Collaboration: Status of the TOTEM experiment at LHC, NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 718: pp. 21-25. (2013), 2013
T. Csörgő, R. J. Glauber and F. Nemes: Elastic proton-proton scattering from ISR to LHC energies, focusing on the dip region, T. Csorgo at the Low x workshop, May 30 - June 4 2013, Rehovot and Eilat, Israel, 2013
Csörgő T, Nagy M I: A new family of exact and rotating solutions of fireball hydrodynamics, Phys.Rev. C89 (2014) 4, 044901, 2014
M. Csanád and L. Krizsán: Dilepton creation based on an analytic hydrodynamic solution, Central Eur.J.Phys. 12 (2014) 132-140, 2014
Adare A, Csanád M, Csörgő T, Deák F, Hidas P, Imrek J, Kiss Á, Nagy M. I, Ster A, Sziklai J, Tarján P, Veszprémi V, Vértesi R, Zimányi J, … Zong X et al, PHENIX Collaboration: Direct photon production in d+Au collisions at √sNN=200 GeV, PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 87:(5) Paper 054907. 8 p. (2013), 2013
L.P. Csernai, D. J. Wang and T. Csörgő: Rotation in an exact hydrodynamical model, Phys.Rev. C90 (2014) 2, 024901, 2014
F. Nemes, T. Csörgő and M. Csanád: Excitation function of elastic pp scattering from a unitarily extended Bialas-Bzdak model, Int. J. Mod. Phys. A, submitted for publication, 2015
A. Ster, L. Jenkovszky and T. Csörgő: Extracting the Odderon from proton-proton and proton-antiproton scatteringdata, Physical Review D, manuscript DA11563 (submitted for publication), 2015
M. Csanád and A. Szabó: Multipole solution of hydrodynamics and higher order harmonics, Phys.Rev. C90 (2014) 5, 054911, 2014
M. Csanád, A. Szabó: Multipole solution of hydrodynamics and higher order harmonics, Phys.Rev. C90 (2014) 5, 054911, 2014
P. Kovács, Gy. Wolf: Zero temperature properties of mesons and baryons from an extended linear sigma-model, J.Phys.Conf.Ser. 503 (2014) 012035, 2014
P. Kovács, Á. Lukács, J. Varóczy, Gy. Wolf, M. Zétényi: Baryon octet and decuplet phenomenology in a three-flavor extended linear sigma model, Phys.Rev. D89 (2014) 5, 054004, 2014
G. A. Almási, Gy. Wolf: Thermal, chemical and spectral equilibration in heavy-ion collisions, http://arxiv.org/abs/arXiv:1407.2047, 2014
CMS (Serguei Chatrchyan, …, G. Bencze, C. Hajdú, P. Hidas, D. Horváth, F. Siklér, V. Veszprémi, G. Vesztergombi, A.J. Zsigmond et al) and TOTEM Collaborations (G. Antchev, … M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al): Measurement of pseudorapidity distributions of charged particles in proton-proton collisions at s√ = 8 TeV by the CMS and TOTEM experiments, Eur.Phys.J. C74 (2014) 10, 3053, 2014
G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes (corresponding author), J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: LHC Optics Measurement with Proton Tracks Detected by the Roman Pots of the TOTEM Experiment, New J.Phys. 16 (2014) 103041, 2014
G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: Measurement of the forward charged particle pseudorapidity density in pp collisions at s√ = 8 TeV using a displaced interaction point, http://arxiv.org/abs/arXiv:1411.4963, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Cross Section and Transverse Single-Spin Asymmetry of η Mesons in p↑+p Collisions at s√=200 GeV at Forward Rapidity, Phys.Rev. D90 (2014) 7, 072008, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Low-mass vector-meson production at forward rapidity in p+p collisions at s√=200 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 5, 052002, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi, J. Zimányi et al, PHENIX Collaboration:: Measurement of K0S and K∗0 in p+p, d+Au, and Cu+Cu collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C90 (2014) 5, 054905, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Comparison of the space-time extent of the emission source in d+Au and Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Nucl.Phys. A931 (2014) 1082-1087, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Inclusive double-helicity asymmetries in neutral-pion and eta-meson production in p⃗ +p⃗ collisions at s√=200 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 1, 012007, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, ,R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Azimuthal-angle dependence of charged-pion-interferometry measurements with respect to second- and third-order event planes in Au+Au collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 22, 222301, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Deák, P. Hidas, Á. Kiss, R. Lacey, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Transverse-energy distributions at midrapidity in p+p , d+Au , and Au+Au collisions at √s(NN) = 62.4–200 GeV and implications for particle-production models, Phys.Rev. C89 (2014) 4, 044905, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Measurement of transverse-single-spin asymmetries for midrapidity and forward-rapidity production of hadrons in polarized p+p collisions at s√=200 and 62.4 GeV, Phys.Rev. D90 (2014) 1, 012006, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, J. Zimányi et al, PHENIX Collaboration:: Heavy-flavor electron-muon correlations in p+p and d+Au collisions at √s(NN) = 200 GeV, Phys.Rev. C89 (2014) 3, 034915, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, J. Zimányi et al, PHENIX Collaboration:: System-size dependence of open-heavy-flavor production in nucleus-nucleus collisions at √s(NN)=200 GeV, Phys.Rev. C90 (2014) 3, 034903, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Centrality categorization for Rp(d)+A in high-energy collisions, Phys.Rev. C90 (2014) 3, 034902, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó,R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Beam-energy and system-size dependence of the space-time extent of the pion emission source produced in heavy ion collisions, http://arxiv.org/abs/arXiv:1410.2559, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó,R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Concept for an Electron Ion Collider (EIC) detector built around the BaBar solenoid, http://arxiv.org/abs/arXiv:1402.1209, 2014
A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration:: Cold-Nuclear-Matter Effects on Heavy-Quark Production at Forward and Backward Rapidity in d+Au Collisions at √s(NN)=200  GeV, Phys.Rev.Lett. 112 (2014) 25, 252301, 2014
F. Nemes, T. Csörgő: First Results of a Detailed Analysis of p+p Elastic Scattering Data from ISR to LHC Energies in the Quark-Diquark Model, Talk of F. Nemes at the Wilhelm and Else Heraeus SummerSchool on Diffractive and Electromagnetic Processes at High Energies, Heidelberg, Germany, September 5-9, 2011, 2012
F. Nemes, T. Csörgő: Detailed Analysis of p+p Elastic Scattering Data in the Quark-Diquark Model of Bialas and Bzdak from sqrt(s)=23.5 GeV to 7 TeV, Int.J.Mod.Phys. A27 1250175, 2012
G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, ... F. Nemes ... J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: Measurement of the forward charged particle pseudorapidity density in pp collisions at s√=7 TeV with the TOTEM experiment, Europhys.Lett. 98, 31002, 2012
T. Csörgő, ..., M.Csanád, T. Novák, F. Nemes, J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: Elastic Scattering and Total Cross-Section in p+p reactions measured by the LHC Experiment TOTEM at sqrt(s) = 7 TeV, Prog.Theor.Phys.Suppl. 193, 180-183, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Upsilon (1S+2S+3S) production in d+Au and p+p collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV and cold-nuclear matter effects, submitted to Phys. Rev. C, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration?: Erratum: Measurement of transverse single-spin asymmetries for J/psi production in polarized p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV [Phys. Rev. D 82, 112008 (2010)], Phys. Rev. D86, 099904, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai,R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Ground and excited charmonium state production in p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV, Phys.Rev. D85, 092004, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T.Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Observation of direct-photon collective flow in sqrt(s_NN)=200 GeV Au+Au collisions, Phys.Rev.Lett. 109, 122302, 2012
A. Adare, ..., M.Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Cross sections and double-helicity asymmetries of midrapidity inclusive charged hadrons in p+p collisions at sqrt(s)=62.4 GeV, Phys.Rev. D86, 092006, 2012
A. Adare, ..., M: Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Deviation from quark-number scaling of the anisotropy parameter v_2 of pions, kaons, and protons in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, Phys.Rev. C85, 064914, 2012
A. Adare, ...,M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Nuclear-Modification Factor for Open-Heavy-Flavor Production at Forward Rapidity in Cu+Cu Collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, Phys.Rev. C86, 024909, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Evolution of pi^0 suppression in Au+Au collisions from sqrt(s_NN) = 39 to 200 GeV, Phys.Rev.Lett. 109, 152301, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesiet al, PHENIX Collaboration: Direct-Photon Production in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV at Midrapidity, Phys.Rev. D86, 072008, 2012
S. Afanasiev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Measurement of Direct Photons in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, Phys.Rev.Lett. 109, 152302, 2012
A. Adare, ..., M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: J/psi suppression at forward rapidity in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=39 and 62.4 GeV, Phys.Rev. C86, 064901, 2012
A. Adare, ,,,, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Double Spin Asymmetry of Electrons from Heavy Flavor Decays in p+p Collisions at sqrt(s)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/arXiv:1209.3278, 2012
A. Adare, ...,M. Csanád, T.Csörgő, Á. Kiss, M.I. Nagy, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Neutral pion production with respect to centrality and reaction plane in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/arXiv:1208.2254, 2012
A. Adare, ,,,, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy,A. Ster, J. Sziklai, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Inclusive cross section and single-transverse-spin asymmetry for very forward neutron production in polarized p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV, http://arxiv.org/abs/arXiv:1209.3283, 2012
A. Adare, ,,,, M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al, PHENIX Collaboration: Medium modification of jet fragmentation in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV measured in direct photon-hadron correlations, http://arxiv.org/abs/arXiv:1212.3323, 2012
M. Csanád and I.Majer: Equation of state and initial temperature of quark gluon plasma at RHIC, Central Eur.J.Phys. 10, 850-857, 2012
M. Csanád, M. I. Nagy and S. Lökös: Exact solutions of relativistic perfect fluid hydrodynamics for a QCD equation of state, Eur. Phys. J. A48, 173, 2012
M. Csanád: Time evolution of the sQGP with hydrodynamic models, Proceedings of the first International Conference on New Frontiers in Physics (ICFP 2012), 2012
M. Csanád: Direct photon observables from hydrodynamics and implications on the initial temperature and EoS, http://arxiv.org/abs/arXiv:1202.5974, 2012
R. Vértesi for the PHENIX Collaboration: Neutral pion production in Au+Au collisions at RHIC, Proceedings of Hard Probe 2012, Cagliary, Italy, 2012
Gy. Wolf, B. Kampfer and M. Zétényi: Propagation of spectral functions and dilepton production at SIS energies, Phys.Atom.Nucl. 75 (2012) 718-720, 2012
Y. Kwon, S. H. Lee, K. Morita and Gy. Wolf: A renewed look at eta' in medium, Phys.Rev. D86, 034014, 2012
M. Vargyas, R. Vértesi and T. Csörgő: Effects of chain decays, radial flow and $U_{A}(1)$ restoration on the low-mass dilepton enhancement in $\s_{NN}=200$ GeV Au+Au reactions, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 11: pp. 553-559., 2013
A. Adare, T, Csörgő ..., M. I. Nagy, A. Ster, J. Sziklai, M. Vargyas et al, PHENIX Collaboration: sPHENIX: An Upgrade Concept from the PHENIX Collaboration, http://arxiv.org/abs/arXiv:1207.6378, 2012
G. Antchev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai, C. Taylor et al, TOTEM Collaboration: Measurement of proton-proton elastic scattering and total cross-section at sqrt(s) = 7 TeV, Preprint TOTEM-2012-002 ; CERN-PH-EP-2012-239, 2012
G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: Measurement of proton-proton inelastic scattering cross-section at sqrt(s)= 7 TeV, Preprint TOTEM-2012–003 ; CERN-PH-EP-2012-352, 2012
G. Antchev, ..., M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et al, TOTEM Collaboration: Luminosity-independent measurements of total, elastic and inelastic cross-sections at sqrt(s) = 7 TeV, Preprint TOTEM-2012-004 ; CERN-PH-EP-2012-353, 2012
G. Antchev, ... M. Csanád, T. Csörgő, F. Nemes, J. Sziklai et at, TOTEM Collaboration: A luminosity-independent measurement of the proton-proton total cross-section at sqrt s = 8 TeV, Preprint TOTEM-2012-005 ; CERN-PH-EP-2012-354, 2012
F. Nemes, H. Niewiadomski: LHC Optics Determination with Proton Tracks Measured in the Roman Pot Detectors of the TOTEM Experiment, Conf.Proc. C1205201 136-138, 2012
D. Parganlija, P. Kovács P, Gy. Wolf, F. Giacosa, D.H. Rischke: Meson vacuum phenomenology in a three-flavor linear sigma model with (axial-)vector mesons, Phys. Rev. D87 (1) 014011, 2013
M. Zétényi and Gy. Wolf: Dilepton production in pion-nucleon collisions in an effective field theory approach, Phys. Rev. C86:(6) 065209 (Editors' Suggestion), 2012
T. Csörgő and F. Nemes: Elastic scattering of protons from sqrt{s}=23.5 GeV to 7 TeV from a generalized Bialas-Bzdak model, INT. J. OF MOD. PHYS. A, Vol. 29 (2014) 1450019 (31 pages), 2014
Csanád M, Csörgő T: Initial energy density of p+p collisions at the LHC, Proc. EDS Blois 2013, Saariselka, Finnland, contribution 53: EDSBlois/2013/53 (2013), 2013
L. P. Csernai: Turbulence in heavy ion reactions, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 3-7, 2012, 2012
T. Csörgő: First results from the PHENIX and STAR energy scan program, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 3-7, 2012, 2012
L. Jenkovszky: Elastic scattering and diffraction dissociation at the LHC, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 3-7, 2012
A. Ster: A scaling law of elliptic flow in sNN = 7.7-39 GeV Au+Au collisions, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, 2012
Nagy Márton: Egzakt hidrodinamikai megoldások és nehézionfizikai alkalmazásaik, ELTE Fizikus Doktori Iskola, 2012
B.Lukács and A. Ster: Entropy Production and Particle Yields in Heavy Ion Collisions at LHC, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, 2012
J.Sziklai, for the TOTEM Collaboration: Elastic scattering, total cross-section and charged particle pseudorapidity density in 7 TeV pp reactions measured by the TOTEM Experiment at the LHC, Invited talk, ISMD 2012, Kielce, Poland; 2012 Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2012, Budapest, Hungary, 2012
F. Nemes, for the TOTEM Collaboration: LHC Optics Estimation, Low-x Meeting in Paphos, Cyprus, 2012 June 27-July 1, and 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, Budapest, Hungary, December 3-7, 2012, 2012
Csörgő T.: 10 years of PHENIX-Hungary, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2-6, 2013, 2013
T. Csörgő: Hungarians in PHENIX: on hot trail after the primordial matter and outreach card games: Find Quark Matter with PHENIX, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, Budapest, Hungary, December 2-6, 2013, 2013
A. Ster: Small x, Saturation and Diffraction in Multiparticle Production, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2-6, 2013, 2013
T. Csörgő, R. J. Glauber and F. Nemes: Imaging the internal structure of protons using elastic pp scattering at LHC, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2-6, 2013, 2013
M. Csanád, for the TOTEM Collaboration: Diffraction at LHC, Invited talk at the XLIII ISMD, Chicago, IL, September 15-20 & 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, Budapest, Hungary, December 2-6, 2013, 2013
L.P. Csernai: Rotation and Turbulence in Low Viscosity QGP and its Measurement, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2-6, 2013, 2013
L. Jenkovszky: Elastic and inelastic diffraction at the LHC, 13th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2013
L. Jenkovszky: Elastic and Inelastic Diffraction at the LHC, 2014 Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Physics, 2014
A. Bagoly, M. Csanád: How does viscosity and the speed of sound effect spatial asymmetries in heavy ion collisions?, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
T. Csörgő: Quark Matter Card Game Competition: Berze Hits, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
R. Vértesi, for the STAR Collaboration: Kaon femtoscopy in sqrt(NN) =200 GeV central Au+Au collsions at STAR, Proc. of Strangeness in Quark Matter Conference (SQM 2013), J.Phys.Conf.Ser. 509 (2014) 012042, 2014
M. Csanád, for the PHENIX Collaboration: Bose-Einstein correlation results from the PHENIX Beam Energy Scan, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5,, 2014
M. I. Nagy: An analytic hydrodynamical description of rotating expansions in heavy-ion collision, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
A. Sveiczer: Hits! - a new Quark Matter Card Game for beginners, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
S.Lökös, M. Csanád and A. Szabó: Oscillating HBT radii from the azimuthally asymmetric Buda-Lund model, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
L.P. Csernai: Rotation in Fluid Dynamics, Instabilities, and their Observation, 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014
T. Csörgő, for the TOTEM Collaboration: TOTEM Results on the total pp cross-section and diffractive dissociation, Invited talk, presented at the Low-X 2014 Conference, Kyoto, Japan and 2014 Zimányi Winter School on Heavy Ion Collisions, Budapest, Hungary, December 1-5, 2014
T. Csörgő, R. J. Glauber and F. Nemes: A generalized Glauber-Velasco model for LHC energies, focussing on the low-|t| region, Low-X 2014 Conference, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto, Japan, June 14-21,2014, 2014
F. Nemes for the TOTEM Collaboration: LHC Optics measurement with proton tracks detected by the Roman Pots of the TOTEM, Proc. WPCF 2014, KRF, Gyöngyös, Hungary, Aug 25-29 and invited talks at the 14th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 1-5, 2014, Budapest, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, R. A. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Beam-energy and system-size dependence of the space-time extent of the pion emission source produced in heavy ion collisions, Submitted for publication, 2014
PHENIX Collaboration: A. Adare, ... M. Csanád, T. Csörgő, Á. Kiss, M. Kőfaragó, R. Lacey, M. I. Nagy, J. Sziklai, M. Vargyas, R. Vértesi et al.: Concept for an Electron Ion Collider (EIC) detector built around the BaBar solenoid, http://arxiv.org/abs/arXiv:1402.1209, 2014
F. Nemes: Elastic Scattering of Protons at CERN LHC, ELTE Fizikus Doktori Iskola és CERN Doktori Értekezések: CERN-THESIS-2015-293, 2015
N. Magdy, M. Csanád, Roy A. Lacey: Influence of finite volume and magnetic field effects on the QCD phase diagram, 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015
M. Vargyas, L. P. Csernai, T. Csörgő: Particle Poker, Magyar Femtoszkópia Műhely, Gyöngyös, 2015 augusztus 17-19, 2015
G. Kasza: A nagyenergiás nehézion-ütközések direkt foton spektrumának hidrodinamikai vizsgálata, BSc dolgozat, ELTE (témavezető Csörgő Tamás), 2015
F. Nemes, T. Csörgő, M. Csanád: Generalized Bialas-Bzdak model for measuring the size of the proton at LHC, Proc. WPCF 2014, KRF, Gyöngyös, Hungary, Aug 25-29, 2015
F. Nemes for the TOTEM Collaboration: Physics Results from the TOTEM Experiment at LHC, Zimányi 2015 Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, 2015
A. Ster: Diffractive, inelastic and total cross sections in high energy pp, pA and γ*A reactions with the dipole formalism, AIP Conf.Proc. 1654 (2015) 100003, 2015
A.Bagoly and M. Csanád: Time evolution of the anisotropies of the hydrodynamically expanding sQGP, Proceedings, Gribov-85 Memorial Workshop, 2015
L. P. Csernai: Observable signs of Rotation and Turbulence in Heavy Ion Reactions, 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015, 2015
M. I. Nagy and T. Csörgő: An analytic hydrodynamical model of rotating 3D expansion in heavy-ion collisions, http://arxiv.org/abs/1512.00888, 2015
M. Csanád, A. Szabó, S. Lökös, A. Bagoly: Higher Order Anisotropies in Hydrodynamics, Proc. WPCF 2014, Gyöngyös, Hungary, 2015
G. Kasza and T. Csörgő: Exact Solutions for Observables and Initial Conditions with lattice QCD Equation of State, 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015, 2015
Roy A. Lacey: Recent results about the Critical End Point, 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Physics, Budapest, December 7-11, 2015, 2015
T. Csörgő, internal talks, PHENIX Collaboration: Search for modifications in the eta and eta-prime complex using 200 GeV Au+Au dilepton spectra., Hungarian Femtoscopy Workshop. KRF, Gyöngyös, Hungary, August 17-19, 2015
T. Novák: Proposal to join PHENIX from Károly Róbert University College, Hungarian Femtoscopy Workshop, KRF, Gyöngyös, August 17-19 and PHENIX IB Meeting, RIKEN, Japan, Sept 27, 2015, 2015
D. Kincses, for the PHENIX Collaboration: Recent femtoscopy results from PHENIX, 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015
T. Csörgő: Pomeron Femtoscopy, 11th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, Warsaw, November 2015 and 15th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015
T. Csörgő, for the TOTEM Collaboration: TOTEM preliminary results and upgrade plans, 15th Zimányi Winter School in Relativistic Heavy Ion Collisions, December 7-11, 2015
T. Csörgő and F. Nemes: Simultaneous analysis of proton-proton and proton-antiproton differential cross sections of elastic scattering with the real extended Bialas-Bzdak model, Low-x 2015 conference, Sandomierz, Poland, September 1-5, Hungarian Femtoscopy Workshop, Gyöngyös, Hungary, August 17-19, 2015
Kasza G. és Csörgő T.: Táguló sQGP tűzgömb többkomponensű kémiai kifagyása, Magyar Femtoszkópiai Műhely, KRF, Gyöngyös, 2015 augusztus 17-19, 2015
M. Csanád, T. Csörgő, Z-F. Jiang, C-B. Yang: Hydrodynamical estimation of initial energy density for pp collision at CERN-LHC energies, Hungarian Femtoscopy Workshop, KRF, Gyöngyös, 2015 august 17-19, 2015
T. Csörgő, R. J. Glauber, F. Nemes and J. Velasco: Multiple Diffraction Theory of Elastic pp Scattering, with Applications to 7 TeV pp data, Hungarian Femtoscopy Workshop, KRF, Gyöngyös, Aug 17-19, 2015
M. I. Nagy, for the PHENIX Collaboration: Search for particle-antiparticle back-to-back correlations in √s(NN) = 200 GeV Au + Au collisions, Hungarian Femtoscopy Workshop, KRF, Gyöngyös, August 17-19, 2015
D. Kincses, for the PHENIX Collaboration: PHENIX Levy analysis of Bose-Einstein correlation functions, Invited talk, proceedings of WPCF 2015, Acta Physica Polonica B, in press, 2015
T. Csörgő for the TOTEM Collaboration: Evidence for Non-Exponential Differential Cross-Section of pp Elastic Scattering at Low |t| and s√ = 8 TeV by TOTEM, invited talk presented at the XLV International Symposium on Multiparticle Dynamics, Wildbad Kreuth, Germany, October 4-9, 2015, 2016
T. Csörgő: Perfect Fluid of Quarks and the 40th Anniversary of Rubik’s Cube, Proc. WPCF 2014 conference, Gyöngyös, Hungary, Aug 25-29, 2014 and handout booklet distributed at BNL, 2016
T. Csörgő, R. J. Glauber, F. Nemes, J. Velasco: Multiple Diffraction Theory of Elastic pp Scattering, with Applications to 7 TeV pp Data from LHC, WPCF 2014 conference, KRF, Gyöngyös, Hungary, Aug. 25-29, 2014, 2016
T. Csörgő and T. Novák: Quark Wars, Proc. WPCF 2014, KRF, Gyöngyös, Hungary, Aug. 25-29, 2016
M. Vargyas, L. P. Csernai and T. Csörgő: Poker with Quarks and Leptons, Proc. WPCF 2014, KRF, Gyöngyös, Hungary, Aug 25-29, 2016
Sveiczer A, Csörgő T: Részecskés Lecsapós Játék - Particle Hits!, Magyar Femtoszkópiai Műhely, Gyöngyös, 2015 augusztus 17-19, 2016
S. Lökös, M. Csanád, B. Tomášik, T. Csörgő: HBT radii from the multipole Buda-Lund model, Proc. 11th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, WPCF 2015, Acta Phys. Pol. B in press, 2016
T. Csörgő, T. Novák, H.C. Eggers and M. de Kock: Model independent analysis of nearly Levy correlations in 1, 2 and 3 dimensions, Proceedings of WPCF 2015, 11th International Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, Warsaw, Poland, 3-7 November 2015, 2016
D. Lucsányi, for the TOTEM Collaboration: Diamond timing detector for the TOTEM experiment, March 2016 meeting of the LHCC, LHC students poster session, 2016
S. Lökös, M. Csanád, B. Tomasik, T. Csörgő: Higher order anisotropies in the Buda-Lund model -- disentangling flow and density field anisotropies, Submitted for publication to EPJ A, 2016
I. F. Barna: Three dimensional compressible Navier-Stokes equation a pure self-similar solution, 12th Zimányi Winter School on Relativistic Heavy Ion Collisions, 2012
Roy A. Lacey: Acoustic scaling of anisotropic flow in shape-engineered events ..., 13th Zimányi Winter School in Relativistic Heavy Ion Collisions, December 2-6, 2013
T. Csörgő, M. Csanád, T. Novák, eds: Proceedings of WPCF 2014, 10th Workshop on Particle Correlation and Femtoscopy, Gyöngyös, Hungary, Aug. 24-29, 2014, SLAC Electronic Conference Proceedings Series econf C140825.8 (2016), 2016

 

Projekt eseményei

 
2014-01-21 15:47:16
Résztvevők változása
vissza »