A nemzetközi jogi normák hatása a magyar joggyakorlatra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101463
típus K
Vezető kutató Blutman László
magyar cím A nemzetközi jogi normák hatása a magyar joggyakorlatra
Angol cím The Effects of International Legal Norms on Hungarian Legal Practice
magyar kulcsszavak nemzetközi szerződések, szokájog, jogi érvelés, bírói gyakorlat, self-executing jelleg, transzformáció
angol kulcsszavak international treaties, customary law, legal reasoning, jurisprudence, self-executing quality, transformation
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bodnár László
Csatlós Erzsébet
Schiffner Imola
projekt kezdete 2012-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 13.913
FTE (kutatóév egyenérték) 3.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat a magyar joggyakorlat, ezen belül is a bírói joggyakorlat feltárására irányul abból a szempontból, hogy a bírói döntések és az alkalmazott jogi érvelések mennyire támaszkodnak nemzetközi jogi normákra.
A kutatás újszerűségét a következő tényezők adják: a kutatás alapvető és elsődleges empirikus jellege, az átfogó jelleg, statisztikai elemzések széleskörű használata a joggyakorlat értékelésénél, egy bizonyos érvtípus (a nemzetközi jogi normák alapul vétele) használatának empirikus feltárása a joggyakorlatban alkalmazott jogi érvelésekben.
Jelenleg nincs olyan átfogó, empirikus elemzés, amely a magyar joggyakorlat a nemzetközi jogi normák hatása szerint elemezné. A jogi kutatásokban a szokásos érvelési mód az, hogy valamely elméleti tétel alátámasztásaképpen hoznak fel jogeseteket, vagy valamely jogtétel megjelenését kötik valamely bírói határozathoz. Ezzel szemben a jelen kutatás a bírói joggyakorlat átfogó feltárásából indul ki, és kíván következtetéseket levonni. A kutatás újszerű célja továbbá, hogy azt is feltárja, hogy a nemzetközi jogi hatások a jogi érvelés milyen formáiban és milyen mértékben jelennek meg. A kutatás eredménye rávilágíthat a jogi érvelések hiányosságaira, így arra is, hogy a joggyakorlat a nemzetközi jogi normák által kínált nyilvánvaló lehetőség mellett esetleg elment-e.
A jogértelmezéssel összefüggő jogi érvelések részleges empirikus vizsgálatára van példa a magyar jogirodalomban, egy bizonyos érvtípus megjelenésének átfogó, empirikus vizsgálatára viszont nincs.
angol összefoglaló
The research work aims to examine the Hungarian legal practice mainly in the point of view of effects of international legal norms on the applied reasoning of Hungarian judgments.
The novum of research is based on: empirical and overall nature of research; on application of statistical analysis for the evaluation of the Hungarian legal practice; and on empirical exploration of a certain type of argument (application of international legal norms as base) in legal reasoning of judgments.
At present no overall and empirical examination exists which concern the effects of international legal norms on the total (i.e. the scope of accessible judgments) of Hungarian legal practice. Generally, in legal researches practical cases are used to confirm a theory or the appearence of a legal doctrine is linked to a certain judgment. Contrarily, the present research requests to deduce conclusions on the effects of international legal norms on Hungarian legal practice by an overall exploration of jurisdiction.
The other nature of breakthrough of the present research is to explore the appearence of international legal norms in reasoning of judgment in a qualitative and also in a quantitative manner. This information could highlight the deficiency and insufficiency of legal argumentations, so could also point at the fact whether legal practice neglicted and passed along an obvious legal solution offered by international legal norms.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeképpen összefoglaltuk a nemzetközi jog hatását a magyar joggyakorlatra, három vonatkozásban. (i) Empirikus kutatás a nemzetközi jogi normák tényleges érvényesüléséről a joggyakorlat egyes területein. A kutatás középpontjában a téma ezen vonatkozása állt. (ii) A nemzetközi jogi normák érvényesíthetőségének normatív keretei. (iii) Egyes nemzetközi jogi normatípusokkal összefüggő problémák a magyar jogrendszerben való érvényesülésük során. A kutatással bevezettünk egy módszertant, mely a magyar jogirodalomban nem ismert és nem alkalmazott: ez a szövegempirizmus, és a részbeni alapját képező jogi korpuszvizsgálat. A kutatás eredményeit monográfiában összegeztük, mely megjelent.
kutatási eredmények (angolul)
As the result of the research we explored the impact of international law on the Hungarian legal practice in three respects. (i) We conducted an empirical research on the actual influence of international law in certain areas of Hungarian legal practice. This aspect was in the focus of the research. (ii) We examined the normative framework by which international law may become effective in Hungarian domestic law. (iii) We investigated those problems which are specific to the various types of international legal norms upon entering the Hungarian legal system. In conducting the research we have introduced two methodologies which are not used in the Hungarian legal literature (text empiricism and corpus-based legal research). The results of the research are summarized in a monograph, which has already been published.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101463
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Blutman László: Nemzetközi szokásjog: régi dilemmák és új fejlemények, Közjogi Szemle, 2012
Blutman László: Kötelezettség nemzetközi jogi normák kihirdetésére: helyzetkép, Közjogi Szemle 2013. december, 2013
Blutman László: A nemzetközi jog joghatásai az alkotmánybírósági eljárásokban, Jogelméleti Szemle 2013/4., 2013
Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola: A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra, HVG-ORAC, Budapest, 2014
vissza »