A migrációval kapcsolatos várakozások és az életút-események szerepe a migrációs szándékok kialakulásában és megvalósulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101458
típus PD
Vezető kutató Varga Szabolcsné Gödri Irén
magyar cím A migrációval kapcsolatos várakozások és az életút-események szerepe a migrációs szándékok kialakulásában és megvalósulásában
Angol cím The influence of migration-related expectations and life-course events on migration intentions and the realization of this intentions
magyar kulcsszavak nemzetközi vándorlás, migrációs szándék, migrációval kapcsolatos elvárások, életút-események
angol kulcsszavak international migration, migration intentions, migration-related expectations, life-course events
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
Demográfia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Demográfia
zsűri Társadalom
Kutatóhely KSH Népességtudományi Kutató Intézet
projekt kezdete 2011-09-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 17.920
FTE (kutatóév egyenérték) 2.13
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás a migrációval kapcsolatos várakozások (a migráció várható előnyeire, illetve hátrányaira vonatkozó percepciók) és az életút-események szerepét kívánja feltárni a migrációs szándékok, tervek kialakulásában, és részben ezek megvalósulásában. A kutatás első részében egy meglévő panelvizsgálat (Életünk fordulópontjai – Erdély) adatai alapján vizsgáljuk a feltárni kívánt összefüggéseket. Arra is választ keresünk, hogy az első hullám során mért migrációs szándékok milyen mértékben és kik esetében valósultak meg az adatfelvétel második hullámáig, továbbá milyen tényezők segítették elő, illetve gátolták a megvalósulás esélyét. A kutatás második részében kérdőíves adatfelvételt tervezünk a 18–35 éves magyarországi népesség 1500 fős reprezentatív mintáján. Az adatfelvétel a migrációs szándékok, tervek meglétét a fontosabb életút-eseményekkel, valamint a migrációval kapcsolatos várakozásokkal együtt tárná fel. A fiatal életkori mintát egyfelől a migrációs szándékoknak a fiatalok körében mért hangsúlyosabb jelenléte, másfelől az életút fontosabb eseményeinek erre az időszakra való tömörülése indokolja. Az 1500 fős elemszám a hosszabb távon tervezett panel-jelleg miatt fontos. A tervezett adatfelvétel alapján lehetőség lenne a felsorolt összefüggések vizsgálata mellett, a magyarországi eredményeknek az erdélyi eredményekkel való összehasonlítására is.
angol összefoglaló
The proposed study aims at revealing the influence of migration-related expectations (perceptions of possible advantages and disadvantages of migration) and life-course events on emergence of migration intentions and plans, and partially in their realisation. In the first part of the research our analysis is based on the data of an existing panel study (Turning Points of Life Course – Transylvania), whereby we also aim to reveal in what degree and in case of whom have migration intentions – measured in the first wave – realised by the second wave of data collection. Furthermore, we study what kind of factors promote or hinder the chance of realisation. In the second part of the research we plan a questionnaire study on the representative sample of the Hungarian population (1,500 people). Data collection will focus on the existence of migration intentions and plans, together with important life-course events and migration-related expectations. Young sample is justified by the fact that migration intentions have been measured to be more prevalent in this population, and because the main events of the life-course are also knit in these years. Sample size of 1,500 is important for a prospective future longitudinal study. The proposed data collection will make a Hungarian and Transylvanian comparison also possible.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás két, egymáshoz tartalmilag kapcsolódó modulból állt. Az elsőben az „Életünk fordulópontjai – Erdély” panelkutatás (2006, 2009) adatai alapján vizsgáltuk a migrációs tervek és a megvalósult migráció közötti kapcsolatot, valamint a migráció szelekciós mechanizmusát. Elemzésünk igazolta, hogy egyéni szinten a migrációs tervek a későbbi migráció statisztikailag szignifikáns előrejelzői: a migrációt tervezők több mint háromszor nagyobb eséllyel mozdultak el a két hullám között, mint a nem tervezők. A migrációval kapcsolatos pozitív várakozások és részben az észlelt külső elvárások is növelték a migráció létrejöttének esélyét, azonban e tényezők hatása – Ajzen tervezett viselkedés elméletének megfelelően – csak a migrációs szándékon keresztül érvényesült. A második kutatási modul keretében 1464 fős reprezentatív mintán elkészült a „Migrációs tervek Magyarországon a 18–40 évesek körében” c. kérdőíves adatfelvétel (2013). A migrációs tervek típusa és célországa mellett részletesen vizsgálta a migráció tervezett időpontját, megvalósításának vélt valószínűségét, időtartamát, motivációit, a megtett előkészületeket, a külföldi munkával kapcsolatos elképzeléseket; valamint az itthon tartó tényezőkre is kitért. Mind a migrációval kapcsolatos pozitív várakozások, mind a különböző életút-események szignifikáns hatása a migrációs szándékra kimutatható volt – egyéb magyarázó tényezőkre kontrollálva is. Ezek a hatások jóval jelentősebbnek bizonyultak a „komolyan” tervezők estében.
kutatási eredmények (angolul)
The research project consists of two research modules. First we examined the relationship between migration plans and actual migratory moves and the mechanism of self-selection of migrants on the basis of the panel study Turning points of the life course (2006, 2009). Our analysis confirmed that previous migration plans constitutes a statistically significant predictor of actual migration: those planning migration in 2006 were more than three times more likely to move till 2009 as compared to non-planners. While migration-related positive expectations and perceived external norms increased the chances of migration, these factors influence migration behaviour indirectly, via migration intentions – as suggested by Ajzen's theory of planned behaviour. In the second research module the survey Migration plans in Hungary among the population aged 18–40 was carried out (in 2013) on a representative sample of 1464 person. Besides the type of plans and destination country, the timing of migration, the respondents' presumed likelihood of realizing the move, motivations, the actual steps already taken towards migration, the expected job and wage abroad were also taken into account, as well as factors hindering migration plans. Both migration-related positive expectations and many life-course events proved to have significant impact on migration intentions. The influence of these factors was higher in the case of ‘serious’ planners.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101458
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Irén Gödri - Erzsébet Fanni Tóth: The tipping point in migration: from intention to realisation. The influence of migration-related expectations and life-course events, http://epc2012.princeton.edu/abstracts/121078, 2012
Irén Gödri - Erzsébet Fanni Tóth: The tipping point in migration: from intention to realisation. The influence of migration-related expectations and life-course events, European Population Conference 2012: "Gender, Policies and Population", 2012
Gödri Irén; Feleky Gábor Attila: Migrációs tervek megvalósulása egy követéses vizsgálat tükrében. Az előzetes migrációs szándék, a várakozások és a külső elvárások szerepe, Demográfia 56. évf. 4. szám: 281–332., 2013
Gödri Irén; Feleky Gábor Attila: Elvándorló fiatalok? Migrációs tervek a magyarországi 18–40 évesek körében, KorFa Népesedési Hírlevél, 2013/5., 2013
Feleky Gábor Attila: A migrációs potenciál mértékének lehetséges magyarázatai. Tézisterv, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, 2013
Feleky Gábor Attila: A fiatalok harmada tervez külföldre menni, Tárkitekintő: http://www.tarki.hu/hu/news/2014/kitekint/20140408_fiatalok.html, 2014
Gödri Irén: Migrációs trendek és tervek Magyarországon (ppt), "Helyzetkép - 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet” c. konferencia, 2014
Irén Gödri; Gábor Attila Feleky: Migration intentions – between dreams and definite plans. The impact of life-course events on different types of migration potential, European Population Conference 2014: "Transitions: Opportunities and Threats", 2014
Gábor Attila Feleky; Irén Gödri: Why do they stay when they are not supposed to? Reconsidering the push-pull theory, European Population Conference 2014: "Transitions: Opportunities and Threats", 2014
Gödri Irén: Fiatalok elvándorlása és migrációs tervei (ppt), Postgraduates' International Network "Elvándorlás - Bevándorlás" c. konferenciája, 2014
Gödri Irén; Feleky Gábor Attila: Menni vagy maradni? Fiatalok migrációs tervei és azok társadalmi-demográfiai háttere, NKI Kutatási Jelentések 97 (kézirat megjelenés előtt), 2015
vissza »