A Keresztény Múzeum középkori és reneszánsz (14. - 16. századi) magyar, osztrák és német gyűjteményének alapszintű katalogizálása.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104215
típus PD
Vezető kutató Sarkadi Emese
magyar cím A Keresztény Múzeum középkori és reneszánsz (14. - 16. századi) magyar, osztrák és német gyűjteményének alapszintű katalogizálása.
Angol cím The Hungarian, German and Austrian Late Medieval and Renaissance Collection of the Christian Museum Esztergom. A Summary Catalogue.
magyar kulcsszavak középkor, reneszánsz, táblakép, faszobor, Keresztény Múzeum, Esztergom
angol kulcsszavak Middle Ages, Renaissance, panel painting, wood sculpture, Christian Museum, Esztergom, Summary Catalogue
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Keresztény Múzeum
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-12-31
aktuális összeg (MFt) 20.202
FTE (kutatóév egyenérték) 3.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az esztergomi Keresztény Múzeum, gyűjteményeinek kiemelkedő gazdagsága ellenére, a magyar múzeumok átlagánál is nagyobb elmaradást mutat saját gyűjteményeinek feldolgozása terén. Célunk, hogy első lépésként három kompakt és átlátható méretű, ugyanakkor sok tekintetben összefüggő, és "középeurópai" voltának köszönhetően is vitathatatlan jelentőségű műtárgycsoportnak: a középkori magyar-, illetve a középkori osztrák- és német- gyűjteménynek a mai tudományos elvárások szerinti alapszintű katalogizálását elvégezzük.
Elképzeléseink szerint a gyűjtemények áttekinthetőségét elősegítő, a további kutatások számára elengedhetetlen kiindulópontul szolgáló, korszerű, ú.n. "summary catalogue" készülne el, amely tartalmazná a tárgyak alapadatait, leírását, kitérve pontos provenienciájukra, összegyűjtve és digitalizálva egykori restaurálások még fellelhető dokumentációját, a műtárgyakra vonatkozó archív felvételeket, frissítve a szakirodalomjegyzéket, elvégezve az egyes tágyak szakszerű fotódokumentálását. Rendelkezésre áll e célból a múzeum költségén kifejlesztett, de egyelőre kihasználatlan nyilvántartó adatbázis, amely tökéletesen alkalmas a kutatás során összegyűjtött adatok tárolására, és amelyből tetszés szerinti szűrésben kinyerhető az egyes gyűjtemények alapadatokat tartalmazó katalógusa, ú.n. "checklist"-je. Ez a munka végén magyarul és angolul közzétehető a múzeum honlapján.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A Keresztény Múzeum szóban forgó két gyűjteményének műtárgyállománya jelen pillanatban a szakma számára is csak részlegesen tekinthető át, többnyire elavult publikációk alapján. A múzeum mindmáig egyetlen, a gyűjtemény egészére kiterjedő, tudományos igényű katalógusa 1948-ban született, az akkori tudományos elvárásoknak megfelelően. A műtárgyakról jelenleg rögzített alapadatok: a múzeumi kartonok nyilvántartása is gyakran elavult kutatási eredményeket tükröz és hiányos. Kutatásunk a legjelentősebb magyarországi egyházi gyűjtemény korszerű nyilvántartásának, katalogizálásának, feldolgozásának első lépése, amelynek révén a gyűjtemény áttekinthetőve, könnyebben kutathatóvá válik a hazai és a nemzetközi szakmai közönség számára. A három gyűjtemény együttes kutatása továbbá várhatóan felvet majd olyan művészettörténeti kérdéseket is, amelyek az egyes művek, műtárgycsoportok stiláris hovatartozásának átgondolását teszik szükségessé.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A Keresztény Múzeum gyűjteményeinek művészettörténeti jelentőségét szinte felesleges külön hangsúlyozni. Az anyag feldolgozottságának a szintje, a korszerű nyilvántartási, kutatási módszerek alkalmazásának hiánya szöges ellentétben van a gyűjtemény színvonalával és művészettörténeti szerepével, ennek és a szakemberhiánynak a következtében a múzeum nem tudja kielégíteni a folyamatos nemzetközi igényeket, a műtárgyakra vonatkozó adatok csak nagyon nehézkesen hozzáférhetőek a kutatás számára. A nagyjából 200 tárgy korszerű katalogizálása elengedhetetlen a gyűjtemények későbbi, részletesebb feldolgozásához is. Az egyes műtárgyak leírása, pontos provenienciájuk tisztázása, a datálásnak az aktuális kutatási helyzethez való igazítása, a műtárgyakon zajlott egykori restaurálásokról még fellelhető adatok összegyűjtése és a nyilvántartásban való rögzítése nélkül nem képzelhető el a gyűjtemény alapos tudományos feldolgozása.
A múzeumi nyilvántartás frissítése, ezzel párhuzamosan a digitális adatbázisból bármikor tetszés szerinti szűrésben kinyerhető, folyamatosan frissíthető check-list vagy annál valamivel bővebb "Kurzkatalog" alapvető a további művészettörténeti megismerés számára, kutathatóvá teszi az anyagot és jól használható kiindulópontot jelent a szakkatalógus majdani elkészítéséhez.
A nemzetközi kutatás által is érintett anyagról lévén szó a check-list interneten való (magyar és angol nyelvű) közzététele révén nyilvánvalóan növekszik majd a gyűjteménynek a nemzetközi kutatásban elfoglalt szerepe.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Keresztény Múzeum Magyarország legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amelybe jórészt Ipolyi Arnoldnak, majd Csernoch János prímásnak és Serédy Jusztinián hercegprímásnak a révén került az a mintegy 200 táblakép és szobor, amelyeknek a katalogizálását célul tűztük, és amelyek "közép-európai" jellegüknek, összefüggéseiknek köszönhetően feltétlenül együtt kezelendőek. A múzeum első és mindmáig egyetlen, a gyűjtemény minden darabjára kiterjedő katalógusa 1948-ban született, az akkori tudományos elvárásoknak megfelelően. Egy korszerű, a tárgyak alapadatait a mai szakmai igények szerint, digitális adatbázisban rögzítő, abból tetszés szerinti szűrésben kinyerhető katalógus összeállítása sürgető feladat, amelyet a múzeum iránti folyamatos magyar és nemzetközi érdeklődés is jól tükröz. A tervezett katalógus a műtárgyak mesterét (annak hovatartozását), a műtárgy címét, a készítés anyagát, technikáját, a tárgy méreteit, provenienciáját, rövid leírását, feliratait és egyéb jeleit, a múltbeli restaurálásokról a restaurátoroknál, különböző archívumokban még fellelhető adatokat, naprakész bibliográfiát foglal majd magába. Ezzel párhuzamosan elkészül a műtárgyak részletes digitális fotódokumentációja, illetve az archív felvételek digitalizálása és ezek feltöltése a múzeumi adatbázisba.
A tervezett, alapadatokat tartalmazó, interneten angolul és magyarul közzétehető katalógus, amely áttekinthetővé teszi a gyűjteményt, elengedhetetlen a további kutatás számára. Egyúttal visszahelyezné a múzeumot a nemzetközi tudományos vérkeringésben őt megillető helyre, és alapját képezi majd a részletesebb, gyűjteményi szakkatalógusok elkészítésének.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The Christian Museum of Esztergom shows a serious default in the scientific treatment of its collections, in spite of the high art historical importance of its art objects. Our aim is to compile, as a first step, the up-to-date „Summary Catalogue“ of three collections of reasonable dimensions, which are of special importance and – partly due to their „Central European character“ – present a series of connections to each other. The catalogue would offer a clear overview of the collections and should be starting point for all further research dedicated to the topic. It would contain the basic data of the objects, short description, provenance, gathering and digitalizing the still preserved documentations of previous restorations, archive images, up-to-date bibliography and detailed photo documentation of the objects. The gathered data can be stored in the database developped for the needs of the museum, but being still unexploited. Through filtering, a check-list or summary catalogue could be gained from the data-base, also suitable for being published on the museum’s homepage on both Hungarian and English.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

It is only partly possible for the specialists to get an overview of the collections of the Christian Museum Esztergom based on mainly out-of-date publications. The single catalogue of the museum which comprises all the art objects of all the museum’s collections was published in 1948, according to the contemporaneous expectations. Also the present register of the collections, the paper-based files of the single art objects contain in most of the cases information based on out-of-date research results and the dossiers are far from being complete. Our research is the first step in the cataloguing process of the most important ecclesiastical collection of Hungary, according to recent scientific expectations. As a result, a clear overview of the collections – subject to our research – will be possible and the material will become easy to work with for Hungarian and foriegn researchers. The common handling of the three collections in point will most probably raise art historical questions as a result of which a reevaluation of the stylistic affiliation of certain objects or groups of objects will be necessary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

It is almost unnecessary to emphasize the art historical role of the Christian Museum’s collections. However, the number of up-to-date publications, the defficiencies in the application of modern research and registry methods stands in absolute contradiction with the niveau of the collection and with its importance. Due to this and also due to the continuous short of employees of speciality, the museum cannot satisfy the continuous international requests and also the information regarding the collection’s art objects are difficultly accessible for researchers. A summary catalogue including all the c.a 200 objects of the collections in point is basic also for preparing of further, more elaborated catalogues of these collections. A short description of the single objects, clarifying their provenance, a dating, based on most recent literature, collecting all the possible data regarding interventions/restorations on the objects and recording all these in the digital database is basic for further research, for art historical evaluation of the material.
An up-to-date register of the collections in a digital database, which makes it easy to continuously keep the information updated and offers the possibility of gaining an actual checklist of the material through filtering from the database at any time, is absolutely essential. Through publication of a (Hungarian and English) checklist on the web site of the museum, the role of the collection in the international research will obviously increase.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The Christian Museum in Esztergom is the most important ecclesiastical collection in Hungary. The c.a 200 „Central European“ panel paintings and wood-sculptures that will be subject to our investigations and which should be treated as an entity due to the numerous art historical connections between them, have reached the museum mainly through the mediation of Arnold Ipolyi, primates János Csernoch and Jusztinián Serédy. The first and single catalogue of the museum, that contains all the objects of the collection dates from 1948, according to the contemporaneuous art historical expectations. Compiling a modern register of the collections in a digital database that makes it also possible through filtering to gain a short catalogue containing the basic data of the objects, is an urging task also mirrored by the continuous international interest for the museum. The planned database and catalogue will contain the master (or his origin), the title of the object, its material, techniques, dimensions, provenance, short description including its inscriptions and other signs, data regarding former interventions and restorations to be found in various archives and an up-to-date bibliography. Paralelly the detailed foto documentation of the objects will be carried out and the digitalizing of the archive images.
The short catalogue that would finally offer an overview of the collection being published on the museum’s web site in Hungarian and English is indispensible for further research and would at the same time place the museum back to the place it deserves in the international art historical research. It will additionally form a base for the more detailed collection catalogues.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a Keresztény Múzeum három, egymással szorosan összefüggő gyűjteményének alapszintű katalogizálását tűzte ki célul. A múzeum történetében először vált így bárki számára hozzáférhetővé egyik legfontosabb gyűjteményi egységünk teljes, gazdagon illusztrált anyaga: közismert és korábban sosem közölt tárgyak. Olyan, a további kutatások kiindulópontjaként használható és a nagyközönség számára is élvezhető online adatbázist állítottunk össze, amely alapadatok összefoglaló jellegű áttekintésére vállalkozott; nem volt célja az egyes műtárgyak teljességre törő elemzése. Az egyes műtárgy-adatlapok ennek ellenére jelentős megfigyeléseket is tartalmazó, rövid leírásokkal egészültek ki. A munkának számos tudományos hozadéka volt: pontosított proveniencia-adatok és keltezések, új művészettörténeti összefüggések, korábban tévesen olvasott feliratok helyesbítése. Az újdonságok fellelhetőek a katalógusban, kifejtésük további publikációkban várható. http://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=intro&cid=11&vt=
kutatási eredmények (angolul)
The project had as its aim the compilation of a complete Summary Catalogue of three of the Christian Museum’s collections, that are tightly connected to each other. Thus, this is the first time in the history of this museum, that one of its most important units - containing wellknown and previously never published objects as well - became online accessible to anybody interested.The resulting data base can work not only as starting point for further researches but it is useful also for a larger audience. The sheets contain basic data on the objects, a thorough analysis was not the aim here, however the short descriptions of the art-obejcts present some important new observations. The research had various scientific results: provenience-data and datings were corrected, new art historical connections were stated, earlier misread inscriptions were correctly transcribed. These new results are present in the online catalogue but their more expicite explanation will need furhter publications. http://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=intro&cid=11&vt=
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104215
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sarkadi Emese: Az esztergomi Keresztény Múzeum, A középkori Magyarország művészete (L'arte dell'Ungheria medievale), 2018
Sarkadi Emese: CT vizsgálatnak vetették alá az Esztergomban őrzött alistáli Madinna szobrot, Magyar Kurír, 2016
Sarkadi Nagy Emese: A Keresztény Múzeum középkori magyarországi, a német és osztrák tartományokból származó tárgyainak online katalógusa., http://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=intro&cid=11&vt=, 2017
Sarkadi Nagy Emese: The Christian Museum in Esztergom and its recently published online catalogue, MuseIkon. A Journal of Religious Art and Culture. I, 1, Alba Iulia. 156-159, 2017
Sarkadi Emese: Zwei Tafeln eines Kreuzgungsaltars. Grablegen und Auferstehung. (Katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 129., 2015
Sarkadi Emese: Maria im Ährenkleid (katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 131, 2015
Sarkadi Emese: Anbetung der Heiligen drei Könige. (Katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 132, 2015
Sarkadi Emese: Anbetung der Könige. (Katalógsutétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 133., 2015
Sarkadi Emese: Hl. Elisabeth, Hl. Anna Selbdritt, Hl. Maria Magdalena (Katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 134., 2015
Sarkadi Emese: Verlöbnis der Hl. Agnes (Katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten., 2015
Sarkadi Emese: Zwei Tafeln eines Alterchens. Geburt Christi und Beschneidung Christi. (Katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 137., 2015
Sarkadi Emese: Die Hl. Ursula und das Martyrium der Elftausend Jungfrauen, Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 138., 2015
Sarkadi Emese: Landschaft mit dem Hl. Antonius Eremit, dem Hl. Rochus und dem Hl. Christophorus., Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 140., 2015
Sarkadi Emese: Madonna mit Kind (katalógustétel), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom. Diözesanmuseum St. Pölten. 141., 2015
Sarkadi Emese: A felsőerdőfalvi oltár (Katalógustétel), A Mátyás-templom évszázadai. A BTM kiállítási katalógusa. Szerk.: Farbaky Péter et alia. (megj. alatt), 2014
Sarkadi Nagy Emese: Mittelalterliche Kunst aus Ungarn, Österreich und Deutschland (bevezető), Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom, 2015
Sarkadi Nagy Emese: Adoration of the Magi, Master of Salzburg c. 1450 és Adoration of the Magi, So-called Second Master of Aranyosmarót (katalógustételek), The Magi. Legend, Art and Cult. Catalogue published for the exhibition at the Museum SChnütgen, Cologne, 2015
Sarkadi Nagy Emese: Szárnyasoltár Felsőerdőfalváról (katalógustétel), Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013), 493-494., 2015
vissza »