Ártranszmisszió a magyar agrár-élelmiszer piacokon. Egy átfogó szemlélet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101868
típus K
Vezető kutató Bakucs Lajos Zoltán
magyar cím Ártranszmisszió a magyar agrár-élelmiszer piacokon. Egy átfogó szemlélet
Angol cím Price transmission on Hungarian agri-food markets – a complex view
magyar kulcsszavak agrár-élelmiszer ár infláció, ártranszmisszió, aggregált/termékszintű áradatok, nem-lineáris modellek, árváltozékonyság, üzleti stratégiák
angol kulcsszavak agri-food price inflation, price transmission, aggregated/barcode level price data, non.linear modells, volatility, sale strategy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Élelmiszergazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 7.566
FTE (kutatóév egyenérték) 1.82
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A mezőgazdasági termékárak hirtelen és nagymértékű 2007 és 2009 között tapasztalt növekedése meglepte úgy az általános mind a szakmai közvéleményt valamint politikailag és gazdaságilag is instabilitást okozott számos fejlődő országban. Jelen kutatás célja, hogy elemezze a magyar agrár-élelmiszeripari piacokon az ártranszmissziót, az árváltozékonyságot valamint a kiskereskedelmi láncok árképzési stratégiáit a fent említett globális árnövekedések tükrében. A kutatási terv két korábbi OTKA támogatással megvalósított kutatás („Mezőgazdasági árak”, 2006 valamint „A monetáris politika hatása a mezőgazdasági árakra”, 2007 – 2010) egyes eredményeire is épít, sőt, részben ezek kiterjesztésének is tekinthető. Három nagyobb kutatási területtel kívánunk foglalkozni. Először is, a kutatási terv legfontosabb része, az egyes agrár-élelmiszeripari piacokra jellemző ártranszmisszió vizsgálat, különös tekintettel a piaci erő szerepének a tanulmányozására, havi termék átlagárak és heti, üzletlánc (ezen belül vonalkód) szintű áradatok nem-lineáris ökonometriai módszerekkel való szimultán elemzésére. A 2007-2009-es mezőgazdasági termékár infláció hazai árváltozékonyságra gyakorolt hatását vizsgáljuk a kutatás második részében, az így nyert információk reményeink szerint elősegítik az ártranszmissziós eredmények mélyebb értelmezését. Végül, a kutatás harmadik témakörében, a kiskereskedelmi láncok árképzési stratégiáit vesszük górcső alá, felhasználva a nagyfrekvenciájú üzletlánc szintű áradatok adta lehetőségeket. Mivel a magyar és általában az európai kiskereskedelmi piacot a nagy alapterületű szuper és hipermarket láncok dominálják, a kérdés elemzése további magyarázattal szolgálhat az ártranszmisszió magyarázatára, miközben képet alkot a kiskereskedők diszkont-kiárusítás stratégiáiról.
angol összefoglaló
The worldwide commodity price increases (commonly referred as price spikes), of 2007 and 2009 shocked the general public, politically and socially wrecked some developing countries, whilst raising considerable concern among researchers and policy makers about the impact of high world market prices upon domestic food price inflation. The purpose of the present research proposal is to analyse agri-food price transmission, price volatility and retailer strategies in Hungary, on the background of the above mentioned price spikes. This research proposal builds upon the results, and to some extent may be considered as a further extension of two previous researches supported by OTKA funds, Agricultural Prices (2006) and The Impact of Monetary Policy upon Agricultural Prices (2007 – 2010). Three major research topics are covered within this proposal. First, the most important part of this proposal, the price transmission of selected agri-food chains paying special emphasis to the role of market power, are explored using aggregated and barcode/store level data by employing new non-linear time series methods. Price volatility analysis on the background of general commodity price spikes of 2007-2008 in the second part of the research is used to explain and place in a global context the results of the first section. Finally, retailer pricing strategies analysis with special emphasis on sales and discounting practices uses information from the previous sections in order to map the behaviour of large super-hypermarket chains dominating the Hungarian retail market.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk három különböző, ám fogyasztói és termelői árakon keresztül egymáshoz kötődő tematikával foglalkozott, ezek: agrár-élelmiszeripari ártranszmisszió több megközelítésben, az agrár-élelmiszeripari piacokon elmúlt években tapasztalható árváltozékonyság vizsgálata illetve ennek lehetséges okai, illetve magyar élelmiszerláncok árképzési stratégiájának a vizsgálata. Legfontosabb eredményeink, hogy globális adatok használatával kimutattuk, hogy a vertikális, másképpen, termelő és fogyasztó közötti ártranszmissziót elsősorban intézményi és ágazatszervezési változók magyarázzák. Ezek a változók fontosabbnak bizonyultak, mint a gyakran idézett feldolgozóipari és/vagy kiskereskedelmi koncentrációt mérő mutatók. Rámutattunk továbbá, hogy a 2007 – 2009-es élelmiszerár robbanás, és ehhez kapcsolódó árváltozékonyság lényegesen súlyosabban sújtotta az EU új tagállamait, köztük Magyarországot is, mint a régi tagállamokat. Végül pedig megvizsgáltuk, hogy a számos, egymással versengő árleszállítás elmélet vajon empirikusan bizonyítható-e, magyar áruház-specifikus élelmiszerárak segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
This research focuses on three individual topics, linked by the use of agri-food prices. These subtopics are: price transmission on agri-food markets, the analysis of New Member State price volatility and its possible cause, and empirical tests of sale strategies using the example of Hungarian retailers. Perhaps the most important result we concluded using global price transmission data, is that institutional and market organization variables are better explaining whether a sector is characterized by symmetric producer-consumer price transmission than the often cited processor and retailer concentration indices. Further, we showed that New Member States were more affected by the global food price spikes, and the implicit increase in price volatility than Old Member States. We have also provided some possible explanation of NMS vulnerability. And finally, we emphasized that none of the sale theories discussed in the international literature can fully explain the empirical occurrence of sales in Hungarian supermarkets.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101868
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bakucs Z, Bojnec S, Fertő I: Spatial product market integration between two small, open neighbouring economies, AGRIBUSINESS 31: (2) 171-187, 2015
Zoltán Bakucs - Jan Fałkowski - Imre Fertő: What causes asymmetric price transmission in agro-food sector? Meta-analysis perspective, MTDP 2013/3, 2013
Zoltán Bakucs - Imre Fertő: World prices and domestic food price spikes, MTDP 2013/4, 2013
Bakucs Zoltán és Jámbor Attila: Az élelmiszerárak volatilitása az új tagországokban, Várható megjelenés: március, 2014
Bakucs Z, Jámbor A: Az élelmiszerárak volatilitása az új tagországban, STATISZTIKAI SZEMLE 92: (3) 275-288, 2014
Bakucs Z, Fertő I: World prices and domestic food price spikes, , 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:38:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »