A mitokondriális fragmentáció-fúzió szabályozása PARP-al és ennek potenciális szerepe betegségek kialakulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104220
típus K
Vezető kutató Sümegi Balázs
magyar cím A mitokondriális fragmentáció-fúzió szabályozása PARP-al és ennek potenciális szerepe betegségek kialakulásában
Angol cím Regulation of mitochondrial fission/fusion by PARP and its possible role in the development of diseases
magyar kulcsszavak mitokondriális fragmentáció, mitokondriális fúzió, PARP, kinázok, PKA, Akt, PKC, PINK1
angol kulcsszavak mitochondrial fission, mitochondrial fusion, PARP, kinases, PKA, Akt, PKC, PINK1
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Metabolizmus
Jelátvitel (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)35 %
Sejtciklus és sejtosztódás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)15 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Berente Zoltán
Debreceni Balázs
Gallyas Ferenc
Kovács Krisztina
Radnai Balázs
Szabó Alíz
Tóth Kálmán
Veres Balázs
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-12-31
aktuális összeg (MFt) 27.220
FTE (kutatóév egyenérték) 11.13
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Oxidatív stressz hatásásra a mitokondrium fúzió illetve fragmentáció közötti finom egyensúly a fragmentáció irányába tolódik el, miközben csökken a membrán potenciál és nő a szabadgyök képződés. A folyamatnak számos betegség kialakulásában van szerepe, úgymint a kardiovaszkuláris remodeling, neurodegeneratív betegségek és a diabetes- melyek megelőzése mind a mai napig nem megoldott.
Kutatásunk elsődleges célja, hogy kimutassuk a PARP aktiváció vagy gátlás milyen módon befolyásolja a mitokondriális fúzió/fragmentáció folyamatát sejtkultúrás és állatkísérletes modelleken. Bizonyítani akarjuk, hogy a PARP gátlása megfelelő célpont lehet a mitokondriális fragmentáció és krónikus szövet átalakulás szabályozására. Szeretnénk feltárni továbbá, hogy a nukleáris PARP hogyan befolyásolja a mitokondriális membrán stabilitását és a fragmentáció folyamatát. Korábbi munkáink során kimutattuk, hogy a PARP gátlása az Akt1 aktivációját okozza, mely képes kivédeni a mitokondriumok károsodását. Ezért szeretnénk a pontos szerepét tisztázni oxidatív stressz körülményei között.
Valószínűsíthető az is, hogy a mitokondriális permeabilitás pórusképződésnek illetve ennek a gátlásának is szerepe van a fúzió/fragmentáció folymatában. Cyclofilin D KO egerekből származó sejtek illetve az egerek vizsgálatával szeretnénk vizsgálni a pontos folyamatokat. Ereddményeink új terápiás célpontok lehetnek, hisz a mitokondriális fúzó/fragmentáció folyamatainak szabályozása csökkentheti a betegségek progressziójának a folyamatát.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Oxidatív stressz körülményei között a PARP aktiváció/gátlás szerepét szeretnénk tisztázni a mitokondriális fragmentáció folyamatában. Ismert tény, hogy a PARP aktivációja szükséges az oxidativ stressz során az AIF és Endonukleáz G felszadulásához és magba történő transzlokációjához, de a pontos mechanizmus még nem tisztázott. Irodalmi tények mutatják, hogy az Endonukleáz G magba történő transzlokációjához a mitokondrium fragmentációja szükséges, így valószínű, hogy a PARP aktiváció valamilyen módon érintett a mitokondriális fragmentáció folyamatában. A lezajló folyamatok pontosabb megértése nagyon fontos lenne a mitokondriális fúzió/fragmentáció új típusú befolyásolására- ezzel új terápiás lehetőségeket nyitva. Mivel a mitokondriális fragmentáció fontos szerepet játszik számos betegség progressziójában, úgymint kardiovaszkuláris remodeling, neurodegenerative betegségek és diabetes, a mitokondriális fragmentáció gátlása nagyon fontos cél lenne. Korábban kimutattuk, hogy a PARP gátlása befolyásolja a PI3K/Akt és a MAPkináz útvonalakat, ezen útvonalak pontos szerepét is tisztáznánk a fragmentáció folyamán.
A mitokondriális fúzió folyamata során a belső membrán potenciál, így a mitokondriális permeabilitás tranzició is fontos szerepet kap. Munkánk során kontroll és cyclofilinD KO egér modellen vizsgáljuk a MPT gátlását, feltárva, hogy ez hogyan hat a mitokondriális fragmentációra. Eredményeink új terápiás célokat nyithatnak meg a mitokondrium fragmentáció szabályozásában, így az érintett betegségek progressziójának szabályozásában.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Irodalmi adatok alapján elmondható, hogy a PARP aktivációja segítheti a mitokondriális membrán rendszer destabilizációját és hozzájárulhat a mitokondriumhoz kapcsolt sejthalál folyamataihoz, mind az apoptozishoz, mind a nekrozishoz. Azonban nagyon kevés adat van arról, hogy a nukleáris PARP aktivációja hogyan destabilizálja a membrán rendszert. Kimutattuk, hogy a PARP gátlás által kiváltott Akt1 aktiváció megvédi a mitokondriumokat oxidatív stressz körülményei között, de a pontos mechanizmus még nem tisztázott. A PARP gátlása nagy valószínűséggel az MKP-1 en keresztül szabályozza a MAP-kinázokat. Így tehát a PARP gátlása, elnyomása vagy KO gének alkalmazása megvédheti a mitokondriális membrán rendszert, noha még nincsen adat arról, hogy a PARP-1nek milyen szerepe van a mitokondriális fragmentáció szabályozásában. Munkánk során a PARP szerepét szeretnénk tisztázni az oxidatív stressz indukálta mitokondriális fragmentáció folyamata során, és ennek a molekuláris mechanizmusát is szeretnénk feltárni. A PARP szerepének pontosabb megismerése nagyon fontos lenne, hisz számos, nagy populációt érintő betegségben van szerepe- úgymint kardiovaszkuláris remodeling, neurodegeneratív betegségek és diabetes. Nincs megbízható módszer a mitokondriális fragmentáció elnyomására, ezért nagyon fontos lenne új célpontok azonosítására, melyek csökkenteni tudják ezt a folyamatot. A mitokondriális permeabliltás tranziciós pórus egyik célpont lehet, ami befolyásolni tudja a fúzió/fragmentáció arányát, hisz a fúzió folyamata membrán potenciál meglétét igényli. Az oxidatív stressz sokkal gyorsabban csökkenti a membrán potenciál értékét, minthogy a fragmentáció kialakulna. Ezért a MPT gátlása ciklofilin D KO egerekben vagy egyéb gátlása megvédhet a fragmentációval szemben. Munkánk során a MPT gátlás hatását szeretnénk tisztázni a mitokondriumok fragmentációs folyamata során, hisz a folyamat pontosabb megértése és annak specifikus gátlása, a normál állapotok visszaállítása segíthet a fragmentációhoz kapcsolódó sejthalál kivédésében.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Oxidatív stressz körülményei között a mitokondriumok fragmentációja jelentős mértékben megemelkedik és kimutathatóan nagyobb mennyiségben keletkeznek szabadgyökök is. A fokozott mitokondriális fragmentáció számos, nagy populációt érintő betegségben előfordul, úgymint kardiovaszkuláris remodeling, neurodegeneratív betegségek és a diabetesz. A betegségek megelőzése mind a mai napig nem megoldott.
Kutatásaink során a PARP enzim pontos szerepét szeretnénk tisztázni a mitokondriális fragmentáció folyamata során. Szeretnénk bizonyítani, hogy a PARP gátlása megfelelő célpont lehet a mitokondriális fragmentáció és a krónikus szövet átalakulás szabályozására. Kísérleteinkhez sejtkultúrás és állatkísérletes model-rendszereket alkalmazunk. Szeretnénk feltárni a fragmentáció biokémiai-jelátviteli hátterét, ehhez genetikailag módosított, ciklofilin D KO, egereket illetve sejteket használunk. Eredményeink új terápiás lehetőségeket nyithatnak meg a fent említett betegségek progressziójának a csökkentésével.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Oxidative stress shifts the dynamic balance between mitochondrial fission and fusion into the direction of fission, and decreases mitochondrial membrane potential and increases mitochondrial reactive oxygen species production. This process promotes the development of different diseases, such as cardiovascular remodeling, neurodegenerative diseases and diabetes, and we do not have any method for the prevention.
Our primary aim is to discover if PARP activation, or its inhibition, can regulate mitochondrial fission, or fusion, processes both in cell culture and animal models. These studies will show if PARP inhibitors are appropriate to regulate mitochondrial fragmentation and long term tissue deterioration. Furthermore, we want to reveal the mechanism by which nuclear PARP can affect the stability of mitochondrial membrane system and can regulate fission process. Our previous studies showed that PARP inhibition can activate Akt1 which can prevent mitochondrial damages. Therefore, we plan to reveal its role in the mitochondrial fission and fusion processes in oxidative stress.
In addition, there is a chance that mitochondrial permeability transition (MPT), or its inhibition, can regulate fission, or fusion, processes which can be determined in cells derived from control and Cyclophilin D knockout mice. We want to understand the mechanism of how MPT can regulate fission and fusion processes in cell culture model systems and in Cyclophilin D knockout mice. These studies would identify a new target(s) to regulate fission and fusion processes and we aim to determine the effect of the attenuation of mitochondrial fragmentation on the progression of diseases.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We want to reveal the possible regulatory roles of PARP activation and inhibition in oxidative stress induced mitochondrial fragmentation. It is well known that PARP activation is necessary for oxidative stress induced release and nuclear translocation of AIF and endonuclease G, but the mechanism has not yet been revealed. There are also data indicating that mitochondrial fragmentation is necessary for the nuclear translocation of EndoG, therefore it is likely that PARP activation is somehow involved in mitochondrial fragmentation. To understand the mechanism would be extremely important because it would help us to discover new drug targets for mitochondrial fission, or fusion. Since mitochondrial fragmentation plays an important role in the progression of different diseases like, cardiovascular remodeling, neurodegenerative diseases and diabetes, therefore attenuation of mitochondrial fragmentation would be very important. Since we have earlier shown that PARP inhibition can regulate PI3K-Akt, and MAP kinase pathways, we analyze their possible role in mitochondrial fragmentation.
Since the fusion of mitochondrial inner membrane requires membrane potential, therefore mitochondrial permeability transition (MPT) can have an important role. In this proposal we study the effect of the inhibition of MPT on the mitochondrial fission and fusion processes using cells from control and Cyclophilin D knockout mice, and aim to reveal the mechanism of how inhibition of MPT can influence mitochondrial fragmentation. These studies can reveal new drug target(s) for the regulation of mitochondrial fragmentation and for the prevention of the progression mitochondria related diseases.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

There are data showing that PARP activation can help the destabilization of mitochondrial membrane system, and contribute to mitochondria related cell death processes –both apoptosis and necrosis. However, there is very limited data about the mechanism of how nuclear PARP can destabilize mitochondrial membrane system. We showed that PARP inhibition induced Akt1 activation can protect mitochondria in oxidative stress, but its exact targets on mitochondria have not yet been identified. PARP inhibition can modulate MAP kinases likely through the activation of MKP-1, the major MAP kinase phosphatase, which can negatively regulate MAP kinases. Therefore, PARP inhibition, suppression of PARP-1, or knockout of PARP-1 gene can protect mitochondrial membrane system, however there is no data for the role of PARP-1 in the regulation of mitochondrial fragmentation. In this proposal we aim to understand the role of PARP in the oxidative stress induced mitochondrial fragmentation, and want to discover the molecular mechanism how the nuclearly located PARP-1 can influence mitochondrial fragmentation. The understanding of the role of PARP in mitochondrial fragmentation is very important since there are high population affected diseases, like cardiovascular remodeling, neurodegenerative diseases and diabetes.
Since there are no viable techniques to suppress mitochondrial fragmentation, therefore it would be very important to reveal new targets for the attenuation of mitochondrial fragmentation. The component of mitochondrial permeability transition (MPT) complex can be a possible target to modify the balance of mitochondrial fission and fusion since mitochondrial fusion requires mitochondrial membrane potential (MMP). Oxidative stress decreases MMP much faster then mitochondrial fragmentation can take place, therefore prevention of MPT in Cyclophilin D knockout cells, or by inhibitors may prevent mitochondrial fragmentations. This study aims to describe the effect of MPT inhibition on mitochondrial fragmentation, and to understand the mechanism by which MPT inhibition can re-establish normal mitochondrial networks and prevent the mitochondrial fission induced cell death.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Oxidative stress significantly contributes to the development of different diseases. The fragmentation of the mitochondrial network can increase oxidative stress and worsen the pathological outcome of diseases such as diabetes, cardiovascular remodeling and neurodegenerative diseases. There are no good methods for the prevention and the cure of these diseases, therefore it is very important to understand the mechanism of the development of these diseases and to find new possible target to cure them. In this project we would like to understand the possible role of poly-ADP-ribose polymerase (PARP) in the development of these diseases, and would like to use PARP inhibitors to prevent the mitochondrial fragmentation. To achieve these aims we use human cell culture models and rat and mouse models including knockout mice. In addition we would like to understand the role of cyclophilin D role in the mitochondrial fragmentation using cyclophilin D knockout mice, and reveal the possible role of mitochondrial permeability in mitochondrial fragmentation and the develop of related diseases. These studies will reveal new potential therapeutic targets to prevent mitochondrial fragmentation and improve the progress of the development of cardiovascular remodeling.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mitokondriumok fragmetációja számos betegség kialakulásában és progressziójában játszik jelentős szerepet mind a kardiovaszkuláris-, metabolikus- és gyulladásos betegségek és a tumorok. Annak ellenére, hogy a mitokondriális fisszió gátlásának negatívan következményei lehetnek, kimutatták, hogy az mdvi-1 gátolja a fissziót és védő hatást mutat különféle betegség modellekben. A legutóbbi időben kimutatták, hogy Mdvi-1 nem gátolja Drp1-t –releváns koncetrációknál- hanem egy Komplex 1 inhibitor, mely csökkenti az O2 fogyasztást és a ROS termelés, és így fejti ki védő hatását betegség modellekben (Dev Cell. 2017 Mar 27;40(6):583-594). Kimutattuk, hogy a BGP-15 aktíválja az Opa1 GTP-ázt (ami felelős a belső membrán fissziójáért) és összességében a mitokondriális fúzió aktivációjáért, anélkül, hogy a mitokondriális légzési láncot negatívan befolyásolná. Kutatócsoportunk és egyéb laboratóriumok kimutatták, hogy a BGP-15 protektív számos betegség modellen és humán vizsgálatokban. A BGP-15 nemcsak mitokondriális fúzió aktivátor, de emberben nagyon kedvező toxikológiai hatásokkal is bír. Kimutattuk továbbá, hogy a PARP enzim gátlása megvédi a mitokondriális fragmentációt Akt, MKP-1 és PKCdelta aktiválásával oxidatív stressz körülényei özött, illetve a doxycyclin- egy antibiotikum- védő hatást mutat krónikus szívkárosodás modellben a mitokondriális fragmentáció és a membránpotenciál összeomlás gátlásával.
kutatási eredmények (angolul)
Mitochondrial fragmentation contributes to disease development and progression in cardiovascular, neurodegenerative, metabolic, inflammatory diseases and cancer. In spite of several considerations that the inhibition of fission supposedly has negative effects, it was showed previously that mdivi-1 inhibits mitochondrial fission and is protective in some disease models. Recent works show that mdivi-1 is not a specific Drp1 inhibitor, but it inhibits complex I and modify mitochondrial ROS production which may contribute to the protective effects observed in disease models (Dev Cell. 2017 Mar 27;40(6):583-594.e6.). In this project we showed that BGP-15 is an activator of Opa1 GTPase (responsible for inner membrane fusion) and the overall mitochondrial fusion without having any negative effects on mitochondrial respiration. We and other laboratories showed that BGP-15 has positive effects in disease models, and there are 3 positive human phase II studies with BGP-15. These data show that BGP-15 is the only mitochondrial fusion activator, and has very good toxicological profile in human. In addition we showed that PARP inhibition prevents mitochondrial fragmentation requiring active Akt and PKCdelta in oxidative stress, and that doxycyclin an antimicrobial agent has protective effects in heart failure by preventing mitochondrial fragmentation and the collapse of ΔΨ.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104220
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabo A, Sumegi K, Fekete K, Hocsak E, Debreceni B, Setalo G Jr., Kovacs K, Deres L, Kengyel A, Kovacs D, Mandl J, Nyitrai M, Febbraio MA, Gallyas F Jr., Sumegi B.: Activation of mitochondrial fusion provides a new treatment for mitochondria-related diseases., Biochem Pharmacol. pii: S0006-2952(18)30038-8. doi: 10.1016/j.bcp.2018.01.038, 2018
Sumegi K, Fekete K, Antus C, Debreceni B, Hocsak E, Gallyas F Jr, Sumegi B, Szabo A: BGP-15 Protects against Oxidative Stress- or Lipopolysaccharide-Induced Mitochondrial Destabilization and Reduces Mitochondrial Production of Reactive Oxygen Species., PLOS ONE 12: (1) , 2017
Riba A, Deres L, Eros K, Szabo A, Magyar K, Sumegi B, Toth K, Halmosi R, Szabados E: Doxycycline protects against ROS-induced mitochondrial fragmentation and ISO-induced heart failure, PLOS ONE 12: (4) , 2017
Kalmar-Nagy K, Degrell P, Szabo A, Sumegi K, Wittmann I, Gallyas F Jr, Sumegi B: PARP Inhibition Attenuates Acute Kidney Allograft Rejection by Suppressing Cell Death Pathways and Activating PI-3K-Akt Cascade., PLoS One., 2013
Pozsgai E, Bellyei S, Cseh A, Boronkai A, Racz B, Szabo A, Sumegi B, Hocsak E.: Quercetin increases the efficacy of glioblastoma treatment compared to standard chemoradiotherapy by the suppression of PI-3-kinase-Akt pathway., Nutr Cancer, 2013
Bognar E, Sarszegi Z, Szabo A, Debreceni B, Kalman N, Tucsek Z, Sumegi B, Gallyas F: Antioxidant and anti-inflammatory effects in RAW264.7 macrophages of malvidin, a major red wine polyphenol., PLoS One, 2013
Magyar K, Deres L, Eros K, Bruszt K, Seress L, Hamar J, Hideg K, Balogh A, Gallyas F Jr., Sumegi B, Toth K, Halmosi R: A quinazoline-derivative compound with PARP inhibitory effect suppresses hypertension-induced vascular alterations in spontaneously hypertensive rats., Biochimica et Biophysica Acta, 2014
Hocsak E, Cseh A, Szabo A, Bellyei S, Pozsgai E, Kalai T, Hideg K, Sumegi B, Boronkai A.: PARP inhibitor attenuated colony formation can be restored by MAP kinase inhibitors in different irradiated cancer cell lines, Int J Radiat Biol. 2014 90(12):1152-61, 2014
Sárvári M, Deli L, Kocsis P, Márk L, Maász G, Hrabovszky E, Kalló I, Gajári D, Vastagh C, Sümegi B, Tihanyi K, Liposits Z: Estradiol and isotype-selective estrogen receptor agonists modulate the mesocortical dopaminergic system in gonadectomized female rats, Brain Res. 2014 Oct 2;1583:1-11., 2014
Deres L, Bartha E, Palfi A, Eros K, Riba A, Lantos J, Kalai T, Hideg K, Sumegi B, Gallyas F, Toth K, Halmosi R.: PARP-inhibitor treatment prevents hypertension induced cardiac remodeling by favorable modulation of heat shock proteins, Akt-1/GSK-3β and several PKC isoforms., PLoS One. 2014 Jul 11;9(7):e102148., 2014
Kiss T, Kovacs K, Komocsi A, Tornyos A, Zalan P, Sumegi B, Gallyas F Jr, Kovacs K.: Novel Mechanisms of Sildenafil in Pulmonary Hypertension Involving Cytokines/Chemokines, MAP Kinases and Akt., PLoS One. 2014 Aug 18;9(8):e104890., 2014
Antus C, Radnai B, Dombovari P, Fonai F, Avar P, Matyus P, Racz B, Sumegi B, Veres B.: Anti-inflammatory effects of a triple-bond resveratrol analog: Structure and function relationship., Eur J Pharmacol. 2014 Dec 18;748C:61-67, 2014
1. Csenge Antus, Balazs Radnai, Peter Dombovari, Fruzsina Fonai, Peter Avar, Peter Matyus, Boglarka Racz, Balazs Sumegi, Balazs Veres: Anti-inflammatory effects of a triple-bond resveratrol analog: Structure and function relationship, European Journal of Pharmacology, 2015
Turi Z, Hocsak E, Racz B, Szabo A, Balogh A, Sumegi B, Gallyas F JrJ: Role of mitochondrial network stabilisation by a human small heat shock protein in tumour malignancy, Journal of Cancer, 2015
3. Fonai F, Priber JK, Jakus PB, Kalman N, Antus C, Pollak E, Karsai G, Tretter L, Sumegi B, Veres B: Lack of cyclophilin D protects against the development of acute lung injury in endotoxemia, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, 2015
Priber J, Fonai F, Jakus PB, Racz B, Chinopoulos C, Tretter L, Gallyas F Jr, Sumegi B, Veres B: Cyclophilin D disruption attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory response in primary mouse macrophages, BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE, 2015
Crul T, Toth N, Piotto S, Literati-Nagy P, Tory K, Haldimann P, Kalmar B, Greensmith L, Torok Z, Balogh G, Gombos I, Campana F, Concilio S, Gallyas F, Nagy G, Berente Z, Gungor B, Peter M, Glatz A, Hunya A, Literati-Nagy Z, Vigh L, Hoogstra-Berends F, Heeres A, Kuipers I, Loen L, Seerden JP, Zhang D, Meijering RA, Henning RH, Brundel BJ, Kampinga HH, Koranyi L, Szilvassy Z, Mandl J, Sumegi B, Febbraio MA, Horvath I, Hooper PL, Vigh L: Hydroximic Acid Derivatives: Pleiotrophic Hsp Co-Inducers Restoring Homeostasis and Robustness., CURR PHARM DESIGN 19: (3) 309-346, 2013
Jakus PB, Kalman N, Antus C, Radnai B, Tucsek Z, Gallyas F Jr, Sumegi B, Veres B: TRAF6 is functional in inhibition of TLR4-mediated NF-κB activation by resveratrol, J NUTR BIOCHEM 24: (5) 819-823, 2013
Kiss GN, Lee SC, Fells JI, Liu J, Valentine WJ, Fujiwara Y, Thompson KE, Yates CR, Sumegi B, Tigyi G: Mitigation of radiation injury by selective stimulation of the LPA2 receptor, BBA-MOL CELL BIOL L 1831: (1) 117-125, 2013
Eniko Hocsak, Viktor Szabo, Nikoletta Kalman, Csenge Antus, Anna Cseh, Katalin Sumegi, Ferenc Gallyas Jr1, Balazs Sumegi and Boglarka Racz: PARP inhibition protects mitochondria and reduces ROS production via PARP-1-ATF4-MKP-1-MAPK retrograde pathway, Free Rad Biol Med, 2017
Riba A, Deres A, Eros K, Szabo A, Sumegi B, Toth K, Halmosi R, Szabados E.: Doxycycline protects against ROS-induced mitochondrial fragmentation and ISO-induced heart failure, PlosOne, 2017
Sumegi K, Fekete K, Antus C, Debreceni B, Hocsak E, Gallyas F Jr, Sumegi B, Szabo A.: BGP-15 Protects against Oxidative Stress- or Lipopolysaccharide-Induced Mitochondrial Destabilization and Reduces Mitochondrial Production of Reactive Oxygen Species., PlosOne 3;12(1):e0169372., 2017
Halmosi R, Deres L, Gal R, Eros K, Sumegi B, Toth K: PARP inhibition and postinfarction myocardial remodeling., Int J Cardiol. 2016 Aug;217 Suppl:S52-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.06.223., 2016
Brasnyó P, Kovács T, Molnár GA, Sélley E, Kun Sz, Vas T, Laczy B, Fekete K, Kovács K, Meszáros GL, Winkler G, Sümegi B, Wittmann I.: Resveratrol Causes Gender-dependent and Bardoxolone Methyl-like Effects in Patients with IgA Nephropathy: Pilot Study., JOURNAL OF NUTRITION & FOOD SCIENCES 6:(2) Paper 1000442. 8 p, 2016
Berger NA, Besson VC, Boulares AH, Burkle A, Chiarugi A, Clark RS, Curtin NJ, Cuzzocrea S, Dawson TM, Dawson VL, Hasko G, Liaudet L, Moroni F, Pacher P, Radermacher P, Salzman AL, Snyder SH, Soriano FG, Strosznajder RP, Sumegi B, Swanson RA, Szabo C: Opportunities for repurposing of poly(ADP-ribose) poly-merase (PARP) inhibitors for the therapy of non-oncological diseases, BR J PHARMACOL 175: (2) 192-222, 2018
Adam Riba, Laszlo Deres, Balázs Sumegi, Kalman Toth, Eszter Szabados, Robert Halmosi: Cardioprotective effect of resveratrol in a postinfarction heart failure model, OXID MED CELL LONGEV 2017: , 2017
Bognar Z, Fekete K, Antus C, Hocsak E, Bognar R, Tapodi A, Boronkai A, Farkas N, Gallyas F Jr, Sumegi B, Szanto A: Desethylamiodarone-A metabolite of amiodarone-Induces apoptosis on T24 human bladder cancer cells via multiple pathways., PLOS ONE 12: (12) , 2017
Cseh AM, Fabian Z, Sumegi B, Scorrano L: Poly(adenosine diphosphate-ribose) polymerase as therapeutic target: lessons learned from its inhibitors., ONCOTARGET 8: (30) 50221-50239, 2017
Eros K, Magyar K, Deres L, Skazel A, Riba A, Vamos Z, Kalai T, Gallyas F Jr, Sumegi B, Toth K, Halmosi R: Chronic PARP-1 inhibition reduces carotid vessel remodeling and oxidative damage of the dorsal hippocampus in spontaneously hypertensive rats., PLOS ONE 12: (3) , 2017
Hocsak E, Szabo V, Kalman N, Antus C, Cseh A, Sumegi K, Eros K, Hegedus Z, Gallyas F Jr, Sumegi B, Racz B: PARP inhibition protects mitochondria and reduces ROS production via PARP-1-ATF4-MKP-1-MAPK retrograde pathway., FREE RADICAL BIO MED 108: 770-784, 2017
Brasnyó P, Kovács T, Molnár GA, Sélley E, Kun Sz, Vas T, Laczy B, Fekete K, Kovács K, Meszáros GL, Winkler G, Sümegi B, Wittmann I: Resveratrol Causes Gender-dependent and Bardoxolone Methyl-like Effects in Patients with IgA Nephropathy: Pilot Study, J NUTR FOOD SCI 6: (2) , 2016
Antus Csenge, Radnai Balazs, Dombovari Peter, Fonai Fruzsina, Avar Peter, Matyus Peter, Racz Boglarka, Sumegi Balazs, Veres Balazs: Anti-inflammatory effects of a triple-bond resveratrol analog: Structure and function relationship, EUR J PHARMACOL 748: 61-67, 2015
Fonai F, Priber JK, Jakus PB, Kalman N, Antus C, Pollak E, Karsai G, Tretter L, Sumegi B, Veres B: Lack of cyclophilin D protects against the development of acute lung injury in endotoxemia., BBA-MOL BASIS DIS 1852: (12) 2563-2573, 2015
Priber J, Fonai F, Jakus PB, Racz B, Chinopoulos C, Tretter L, Gallyas F Jr, Sumegi B, Veres B: Cyclophilin D disruption attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory response in primary mouse macrophages., BIOCHEM CELL BIOL 93: (3) 241-250, 2015
Riba Á, Deres L, Erős K, Sümegi B, Tóth K, Halmosi R, Szabados E: A doxycyclin hatása az isoproterenol indukálta szívelégtelenség kialakulására, CARDIOL HUNG 45: (Suppl. D) D38, 2015
Turi Z, Hocsak E, Racz B, Szabo A, Balogh A, Sumegi B, Gallyas F Jr: Role of mitochondrial network stabilisation by a human small heat shock protein in tumour malignancy., J CANCER 6: (5) 470-476, 2015
Deres L, Bartha E, Palfi A, Eros K, Riba A, Lantos J, Kalai T, Hideg K, Sumegi B, Gallyas F, Toth K, Halmosi R: PARP-Inhibitor Treatment Prevents Hypertension Induced Cardiac Remodeling by Favorable Modulation of Heat Shock Proteins, Akt-1/GSK-3beta and Several PKC Isoforms., PLOS ONE 9: (7) , 2014
Hocsak Eniko, Cseh Anna, Szabo Aliz, Bellyei Szabolcs, Pozsgai Eva, Kalai Tamas, Hideg Kalman, Sumegi Balazs, Boronkai Arpad: PARP inhibitor attenuated colony formation can be restored by MAP kinase inhibitors in different irradiated cancer cell lines, INT J RADIAT BIOL 90: (12) 1152-1161, 2014
LEMPEL E, CZIBULYA ZS, KUNSÁGI-MÁTÉ S, SZALMA J, SÜMEGI B, BÖDDI K: Quantification of Conversion Degree and Monomer Elution from Dental Composite Using HPLC and Micro-Raman Spectroscopy., CHROMATOGRAPHIA 77: (17-18) 1137-1144, 2014
Magyar Klara, Deres Laszlo, Eros Krisztian, Bruszt Kitti, Seress Laszlo, Hamar Janos, Hideg Kalman, Balogh Andras, Gallyas Ferenc, Sumegi Balazs, Toth Kalman, Halmosi Robert: A quinazoline-derivative compound with PARP inhibitory effect suppresses hypertension-induced vascular alterations in spontaneously hypertensive rats, BBA-MOL BASIS DIS 1842: (7) 935-944, 2014
Sárvári Miklós, Deli Levente, Kocsis Pál, Márk László, Maász Gábor, Hrabovszky Erik, Kalló Imre, Gajári Dávid, Vastagh Csaba, Sümegi Balázs, Tihanyi Károly, Liposits Zsolt: Estradiol and isotype-selective estrogen receptor agonists modulate the mesocortical dopaminergic system in gonadectomized female rats, BRAIN RES 1583: 1-11, 2014
Szarka András, Bánhegyi Gábor, Sümegi Balázs: Mitokondrium, oxidatív stressz és öregedés, ORV HETIL 155: (12) 447-452, 2014
Toth A, Szukits S, Varady E, Sandor B, Rabai M, Papp J, Juricskay I, Kesmarky G, Toth K, Sumegi B, Battyani I: Hemorheological parameters in coronary artery disease detected by multi-slice CT, KOREA-AUST RHEOL J 26: (2) 229-235, 2014
Brasnyó P, Sümegi B, Winkler G, Wittmann I: Resveratrol and Oxidative Stress in Diabetes Mellitus, In: Victor Preedy (szerk.) (szerk.) Diabetes: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants. Amsterdam: Elsevier, 2013. pp. 99-109., 2013
Eszter Bognar, Zsolt Sarszegi, Aliz Szabo, Balazs Debreceni, Nikoletta Kalman, Zsuzsanna Tucsek, Balazs Sumegi, Ferenc Gallyas: Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects in RAW264.7 Macrophages of Malvidin, a Major Red Wine Polyphenol, PLOS ONE 8: (6), 2013
Kalmar-Nagy K, Degrell P, Szabo A, Sumegi K, Wittmann I, Gallyas F Jr, Sumegi B: PARP Inhibition Attenuates Acute Kidney Allograft Rejection by Suppressing Cell Death Pathways and Activating PI-3K-Akt Cascade., PLOS ONE 8: (12), 2013
Pozsgai E, Bellyei S, Cseh A, Boronkai A, Racz B, Szabo A, Sumegi B, Hocsak E: Quercetin Increases the Efficacy of Glioblastoma Treatment Compared to Standard Chemoradiotherapy by the Suppression of PI-3-Kinase-Akt Pathway., NUTR CANCER 65: (7) 1059-1066, 2013

 

Projekt eseményei

 
2014-03-03 17:00:28
Résztvevők változása
vissza »