A társadalom és a földfelszín tér- és időbeli kölcsönhatásai magyarországi mintaterületek alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101787
típus K
Vezető kutató Rózsa Péter
magyar cím A társadalom és a földfelszín tér- és időbeli kölcsönhatásai magyarországi mintaterületek alapján
Angol cím Interaction between human society and geomorphology in space and time based on case studies from Hungary
magyar kulcsszavak emberi hatás, geomorfológia, tájfejlődés
angol kulcsszavak human impact, geomorphology, landscape evolution
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Ásvány- és Földtani Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Dávid Lóránt Dénes
Fazekas István
Fórián Tünde
Kerényi Attila
Novák Tibor József
Sütő László
Szabó József
Tóth Csaba Albert
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.242
FTE (kutatóév egyenérték) 23.59
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az antropogén geomorfológiai folyamatok és hatások vizsgálata a földtudományok, különösen a természeti földrajz egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási területe. Az elmúlt néhány évtized során az általános fogalmi tisztázás, az antropogén formák, valamint a kutatási irányok meghatározása többé-kevésbé megtörtént. Jelen kutatás céljai:
(1) az antropogén geomorfológiai alapvonalaival, egy antropogén geomorfológiai modell kialakításával kapcsolatos eddigi megállapítások kritikai összevetése és tisztázása;
(2) az antropogén hatás kvalitatív és kvantitatív értékelésének vizsgálata, a lehetséges értékelési szempontok megadása;
(3) az antropogén felszínformálás történeti áttekintése és elemzése konkrét, eltérő emberi hatást elszenvedő (mezőgazdasági, bányászati, ipari-urbán) és eltérő morfológiai adottságokkal rendelkező (alföldi, dombsági és hegyvidéki) hazai mintaterületeken;
(4) mindezek alapján Magyarország antropogén geomorfológiájának áttekintő összefoglalása.
angol összefoglaló
Study of anthropic geomorphologic impacts and processes is one of the most dynamically developing subjects in the earth sciences, particularly in physical geography. Foundation of the general concepts, classification of the anthropic landforms, and determination of the main subjects have been more or less performed during the last decades.
Aims of the recent studies are as it follows:
(1) critical comparison of the previous studies concerning the basic concepts of anthropic geomorphology;
(2) qualification and quantification of anthropic geomorphologic impacts, analysis of the possible concepts of the evaluation;
(3) historical overview and analysis of anthropic geomorphologic impacts in some Hungarian model areas of different geomorphological features (plain, hill, and mountain) and of different anthropic disturbance (agricultural, mining, industrial-urban);
(4) outline of anthropic geomorphologic impacts in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során kísérletet tettünk bizonyos antropogén geomorfológiai folyamatok mennyiségi meghatározására modellterületek vizsgálatán keresztül. Korábbi tanulmányok és saját eredményeink alapján javasoltuk a “hemeromorfia” mint új fogalom bevezetését, amely alkalmas lehet a geomorfo-rendszerekre (a földfelszínen zajló folyamatok együtteseire) történő emberi hatás mértékének kifejezésére függetlenül a folyamatok kombinációjától, a relieftől és a klímától. Megpróbáltuk számszerűsíteni a szénbányászatnak a földfelszínre gyakorolt hatását is. A társadalmi-gazdasági környezet és az ember antropo-geomorfológiai tevékenységének kölcsönhatását K-Borsodi Szénmedence északi részén vizsgáltuk, s pozitív kapcsolatot mutattunk ki a bányászat intenzitása valamint az érintett települések népességszáma és az ingatlanok száma között. Kimutattuk, hogy a szénbányászat rövid távon fejlődést hozott, de önmagában nem képes az érintett települések hosszabb távú fenntartható fejlődését biztosítani. Eltérő földrajzi adottságú s különböző emberi hatást elszenvedett területek összehasonlító vizsgálata arra utal, hogy a gyökeres társadalmi-gazdasági változások eltérően tükröződhetnek a tájhasználatban. A földhasználat hosszú távon végbement változásai alapján megállapítottuk, a mintázat változása igen alkalmas a történeti megközelítésű antropogén geomorfológiai kutatásokban. Kitértünk az antropogén geomorfológiai kutatások tájtervezési hasznosítására is.
kutatási eredmények (angolul)
In this project we made more attempts to quantify anthropic geomorphological processes. Based on results of our and former studies, we suggest to introduce the term ‘hemeromorphy’ to express the degree of human influence on geomorphosystems (complexes of surface forming processes) independently from their geomorphic process combinations, relief and climate. Similarly, quantification of mining disturbance was also attempted. Moreover, interrelationships of social-economic conditions and human geomorphological activities were also analysed. Our study in northern part of the East Borsod Coal Basin revealed that there is positive correlation between coal mining activity as well as the built-up area and number of houses of the settlement. It was also revealed that although coal mining activity may have significant short-term effect on population and land use pattern of settlements involved, coal mining itself does not improve long-term sustainable development of the settlements. Comparative studies of areas characterized by different human activities and geographic conditions suggest that radical social-economic changes may have an impact on land use pattern in different ways. Based on long-term study on changes in land use pattern for different model areas we concluded that land use pattern could be extremely useful for anthropic geomorphological studies of historic approach. It was also demonstrated that this kind of studies may have landscape planning implications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101787
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Novák, T. J. - Incze J. - Czene T.: Predictability of erosion gully-development based on relief, geomorphology and land use data, Novotny, J. - Lehotsky, M. - Raczkowska, Z. - Machova, Z. (eds.): Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology 2013.06.24-28, Stara Lesna, 2013
Novák T. J. - Incze, J. - Rózsa, P.: Quantifying anthropogeomorphological transformation by using the concept of 'hemeromorphy' - a case study from Hungary, the Tokaj Big Hill, Novotny, J. - Lehotsky, M. - Raczkowska, Z. - Machova, Z. (eds.)(2013): Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology 2013.06.24-28, Stara Lesna, 2013
Incze J.- Novák T. J. – Rózsa P.: Az antropogén geomorfológiai hatás mértékének jellemzése a tokaji Nagy-hegy példáján, Wanek F. - Gagyi Pálffy A. (szerk.) (2013): XV. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Bistrita: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2013
Novák T. J. - Incze J. - Rózsa P.: Quantifying anthropogeomorphological transformation by using the concept of “hemeromorphy” a case study from Hungary, 8th IAG International Conference on Geomorphology Abstract Book, Paris, 2013
Novák T. J. , Incze J.: A tokaji Nagy-hegy felhagyott szőlőteraszainak támfalai - Retaining walls of abandoned vineyard terraces on Tokaj Nagy Hill, 4D Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat – Journal of Landscape Architecture and Garden Art, 2014
Novák T. J., Csámer Á., Incze J., Papp I.: Szekunder karbonátok felhalmozódásának genetikája talajképződéssel érintett rétegekben a tokaji Nagy-hegyen., Cserny T. – Kovács-Pálffy P. – Krivánné Horváth Á. (2014): HUNGEO 2014. Magyar Földtudományi szakemberek XII. világtalálkozója. Magyar felfedezők és kutatók a természeti, 2014
Sütő L., Dobány Z., Novák T.J., Incze J., Rózsa P.: Antropogén tájak összehasonlító elemzése - esettanulmányok Borsod-Abauj-Zemplén megyéből, Északmagyarországi Stratégiai Füzetek, 2014
Ésik, Zs., Szepesi, J., Rózsa, P.: Geosite inventory and assessment of Tokaj Wine Region, Historic Cultural Landscape, 2nd Volcandpark Conference, Abstracts Book, 2015
Incze J - Novák T.J.: Geomorphological characteristic and significance of dry constructed terrace stone walls on abandoned vine-plantations in Tokaj Big-Hill, Novotny, J. - Lehotsky, M. - Raczkowska, Z. - Machova, Z. (eds.)(2013): Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology 2013.06.24-28, Stara Lesna ISSN 1337-6799, 2013
Novák T.J. - Incze J.: A tokaji Nagy-hegy felhagyott szőlőteraszainak támfalai - Retaining walls of abandined vieyard terraces on Tokaj Nagy Hill, 4D Tájépítészeti és Kertészeti Folyóirat - Journal of Landscape Architecture and Garden Art 35. pp. 20-35, 2014
Novák T.J - Csámer Á. - Incze J. - Papp I. - Rózsa P.: Szekunder karbonátok mennyisége és vertikális eloszlása tokaji szelvényekben, Agrokémia és Talajtan, 2016
Novák T.J. - Incze J. - Rózsa P.: Volume and significance of vineyard terracing as an anthropo-geomorphological process in Tokaj-Hegyalja wine region, Hungary, Skarpich V. - Galia T. - Kaapustová V. - Lenart J. (eds): State of Geomorphological Research in the year 2016. Conference of Czech Geomorphological Society, May 11-13., 2016
Sütő L. - Homoki E. - Dobány Z. - Rózsa P.: Transformation of land use pattern in the East Borsod Coal Basin from the beginning of mining industry to the political changes, Landscape & Environment 10. 3-4. pp. 223-231, 2016
Sütő L. - Adorján B. - Dobány Z. - Jr. Dobány Z. - Rózsa P.: Temporal changing in spatial distribution of mining settlements in East Borsod Col basin (NE Hungary), EUGEO Congress, Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, 2015
Tóth C.A. - Novák T.J.: Effectivity of human influences on erosion rates of erosional microforms on solonetz grasslands of Hortobágy, Eastern Hungary, In: Gostincar P. - Prelovsek M. - Zorn M. (eds): Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, September 13-17, 2016, Postojna. ISBN 978-961-254-932-9, 2016
Rózsa P. - Fazekas I.: Geomorphological concerns of communal waste deposits - case studies from Hungary, In: Gostincar P. - Prelovsek M. - Zorn M. (eds): Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, September 13-17, 2016, Postojna. ISBN 978-961-254-932-9, 2016, 2016
D Lóczy, Á Kertész, J Lóki, T Kiss, P Rózsa, Gy Sipos, L Sütő, J Szabó, M Veress: Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region, In: Lóczy D, Stankoviansky M, Kotarba A (szerk.) Recent landform evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. 460 p. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. pp. 205-249. (Springer geography) (ISBN:978-94-007-24471), 2012
Plásztán J.Z. - Jánószky M. - McIntosh R.W. - Tóth C.A.: Studying environmental load in the river bed sediments of Berettyó River at Berettyóújfalu, East Hungary, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 12. 1., 2017
Sütő L. - Dobány Z. - Novák T. - Incze J. - Rózsa P.: Typifying human disturbed landscapes for landscape planning: Case studies in NE Hungary., IGU 2014 Book of Abstracts. IGU Regional Conference, Kraków, Poland 18-22 August 2014. IGU2014 – p. 1387, 2014
Rózsa P.: Antropokőzetek - a negyedik genetikai csoport?, Benkó Zs. (szerk.): Itt az idő! Kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai vonatkozásai. 7. Kőzettani és Geokémiai Vgy. pp. 93-96. Debrecen ISBN 9789638321527, 2016
Sütő L.: A szénbányászat felszínfejlődésre és területhasználatra gyakorolt hatásai a Kelet-Borsodi-Szénmedencében., Nyíregyházi Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza., 2013
Sütő L., Gombos B., Szögyéni I., Adorján B: Meddőhányók és felszínsűlyedések a Kelet-Borsodi-szénmedence É-i részén, Pajtókné Tar I., Tóth A. (szerk.) Magyar Földrajzi Napok Konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem - Magyar Földrajzi Társasá - Agria Geográfia Alapítvány, ISBN 978-615, 2016
vissza »