Biopolimerek és sejtmembrán kölcsönhatásának vizsgálata különböző modell rendszerek alkalmazásával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104928
típus K
Vezető kutató Kiss Éva
magyar cím Biopolimerek és sejtmembrán kölcsönhatásának vizsgálata különböző modell rendszerek alkalmazásával
Angol cím Interaction of biopolymers with cell membrane using model systems with increasing complexitity
magyar kulcsszavak sejt membrán modellek, membrán affinitás, polimer gyógyszerhordozók, antibakteriális polimerek
angol kulcsszavak cell membrane models , membrane affinity, polymeric drug delivery, antibacterial polymers
megadott besorolás
Makromolekuláris kémia és anyagtudomány (szerves kémiai) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Makromolekuláris kémia
Kolloidkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)25 %
Anyagtudomány és Technológia (kémia) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)15 %
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Ábrahám Ágnes
Bősze Szilvia
Gyulai Gergő
Horváth Róbert
Kobzi Balázs
Oláhné Szabó Rita
Orosz János
Pénzes Csanád Botond
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-12-31
aktuális összeg (MFt) 37.085
FTE (kutatóév egyenérték) 10.77
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A gyógyszer hatóanyag terápiás hatását és a mellékhatásokat is nagymértékben befolyásolja, hogy milyen mértékben és milyen módon veszi azt fel a célsejt. Modell vizsgálatok segítenek megérteni a legfontosabb paraméterek hatását a sejtmembránon át való nem specifikus transzportra. A kutatás célja, hogy növekvő bonyolultságú modell rendszereket tervezzünk, és ezek segítségével jellemezzük a bioaktív komponens (hatóanyag, hatóanyag-peptid konjugátum, antibakteriális polimer, polimer gyógyszerhordozó részecskék) sejt membránnal való molekuláris kölcsönhatását. A hatóanyag molekula lipid monorétegbe való penetrációjából, amit tenziometriával és nagyfelbontású vizualizációs módszerrel (AFM) határozunk meg, a membrán affinitásra tudunk következtetni. A szilárd hordozón kialakított lipid kettősréteg előnyösen alkalmazható arra, hogy érzékeny tömegmérési (QCM) és felületi optikai módszerekkel (OWLS) jellemezzük a kölcsönhatás módját és a szerkezetbeli változásokat. Izolált plazma membrán és baktérium sejtfal fragmenseket is tervezünk alkalmazni, amelyen követni tudjuk az antibakteriális polielektrolit membrán roncsoló hatását, illetve hatóanyag-konjugátum beépülését a lipid kettősrétegbe. A lipiddel való kölcsönhatás fontos szerepet játszik a hatóanyagok vagy más bioaktív vegyület transzportjában, így meghatározó jellemzőinek megismerése elősegítheti a hatékony gyógyszerhordozók tervezését.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, hogy a sejtmembránt modellező, különböző bonyolultságú lipid szerkezetek mennyire alkalmasak bioaktív anyagok membránnal való kölcsönhatásának jellemzésére.
A membránt felépítő komponensekből, elsősorban lipidből önrendeződéssel kialakuló nanorétegek mennyire tükrözik a membrán azon funkciós tulajdonságait, amelyek fontos szerepet játszanak elsősorban a nem specifikus transzportban?
Kérdés az is, hogy a modell rendszereken nyert információk összefüggésbe hozhatóak-e a sejtfelvétel eredményeivel, illetve az adott bioaktív molekulák esetében mik ennek az előnyei és korlátai.
Ezen kérdések megválaszolásához bioaktív molekulák kölcsönhatását tanulmányozzuk kémiai összetételét és szerkezeti felépítését tekintve egyre bonyolultabb kísérleti modelleken, amelyek az egykomponensű lipid monorétegtől a plazma membrán fragmensekig terjednek.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az élő szervezet összetettsége miatt a folyamatok megismerésének szokásos módja a modell rendszerek használata. Ugyanakkor a szükséges egyszerűsítések miatt kérdés, hogy az ezeken nyert tapasztalatok mennyire hasznosíthatóak. Célunk az, hogy a sejtmembránnal való kölcsönhatáson alapuló (azt igénylő) folyamatok – mint a hatóanyag transzport, antibakteriális hatás, gyógyszerhordozó nanorészecskék sejt általi felvétele – esetében összehasonlítsuk a különböző (növekvő bonyolultságú rendszereken) végzett vizsgálatok eredményét. A membrán modellekkel való kölcsönhatás vizsgálatára olyan, ezen a területen eddig nem alkalmazott módszereket használunk, amelyek segítségével részletes, szerkezeti információk nyerhetőek, és így várható, hogy jobban megismerhető a bioaktív molekula hatásának, illetve sejtbe jutásának mechanizmusa. A modell vizsgálatok lehetővé teszik számos paraméter szisztematikus változtatását, így ezek hatásának meghatározását.
Mivel a vizsgálni kívánt bioaktív komponensek egyrészt tuberkulózis elleni hatóanyag jelölt molekulák és ezek konjugátumai, másrészt antimikrobiális polielektrolitok, ezen ismeretek közvetlenül hasznosíthatóak a kémiai tervezésben. A másik, általánosabb eredménye a kutatásnak, hogy a tervezett, többszintű, – sejt-felvételt is magába foglaló –modell vizsgálatok összehasonlító elemzésével arra tudjunk útmutatást adni, melyik modell mire alkalmas, milyen információt képes szolgáltatni, és mik a korlátai. Mindez szintén a hatékony gyógyszertervezést, a nagyszámú jelölt közötti szelektálást, valamint az eredményes célbajuttatást segítheti.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A gyógyszerek hatékonyságát nagymértékben növeli, ha olyan formában alkalmazhatjuk azokat, amely lehetővé teszi, hogy az egész szervezet megterhelése nélkül célzottan, a beteg területen fejtsék ki hatásukat. Ezáltal csökkenthető a szükséges gyógyszer mennyisége, a kezelés hossza, valamint jelentősen mérsékelhetőek a mellékhatások. Ennek a feladatnak a megoldásához fontos ismerni azt a módot, ahogy a hatóanyag a sejtekbe jut. A sejtmembránon való áthatolás bonyolult folyamatát egyszerű kísérleti modellekkel tervezzük vizsgálni. A különböző modell rendszerek alkalmasak arra, hogy korszerű, nagy érzékenységű vizsgálati módszerekkel tanulmányozzuk a bioaktív molekula egyes tulajdonságának hatását a sejtmembránnal való kölcsönhatásra. A kapott eredmények a gyógyszertervezés és formulázás során lehetnek hasznosíthatóak hozzájárulva ahhoz, hogy hatékonyabb készítményeket állíthassunk elő.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Therapeutic effect of drugs and the side effects are highly influenced by the degree and mechanism of their uptake by the target cells. Model experiments might help to understand the main parameters affecting the non specific transport through cell membrane. The main goal of the present research is to develop and apply various model systems with increasing complexity to characterize the molecular interaction of bioactive component (drug, drug-peptide-conjugate, antibacterial polymers, polymeric drug-delivery particles) with cell membrane. Membrane affinity is evaluated from penetration ability of the drug molecule into lipid monolayer determined by tensiometry combined with nanoscale visualization technique (AFM). Supported lipid bilayers which mimic the cell membrane composition provide a platform to characterize the mode and structural details of interaction using mass sensitive (QCM) or optical method (OWLS). Isolated plasma membrane and fragments of bacterial cell wall are also planned to use in planar form to follow the membrane lytic effect of antibacterial polyelectrolytes or incorporation of drug-conjugate into the lipid bilayer. The knowledge of the mode of lipid interaction playing crucial role in transport of drug or other bioactive compounds can contribute to the assignment of crucial parameters and hence the rational design of more effective drug delivery system.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Which are the adequate models of cell membrane allowing the characterization the molecular interaction of bioactive components with the membrane?
Whether various self assembled nanostructures formed from lipid which is the main component of cell membrane are able to mimic the functional properties of membrane controlling the non specific transport?
That is also a question whether there is a correlation between the results of model experiments and the cellular uptake and what the advantages and limitations of this relation are in the case of a given bioactive molecule.
To answer these questions interaction of bioactive molecules with model membranes with increasing compositional and structural complexity from the lipid monolayer to plasma membrane fragments is planned to investigate.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Construction and application of model system is a general approach to study biological processes due to their complex nature. It is an open question however, how useful these experiences are obtained using the highly simplified systems. Our aim to compare the results gathered applying membrane model systems with increasing complexity to study the processes which involve the interaction with cell membrane, such as transport across cell membrane, antimicrobial effect, cellular uptake of colloidal drug delivery particles. High performance experimental techniques which are rather new in that area are planned to use providing valuable structural information on the molecular interaction and hence allow better understanding the mechanism of action and cellular uptake of bioactive molecules. Several relevant parameters can be changed systematically and their influence can be determined in these model systems.
Since the bioactive compounds the membrane affinity of which is planned to characterize involve drug candidates and their conjugates against tuberculosis, and also antimicrobial polyelectrolytes there is a direct benefit of the above results in the chemical aspect of drug design. The more general outcome of the research is that on the base of comparative analysis of the results obtained in multi-level model studies (including the cellular uptake) guidance might be offered specifying which the adequate models are and what their abilities and limitations are. This type of information can help the rational drug design, the selection between numerous drug candidates and the effective drug targeting.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The efficacy of drugs can be increased significantly by their application in the proper form allowing the targeted drug delivery not affecting the whole body. The necessary dose as well as the length of therapy can be decreased while side effects are considerably reduced by this method. To meet this requirement it is important to know how the drug molecule can enter the cell. The complex process of drug transport across the cell membrane is planned to investigate using simplified experimental models. The various model systems provide a useful possibility to study the influence of parameters on the interaction of bioactive compounds with cell membrane by modern high performance investigation techniques. The results can be utilized in rational design of drug delivery systems contributing to the preparation of more effective formulations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Különböző bioaktív komponensek, így in silico azonosított hatóanyag jelölt molekulák, ezek peptid konjugátumai, sejt penetráló peptidek, kationos felületaktív anyagok, antibakteriális amfifil poliektrolitok, valamint hatóanyag szállító nanorészecskék membránaffinitását tanulmányoztuk modell sejt membrán rendszerek alkalmazásával. A lipid monoréteggel és hordozón kialakított kettősréteggel való kölcsönhatást felületi spektroszkópiai (SFG), nanogravimetriás (QCM) és nagy felbontású, képalkotó (AFM) módszerekkel jellemeztük. A membrán affinitás növelését a hatóanyag molekulák peptiddel való kapcsolásával, az antibakteriális polimer amfifilitásának és oldhatóságának egyensúlyával, illetve a nanorészecskék esetén új felületmódosítások kifejlesztésével értük el. Az eredmények összefüggést mutattak a sejtfelvételi adatokkal, valamint az in vitro és in vivo vizsgálatokban megmutatkozó antibakteriális hatással.
kutatási eredmények (angolul)
Membrane affinity of bioactive components including in silico identified antitubercular drug candidates, their peptide conjugates, cell penetrating peptides, cationic surfactants, antibacterial amphiphilic polyelectrolytes, as well as drug delivery polymeric nanoparticles was investigated using model cell membranes. The interaction with lipid monolayers and supported bilayers with varying composition was characterized by surface spectroscopy (SFG), nanogravimetry (QCM) and high resolution imaging technique (AFM). Increased membrane affinity was achieved by peptide conjugation of drug molecules, setting the appropriate ratio of amphiphilicity and solubility in the design of antibacterial polymers and the novel surface modification of drug carrier nanoparticles. The results were correlated to cellular uptake and antibacterial efficacy tested in vitro and also in vivo.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104928
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G. Gyulai, Cs. B. Pénzes, A. Dobrádi, R. Szabó, Sz. Bősze, É. Kiss: Surface modification of drug carrier PLGA nanoparticles to enhance their cell membrane affinity, FormulaVII Conference, Mulhouse, France P7, 2013
Zs. Baranyai, J. Vinsova, É. Kiss, G. Gyulai, N. Szabó, Sz. Bősze: In vitro animycobacterial evaluation of substituted salicylanilides on Mycobacterium tuberculosis H37Rv and multi-drug resistant cultures, VIII Joint Meeting of Medicinal Chemsitry, Lublin, Poland, 2013
Horvath, R.; Kobzi, B.; Keul, H.; Moeller, M.; Kiss, É.: Molecular Interaction of a New Antibacterial Polymer with a Supported Lipid Bilayer Measured by an in situ Label-Free Optical Technique, Int. J. Mol. Sci. 14, 9722-9736, 2013
É. Kiss, G. Gyulai, Cs. B. Pénzes, M. Idei, K. Horváti, B. Bacsa, Sz. Bősze: Tuneable surface modification of PLGA nanoparticles carrying new antitubercular drug candidate, Colloids Surfaces A 458, 178-186, 2014
K. Horváti, B.Bacsa, É. Kiss, G.Gyulai, K. Fodor, Gy. Balka, M. Rusvai, E. Szabó, F. Hudecz, Sz. Bősze: Nanoparticle encapsulated lipopeptide conjugate of antitubercular drug isoniazid: in vitro intracellular activity and in vivo efficacy in a guinea pig model of tuberculos, Bioconjugate Chemistry 25 (12), 2260–2268, 2014
K. Horváti, B. Bacsa, N. Szabó, K. Fodor, Gy. Balka, M. Rusvai, É. Kiss, G. Mező, V. Grolmusz, B. Vértessy, F. Hudecz, Sz. Bősze: Antimycobacterial activity of peptide conjugate of pyridopyrimidine derivative against Mycobacterium tuberculosis in a series of in vitro and in vivo models, Tuberculosis 2014 in press, 2014
R. Horváth, B. Kobzi, D. Patkó, B. Kovács, E. Farkas, J. J. Ramsden, É. Kiss, F. Vonderviszt: Label-free optical waveguide monitoring of biological films and living cells, FEBS Workshop Biological Surfaces and Interfaces 30 June - 05 July 2013 Sant Feliu de Guixols P.44, 2013
É. Kiss, G. Gyulai, Cs. B. Pénzes, N. Hanyecz, Zs. Baranyai, Sz. Bősze: Membrane affinity of antitubercular drug candidates and their nanoparticle formulations, 13th European Symposium on Controlled Drug Delivery, Egmond aan Zee, The Netherlands, Apr 16-18 2014. Abstr. p. 136-137. ISBN 978-90-902-8211-4, 2014
Kiss É, Gyulai G, Pénzes CsB, Horváti K, Bősze Sz: PLGA nanoparticles for advanced drug delivery, Kasza Gy (szerk.): International Conference on Bio-Friendly Polymers and Polymer Additives: From Scientific Aspects to Processing and Applications Budapest, 2014, Palatin, 2014
Pénzes Cs. B, Gyulai G, Varga A, Kurunczi S, Petrik P, Lohner T, Kiss É: Improvement of surface biocompatibility of PLGA, Kasza Gy (szerk.): International Conference on Bio-Friendly Polymers and Polymer Additives: From Scientific Aspects to Processing and Applications Budapest, 2014, Palatin, 2014
Gyulai G, Pénzes CsB, Csempesz F, Horváti K, Bősze Sz, Kiss É: Surface properties of nanoparticulate PLGA drug carriers, Kasza Gy (szerk.): International Conference on Bio-Friendly Polymers and Polymer Additives: From Scientific Aspects to Processing and Applications Budapest, 2014, Palatin, 2014
G. Gyulai, Cs. B. Pénzes, K. Horváti, Sz. Bősze, A. Polyák,B. Császár, L. Naszályi Nagy, É. Kiss: Tuneable surface modification of polymeric drug carriers, Dechema workshop Soft Smart Particles, 19 November 2014 in Frankfurt/Main Abstr. P16, 2014
G. Gyulai; Cs. B Pénzes; M. Mohai; F.Csempesz; É. Kiss: Influence of surface properties of polymeric drug delivery nanoparticles on their membrane affinity, Eur. Polymer J. 49, 2495–2503, 2013
T. Keszthelyi, K. Hill, É. Kiss: Interaction of phospholipid Langmuir monolayers with an antibiotic peptide conjugate, The Journal of Physical Chemistry B117( 23)6969-6979, 2013
K. Horváti, B. Bacsa, N. Szabó, K. Fodor, Gy. Balka, M. Rusvai, É. Kiss, G. Mező, V. Grolmusz, B. Vértessy, F. Hudecz, Sz. Bősze: Antimycobacterial activity of peptide conjugate of pyridopyrimidine derivative against Mycobacterium tuberculosis in a series of in vitro and in vivo models, Tuberculosis 95, S207-S211, 2015
Gyulai G, Pénzes CsB, Csempesz F, Horváti K, Bősze Sz, Kiss É: Surface properties of nanoparticulate PLGA drug carriers, Kasza Gy (szerk.): International Conference on Bio-Friendly Polymers and Polymer Additives: From Scientific Aspects to Processing and Applications Budapest, Palatin, 2014
L. Naszályi Nagy, J. Mihály, A. Polyák, B. Császár, B. Debreczeni, I. Cs. Szigyártó, A. Wacha, Zs. Czégény, E. Jakab, Sz. Klébert, E. Drotár, G. Dabasi, A. Bóta, L. Balogh and É. Kiss: Inherently fluorescent and porous zirconia colloid: preparation, characterization and drug adsorption studies, J. Mater. Chem. B, 3, 7529-7537, 2015
P.L.Sóti, K. Bocz, H. Pataki, Zs. Eke, A. Farkas, G. Verreck, É. Kiss, P. Fekete, T. Vígh, I. Wagner, Zs. K. Nagy, Gy. Marosi: Comparison of spray drying, electroblowing and electrospinning for preparation of Eudragit E and Itraconazol solid dispersions, Int J Pharm. 494(1):23-30, 2015
G. Gyulai, A. Magyar, J. Rohonczy, J. Orosz, M. Yamasaki, Sz. Bősze, É. Kiss: Preparation and characterization of cationic Pluronic for surface modification and functionalization of polymeric drug delivery nanoparticles, Exp. Polym. Lett. 10 (3) 216-226, 2016
Kelemen Orsolya (tv. Kiss Éva): Felületaktív anyag kölcsönhatásának vizsgálata lipid modell membránokkal, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, 2015
Kelemen Orsolya, Keszthelyi Tamás, Kiss Éva: FELÜLETAKTÍV ANYAG KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA LIPID MODELL MEMBRÁNOKKAL, Összefoglaló XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK pp. 153-157, 2015
J. Pozsgay; F. Babos; K. Uray; A. Magyar; G. Gyulai; È. Kiss; Gy. Nagy; B. Rojkovich; F. Hudecz; G. Sarmay: , In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles, Arthritis Research & Therapy (accepted 2016), 2016
É. Kiss, Gyulai, G, Ábrahám, Á, Kelemen, O, Yamasaki, M M, Baranyai, Zs, Horváti, K, Bosze, Sz: Influence of polarity on the lipid interaction of antitubercular drug candidates and their encapsulated forms using model membranes, 15th IACIS Conference, Mainz, 2015., PII-79, 2015
Gyulai Gergő, Pénzes Csanád Botond, Lohner Tivadar, Petrik Péter, Kurunczi Sándor, Kiss Éva: Gyógyerhordozó kolloidok jellemzése – Sík modelltől a nanorészecskékig, MKE 2. Nemzeti Konferencia, Hajdúszoboszló 2015. Abstr. ZS-O-2., 2015
É. Kiss, G. Gyulai, Á. Ábrahám, K. Horváti, Zs. Baranyai, Sz. Bősze: PEO-PPO-PEO block copolymers: new applications of old molecules, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AMPHIPHILIC POLYMERS, NETWORKS, GELS AND MEMBRANES Budapest, Abstr. IL2, p. 3. Invited lecture, 2015
A. Magyar, G. Gyulai, J. Pozsgay, G. Schlosser, K. Uray, E. Szarka, B. Rojkovich, Gy. Nagy, É. Kiss, G. Sármay and F. Hudecz: Identification and targeting by citrulline containing B-cell epitope peptides related to rheumatoid arthritis as recognition unit with nanoparticles, 23rd Polish Peptide Symposium, Lodz, Poland, 30 August -3 September, Abstr: L22, p.42, 2015
K. Horváti, B.Bacsa, É. Kiss, G.Gyulai, K. Fodor, Gy. Balka, M. Rusvai, E. Szabó, F. Hudecz, Sz. Bősze: Nanoparticle encapsulated lipopeptide conjugate of antitubercular drug isoniazid: in vitro intracellular activity and in vivo efficacy in a guinea pig model of tuberculos, Bioconjugate Chemistry 25 (12), 2260–2268, 2014
Á. Ábrahám, Zs. Baranyai, G. Gyulai, E. Pári, K. Horváti, Sz. Bősze, É. Kiss: Comparative analysis of new antitubercular drug peptide conjugates– Model membrane and in vitro studies, Colloids Surf B 147, 106-115 (2016), 2016
J. Pozsgay; F. Babos; K. Uray; A. Magyar; G. Gyulai; È. Kiss; Gy. Nagy; B. Rojkovich; F. Hudecz; G. Sarmay: In vitro eradication of citrullinated protein specific B-lymphocytes of rheumatoid arthritis patients by targeted bifunctional nanoparticles, Arthritis Research & Therapy 2016; 18: 15, 2016
Pári Edit, Gyulai Gergő, Kiss Éva: BIOAKTÍV ANYAGOK KÖLCSÖNHATÁSA LIPID MODELL RENDSZEREKKEL, XXXIX. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK, Szerk: Bohner B., Ádám A., Tímár Z., Ziegenheim Sz., Szeged, 2016. október 17-19. ISBN 978-963-9970-73-1 p. 33-35., 2016
Gergő Gyulai, Edit Pári, Kata Horváti, Anna Magyar, Szilvia Bősze, Éva Kiss: Efficient nanoformulation of new antitubercular drug candidate, 12th Zsigmondy-Colloquium of the Kolloid-Gesellschaft, Regensburg, 2016, 2016
Horváti K., Kiss É., Voszka I., Szigeti K.: Peptid-alapú hatóanyagszállító rendszerek biodisztribuciójának MRI vizsgálata, Medinprot Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési program 2014-2016. IV. Konferencia, Budapest 2016. április 9., 2016
Gyulai G, Kiss É, Pozsgay J, Uray K, Magyar A, Nagy Gy, Rojkovich B, Hudecz F, Sármay G: Novel bifunctional nanoparticles to deplete autoantibody producing cells: a therapeutic approach for Rheumatoid arthritis, Klebovich I, Crommelin DJA, Mühlebach S, Shah VP: 2nd International Symposium on Scientific and Regulatory Advances in Complex Drugs, Budapest, Book of Abstracts, O, 2016
Gy. Kasza, G. Gyulai, Á. Ábrahám, Gy. Szarka, B. Iván, É. Kiss: Amphiphilic hyperbranched polyglycerols in a new role as highly efficient multifunctional surface active stabilizers for poly(lactic/glycolic acid) nanoparticles, RCS Advances, 2016
G. Gyulai, É. Kiss: Interaction of poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles at fluid interfaces, J Colloid Interf Sci 500 9-19, 2017
Á. Ábrahám, M. Katona, Gy. Kasza, É. Kiss: Amphiphilic polymer layer – cell membrane interaction studied by QCM and AFM in model systems, European Polymer Journal 93C (2017) 212-221, 2017
E. Szarka, P. Aradi, K. Huber, J. Pozsgay, L. Vegh, A. Magyar, G. Gyulai, Gy. Nagy, B. Rojkovich, E. Kiss, F. Hudecz, G. Sarmay: Affinity purification and comparative biosensor analysis of citrulline-peptide specific antibodies in rheumatoid arthritis, Int J Molec Sci ijms-263036, 2017
E. Pári, G. Gyulai, É. Kiss: Interactions between bioactive materials and lipid model systems, 16th European Student Colloid Conference, Florence June 19-22. 2017 Abstr. p. 133, 2017
E. Szarka, P. Aradi, J. Pozsgay, A. Magyar, G. Gyulai, Gy. Nagy, B. Rojkovich, É. Kiss, F. Hudecz, G. Sármay: Design and functional characterization of a multi-epitope citrullin containing peptide, its recognition by B cells and autoantibodies Therapeutic Tolerance: First in-human Results., Newcastle upon Tyne, 27th - 30th June 2017, 2017
Ágnes Ábrahám, Gergő Gyulai, György Kasza, Béla Iván, Éva Kiss: Behaviour of polymeric nanoparticles at various interfaces modelling cell membrane, International Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices 2017 24.-27 September 2017, Budapest, Hungary, 2017

 

Projekt eseményei

 
2014-11-12 11:34:40
Résztvevők változása
2014-09-05 11:30:03
Résztvevők változása
2013-09-25 00:42:05
Résztvevők változása
vissza »