Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101962
típus PUB-K
Vezető kutató Tátrai Szilárd
magyar cím Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés
Angol cím Introduction to pragmatics. A functional cognitive approach
magyar kulcsszavak nyelvhasználat, nézőpont, társas megismerés, kontextus, dinamikus jelentésképzés, deixis
angol kulcsszavak language use, perspective, social cognition, context, dynamic meaning generation, deixis
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Tinta Könyvkiadó Kft.
projekt kezdete 2011-07-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.731
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pragmatikai – vagyis a nyelv használatához kapcsolódó – kérdések az utóbbi évtizedekben egyre inkább a nyelvészeti érdeklődés előterébe kerültek. Ám a pragmatikai kérdésfeltevéseket nemcsak az időszerűségük, hanem a sokféleségük, különbözőségük is jellemzi. A pragmatika egymástól eltérő, bizonyos pontokon egymásnak ellent is mondó megközelítései közötti különbségek leginkább azzal magyarázhatók, hogy különböző nyelvelméleti modellek állnak a hátterükben. E munka a funkcionális kognitív nyelvészet háttérfeltevéseit érvényesítve kíván – magyar nyelven elsőként – vázlatos áttekintést nyújtani a pragmatika e kiindulópontból leglényegesebbnek tartott problémáiról. Elsőként elhelyezi a könyvben érvényesített pragmatikaértelmezést a pragmatikai hagyomány vázlatosan ismertetett történeti kontextusában. Ezt követően egyfelől olyan pragmatikaelméleti modell felvázolására tesz kísérletet, amely a nyelvi tevékenységet a kognitív és a szociokulturális feltételek kölcsönviszonyában értelmezi. E rész az alábbi kulcsfogalmak köré szerveződik: társas megismerés, kontextus, megnyilatkozás, dinamikus jelentésképzés, deixis. Másfelől - a bemutatott pragmatikaelméleti modell alkalmazhatóságát szemléltetendő - olyan problémák pragmatikai megközelítését is adja (idézés, elbeszélés, irónia), amelyekben kulcsszerepet kap a kontextusfüggő perspektíva működése. A dolgozat olyan munka kíván lenni, amely közvetlenül alkalmazható, hasznosítható az egyetemi oktatásban.
angol összefoglaló
In recent decades, questions of pragmatics (or language use) have gained increasing importance in linguistics. However, these questions are not only topical but also highly varied. The main reason for differences and even conflicts between approaches to pragmatics is that they presuppose distinct and often mutually exclusive theories of language. The present work, the first of its kind in Hungarian, is built on the assumptions of functional cognitive linguistics, and offers a general overview of the key problems of the field as they are addressed by this theory. First it situates the approach being applied by giving an outline of the history of pragmatic research. This is followed by the introduction of a model for pragmatic theory which interprets language in terms of the dynamic interaction between cognitive and socio-cultural factors. Here, the discussion is organized around the following central notions: social cognition, context, utterance, dynamic meaning construal, and deixis. Finally, to demonstrate the model’s applicability, a range of phenomena are addressed (including quoting, narration, and irony) which crucially depend on the functioning of a context-dependent vantage point. The book is intended for general practical use as a textbook at universities.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szerződésben vállalt publikáció (Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés) a tervnek megfelelően 2011 decemberében megjelent a Tinta Könyvkiadó gondozásában, 507 példányban. A könyv terjedelme a tervektől eltérően némileg csökkent, 236 oldalt tesz ki. A takarékosabb nyomtatási tükör alkalmazását egyfelől az indokolta, hogy a kézirat véglegesítésekor csökkent a terjedelem (a lektori javaslatnak megfelelően a bibliográfia csak a kötet végén szerepel, a fejezetek végéről elmaradt), másfelől az is indokolta, hogy az elnyert összeg kissé alacsonyabb volt a megpályázottnál. A kötetből az alábbi intézmények magyar nyelvészeti vagy kari könyvtára kapott példányt: Eötvös Loránd Tudományegyetem Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pannon Egyetem Nyugat-magyaországi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem MTA Nyelvtudományi Intézet Balassi Intézet A Kiadó teljesítette a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltakat.
kutatási eredmények (angolul)
A szerződésben vállalt publikáció (Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés) a tervnek megfelelően 2011 decemberében megjelent a Tinta Könyvkiadó gondozásában, 507 példányban. A könyv terjedelme a tervektől eltérően némileg csökkent, 236 oldalt tesz ki. A takarékosabb nyomtatási tükör alkalmazását egyfelől az indokolta, hogy a kézirat véglegesítésekor csökkent a terjedelem (a lektori javaslatnak megfelelően a bibliográfia csak a kötet végén szerepel, a fejezetek végéről elmaradt), másfelől az is indokolta, hogy az elnyert összeg kissé alacsonyabb volt a megpályázottnál. A kötetből az alábbi intézmények magyar nyelvészeti vagy kari könyvtára kapott példányt: Eötvös Loránd Tudományegyetem Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pannon Egyetem Nyugat-magyaországi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem MTA Nyelvtudományi Intézet Balassi Intézet A Kiadó teljesítette a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltakat.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101962
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés, Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2011
vissza »