Az első magyar történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa (1777-1848)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
103293
típus PUB-K
Vezető kutató Lajtai László
magyar cím Az első magyar történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa (1777-1848)
Angol cím The National Discourse of the first Hungarian History Textbooks, 1777–1848
magyar kulcsszavak nemzetdiskurzus, historiográfia, oktatástörténet
angol kulcsszavak national discourse, historiography, history of education
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 0.825
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A modern nemzeti identitás formálódása, a magyar nyelvű történetírás kialakulása és eredményeinek társadalmi-pedagógiai felhasználása szempontjából egyaránt alapvető az első magyar nyelvű, hazai történelmi tárgyú tankönyvek beható vizsgálata. Ennek kiindulópontjaként – a korabeli európai és magyarországi kontextus függvényében értett – nemzet és nacionalizmus évszázados, sokszor az előfeltevések szintjén is különböző kutatási irányzataiból leszűrhető tanulságok számba vétele, majd a modern értelemben vett történelemfelfogás kialakulásának episztemológiai és intézménytörténeti háttere szolgál. Az empirikus vizsgálódás tárgya a mintegy 170 különböző kiadásban hozzáférhető tankönyvet tartalmazó forráskorpusz, melynek kvantitatív és kvalitatív elemzése során feltárulnak a kortársi tankönyvhasználat rendi-felekezeti és regionális tendenciái, valamint szerzőik komplex társadalmi beágyazottsága. A forráselemző fejezetek előbb a kommunikációelméleti értelemben vett szövegnek tekintett tankönyvek para- és intertextusaiból kibontakozó nemzetreprezentációkat vizsgálják összehasonlító elemezésekben, különös tekintettel azok képi és szöveges panteonizációs diskurzusára valamint a korabeli politikai nyelvek beszüremkedésére. A különböző narratívarészletek szisztematikus egybevetésével az etnikai közösség és az állam múltja, valamint a közösség történetfilozófiai perspektívába helyeződésének hármas szempontrendszere mentén végül kirajzolódik a magyar nemzeti nagyelbeszélés didaktizált alapszerkezete.
angol összefoglaló
The careful and in-depth study of the first Hungarian history textbooks on the history of Hungary is of crucial importance not only with respect to the emergence of a historiography in Hungarian and its widespread socio-pedagogical impacts but also concerning the formation of a modern national identity. The research is based on a thorough review of recent and earlier theories of nation and nationalism (chapter one) along with an inquiry into the evolution of the modern concept of history and its various epistemological and institutional connotations (chapter two). It is by means of multiple qualitative and quantitative analysis of a corpus made up of 170 textbooks that in the third chapter the denominational and regional tendencies of the contemporary usage of these texts and the complex social embeddedness of their authors are assessed. The following chapter examines the several representations of nation as they unfold in the para- and intertexts of the textbooks by way of comparing their textual and pictorial structures so as to detect their process of "panthéonisation" and usage of contemporary political languages. The systematic collation of the textbooks’ narrative excerpts concerning the past of both the ethnic community and the state along with their putting into perspective of philosophy of history leads finally to outline (in chapter five) the didactic bases of the Hungarian national master-narrative.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Szakmai zárójelentés „Az első magyar történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa (1777–1848)” című pályázatban foglalt publikáció közzétételéről Megjelenés: 2013. június 30. Formátum: A5-ös méret Kötészet: keménytábla, cérnafűzés, részben színes képmelléklettel Példányszám: 300 db. A vezető kutató időközben bekövetkezett érintettsége okán (ti. 2012 márciusa óta a Ráció Kiadó ügyvezetője lett) intézményváltásra került sor: a Ráció Kiadó helyett már az Argumentum Kiadó kötött támogatási szerződést az OTKA-val. A kézirat ezáltal az Argumentum Kiadó és a Bibó István Szellemi Műhely által 2004 óta közösen gondozott „Eszmetörténeti könyvtár” című sorozat 18. köteteként jelenhetett meg. A nagy presztízsű és komoly szakmai elismertségnek örvendő sorozatba kerülés egyúttal lényeges formai változásokkal is együtt járt: az eredetileg tervezett papírméret kisebb, a kötészet és borító előállítása viszont költségesebb lett. Az eredetileg tervezetthez képest tovább növelte a nyomdaköltséget az egy nyomdai ív terjedelmű, részben színes képmelléklet, így az Argumentum Kiadó úgy döntött, hogy 300 példányban jelenteti meg a könyvet. A fontos, hiánypótlónak értékelhető szintézis főszövege 517 oldalt tesz ki, amelyet (az említett képmellékleten kívül) bő 30 oldalnyi függelék egészít ki (mely a felhasznált forrásokat sorolja fel, ill. azok és szerzőik fontosabb adatait összegzi táblázatokban), továbbá egy közel 70 oldalas irodalomjegyzék, valamint névmutató tesz kézikönyvszerűvé.
kutatási eredmények (angolul)
Report concerning the publication of the project ”The national discourse of the first Hungarian history textbooks, 1777–1848” Date of publication: 30 June 2013 Size: A5 Bindery: Hardcover, oversewn Number of copies: 300 By reason of conflict of intrest, the contract with OTKA was made by Argumentum Publisher (instead of Ráció Publisher directed by the principal investigator since the beginning of March 2012) and the manuscript has been published as the 18th part of its ’Library of History of Ideas’, series in collaboration with Bibó István Center for Advanced Studies. Being part of such a prestigious series, the issue must have complied with its standards: while the size of paper became smaller, the cover and the binding became more expensive as planned before. Because of the several illustration of the book, including even coloured ones, Argumentum Publisher decided to slightly cut down the numbers of copies. The book, hopefully important and innovative, somewhat even manual-like, is composed of 517 pages as body text, completed by about 30 pages of appendix (enumerating the sources and tabulating their and their authors’ most important data) and around 70 pages of bibliography beside the index and the illustrations. Apart from the deposit copies, Argumentum Publisher has already provided some copies of the book to the most important Hungarian university and public libraries (such as ELTE, SZTE, ME, DE, PTE, PPKE, KRE, MTA BTK TTI, MTA Library).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=103293
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lajtai L. László: "Magyar nemzet vagyok". Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa, Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely, 2013
vissza »