A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK HATÁSMECHANIZMUSAI  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101579
típus K
Vezető kutató Halász Gábor
magyar cím A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK HATÁSMECHANIZMUSAI
Angol cím THE IMPACT OF DEVELOPMENTAL INTERVENTIONS ON CLASSROOM LEVEL PROCESSES IN SCHOOL EDUCATION
magyar kulcsszavak oktatási változások, oktatásfejlesztés, implementáció-kutatás, implementációs stratégiák, fentartható fejlődés
angol kulcsszavak educational change, educational development, implementation research, implementation strategies, sustainable development
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Békési Kálmán
Fazekas Ágnes
Németh Szilvia
Prekopa Dóra
Schnellbach Máté
Szőllősi Tímea
Vida Júlia
projekt kezdete 2012-03-01
projekt vége 2016-01-31
aktuális összeg (MFt) 29.952
FTE (kutatóév egyenérték) 11.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk célja, hogy feltárja a közoktatást formáló fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait. Arra a kérdésre keresünk választ, vajon a fejlesztési programok milyen feltételek mellett tudnak tényleges és tartós változást eredményezni az iskolai és osztálytermi szintű folyamatokban. A kutatásunk célja nem konkrét fejlesztési beavatkozások hatásának az értékelése, hanem általában a fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak a jobb megértése.

Kutatásunk során vizsgáljuk a lehetséges összefüggéseket a Magyarországon megvalósuló uniós fejlesztési beavatkozások országos és intézményi szintű implementációs stratégiái és a fejlesztések iskolákra, különös tekintettel a pedagógiai folyamatokra gyakorolt hatása közt. A hatásmechanizmusok értelmezéséhez nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodva feltérképezzük a fejlesztésről való általános tudást, valamint megfogalmazzuk az oktatásfejlesztés elméleti problémáit. Az elemzés során különös hangsúlyt fektetünk a közép-európai térségre.

A kutatás eredményeinek köszönhetően várhatóan többet fogunk tudni arról, hogy mely beavatkozások gyakorolhatnak jelentős és tartósan fejlesztő hatást a magyar közoktatásra és melyek bizonyulnak várhatóan hatástalannak.

Kockázati tényezők a kutatás eredményessége kapcsán jelentkeznek: a másodelemzésekhez szükséges adatbázisokhoz való hozzáférés, a kérdőívek visszaküldési aránya és vizsgáltba vont személyek együttműködése terén. Kutatásunknak negatív hatása nincs.
angol összefoglaló
The aim of our research is to describe and analyse the impact mechanisms of development interventions targeted at public education. We intend to find answers to the question of what kind of conditions make development programmes result in real and lasting changes in school-level and classroom-level processes. Our purpose is not the evaluation of impact of concrete, particular development interventions, but to understand better the impact mechanisms in general.

We intend to explore the connections between the implementation strategies of national- and school-level development interventions funded from European developmental funds, on the one hand, and the impact of these development interventions on schools, in particular on their pedagogical processes. In order to understand and interpret the impact mechanisms, we will map the available knowledge on educational development, change and innovation and frame the theoretical aspects of educational innovations.

As the results of our research we will have relevant knowledge about what kind of development interventions might lead to significant and lasting improvement of school education in Hungary, and what kind of interventions do not produce significant impact.

We found that the risk factors are related to the project success. These are: access to existing databases, return rate of the questionnaires and willingness of the sample schools to cooperate. The research will not product any negative impact.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, mely makro- és mikroszintű feltételek mellett tudnak a kurrikulum-fejlesztési beavatkozások tartós és mély hatást gyakorolni. A kutatás első szakaszában felvázoltuk az implementációs mechanizmusok elméleti kereteit, illetve implementációs perspektívából vizsgáltuk az európai és a hazai kontextust. E szakaszban 7 háttértanulmány és 4 szintézistanulmány született, elsődlegesen az ezekben megjelenő tudásra támaszkodtunk a kutatás empirikus szakaszában. Utóbbi során kvalitatív és kvantitatív módon elemeztük a kurrikulumot megcélzó fejlesztési programok implementációs sajátosságait. Nagyjából 600 olyan intézményből gyűjtöttünk adatot (kérdőív, esettanulmány), ahol az elmúlt tíz évben megvalósítottak uniós finanszírozású fejlesztést. Az adataink elemzése több olyan összefüggésre is rámutatott, melyekre a területen megvalósuló kutatások jól tudnak támaszkodni, illetve amelyek jól hasznosíthatók a fejlesztéseket makro és mikro szinten tervezők és koordinálók számára egyaránt. Emellett munkánk fontos hozadéka az a kidolgozott eszközrendszer (kérdőívek, esettanulmány protokoll), mely a tartalmi eredményekhez hasonlóan, már a projekt futamideje alatt becsatornázódott más kutatásokba, fejlesztésekbe is. (A részletes beszámolót és az elérhető dokumentumok listáját a feltöltött kutatási jelentés tartalmazza.)
kutatási eredmények (angolul)
The research was aimed at better understanding the impact mechanisms of development interventions targeted at modernising school-level teaching practices in Hungary. We tried to find answer to the question, what kind of development interventions can generate real and lasting changes in classroom level processes, and what macro- and micro-level conditions enable successful implementation. In the first part of the research we described the theoretical background of educational changes, analyzed the European and the national context from an implementation perspective and summarized the revealed knowledge in 7 background studies and 4 syntheses. The empirical part of the research based on this knowledge. In the latter we analysed the implementation processes in a qualitative and quantitative manner (collected data from 600 schools). As the result of our research new relevant knowledge is available about what kind of interventions might lead to significant improvements. New pieces of researche on the subject rely on this knowledge, and macro and micro-level planners and coordinators of development projects can also use the results of our research. In addition, our research tools (questionnaires, case study protocol) were already adapted by other researches.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101579
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Halász Gábor - Szőllősi Tímea: A fejlesztő beavatkozások hatásmechanizmusainak kérdései a nemzetközi fejlesztőszervezetek tevékenységében, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes: Közoktatás-fejlesztési implementációs folyamatok, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes: Nemzeti kurrikulumok reformjai, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes – Halász Gábor: Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes: Az Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés Magyarországon, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés Magyarországon - A hazai fejlesztési kontextus, , ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés - A Kelet-Közép-Európában megvalósuló programok, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Szőllősi Tímea: Európai uniós finanszírozással megvalósult közoktatás-fejlesztési beavatkozások Magyarországon, a kurrikulumimplementáció szemszögéből, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Halász Gábor: Oktatásfejlesztés uniós forrásokból: a 2014-2020 közötti időszak kihívásai, Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-oktatás határon innen és túl. XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia, Debrecen, 2013
Szőllősi Tímea: Fejlesztések az Európai Unióban, ELTE PPK, 2013
Fazekas Ágnes: Közép-európai oktatásfejlesztési programok, In: Szabolcs Éva, Garai Imre (szerk.) Neveléstudományi kutatások közben – Válogatás doktori hallgatók munkáiból. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2014. pp. 101-114., 2014
Fazekas Ágnes: Oktatásfejlesztési programok megvalósulása tanulószervezetekben, In: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány - Tartalmi összefoglalók. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarorszá, 2014
Schellbach Máté: Integrációs célú átfogó intézményfejlesztés egy budapesti általános iskolában, Neveléstudomány: Oktatás Kutatás Innováció 2014:(4) pp. 67-77, 2014
Fazekas Ágnes - Halász Gábor: A kurrikulum fejlesztését célzó közoktatási programok implementálása, Neveléstudomány: Oktatás Kutatás Innováció 2014:(4) pp. 23-42., 2014
Fazekas Ágnes: A szervezeti jellemzők hatása a fejlesztési programok iskolai szintű megvalósulására, Neveléstudomány: Oktatás Kutatás Innováció 2014:(4) pp. 43-66, 2014
Halász Gábor: Eredményes tanulás, kurrikulum, oktatáspolitika, Benedek András; Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből – 2013. Tanulás és környezete. Budapest. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. pp. 79-10, 2014
Fazekas Ágnes: Közoktatás-fejlesztési implementációs folyamatok, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes: A kurrikulumot érintő nemzeti reformok, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Halász Gábor - Szőllősi Tímea: A fejlesztő beavatkozások hatásmechanizmusainak kérdései a nemzetközi fejlesztőszervezetek tevékenységében, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Fazekas Ágnes: Az uniós oktatásfejlesztés új feltételei, Új Pedagógiai Szemle, 2014
Fazekas Ágnes: Oktatásügyi fejlesztő szakértők képzése., in: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia., 2013
Fazekas Ágnes: Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai, in: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. VÁLTOZÓ ÉLETFORMÁK – RÉGI ÉS ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETEK. Absztraktkötet.MTA, Pedagógiai Tudományos Bizottság. p. 396, 2013
Fazekas Ágnes: Az Európai Unió oktatásfejlesztési tevékenysége, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Közép-európai oktatásfejlesztési programok, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Európai uniós finanszírozással megvalósult közoktatás-fejlesztési beavatkozások Magyarországon, , ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes: Uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztés Magyarországon, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Halász Gábor: Oktatásfejlesztés uniós forrásokból: a 2014-2020 közötti időszak kihívásai, in: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk): Nevelés-oktatás határon innen és túl, XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia, Debrecen, 2013
Szőllősi Tímea: Európai uniós finanszírozással megvalósult közoktatás-fejlesztési beavatkozások Magyarországon, a kurrikulumimplementáció szemszögéből, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2013
Fazekas Ágnes – Halász Gábor: Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása, ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat, 2012
Halász Gábor: A közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos pedagógiai és társadalmi igények feltárása, ELTE PPK. Kézirat, 2015
Halász Gábor: A közoktatás jogi szabályozása és kormányzása - Japán és Hollandia esete, A közneveléshez kapcsolódó jogi szabályozás nemzetközi helyzetképe. Oktatási Hivatal. Budapest, 2015
Halász Gábor: Oktatási változás és innováció Japánban : az OECD-Tohoku iskolaprojekt. I. A tohokui oktatási modell., Új Pedagógiai Szemle. 1-2. sz. 33-66. o., 2015
Halász Gábor: Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt. II. A projekt lehetséges hatásai egy felmérés tükrében, Új Pedagógiai Szemle. 3-4. sz. 22-35.o., 2015
Halász Gábor: Practice and implementation, Wiśniewski, Jerzy - Gordon, Jean – Halász Gábor - Looney, Janet - Michel, Alain: The application of learning outcomes approaches across Europe. A comparative perspective., 2015
Halász Gábor: Education and Social Transformation in Central and Eastern Europe, European Journal of Education. 50 (3) pp. 350-371., 2015
Fazekas Ágnes: Eredményes iskolák – változó gyakorlatok, UPSZ 2015: (5-6) pp. 29., 2015
Halász Gábor - Kovács István Vilmos - Fazelas Ágnes: „Okos Köznevelés” - Javaslat a Nemzeti oktatási innovációs stratégia kiegészítésére - NOIR+ stratégia, ELTE PPK. 2015. Kézirat, 2015
Fazekas Ágnes: A pedagógiai innovációt támogató tudásmenedzsment eszközei, ELTE PPK, 2015
Fazekas Ágnes: The impact of EU-funded development interventions on teaching practices in Hungarian schools, European Conference on Educational Research (ECER), 2015
Fazekas Ágnes: Az iskolák tanulószervezeti működésének modellje, In: Tóth Péter – Holik Ildikó – Tordai Zita (szerk) Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa XV. ONK, 2015
Fazekas Ágnes: Fejlesztési beavatkozások sajátosságainak hatása a tanulásszervezési eljárások változására, In: Tóth Péter – Holik Ildikó – Tordai Zita (szerk) Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa XV. ONK, 2015, 2015
Fazekas Ágnes - Baráth Tibor – Horváth László: Az iskolák tanulószervezeti működésének modellje, Megjelenés alatt, 2016
Fazekas Ágnes: A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai - jelentés az empirikus adatfelvételről -, ELTE PPK, 2016
Imre Anna - Fazekas Ágnes: Elements of New Public Management in the context of the Hungarian education system , 1990-2010, In:Helen Gunter(szerk.) New Public Management and the Reform of Education: European lessons for policy and practice, 2016
Halász Gábor: Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Az iskolai innovációs és elméleti módszertani fejlesztő folyamatok kritikai elemzése., ELTE PPK, 2016
Fazekas Ágnes - Halász Gábor: Az uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztési programok implementálása, ELTE PPK, 2015

 

Projekt eseményei

 
2014-10-10 13:06:17
Résztvevők változása
2012-03-12 18:11:25
Résztvevők változása
vissza »