A mikrokeringési gyulladásos reakció befolyásolásának új lehetőségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104656
típus K
Vezető kutató Boros Mihály
magyar cím A mikrokeringési gyulladásos reakció befolyásolásának új lehetőségei
Angol cím Microcirculatory resuscitation approaches to modulate the inflammatory response
magyar kulcsszavak ischemia-reperfúzió, szepszis, oxido-reduktív stress, nyálkahártya, mitochondrium, metán, leukocyta
angol kulcsszavak microvascular inflammation, oxido-reductive stress, sepsis, mitochondrium, methane, mucosa, ischemia-reperfusion, leukocytes
megadott besorolás
Kardiovaszkuláris rendszer (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)35 %
Ortelius tudományág: Szív- és véredényrendszer
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)35 %
Klinikai gyógyszertan, génterápia, sejtterápia, regeneratív medicina (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Sebészeti Műtéttani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Érces Dániel
Juhász László
Kaszaki József
Mészáros András
Szabó Andrea
Tóth Gábor
Varga Gabriella
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-05-31
aktuális összeg (MFt) 35.504
FTE (kutatóév egyenérték) 6.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az ischemia-reperfúzió (IR) komplex biokémiai kaszkádreakciója intracelluláris oxidációs - redukciós zavarokkal és reaktív oxigén gyökök (ROS) képződésével jár együtt. Az emlős szervezetekben kimutatható metánképzõdést ma általában a metanogén baktériumok kizárólagos sajátjának tartják, melyek a gasztrointesztinális traktusban szerves anyagokból metánt képeznek anaerob katabolizmusuk végtermékeként. Korábbi vizsgálati eredményeink metánképződést bizonyítottak aerob körülmények és ROS generáció mellett in vitro és in vivo, állati és növényi sejtekben is (FASEB J 2003, Cell Physiol Biochem 2008, Plant Cell Environ 2011). A metán inert gázmolekula, biológiai aktivitása nem ismert, ugyanakkor intravitális mikroszkópos vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az IR által okozott gasztrointesztinális mikrokeringési zavar hatékonyan és specifikusan befolyásolható exogén metán alkalmazásával (Crit Care Med 2012). Célkitűzéseink szerint megvizsgáljuk az exogén metán bioaktivását in vitro és in vivo, élettani és kóros körülmények között, klinikailag releváns antigén-dependens (szepszis) és az antigén independens (IR) gyulladások állatkísérletes modelljeiben, különös tekintettel a gasztrointesztinális mikrokeringésre, a mitokondriális reakciókra, valamint a mechanizmus további fontosabb humorális és sejtes elemeire. Tervezetünk további célja az endogén metánképződés diagnosztikai lehetőségének meghatározása, hogy felmérjük az összefüggést a metánképzés dinamikája és a gyulladásos folyamatok súlyossága között, valamint megvizsgáljuk potenciálisan metánképző vegyületek alkalmazásának lehetőségeit a gasztrointesztinális nyálkahártyát károsító gyógyszerek mellékhatásainak csökkentése céljából.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A metán biológiai gáz, azonban fulladást (aszfixiát) nem okozó mennyiségeinek hatása, vagy normoxiás belégzésének, alkalmazásának rövid vagy hosszabb távú élettani és kórélettani következményei ismeretlenek. Korábbi eredményeinkre alapozva azonosítani és jellemezni kívánunk egy biológiai mechanizmust, melynek során metánnal, vagy potenciálisan metánt képző metabolitokkal befolyásolhatjuk a tápcsatorna gyulladásos folyamatait. E háttér alapján kutatási tervünket három, egymással összefüggő részre osztottuk a specifikus célokkal összefüggésben. I. (mechanizmus): megvizsgáljuk és jellemezzük az exogén metán bioaktivitását in vitro és in vivo, élettani körülmények között, valamint klinikailag releváns antigén-függő és antigén independens gyulladásos állatmodellekben, különös tekintettel a szöveti mikrokeringésre, a mitokondriális reakciókra és a gyulladásos/gyulladáscsökkentő kaszkádmechanizmusok elemeire. II. (diagnosztikák): meghatározzuk és jellemezzük az endogén metánképződés diagnosztikai lehetőségét (többek között a teljes test metánkibocsátását dióda lézerrel fotoakusztikus rendszerben mérve, a gyulladásos mikrokeringési zavarral összefüggésben). III. (terápiák): potenciálisan metánt felszabadító vegyületek (L-α-glicerilfoszforilkolin és metionin) lehetséges terápiás hatását vizsgáljuk nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek által okozott mucosa károsodás modelljében. Mindhárom pontban átfogó vizsgálatokkal jellemezzük a mitokondriális, mikrokeringési, és gyulladásos útvonalakat exogén metán vagy metánképző vegyületek alkalmazása során, a kardiovaszkuláris és gasztrointesztinális következmények pontos jellemzése céljából.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az ischemia-reperfúziós károsodások a morbiditás és mortalitás meghatározó tényezői a klinikai gyakorlat számos területén, például sokkos állapotokban vagy szervátültetések esetén. A folyamatot modellező kísérleteink a szöveti funkció és integritás megőrzésére irányuló új, gyulladáscsökkentő terápiák hatékonyságát vizsgálják, tervezetünk célja, hogy segítségükkel azonosítsuk a szervkárosodásért felelős folyamatokat, és megvizsgáljunk olyan módszereket, melyekkel az események befolyásolhatók. Ismereteink szerint minden ischemia-reperfúziós kórállapotban döntő jelentőségű a mikrocirkuláció és a mitokondriumok működészavara: a szöveti mikrokeringés az általános oxigenizációs állapot megváltozása előtt károsodhat és a mitokondriumok funkcióinak károsodása normálisnak tűnő oxigén-ellátottság és hemodinamikai paraméterek mellett is bekövetkezhet. A mikrokeringés és a mitokondriumok védelmét célzó bármely beavatkozás a szöveti funkció megőrzését eredményezi. Eredményeink szerint az eukariótákban kimutatható, változatos mennyiségű aerob metánképződés az oxidatív státusz megváltozására adott sejtszintű válasz szerves része, ezért a metánképződés jelentőségének meghatározása, valamint ezzel összefüggésben a normoxiás (és fulladást nem okozó mennyiségű) exogén metán respiráció élettani következményeinek tisztázása nagy kihívást jelent. Új és hasznos kísérletes adatokat kaphatunk az exogén metán kóros mikrokeringési és morfológiai változásokra gyakorolt in vivo hatásairól, az ischemia-repefúzió, szepszis és nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek toxicitásával összefüggő mitokondriális funkciózavarokról, amelyeket emelkedett ROS képződés jellemez. Reméljük, hogy vizsgálataink során feltérképezhetjük egy korábban ismeretlen anti-inflammációs mechanizmus lényegi összetevőit; véleményünk szerint felismeréseinknek klinikai-terápiás konzekvenciái is lehetnek az oxido-reduktív stressz és a következményes gyulladásos reakciók befolyásolása terén.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A vérkeringés átmeneti csökkenése számos klinikai kórkép alapja, melyek kórtana, diagnosztikája és kezelése nem kellően tisztázott. Ismeretes, hogy az ischemiás sejtkárosodás nem fejeződik be a vértelenség megszűntetésekor, hanem folytatódik a keringés helyreállítását követően is. E paradox jelenség oka a reperfúziót követő reoxigenizáció alatt aktiválódó gyulladásos kaszkád reakció, ami súlyosan károsítja a mikrokeringést, a szöveti struktúrát és funkciót. Munkacsoportunk kutatási területe a tápcsatorna gyulladásos kórképeinek kísérletes tanulmányozása, ezen belül a hipoxia-reoxigenizációs károsodás összetevőinek megismerése, a válaszokat közvetítő mikrokeringési zavar diagnosztikája és befolyásolása, vagyis a nyálkahártya életfontos funkcióinak védelme. Korábbi vizsgálatainkban kimutattuk, hogy hipoxia alatt a membránalkotó foszfolipidekből metán képződhet, bizonyítottuk, hogy a nem bakteriális metánképző folyamat állati és növényi sejtekben is lejátszódik oxido-reduktív stressz alatt, valamint azt is, hogy a reakció mérsékli a reoxigenizáció gyulladásos következményeit. A biomarkerek a kórfolyamatok megértésének fontos eszközei, s ebben az értelemben a tápcsatorna metánképzését általában a bakteriális flóra működéséhez kötik. Feltételezésünk szerint a metánképzésre alkalmasnak tartott molekulákon kívül magával a metánnal is befolyásolhatjuk a hipoxia, vagy bakteriális fertőzések, gyógyszeres mellékhatások következtében fellépő gyulladásos mechanizmusokat. Tervezett modell kísérleteinkben tehát megvizsgáljuk az exogén metán hatását a gyulladás biokémiai, sejtes és szubcelluláris elemeire és a folyamat végpontjaira, különös tekintettel a nyálkahártya mikrokeringésére.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Ischemia-reperfusion (IR) initiates a complex biochemical cascade reaction in which the perturbed electron carrier machinery leads to the intracellular generation of reactive oxygen species (ROS) and other radicals. Mammalian methanogenesis was earlier considered to be an exclusive indicator of carbohydrate fermentation by the anaerobic gastrointestinal flora, but the collective evidence from our previous findings suggests that aerobic methane (CH4) formation is common consequence of in vivo conditions with a negative redox potential in the presence of ROS generation (FASEB J 2003, Cell Physiol Biochem 2008, Plant Cell Environ 2011). Following its release, CH4 is widely regarded as inert but in our previous investigations the significant microcirculatory dysfunction (as evidenced by intravital videomicroscopy) was remarkably improved by exogenous CH4 treatments (Crit Care Med 2012). Our aim is to investigate the in vitro and in vivo bioactive potential of exogenous CH4 in baseline conditions and in animal models of antigen-dependent (sepsis) and antigen independent (IR) inflammation, with special emphasis on microcirculatory and mitochondrial reactions and downstream elements of inflammatory mechanisms. In this scheme our aim is to present the scientific rationale for exogenous CH4 administration to treat microcirculatory dysfunctions in early sepsis and IR conditions. Further aims are to define a diagnostic potential for endogenous CH4 release, to evaluate the relationship of CH4 dynamics and the severity of inflammation, and to investigate the possible therapeutic effects of potentially CH4-releasing agents in drug-induced mucosal damage in the gastrointestinal tract.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Based on our previous data we plan to identify and characterize a novel mechanism by which CH4 or potentially CH4-liberating metabolites might influence the inflammatory process and the outcome of inflammation in the GI tract. CH4 is widely regarded as inert or biologically inactive, and the effects of non-asphyxiating amounts of exogenous CH4 on the mammalian physiology or pathology are far from clarified. With this background we have divided our research plan into three related parts according to the specific aims. Aim I. (mechanisms): to investigate and characterize the in vitro and in vivo bioactive potential of exogenous CH4, in baseline conditions and in animal models of sepsis and IR-induced antigen-independent inflammation, with special emphasis on microcirculatory and mitochondrial reactions and downstream elements of the inflammatory-antiinflammatory cascade mechanisms. Aim II. (diagnostics): to investigate and characterize the diagnostic potential for endogenous CH4 release by monitoring net CH4 production (whole body CH4 emission with a diode laser-based photoacoustic system). Aim III. (therapeutics): to investigate the possible therapeutic effects of potentially CH4-releasing agents (such as L-α-glycerylphosphorylcholine and methionine), in nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced mucosal damage in the GI tract. The general aim is to carry out comprehensive investigations where we would focus on mitochondrial and microcirculatory changes, CH4 emissions, and inflammatory pathways in the presence or absence of CH4 or CH4-releasing compounds to characterize the consequences of CH4 administration on the cardiovascular or gastrointestinal systems.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Ischemia-reperfusion (IR) events are major determinants of mortality and morbidity in many areas of clinical practice, such as shock situations, and experimental IR studies are usually conducted to analyze the effectiveness of anti-inflammatory or antioxidant therapies on the tissue integrity and function. Our studies are designed to define the mechanisms responsible for ischemic organ damage and to examine the possible ways with which to influence such events. From a general perspective, it is worth pointing out that oxygenation of the microcirculation can show deteriorations in advance of changes in global parameters of oxygenation, and mitochondrial dysfunction may develop even in the presence of normal systemic oxygen supply and hemodynamic parameters. Thus, it is recognized that an understanding of the pathophysiology of microcirculatory-mitochondrial dysfunction could be critical to determining therapeutic approaches, and any intervention protecting the tissue is likely to result in protection of microcirculatory and mitochondrial functions. The observation that CH4 formation under aerobic conditions occurs in many ischemic systems opened up new, interesting and challenging avenues for future research. The results published to date imply that aerobic CH4 formation variable in time, source and strength, may be an integral part of cellular responses towards changes in oxidative status present in all eukaryotes. The immediate challenge is to test proposed new hypotheses for the significance of aerobic CH4 formation, and to draw a comprehensive picture of its specific importance. Our aim is to study the effects of non-asphyxiating amounts of exogenous CH4 on the mammalian physiology and pathology with special emphasis on microcirculatory and morphologic changes, using in vivo analyses. Our studies will be useful to explain the mitochondrial dysfunction in certain pathological conditions, such as IR, sepsis or non-steroidal anti-inflammatory drug toxicity, which are characterized by an increase in the basal rate of oxidant production. We hope that the concept that respiratory interventions can be used to counteract the damaging consequences of ischemia might be exploited later in clinical settings as well.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The causes underlying the transient decreases of blood flow are usually well recognized; however, the mechanisms responsible for organ damage remain largely undefined. In ischemic conditions two factors contribute to the pathology, and either of which can damage the microcirculation significantly. These factors are ischemia/hypoxia itself, and the return of perfusion with the reintroduction of molecular oxygen to the previously ischemic tissues. There is now ample evidence that reperfusion affects primarily the microvasculature in a manner consistent with an acute inflammatory reaction. Our aim is to study the pathomechanism of gastrointestinal inflammatory conditions, including microcirculatory disturbances mediating the hypoxia-reoxygenation damage. Biomarkers are important tools for an understanding of pathophysiological processes, and in this sense, mammalian methanogenesis was earlier considered to be an exclusive indicator of carbohydrate fermentation by the anaerobic intestinal flora. This commonly held notion, however, was challenged when our in vitro and in vivo studies and other investigations revealed the possibility of non-microbial methane formation in anoxic eukaryote cells. Based on these data we hypothesized a protective role for endogenous methane-liberating metabolites against the harmful consequences of oxido-reductive stress in the gastrointestinal tract. Further studies are planned to investigate the possible anti-inflammatory potential and the mechanism of action of exogenous methane treatments in different experimental models (ischemia-reperfusion, sepsis and drug-induced mucosal damages) with special emphasis on mucosal microcirculatory reactions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szervek vérellátási zavarát kísérő ischemia-reperfúziós (IR) károsodást modellező kísérleteink során a szöveti funkciót és integritást megőrző gyulladáscsökkentő terápiák hatékonyságát vizsgáltuk (pl. komplement C5a antagonizmus, l-alfa glicerilfoszforilkolin - GPC) és azonosítottunk több kulcs-mechanizmust, melyekkel az események befolyásolhatók. Igazoltuk a biológiailag inertnek tekintett metán bioaktivitását és gyulladáscsökkentő hatását. Klinikailag releváns állatkísérletes modellekben jellemeztük a hatásmechanizmus egyes lépéseit különös tekintettel a gastrointestinális mikrokeringésre és a mitokondriális reakciókra: normoxiás metán belélegeztetése jelentősen javította az IR következtében kialakuló mitokondriális elektrontranszport zavart és csökkentette az ebből következő károsodások súlyosságát. Mérőrendszert dolgoztunk ki a metán koncentráció specifikus, pontos, valós idejű mérésére, mellyel a metánképzés dinamikája nyomon követhető. Igazoltuk a metánképződéssel potenciálisan összefüggő vegyületek terápiás hatását: a GPC kezelés hatékonyan csillapította az oxido-reduktív stressz következményeit és a pro-oxidáns aktivációt számos modellben. Acetilszalicilsav (ASA) és Tris prekurzorokból, új, jelentősen csökkentett mellékhatásokkal rendelkező vegyületet (ASA-Tris) fejlesztettünk ki a nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek által okozott mucosa károsodás befolyásolására, melynek jellemeztük a mitokondriális, mikrokeringési és gyulladásos útvonalakra gyakorolt hatásait.
kutatási eredmények (angolul)
We set out to identify potentially effective treatments (complement C5a antagonism, L-alpha glycerylphosphorylcholine - GPC) on ischemia-reperfusion (IR)-induced structural and functional organ damage, and we have identified several key components of the pathomechanism in clinically-relevant experimental models. GPC treatments could effectively attenuate the pro-inflammatory activation in IR stress through targeting the mitochondrial oxidative metabolism. Our accompanying studies provided evidence for methane bioactivity and established a protective role for methane to modulate the IR-induced pro-inflammatory activity, the dysfunction of the mitochondrial electron transport chain and the severity of subsequent damaging events. We have developed a new diagnostic method based on photoacoustic spectroscopy for real-time detection of methane generation. With this technique the daily methane output could be determined accurately and reproducibly. The administration of GPC could terminate the stress-associated methane generation and alleviate the inflammatory consequences of the acute oxido-reductive stress. We have also developed a novel compound from acetylsalicylic acid (ASA) and 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (Tris) precursors with ASA-like anti-inflammatory efficacy and reduced mucosa-damaging side-effects, which might be a promising alternative to NSAID therapy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104656
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros AT, Büki T, Fazekas B, Tuboly E, Horváth K, Poles MZ, Szűcs S, Varga G, Kaszaki J, Boros M.: Inhalation of methane preserves the epithelial barrier during ischemia and reperfusion in the rat small intestine., Surgery. 161(6):1696-1709., 2017
Varga G, Ugocsai M, Hartmann P, Lajkó N, Molnár R, Szűcs S, Jász DK, Érces D, Ghyczy M, Tóth G, Boros M.: Acetylsalicylic acid-tris-hydroxymethyl-aminomethane reduces colon mucosal damage without causing gastric side effects in a rat model of colitis., Inflammopharmacology. Apr 27. doi: 10.1007/s10787-017-0354-z., 2017
Strifler G, Mészáros A, Pécz D, Ficzere Á, Baráth B, Boros M, Hartmann P: Examination of liver mitochondria with respirometry, Magyar Sebészet 69(4):194-198., 2016
Strifler G, Tuboly E, Görbe A, Boros M, Pécz D, Hartmann P.: Targeting Mitochondrial Dysfunction with L-Alpha Glycerylphosphorylcholine., PLoS One. 11(11):e0166682., 2016
Varga G, Lajkó N, Ugocsai M, Érces D, Horváth G, Tóth G, Boros M, Ghyczy M.: Reduced mucosal side-effects of acetylsalicylic acid after conjugation with tris-hydroxymethyl-aminomethane. Synthesis and biological evaluation of a new anti-inflammatory compound., Eur J Pharmacol. 781:181-9., 2016
Boros M, Tuboly E, Mészáros A, Amann A.: The role of methane in mammalian physiology-is it a gasotransmitter?, J Breath Res 9(1):014001. doi: 10.1088/1752-7155/9/1/014001., 2015
Szabó A, Ruzsanyi V, Unterkofler K, Mohácsi Á, Tuboly E, Boros M, Szabó G, Hinterhuber H, Amann A.: Exhaled methane concentration profiles during exercise on an ergometer., J Breath Res. 9(1):016009. doi: 10.1088/1752-7155/9/1/016009., 2015
Palágyi P, Kaszaki J, Rostás A, Érces D, Németh M, Boros M, Molnár Z.: Monitoring Microcirculatory Blood Flow with a New Sublingual Tonometer in a Porcine Model of Hemorrhagic Shock., Biomed Res Int. 2015:847152. doi: 10.1155/2015/847152., 2015
Tuboly E, Futakuchi M, Varga G, Érces D, Tőkés T, Mészáros A, Kaszaki J, Suzui M, Imai M, Okada A, Okada N, Boros M, Okada H.: C5a inhibitor protects against ischemia/reperfusion injury in rat small intestine., Microbiol Immunol. 60(1):35-46. doi: 10.1111/1348-0421.12338., 2016
Érces D, Nógrády M, Varga G, Szűcs S, Mészáros AT, Fischer-Szatmári T, Cao C, Okada N, Okada H, Boros M, Kaszaki J.: Complement C5a inhibition improves late hemodynamic and inflammatory changes in a rat model of nonocclusive mesenteric ischemia., Surgery 159(3):960-71. doi: 10.1016/j.surg.2015.10.020., 2016
Strifler G, Tuboly E, Szél E, Kaszonyi E, Cao C, Kaszaki J, Mészáros A, Boros M, Hartmann P.: Inhaled Methane Limits the Mitochondrial Electron Transport Chain Dysfunction during Experimental Liver Ischemia-Reperfusion Injury., PLoS One. 2016 Jan 7;11(1):e0146363. doi: 10.1371/journal.pone.0146363. eCollection 2016., 2016
P Hartmann, G Strifler, A Mácsai, S Szűcs, G Varga, D Érces, M Boros: Altered mitochondrial respiration in synoviocytes in experimental collagen induced arthritis, Eur Surg Res 2015;55(S1):77 DOI:10.1159/000381839, 2015
MESZAROS AT, STRIFLER G, KOMLODI T, NAGY A, CAO C, KASZAKI J, TRETTER L, BOROS M: Mitochondrial (dys)function in small intestinal samples – how can we assess it?, Eur Surg Res 2015;55(S1): p57 DOI:10.1159/000381839, 2015
Gerda Strifler, Eszter Tuboly, Edit Szél, Enikő Kaszonyi, Cao Chun, József Kaszaki, András Mészáros, Petra Hartmann, Mihály Boros: Inhaled methane limits experimental hepatic reperfusion injury by the modulation of mitochondrial electron transport chain, Eur Surg Res 2015;55(S1): p7 DOI:10.1159/000381839, 2015
SZŰCS S, VARGA G, ÉRCES D, FANCZAL J, UGOCSAI M, LASHKARIVAND R, LAJKÓ N, KASZAKI J, BOROS M: Non-invasive monitoring of the splanchnic microcirculation using exhaled methane detection, Eur Surg Res 2015;55(S1): p41 DOI:10.1159/000381839, 2015
TUBOLY E, TŐKÉS T, MOLNÁR R, TURÁNYI R, FÖLDESI I, SISKA A, BOROS M: Methane production caused by chronic whisky consumption in rats and humans., Eur Surg Res 2015;55(S1): p41 DOI:10.1159/000381839, 2015
UGOCSAI M, VARGA G, LAJKÓ N, STRIFLER G, GHYCZY M, BOROS M: Protective effects of L-alpha-glycerylphosphorylcholine treatment on acetylsalicylic acid induced gasric mucosal injury, Eur Surg Res 2015;55(S1): p 22. DOI:10.1159/000381839, 2015
Ibor MO, Görbe A, Gáspár R, Tuboly E, Boros M: Effects of L-alfpha-glycerylphosphorylcholine in case of low intake., Eur Surg Res 55:(1) p. 23. (2015) DOI: 10. 1159/381839, 2015
Strifler G, Tuboly E, Szél E, Kaszonyi E, Cao C, Kaszaki J, Mészáros A, Boros M, Hartmann P: Inhaled Methane limits the mitochondrial electron transport chain dysfunction during experimental liver ischemia-reperfusion injury, PLOS ONE 11: (1) , 2016
Boros M, Tuboly E, Meszaros A, Amann A: The role of methane in mammalian physiology-is it a gasotransmitter?, J BREATH RES 9: (1) 014001, 2015
Erces D, Nogrady M, Varga G, Szucs S, Meszaros AT, Fischer-Szatmari T, Cao C, Okada N, Okada H, Boros M, Kaszaki J: Complement C5a inhibition improves late hemodynamic and inflammatory changes in a rat model of nonocclusive mesenteric ischemia., SURGERY (UNITED STATES) 2015: , 2015
Szabo A, Ruzsanyi V, Unterkofler K, Mohacsi A, Tuboly E, Boros M, Szabo G, Hinterhuber H, Amann A: Exhaled methane concentration profiles during exercise on an ergometer., J BREATH RES 9: (1) , 2015
Tokés T, Tuboly E, Varga G, Major L, Ghyczy M, Kaszaki J, Boros M: Protective effects of l-alpha-glycerylphosphorylcholine on ischaemia-reperfusion-induced inflammatory reactions, EUR J NUTR 54: (1) 109-118, 2015
Plangar I, Szabo ER, Tokes T, Man I, Brinyiczki K, Fekete G, Nemeth I, Ghyczy M, Boros M, Hideghety K: Radio-neuroprotective effect of L-alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) in an experimental rat model., J NEURO-ONCOL 119: 253-261, 2014
Tokes T, Varga G, Garab D, Nagy Z, Fekete G, Tuboly E, Plangar I, Man I, Szabo RE, Szabo Z, Volford G, Ghyczy M, Kaszaki J, Boros M, Hideghety K: Peripheral inflammatory activation after hippocampus irradiation in the rat., INT J RADIAT BIOL 90: (1) 1-6, 2014
Erces D, Nogrady M, Nagy E, Varga G, Vass A, Suveges G, Imai M, Okada N, Okada H, Boros M, Kaszaki J: Complement C5A Antagonist Treatment Improves the Acute Circulatory and Inflammatory Consequences of Experimental Cardiac Tamponade., CRIT CARE MED 41: (11) E344-E351, 2013
Tuboly E, Szabo A, Garab D, Bartha G, Janovszky A, Eros G, Szabo A, Mohacsi A, Szabo G, Kaszaki J, Ghyczy M, Boros M: Methane biogenesis during sodium azide-induced chemical hypoxia in rats, AM J PHYSIOL CELL PH 304: (2) C207-C214, 2013
VASS A, SÜVEGES G, ÉRCES D, NÓGRÁDY M, VARGA G, FÖLDESI I, FUTAKUCHI M, IMAI M, OKADA N, OKADA H, BOROS M, KASZAKI J: Inflammatory activation after experimental cardiac tamponade., EUR SURG RES 51: 1-13, 2013
Tuboly Eszter, András Mészáros , Mihály Boros: NONBACTERIAL BIOTIC METHANOGENESIS, POSSIBLE MECHANISMS AND SIGNIFICANCE, METHANOGENESIS: BIOCHEMISTRY, ECOLOGICAL FUNCTIONS, NATURAL AND ENGINEERED ENVIRONMENTS. Ch. 2. GB Gholikandi (ed.). Nova Science Publishers, New York, USA, pp. 19-48., 2014
Tőkés T, E Tuboly , R Molnár , R N Turányi , M Boros: Effect of L-alpha glycerylphosphorylcholine on mitochondrial dysfunction and increased endogenous methane production caused by chronic whisky consumption, ACTA PHYSIOLOGICA 211:(S697) p. 172, 2014
Poles M Z, N Bódi , P Talapka , G Varga , A Pál , M Bagyánszki , R Gáspár , J Kaszaki , É Fekete , M Boros: Effects of methane inhalation on the nitrergic myenteric neurons and intestinal myoelectrical activity during mesenteric ischemia-reperfusion in rats, ACTA PHYSIOLOGICA 211:(S697) p. 11, 2014
Tuboly E , B Babik , G Bartha , G Kisvari , V Seredi , A Mohacsi , A Szabo , A Vegh , G Szabo , M Boros: Methane Release In Humans Under Oxido-Reductive Stress Conditions. ESSR Brendel Prize Winner, JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 186:(2) pp. 592-593, 2014
Poles M Z, A Mészáros , N Bódi , M Bagyánszki , G Varga , É Fekete , J Kaszaki , M Boros: Effect of methane on gastrointestinal motility in ischemia-reperfusion, MAGYAR SEBÉSZET 67:(3) pp. 235-236, 2014
Palágyi P, Kaszaki J, Rostás A, Érces D, Németh M, Boros M, Molnár Z.: Monitoring Microcirculatory Blood Flow with a New Sublingual Tonometer in a Porcine Model of Hemorrhagic Shock., Biomed Res Int. 2015:847152. doi: 10.1155/2015/847152., 2015
Hartmann P , G Strifler, A Mácsai, S Szűcs, G Varga, D Érces, M Boros: Altered mitochondrial respiration in synoviocytes in experimental collagen induced arthritis, Eur Surg Res 2015;55(S1):77 DOI:10.1159/000381839, 2015
Tokés T, Tuboly E, Varga G, Major L, Ghyczy M, Kaszaki J, Boros M: Protective effects of l-alpha-glycerylphosphorylcholine on ischaemia-reperfusion-induced inflammatory reactions, EUR J NUTR 54: (1) 109-118, 2015
Tuboly E, Szabo A, Garab D, Bartha G, Janovszky A, Eros G, Szabo A, Mohacsi A, Szabo G, Kaszaki J, Ghyczy M, Boros M: Methane biogenesis during sodium azide-induced chemical hypoxia in rats, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 304:(2) C207-C214, 2013
Vass A. · Süveges G. · Érces D. · Nógrády M. · Varga G. · Földesi I. · Futakuchi M. · Imai M. · Okada N. · Okada H. · Boros M. · Kaszaki J.: Inflammatory Activation after Experimental Cardiac Tamponade, Eur Surg Res 51(1-2):1-13., 2013
Érces D, Nógrády M, Nagy E, Varga G, Vass A, Süveges G, Imai M, Okada N, Okada H, Boros M, Kaszaki J.: Complement C5A Antagonist Treatment Improves the Acute Circulatory and Inflammatory Consequences of Experimental Cardiac Tamponade, Crit Care Med 41(11):e344-51., 2013
Tuboly E, Szabó A, Erős G, Mohácsi A, Szabó G, Tengölics R, Rákhely G, Boros M.: Determination of endogenous methane formation by photoacoustic spectroscopy., J Breath Res 7(4):046004. doi: 10.1088/1752-7155/7/4/046004., 2013
TUBOLY E, B BABIK, G BARTHA, V SERÉDI, Á MOHÁCSI, A SZABÓ, G SZABÓ, M BOROS: Methane release in humans under oxido-reductive stress conditions, EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 50:S1. p. 8., 2013
Mészáros András, Tamás Büki, Gabriella Varga, Tünde Tőkés, József Kaszaki, Mihály Boros: Effects of Methane on the Functional and Morphological Consequences of Experimental Mesenteric Ischemia and Reperfusion., EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 50:(S1) p. 1., 2013
TŐKÉS T, VARGA G, GARAB D, TUBOLY E, PLANGÁR I, MÁN I, SZABÓ R, SZABÓ Z, KASZAKI J, GHYCZY M, HIDEGHÉTY K, BOROS M: L-alfa glicerilfoszforilkolin protektív hatása hippocampus irradiáción átesett patkány modellben., MAGYAR SEBÉSZET 66:(2) p. 114., 2013
TUBOLY E, BABIK B, BARTHA G, SERÉDI V, MOHÁCSI Á, SZABÓ A, SZABÓ G, BOROS M: Átmeneti hypoxiát követő metánképződés szívműtéten átesett betegekben, MAGYAR SEBÉSZET 66: p. 114., 2013
ÉRCES D, NÓGRÁDY M, MÉSZÁROS A, VARGA G, GHYCZY M, KASZAKI J, BOROS M: Methane inhalation in the early phase of resuscitation reduces intestinal injury after experimental cardiac tamponade, SHOCK 40:(S1) p. 23., 2013
TUBOLY E, KOZLOV AV, DUNGEL P, SINGER K, VÁRADI D, ERDÉLYI E, BOROS M: The effects of l-alpha glycerylphosphorylcholine in stress states accompanied by mitochondrial dysfunction, SHOCK 40:(S1) p. 40., 2013
TŐKÉS T, PLANGÁR I, SZABÓ RE, MÁN I, SZABÓ ZI, GHYCZY M, KASZAKI J, HIDEGHÉTY K, BOROS M: Protective effect of l-alpha glycerylphosphorylcholine treatment after brain irradiation., SHOCK 40:(1) p. 39., 2013
Eszter Tuboly , András Mészáros , Mihály Boros: NONBACTERIAL BIOTIC METHANOGENESIS, POSSIBLE MECHANISMS AND SIGNIFICANCE, METHANOGENESIS: BIOCHEMISTRY, ECOLOGICAL FUNCTIONS, NATURAL AND ENGINEERED ENVIRONMENTS. Ch. 2. GB Gholikandi (ed.). Nova Science Publishers, New York, USA, pp. 19-48., 2014
Hartmann P , Fet N , Garab D , Szabó A , Kaszaki J , Srinivasan PK , Tolba RH , Boros M: L-alpha-glycerylphosphorylcholine reduces the microcirculatory dysfunction and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase type 4 induction after partial hepatic, JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 189:(1) pp. 32-40, 2014
Garab D, Fet N, Szabó A, Tolba RH , Boros M, Hartmann P: Remote ischemic preconditioning differentially affects NADPH oxidase isoforms during hepatic ischemia–reperfusion, LIFE SCIENCES 105:(1-2) pp. 14-21, 2014
Boros M: Microcirculatory Analysis in the Management of Sepsis - Occam’s Razor or Achilles’ Heel?, CRITICAL CARE MEDICINE 42:(12) pp. 2628-2630., 2014
Plangar I , Szabo ER , Tokes T , Man I , Brinyiczki K , Fekete G , Nemeth I , Ghyczy M , Boros M , Hideghety K: Radio-neuroprotective effect of L-alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) in an experimental rat model., JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 119: pp. 253-261, 2014
Tokes T , Varga G , Garab D , Nagy Z , Fekete G , Tuboly E , Plangar I , Man I , Szabo R E , Szabo Z , Volford G , Ghyczy M , Kaszaki J , Boros M , Hideghety K: Peripheral inflammatory activation after hippocampus irradiation in the rat., INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY 90:(1) pp. 1-6., 2014
Tőkés T, Tuboly E, Varga G, Major L, Ghyczy M, Kaszaki J, Boros M: Protective effects of L-alpha-glycerylphosphorylcholine on ischaemia-reperfusion-induced inflammatory reactions., Eur J Nutr. 2014 Mar 28. DOI 10.1007/s00394-014-0691-2, 2014
G Strifler , P Hartmann , A Mészáros , E Kaszonyi , C Cao , J Kaszaki , M Boros: Effects of methane inhalation on rat liver mitochondria following partial hepatic ischemia, ACTA PHYSIOLOGICA 211:(S697) p. 170., 2014
T Tőkés , E Tuboly , R Molnár , R N Turányi , M Boros: Effect of L-alpha glycerylphosphorylcholine on mitochondrial dysfunction and increased endogenous methane production caused by chronic whisky consumption, ACTA PHYSIOLOGICA 211:(S697) p. 172, 2014
M Z Poles , N Bódi , P Talapka , G Varga , A Pál , M Bagyánszki , R Gáspár , J Kaszaki , É Fekete , M Boros: Effects of methane inhalation on the nitrergic myenteric neurons and intestinal myoelectrical activity during mesenteric ischemia-reperfusion in rats, ACTA PHYSIOLOGICA 211:(S697) p. 11, 2014
ÉRCES D , NÓGRÁDY M , VARGA G , MÉSZÁROS A , FÖLDESI I , GHYCZY M , KASZAKI J , BOROS M: Csökkent vékonybél károsodás metán belélegeztetést követően, kísérletes pericardiális tamponádban., ÉRBETEGSÉGEK 21:(1) p. 35., 2014
Poles Marietta Zita , Bódi Nikolett , Talapka Petra , Varga Gabriella , Pál Alexandra , Bagyánszki Mária , Kaszaki József , Fekete Éva , Boros Mihály: Exogén metán hatása a myentericus nitrerg neuronok kvantitatív sajátságaira és a bélcsatorna motilitására mesenterális ischaemia-reperfúzió alatt, Innovation in Science - Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, pp. 112-113. (ISBN:978-963-9970-52-6), 2014
TURÁNYI RN , MOLNÁR R , TUBOLY E , TŐKÉS T , BOROS M: A krónikus whisky-fogyasztás következtében fellépő endogén metántermelődés és mitokondriális funkciózavar befolyásolása L-alfa glicerilfoszforilkolin kezeléssel., ÉRBETEGSÉGEK 21:(1) p. 46., 2014
E Tuboly , B Babik , G Bartha , G Kisvari , V Seredi , A Mohacsi , A Szabo , A Vegh , G Szabo , M Boros: Methane Release In Humans Under Oxido-Reductive Stress Conditions. ESSR Brendel Prize Winner, JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 186:(2) pp. 592-593, 2014
M Z Poles , A Mészáros , N Bódi , M Bagyánszki , G Varga , É Fekete , J Kaszaki , M Boros: Effect of methane on gastrointestinal motility in ischemia-reperfusion, MAGYAR SEBÉSZET 67:(3) pp. 235-236, 2014

 

Projekt eseményei

 
2016-11-24 13:36:19
Résztvevők változása
2016-03-21 09:29:19
Résztvevők változása
vissza »