Csalás és machiavellizmus: döntési mechanizmusok társas dilemmahelyzetekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101762
típus K
Vezető kutató Bereczkei Tamás
magyar cím Csalás és machiavellizmus: döntési mechanizmusok társas dilemmahelyzetekben
Angol cím Cheating and Machiavellianism: decision-making mechanisms in social dilemma situations
magyar kulcsszavak elmeolvasás, megtévesztés, fMRI vizsgálatok, versengés, csaló-felismerés
angol kulcsszavak mindreading, deception, fMRI studies, competition, cheater-detection
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Neurobiológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Birkás Béla
Csathó Árpád
Deák Anita
Lábadi Beatrix
projekt kezdete 2012-03-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 17.216
FTE (kutatóév egyenérték) 12.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Tervezett kutatásunk a megtévesztő és manipulatív viselkedés legfontosabb működési elveiről, döntési mechanizmusairól, motivációs bázisáról és idegrendszeri hátteréről igyekszik átfogó képet kapni. Olyan multidiszciplináris megközelítést foglal magában, amely párhuzamosan négy szerveződési szinten törekszik tanulmányozni a jelenséget, mégpedig a neurobiológiai, kognitív, affektív, és személyiségvonások szintjein. A kutatás négy kísérletsorozatra épül, amelyek olyan problémákra irányulnak, amelyeket nem, vagy csak érintőlegesen vizsgáltak az eddigi nemzetközi kutatásban. Egy ilyen megválaszolandó kérdés machiavellizmus és elmeteória viszonya, amelyen belül igyekszünk feltárni az explicit és implicit elmeolvasás sajátosságait és az un. spontán mentalizáció működési elveit. Egy másik feladatunk a szociális dilemma szituációkban hozott döntések kognitív és idegrendszeri mechanizmusainak az elemzése, különös tekintettel arra, hogy a kísérleti személyek hogyan reagálnak a csoporttársak viselkedésére. Egy harmadik problémakör a fenyegetés és büntetés szerepével foglalkozik a társas cserekapcsolatokban, és ennek eredményei várhatóan hatással lesznek az un. Erős Reciprocitás modell elméleti megállapításaira. Végül, a negyedik nagy kérdés a csalók érzelemkifejezésével és azok lehetséges felismerésével kapcsolatos kognitív és idegrendszeri folyamatokra irányul. A fenti folyamatok idegrendszeri hátterének vizsgálatát agyi képalkotó eljárásokkal (3-T fMRI készülékkel) végezzük.
angol összefoglaló
Our research project aims at investigating the crucial decision-making mechanisms, motivational basis, and neural correlates of manipulative and deceptive behavior. It represents a multidisciplinary approach to this phenomenon that includes various studies on four levels: neurobiological, cognitive, affective, and personality. Our research project consists of four sets of experiments that focus on problems that have not profoundly examined in the international research. One of these unanswered questions focuses on the relationship between Machiavellianism and mindreading that is examined by analyzing the characteristics of explicit and implicit theory of mind, and the operation of the so-called spontaneous mentalization. Another task is to study the neural and cognitive mechanisms of decisions in the social dilemma situations, with a particular goal of examining the participants’ reactions to the group members’ behavior. The third problem refers to the role of threat and punishment in the social exchange, the possible results of which are expected to have an effect on the principles of Strong Reciprocity. Finally, a fourth main question refers to the cognitive and neural processes associated with the cheaters’ emotional expressions and the ways of detection of these facial patterns. The underlying neural processes are examined by brain imaging techniques (3-T fMRI).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a megtévesztő és manipulatív viselkedés legfontosabb működési elveiről, döntési mechanizmusairól, motivációs bázisáról és idegrendszeri hátteréről igyekezett átfogó képet kapni. Olyan multidiszciplináris megközelítést foglalt magában, amely négy szerveződési szinten tanulmányozta a jelenséget, mégpedig a neurobiológiai, kognitív, affektív, és személyiségvonások szintjein. Fontosabb eredményeink: 1. Életszerű szituációban a machiavellisták másokhoz képest jobban felismerik mások nem-verbális jelzéseit, illetve sikeresebben elrejtik a sajátjukat. 2. Szociális dilemma feladatban megnövekedett aktivitást mutatnak az inferior frontális kéregben, amely azzal lehet kapcsolatban, hogy monitorozzák partnereiket, és saját döntéseiket hozzáigazítják a játékostársak tevékenységéhez. 3. Számos vizsgálatunk arra mutat, hogy a machiavellisták olyan stratégák, akik rugalmasan alakítják válaszaikat a a különböző társas helyzetekben. 4. A magas Mach-pontszámokkal rendelkező személyek megnövekedett aktivitást mutatnak azokon az agyi területeken, amelyek fontos szerepet játszanak a jutalom-keresésben és a kockázatos helyzetek előrejelzésében: talamusz, anterior cinguláris kéreg, alsó és középső frontális tekervényben 5. A machiavellisták számára a büntetés nem az együttműködés emelésére irányul, hanem a versengés eszközévé válik. 6. A machiavellistákat egyfajta hidegfejűség jellemzi, amelynek neurális korrelátuma a hátsó-oldalsó prefrontális kéreg
kutatási eredmények (angolul)
Our research project aimed at investigating the crucial decision-making mechanisms, motivational basis, and neural correlates of manipulative and deceptive behavior. It represented a multidisciplinary approach to this phenomenon that included various studies on four levels: neurobiological, cognitive, affective, and personality. Our research project consisted of four sets of experiments that focused on problems that have not profoundly examined in the previouis research. Our main rersults: 1. In rela-life situations high Machs highly perform in detecting others' emotions and in concealing their own feelings. 2. In the social filemma tasks they show elevated activity in inferior frontal cortex that may be involved in permanently monitoring partners and flexibly adjusting their responses to the others' behavior. 3. Our studies have revealed that Machiavellians are strategists who flexibly shape their behavior in the changing social circumstances. 4. High Mach persons show elevated neural activities in brain areas that that play important role in anticiation of risky situations, reward-seeking, and making inferences (thalamus, anterior cingulte cortex, inferior and middle frontal cortex. 5. For Machiavellians, punishment is not a means of increasing cooperation but a device of competition with partners. 6. The Machiavellians are characterized as a cold-mindedness that may be linked to the activity of dorsolateral prefrontal cortex.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101762
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Esperger Zs. and Bereczkei, T.: Machiavellianism and Spontaneous Mentalization: One Step Ahead of Others., European Journal of Personality, 26, 580-587, 2012
Czibor A. and Bereczkei, T.: Machiavellian people’s success results from monitoring their partners, Personality and Individual Differences, 53, 202-206, 2012
Bereczkei T.: Az érzelmek és a motivációs tényezők evolúciója. In: Affektív pszichológia. Az emberi késztetések és érzelmek világa (Szerk. Bányai É. és Varga K.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012
Bereczkei T.: Intelligencia és kognitív képességek. In: Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába (Szerk. Bereczkei T. és Hoffmann Gy.), Akadémia Kiadó, Budapest, 217-236. o., 2012
Bereczkei Tamás: Rejtett indítékok a párkapcsolatokban. Vonzalom, párválasztás, szexualitás., Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2012
Bereczkei T. és Hoffmann GFy. (Szerk.): Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába., Akadémia Kiadó, Budapest., 2012
Lábadi B.: A proszociális viselkedés. In Bányai É, Varga K. (szerk.) Affektív pszichológia., Budapest, Medicina, 245-256., 2012
Györkő E. Lábadi B. Beke A: Do infants encode featural and geometrical properties of a two-dimensional space?, Infant Behavior and Development, 408-416., 2012
Lábadi B. and Vágvölgyi R.: What leads the child to reorient in a navigable space?, CEU Conference on Cognitive Development, Budapest 2012. Jan. 12-15., 2012
Papp P., Deák A.,Bodrogi B., Kincses P., Bereczkei T.: Game theory and brain imaging: A successful match? An attempt to identify neural correlates of Machiavellian strategies., 10th Alps Adria Psychology Conference, 27-29 September 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy., 2012
Deák A.: Individual differences in perceiving emotional stimuli., 10th Alps Adria Psychology Conference, 2012. szeptember 27-29. Lignano Sabbiadoro, Olaszország., 2012
Csathó, Á., van der Linden, D., Hernádi, I., Buzás, P. Kalmár, G.: Effects of mental fatigue on the sensory and capacity limits of visual attention., Journal of Cognitive Psychology, 24(5), 511-524, 2012
Szijjarto L., and Bereczkei T.: Who trusts and who reciprocates?, 10th Alps Adria Psychology Conference, 27-29 September 2012, Lignano Sabbiadoro, Italy., 2012, 2012
Talmácsi György, Orosz Gábor, Birkás Béla, Bereczkei Tamás: A Dahling-féle Machiavellizmus Skála validálása, Alkalmazott Pszichológia, 3, 63-82., 2012
Bereczkei, T., Deak, A., Papp, P., Perlaki, G., and Orsi, G.: Neural correlates of Machiavellian strategies in a social dilemma task, Brain and Cognition, 82, 108-116., 2013
Kovács-Bálint ZS., Tamás Bereczkei, and István Hernádi: The telltale face: Posiible mechanisms behind defector and cooperatot recognition revealed by emotional facial expression metrics., British Journal of Psychology, 104, 563-576., 2013
Kocsor, F., Feldmann, A., Bereczkei, T., and Kállai, J: Assessing facial attractiveness: individual decisions and evolutionary constraints., Socioaffective Neuroscience and Psychology, 3, 1-11., 2013
Kocsor, F., Gyuris, P., and Bereczkei, T: The impact of attachment on preschool children’s preference for parent-resembling faces – a possible link to sexual imprinting., Journal of Evolutionay Psychology 11, 171-183., 2013
Szijjártó Linda, Bereczkei Tamás: Hidegfejű gondokodás? Az érzelmi intelligencia és az érzelmi stabilitás szerepe a machiavellista döntéshozatalban., Psychiatria Hungarica, 28, 221-228, 2013
Kocsor Ferenc, Gyuris Petra, Bereczkei Tamás: Impact of attachment on adults' and children's face preferences., 8th Conference of the European Human Behavior and Evolution Association:, Amsterdam, Hollandia, 2013.03.24-2013.03.27. p. 34, 2013
Czibor Andrea, Bereczkei Tamás: Altruista és free-rider csoporttagok jelenlétének hatása a csoporton belüli együttműködésre társas dilemmahelyzetekben., Együtt a biztosabb tudományos karrierét, a jövőtervezésért” VII. PhD konferencia (Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület), 2013. október 11., Budapest, 2013
Birkás B. és Rivnyák A: A machiavellizmus mértéke és a megküzdési mód preferenciák közötti kapcsolat vizsgálata., XIII. Magatartástudomány Napok (2013. június 20-21, Debrecen), 2013
Birkás B. és Nagy M.: Az vagy akinek látnak? A machiavellista személyek ítéletei machiavellista arcokról., DE Pszichológia Intézet és a Debreceni Akadémiai Bizottság) (2013. május 15, Debrecen)., 2013
Birkás Béla és Lábadi Bea: Egy arc vonzerejének és tekintet-irányának hatása az észlelt megbízhatóság megítélésében. Együttműködés- Versengés- Machiavellizmus., PTE Pszichológia Intézet és a Pécsi Akadémiai Bizottság, 2012.02.10. Pécs., 2012
Bereczkei, T., Deák A., Kincses P.: Neural correlates of the Machiavellians' decisions in a social dilemma situation., Croatian – Hungarian Interdisciplinary Conference, Pécs, 2013 11 18-19., 2013
Papp P., Kincses P., Deák A., Bereczkei T.: Neural correlates of Machiavellian strategy in a fair and non-fair situation., European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Budapest, 2013 08 31 – 09 02, 2013
• Kovács-Bálint Zsófia, Deák Anita, Papp Péter, Perlaki Gábor, Orsi Gergely, Hernádi István, Bereczkei Tamás: Processing facial expressions of cooperation and deception activates different cortical regions: an fMRI study, ESCOP 2013 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, 2013.08.29-2013.09.01., 2013
• Kovács-Bálint Zsófia, Deák Anita, Papp Péter, Trunk Attila, Stefanics Gábor, Bereczkei Tamás, Hernádi István: Spatial and temporal proc essing of cooperator and defector facial expressions – Event-related EEG and fMRI experiments, IBRO Workshop. Debrecen, 2014.01.16-2014.01.17, 2014
Deak A., Bodrogi B., Papp P., Bereczkei T: The neural basis of Machiavellians’ „cool syndrome”, 18th European Society for Cognitive Psychology (ESCOP). Aug 29 - Sept 1. Budapest., 2013
Szijjártó Linda and Bereczkei Tamás: Trust and reciprocity in the modern societies, 15th Annual CiCe Network Conference: Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges. University of Lisbon, Portugal, 2013., 2013
Szijjartó Linda and Bereczkei Tamás: The role of emotional intelligence and emotional stability in Machiavellian decision making, 8th Conference of the European Human Behavior and Evolution Association, Amsterdam, Netherland, 3013 Márc. 24-27., 2013
Czibor, A., Vincze, O., Bereczkei, T: Feelings and motives underlying Machiavellian behavioural strategies; narrative reports in a social dilemma situation., International Journal of Psychology, 49, 519-524., 2014
Mesko, N. Lang, A., Czibor, A., Szijjarto, L., and Bereczkei, T: Compete and compromise: Machiavellianism and conflict resolution., EJBO, 19, 14-18., 2014
Bereczkei, T. and Czibor, A.: Personality and situational factors differently influence high Mach and low Mach persons’ decisions in a social dilemma game., Personality and Individual Differences, 64, 168-173., 2014
Birkás B., Dzhelyova, M., Lábadi, B., Bereczkei, T., and Perrett, D. I: Coss-cultural perception of trustworthiness: The effect of ethnicity features on ecvaluation of faces’ observed trustworthiness across four samples, Personality and Individual Differences, 69, 56-61., 2014
Bereczkei T., Deák A., Papp, P., Perlaki G., Orsi G.: A machiavellisták: ügyes döntéshozók. Kognitív heurisztikák agyi korrelátumai társasdilemma-feladatban., Magyar Pszichológiai Szemle, 69, 337-362., 2014
Paál T. és Bereczkei T.: Büntetés a versengés szolgálatában. Implikációk az erős reciprocitás elméletére vonatkozóan., Pszichológia, 34, 239-259., 2014
Birkás B., Csathó, Á., Gács, B., and Bereczkei T.: Nothing ventured nothing gained: Storng asociation between reward sensitivity and two measures of Machiavellianism., Personality and Individual Differences, 74, 112-115., 2015
Bereczkei T.: Szenvedélyek rabságában : A szerhasználat és a függőség evolúciós gyökerei., Az evolúció árnyoldala: A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése (Szerk. Gyuris Petra; Meskó Norbert; Tisljár Roland). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014
Ináncs, T., Láng, A., and Bereczkei, T: Machiavellianism and adult aatachment in general interpersonal relationships and close relationships., Europe’s Journal of Psychology, 11, 139-154., 2015
Bereczkei T.: Machiavellizmus: Mit tudunk és mit nem tudunk?, MPT XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, május 15-17, 104-105., 2014
Szijjártó L. és Bereczkei T.: Bizalom, viszonzás, önérdek: egy kísérleti játék tanulságai., MPT XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, május 15-17, 105., 2014
Pátkai G. és Bereczkei Tamás: Vizsgálati eljárások az implicit és az explicit elmeolvasás kutatásában: Összefüggések a machiavellizmussal és az érzelmi intelligenciával., MPT XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, május 15-17, 206., 2014
Hartung I. és Bereczkei T.: Szexuális imprinting a párválasztásban, MPT XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Marosvásárhely, május 15-17, 39-40, 2014
Bereczkei T.: A manipuláció művészete. A machiavellizmus kognitív és evolúciós alapjai., Magyar Pszichológiai Szemle, 70, 7-22., 2015
Paal, T. & Bereczkei, T.: Punishment as a means of competition: Implications for strong reciprocity theory., PLOS ONE, March 26, 1-14., 2015
Bereczkei, T., Papp, P., Kincses, P., Bodrogi, B.,Perlaki, G., and Orsi, G., & Deak, A.: The neural basis of the Machiavellians' decision making in fair and unfair situations., Brain and Cognition, 98, 53-64., 2015
Ináncsi, T., Láng, A., & Bereczkei, T.: A darker shade of love: Machiavellianism and positive assortative mating based on romantic ideals., Europ’s Journal of Psychology, 12, 137-152., 2016
Putz, Á., Palotai, R., Csertő, I., & Bereczkei, T.: Beauty stereotypes in social norm enforcement: The effect of attractiveness on third-party punishment and reward., Personality and Individual Differences, 88, 230-235., 2016
Bereczkei, T.: The manipulative skill: Cognitive devices and their neural correlates underlying Machiavellian decision-making., Brain and Cognition, 99, 24-31., 2015
Czibor, A., Szabó, Zs., & Bereczkei, T.: Abusing good intentions: Machiavellians strive for exploiting cooperators., SAGE Open, April-June, 1-5, 2015
Szijjarto, L. & Bereczkei, T.: The Machiavellians’ “cool syndrome”: They experience intensive feelings but have difficulties in expressing their emotions., Current Psychology , 34, 363-375., 2015
Orosz, A. & Bereczkei, T.: A machiavellisták érzelmi intelligenciája társas interakcióban., Magyar Pszichológiai Szemle, 70, 23-35., 2015
Szabó E. & Bereczkei T.: Elmeolvasás és machiavellizmus: A manipuláció szituatív feltérképezése., Magyar Pszichológiai Szemle, 70, 37-53., 2015
Bereczkei T.: Machiavellizmus. A megtévesztés pszichológiája., Typotex Kiadó, Budapest, 2016
Pátkai, G. & Bereczkei, T.: Machiavellianism and its relationship with Theory of Mind, Emotional intelligence and Emotion recognition., International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 9., 2016
Pátkai, G., Birkás, B, & Berczkei, T.: Analysis of verbal persuasion techniques of people with Dark Triad personality traits., European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA) Conference, London, England., 2016
Szabo, E. & Bereczkei, T.: Who knows who is being manipulated? - Mindreading ability and the Dark Triad., XXIII Biennial Congress on Human Ethology, Stirling, Scotland, 2016. August 1-5., 2016
Birkás, B., Gács, B., & Csatho, Á.: Keep calm and don't worry: Different Dark Triad traits predict distinct coping preferences., Personality and Individual Differences, 88, 134-138., 2016
Orosz, A. & Bereczkei, T.: Research of Machiavellianism by Using a Card Game., PTE Grastyán Endre Szakkollégium Kötet, Szerkesztette: Czeferner Dóra és Mikó Alexandra, 2015
vissza »