A közgazdasági elemzés hatásai az összefonódások engedélyezéhez kapcsolódó versenypolitikai döntésekre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101604
típus K
Vezető kutató Muraközy Balázs
magyar cím A közgazdasági elemzés hatásai az összefonódások engedélyezéhez kapcsolódó versenypolitikai döntésekre
Angol cím THE IMPACT OF ECONOMIC ANALYSIS ON MERGER DECISIONS
magyar kulcsszavak versenypolitika, közgazdasági elemzés, fúziók, jog és közgazdaságtan
angol kulcsszavak competition policy, economic analysis, mergers, law and economics
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Mikroökonómia
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csorba Gergely
McLean Aliz
projekt kezdete 2012-04-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.892
FTE (kutatóév egyenérték) 3.89
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja annak vizsgálata, hogy milyen hatással járt a közgazdasági elemzés szerepének növekedése a versenypolitikában, különösen az összefonódásokkal kapcsolatos döntések terén. Az Európai Bizottság transzparens eljárásai, és nagyszámú döntése jó lehetőséget kínál ennek a kérdésnek a vizsgálatára.
A kérdés nagy gazdaságpolitikai jelentőséggel bír, de több fontos elméleti problémához is erősen kapcsolódik, mint például az összefonódásokkal kapcsolatos vállalati ösztönzők mikroökonomómiai kérdéseihez, valamint a jog és közgazdaságtan által vizsgált problémákhoz. A változó ösztönzők vizsgálata a versenypolitikai változások mély megértését kívánja meg; ehhez kíván hozzájárulni kutatásunk.
Ennek eléréshez egy olyan (30-50 pontból álló) kritériumrendszert dolgozunk ki, amelynek segítségével minden, 2004 és 2010 közötti fúziós döntés esetében meg lehet vizsgálni, hogy milyen közgazdasági kérdéseket vizsgált a Bizottság, és milyen eszközöket alkalmazott a vizsgálat során. Ez alapján egy olyan adatbázist állítunk fel, amelynek segítségével leíró jellegű és ökonometriai eszközökkel vizsgáljuk meg, hogy milyen összefüggésben áll a közgazdasági elemzés mélysége a Bizottság döntésével. Végül elemezzük, hogy milyen hatással lehet a közgazdasági elemzés alkalmazása a vállalatok viselkedésére.
angol összefoglaló
This research aims to describe the effects of the growing importance of economic analysis in competition policy, specifically in the possibly most important field of merger control. The transparent decision making system and large number of merger cases of the European Commission provides a good opportunity for such empirical research.
Besides policy relevance, this question is also strongly related to important theoretical questions on the incentives for mergers in Industrial Organization and on the optimal design of policy enforcement framework in Law and Economics. Understanding the nature of these changing incentives and their impact requires the deep analysis of the changes in competition policy, which is the main goal of this research.
To achieve this goal, we develop a system of criteria (approximately 30-50 points) that can be applied for each merger decisions from 2004 to 2010 to identify the main topics and tools where economic analysis had an impact and build a comprehensive database containing detailed quantitative and qualitative information that can be used for later empirical analysis. Secondly, we analyze this database both with descriptive and econometric methods to reach conclusions on the relationship between the depth of economic analysis, merger decisions and then outline how these changes have affected firm behavior and the efficiency of competition policy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az első évben a fúziók teljes körének felmérése és az alkalmazott módszerek csoportosítása után a kutatás egyes fúziókhoz kapcsolódó résztémákra fókuszált, és összesen 5 tanulmány született és jelent meg. Az első tanulmány az európai mobil telekommunikációs piacokon történő összefonódások és belépések hatását mutatja be ökonometriai módszerekkel a piaci árakra 2003 és 2010 között. A második tanulmány azt mutatja be, mi is a közgazdasági elemzés szerepe egy versenyjogi ügy (és különösen fúziók) kapcsán, és hogy ezzel kapcsolatban milyen "legjobb gyakorlat" követése várható el az azt alkalmazó szereplőktől: a versenyhatóságtól, a vállalatoktól és közgazdasági tanácsadóiktól és különösen a döntést felülvizsgáló bíróságoktól. A harmadik tanulmány a fúziókontrollban bekövetkező párhuzamos események versenyjogi és versenyközgazdasági értékelése során felmerülő kérdéseket tekinti át mind elméleti szempontból, mind egyes fúziókat elemezve. A negyedik tanulmány 2009 és 2013 között tekinti át az amerikai és európai versenyhatóságok kiemelt ügyeit (amelyek legnagyobb része fúzió) és az ezekben alkalmazott közgazdasági módszereket. Az ötödik tanulmány pedig azt vizsgálja, hogy milyen empirikus eszközökkel becsülhetik meg a versenyszabályozó hatóságok saját működésük (és ezen belül kiemelten a fúziókontroll) társadalmi hasznát.
kutatási eredmények (angolul)
The proposed goal of our research was to demonstrate the increasing importance of economic analysis in the competition policy practice of the European Commission. In the first year, we surveyed the whole sample of mergers and the respective methods applied therein to be analyzed, and then concentrated on research topics linked to chosen group of mergers, which resulted in 5 published papers. The first paper demonstrates the effects of mergers and entries on market price in the European mobile telecommunications markets between 2003 and 2010 with various econometric methods. The second paper discusses the role of economic analysis in competition policy cases (especially mergers) and the best practices that could be expected from the various parties involved in the proceedings: the completion authority, the parties involved and especially the courts reviewing the case. The third article discusses the questions concerning the competition policy assessment of parallel events, especially of the mergers happening at almost the same time on the same market. The fourth paper reviews the most important cases (most of them are mergers) and the methods applied therein by the American and European Competition Authorities between 2009 and 2013. Finally, the fifth article discussed the various methods by which Competition Authorities can empirically evaluate the welfare effects of their interventions in various fields, especially on merger control.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101604
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csorba Gergely és Pápai Zoltán: Does one more or one less mobile opertor affect prices? A comprehensive ex-post evaluation of entries and mergers in European mobile telecommunication markets, http://econpapers.repec.org/paper/zbwitse13/88503.htm, 2013
Muraközy Balázs: Kvantitatív módszerek alkalmazása versenyhatóságok kiemelt ügyeiben, 2009–2013, Verseny és Szabályozás 2014, 2015
Muraközy Balázs és Valentiny Pél: A versenyhatósági döntések jóléti hatásának méréséről, Verseny és Szabályozás 2014, 2015
Csorba Gergely: Párhuzamos események értékelése a fúziókontrollban, Verseny és Szabályozás 2014, 2015
Csorba Gergely: Milyen követelmények érvényesüljenek a versenyjogi ügyek közgazdasági értékelésekor, különösen bírósági felülvizsgálat esetén?, Verseny és Szabályozás 2013, 2014

 

Projekt eseményei

 
2012-08-28 07:20:42
Résztvevők változása
2011-12-21 09:13:34
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »