A piac szabályozás nem várt következményei és hatásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101727
típus K
Vezető kutató Laki Mihály
magyar cím A piac szabályozás nem várt következményei és hatásai
Angol cím Unexpected consequences and impacts of the regulation of markets
magyar kulcsszavak piac szabályozás, kormányzat
angol kulcsszavak market regulation, government
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdasági rendszerek
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2012-03-01
projekt vége 2014-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.102
FTE (kutatóév egyenérték) 1.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A piacszabályozás körébe sorolunk minden, a piaci szereplők költségeit módosító, általuk önként, vagy állami kényszer hatására elfogadott magatartási szabályt, előírást. A szabály-halmaz egy része tervezett, az egyéb célból hozott, ám a piaci szereplők költségeit befolyásoló szabályok, előírások tartoznak a másik rész-halmazba. Kutatásunk során nemcsak az állam és a piaci szereplők szabályozó tevékenységével, hanem elsősorban e tevékenység nem várt hatásaival is foglalkozunk. Leírásuk és elemzésük javíthatja a politikai döntéshozók teljesítményét.
A kutatás terepe a magyar gazdaság a rendszerváltást megelőző időszakban és a szocializmus utáni átmenet éveiben. A szocialista gazdaság tervezői a rendszerrel kompatibilis szabályokat alkottak. E szabályok egy része túlélte a rendszer összeomlását ám egy erősen megváltozott környezetben a korábbitól eltérő hatást gyakoroltak a gazdaság szereplőire. Ez a fejlemény jó esélyt ad a nem várt hatások elemzésére. A rendszerváltást követő években sok száz új szabály keletkezett majd a szabályalkotás erősen lassult 1997 után. Az átmenet e két szakaszának összehasonlítása során lehetőségünk lesz a nem várt hatások típusainak megalkotására.
angol összefoglaló
Regulation of markets includes those measures of the state and of the institutions and arrangements of market agents (companies) which alter the costs or the expenditures of these agents. A part of these changes is planned by the regulator. The other group consists regulations which are accompanied by unexpected impacts therefore may cause unintended reactions of the economic agents.
We would like to deal not only with the regulative practice of the government and of the institutions and arrangements of market agents but
with the unintended outcomes of their regulative activities. The description and evaluation of these impacts may slow down the regulative fervor of politicians as well.
The field of our research is the Hungarian economy. The period of exploration consists the last years of the socialist economy and the years of transition.
- The designers of the reformed socialist economy created regulations which were compatible with the socialist economy. A part of these regulations survived the collapse of socialism but their impact has changed in a radically modified institutional and market environment. This residue gives us a chance to describe the unexpected side effects of the regulation.
- Hundreds of decrees laws and orders were produced by the Hungarian parliament and by the government in the first years of transition. This regulative activity has slowed down since 1997. The comparison of the two stages helps us to distinguish the types of unexpected impacts of regulations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A szabályozó változtatásoknak a kinyilvánított célja rendre népszerű, politikai hasznot ígér az előterjesztőnek. 2. A deklarált célok között gyakran említett szabályozási deficit nem magyarázza a módosítást. Pontosabb, ha azt kutatjuk, hogy egyes területeket, esetünkben piacokat miért hanyagol tartósan a szabályozó hatóság, másokat miért nem. 3. Egyes piaci szereplők nyertesei az újraszabályozásnak: a bevezetés után növekszik a piaci részesedésük, javulnak piacra lépési esélyeik. A változásban érdekelt vállalatok, és előterjesztők koalíciója nagyban meghatározza az újraszabályozás sebességét és mértékét. 4. Az újraszabályozásban érdekeltek koalíciója többnyire törékeny, , hiszen az alkalmi részvevők egymással is ellentétben állhatnak. Ez is növeli a nem várt hatások gyakori jelentkezését. 5. A nem várt hatások és lépések destabilizálják a szabályozási környezet, a korrekciók új korrekciót eredményezhetnek. Különösen akkor, ha a szabályozónak túlzott hatalma van.
kutatási eredmények (angolul)
1. Based on our field work research we may conclude that the declared purposes of regulatory changes were popular. The promise of change generated political benefits for the regulator. 2. Regulatory deficits were not among the explanatory factors of the changes. The real question was why the regulatory authorities focused on definite markets while other markets were not of their interest. 3. A part of the market players were among the winners of the regulatory changes. After the implementation of the changes the market share of these players and the probability of their successful market entry increased. The coalition of the change-interested companies and of regulators determined the speed and extent of the changes. 4. These coalitions were very fragile in the majority of cases, moreover we observed serious conflicting interests which resulted unexpected regulatory effects. 5. These unexpected effects destabilized the regulatory environment. The corrections lead to further corrections in particular, when the regulator had too much power.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101727
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Laki Mihály: A trafikpiac átalakulása és átalakítása Esettanulmány, MTA Közgazdaságtudományi intézet műhelytanulmányok MTDP 2014/10, 2014

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:05:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »