Hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepe prenatális és korai posztnatális pathológiás folyamatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104984
típus K
Vezető kutató Reglodi Dóra
magyar cím Hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepe prenatális és korai posztnatális pathológiás folyamatokban
Angol cím Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in prenatal and early postnatal pathologies
magyar kulcsszavak retina, retinopátia, koraszülött, neuropeptid, könny, plazma
angol kulcsszavak retina, retinopathy, preterm, neuropeptide, tear, plasma
megadott besorolás
Biológiai rendszerek elemzése, modellezése és szimulációja (Orvosi és Biológiai Tudományok)50 %
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok)30 %
Ortelius tudományág: Endokrinológia
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok)20 %
zsűri Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Anatómiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Atlasz Tamás
Bánki Eszter
Biró Zsolt
Bóha Éva
Ertl Tibor
Fábián Eszter
Farkas József
Gábriel Róbert
Gyarmati Judit
Helyes Zsuzsanna
Horváth Gábor
Ivic Ivan
Koppán Miklós
Kovács Krisztina
Kovács L. Gábor
Márk László
Mihalik Ágoston
Tamás Andrea
Váczy Alexandra
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2017-02-28
aktuális összeg (MFt) 35.797
FTE (kutatóév egyenérték) 19.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Összefoglalás
A pre- és korai postnatalis időszak alapvető jelentőségű az újszülött fejlődésében. Jelen pályázat részben a közeljövőben záródó OTKA pályázatok folytatása, melyek keretében a PACAP neuropeptidet neuro- és általános citoprotektív hatásait vizsgáljuk számos sejtben és különböző állatmodellekben. Jelen pályázatban tovább vizsgáljuk a PACAP jelentőségét a prenatalis és korai postnatalis időszakra fokuszálva, in vitro, in vivo állatmodellek és humán diagnosztikai vizsgálatokkal. In vitro, a PACAP hatásait retinális sejteken tanulmányozzuk. In vivo a két leggyakoribb koraszülötteket érintő pathológiás állapot, a koraszülött retinopathia és a bronchopulmonaris dysplasia állatmodelljein vizsgáljuk a peptid hatásait. Tanulmányozzuk PACAP knockout egereken a retina és légutak fejlődését, és a PACAP hiányában fellépő fokozott érzékenységet káros stimulusokkal szemben. A humán vizsgálatokban PACAP szintet mérünk folliculáris és amnionfolyadékban, könnyben, valamint szérumban fiziológiás és pathológiás körülmények között. Reményeink szerint a tervezett vizsgálatokkal pontosabban megismerjük a PACAP fejlődésben betöltött szerepét. Eredményeinknek közvetlen klinikai diagnosztikában használható vonzata lehet, illetve a későbbi terápiás felhasználás kísérletes alapjaihoz segíthet hozzá.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdései
A retinán végzett kísérletekkel vizsgáljuk, hogy a PACAPnak pro- vagy antiangiogenetikus szerepe van-e, és részletesen leírjuk a pigment epithel sejteken kifejtett védő hatás mechanizmusát.
Az in vivo kísérletekkel a következő kérdésekre kerssük a választ: (1)van-e védő hatása a PACAPnak koraszülött retinopathia modellben, normo- és hyperglycemiás állapotban, illetve perinatális asphyxiában; (2)van-e retinális (védő) hatása a PACAPnak szemcsepp formában; (3)mi az endogén PACAP szerepe a retina fejlődésében és a érzékenységében; (4)van-e a PACAPnak védő szerepe bronchopulmonáris dysplasiában. A humán kísérletekben meghatározzuk a PACAP koncentrációt testfolyadékokban fiziológiás és pathológiás körülmények között. Leírjuk a koraszülötteket érintő változásokat. A fő kérdés, hogy van-e összefüggés pathológiás állapotok és a PACAP szint között.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentősége
A postnatalis pathológiás állapotok közül kiemelnek a koraszülötteket érintő kórállapotok. Ezek közül a retinopathia és a bronchopulmonaris dysplasia a két leggyakoribb kórállapot. Jelen pályázatban az endogén PACAP és az exogénen adagolt PACAP szerepét vizsgáljuk a pre- és postnatalis életben normál és kóros körülmények között. A PACAP terápiás szerként való felhasználása az utóbbi időben több betegséggel kapcsolatban is felmerült. Ezért is nagyon fontos, hogy in vitro és in vivo vizsgálatokkal többet megtudjunk a PACAP hatásáról olyan betegségek állatmodelljeiben, melyek nagy populációt érintenek, mint a koraszülött retinopathia és a bronchopulmonaris dysplasia. A védő hatások mechanizmusáról is további részleteket derítünk fel vizsgálatainkkal. Az endogén PACAP hiányában fellépő változásokat tanulmányozva ugyancsak a PACAP fejlődésben és sejtvédelemben betöltött szerepét írhatjuk le pontosabban. A PACAP szemcseppként való alkalmazása is távlati céljaink között szerepel. Vizsgáljuk a szemcseppként alkalmazott PACAP retinális hatásait, és amennyiben ilyent találunk, ennek nagy jelentősége lehet akár a humán gyógyászatban is. Kísérleteink harmadik nagy csoportja pedig olyan humán mintákból vizsgálja a PACAP szintet, amelyek szorosan kapcsolódnak a pre- és korai postnatalis diagnosztikához (amnion és folliculus folyadék, koraszülöttek széruma és könnye). Célunk, hogy egyes pathológiás állapotok és a PACAP szintek között korrelációt találjunk, melyet később a humán laboratóriumi diagnosztikában is hasznosítani lehet.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás összefoglalója laikusok számára
A születés körüli időszak alapvető jelentőségű az újszülött fejlődésében. Korábbi vizsgálatainkban tanulmányoztuk a PACAP nevű fehérjét, melynek fontos szerepe van a fejlődésben és hatékony védelmet nyújt számos betegség állatmodelljében. A jelen pályázatban tovább vizsgáljuk a PACAP jelentőségét a születés előtti és utáni időszakban, sejtkultúrák, állatmodellek és emberi diagnosztikai vizsgálatokkal. Sejtkultúrák segítségével a PACAP hatásait vizsgáljuk a szem ideghártyájának sejtjeiben. Állatkísérletek segítségével tanulmányozzuk a két leggyakoribb koraszülötteket érintő állapotot, a koraszülött látásvesztés és a tüdőt érintő súlyos fejlődési zavar, és ezen modellekben a PACAP hatásait. Olyan egereken, melyeknek veleszületetten hiányzik a PACAP, vizsgáljuk szem és légutak fejlődését, és a PACAP hiányában fellépő fokozott érzékenységet káros stimulusokkal szemben. A humán vizsgálatokban PACAP szintet mérünk petefészek és amnionfolyadékban, könnyben, valamint vérben normál körülmények között és betegségekben. Reményeink szerint a tervezett vizsgálatokkal pontosabban megismerjük a PACAP fejlődésben betöltött szerepét. Eredményeinknek közvetlen klinikai diagnosztikában használható vonzata lehet, illetve a későbbi terápiás felhasználás kísérletes alapjaihoz segíthet hozzá.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Summary of proposed research
Early life events are critical in the development of the neonate. The proposed project is in part the continuation of closing OTKA grants, focusing on the neuropeptide PACAP. We have described the neuro- and general cytoprotective effects of PACAP in numerous cell types and animal models. In this proposal, we plan to further explore the effects of PACAP focusing on prenatal and early postnatal pathologies in a frame extending from basic in vitro and in vivo studies to human measurements. In vitro, we investigate the effects of PACAP on retinal cell cultures. In vivo, we study the effects of PACAP in animal models of retinopathy of prematurity and bronchopulmonary dysplasia, the two most common preterm pathologies. We also investigate the retinal and airways development and vulnerability to stressors in PACAP knockout mice. The human studies are focused on measuring PACAP levels in follicular, amniotic and tear fluids, and in the serum under physiological and pathological conditions. We suggest that the project will be able to make significant advances in the field of PACAP research and shed more light on its role in prenatal and early postnatal development and in pathological conditions. The results could have direct clinical diagnostic value and/or could build a base for its future therapeutic use.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Research questions
Studies the retina will be able to answer the question whether PACAP has pro- or anti-angiogenetic role in the retina, and describe the protective effect and the molecular machinery in lesions affecting pigment epithelial cells.
Animal studies will answer the questions, whether (1)PACAP is retinoprotective in ROP and perinatal asphyxia under normo- and hyperglycemic conditions; (2)PACAP in eyedrops has retinal/retinoprotective effects; (3)PACAP knockout mice have altered retinal development and vulnerability; (4)PACAP has protective effects in bronchopulmonary dysplasia. Human biological fluid analysis will draw correlation between pathological conditions and changes in PACAP levels. We describe the possible changes in PACAP levels in premature neonates. Our main goal is to find correlation between pathological conditions and altered PACAP levels. With the help of high throughput analysis, we standardize laboratory diagnostic measurements in cases where significant PACAP alteration is found.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Significance of research
In postnatal pathologies, preterm-related conditions form a special entity, with retinopathy of prematurity (ROP) and bronchopulmonary dysplasia as the two of the most common preterm pathologies. PACAP is a neuropeptide with potent cytoprotective and immunoregulatory effects. PACAP also plays a role in reproductive functions and development. The present proposal aims at investigating the functions of endogenous PACAP and the effects of exogenously administered PACAP in prenatal and postnatal physiological and pathological conditions. Recent studies mention PACAP as a potential future therapeutic agent. Therefore, the significance of the in vitro and in vivo animal studies is that we can explore the potential effects of PACAP in animal models of diseases that affect a large number of preterm newborns, such as retinopathy and bronchopulmonary dysfunctions. Furthermore, we gain more insight into the molecular mechanisms of the protective effects of PACAP. Investigating the consequences of the lack of endogenous PACAP (PACAP KO mice) would help us to understand in more depth the developmental and protective role of the peptide. Also, if we can show retinal effects by topical application of PACAP in form of eyedrops, it would have great clinical significance. The human studies, closely associated with prenatal and early postnatal life, aim to determine PACAP level and its changes in human body fluids, such as follicular and amniotic fluid, tear and serum. Finding a correlation between altered PACAP levels and pathological conditions could yield direct clinical laboratory significance

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Summary for non-scientists
Perinatal time is of crucial importance for the development of the newborn. We have previously investigated the neuropeptide PACAP, which has an important role during development and has protective effects in numerous animal models of nervous diseases. In this proposal we plan to further explore the importance of PACAP during the sensitive perinatal life period, using cell cultures, animal models and human diagnostic studies. Using cell cultures, we investigate the effects of PACAP on retinal cells. Using animal models, we study the effects of PACAP on two of the most common perinatal pathologic conditions: perinatal vision loss and developmental disorder of the respiratory system. We are also using mice that genetically lack PACAP, so we can investigate the development of the retina and lungs and the altered vulnerability of these systems to harmful stimuli. In the human studies we investigate the occurrence and concentration of PACAP in ovarian and amnion fluids, in the tear and blood of healthy and sick patients.
The results of these studies will broaden our knowledge on the effects of PACAP and provide more data towards the clinical use of the peptide. We hope that finding a correlation between PACAP levels and certain pathologic conditions will help to develop a diagnostic tool for human diagnostic measurements.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat fő célja a PACAP protektív hatásainak vizsgálata volt, elsősorban perinatális károsodások modelljeiben, valamint a PACAP előfordulásának vizsgálata különböző human tesfolyadékokban és szövetekben. Leírtuk az intravitreálisan adott PACAP védő hatását koraszülött retinopathiában (ROP) és bizonyítottuk az endogen PACAP védő hatását, mivel PACAP KO egerekben jóval nagyobb károsodást találtunk ROP-ban és más modellekben is. Tanulmányoztuk a receptor mechanizmust, jelátviteli útvonalakat olyan folyamatokban, melyek befolyásolják a ROP kimenetét, mint hypoxia, ischemia, angiogenesis, gyulladás, proliferáció és differenciáció. Kimutattuk, hogy a PACAP szemcseppként adagolva átjut a szem rétegein, és így is képes védő hatást kifejteni a retinán.Kimutattuk a PACAP jelenlétét a könnyben, és leírtuk, hogy PACAP hiányban szemszárazság szindróma lép fel. A human biológiai folyadékokban való PACAP vizsgálatokat tekintve, kimutattuk, hogy a PACAP szintek hogyan változnak a likvorban és a szérumban koponyatraumát követően, számos tumorban kimutattuk a PACAP változását, valamint igazoltuk a PACAP jelenlétét tápszerekben és tejtermékekben. Számos más élettani és patológiás folyamatban mutattuk ki a PACAP hatásait, számos összefoglaló közleményt is írtunk és szerkesztettünk egy PACAP kézikönyvet.
kutatási eredmények (angolul)
The main topic of our grant was to investigate the protective effects of PACAP, mainly in models of perinatal pathologies, and the occurrence of PACAP in biological fluids with clinical relevance. We proved the protective effects of intravitreal PACAP injection in the rat model of retinopathy of prematurity (ROP) and that PACAP KO mice have more severe lesion in this, and several other pathologies. We identified receptorial mechanisms and several pathways on which PACAP exerts retinoprotection; and studied its actions on mechanisms playing a role in ROP, such as hypoxia, ischemia, angiogenesis, inflammation, proliferation and differentiation. We studied PACAP in form of eyedrops, a clinically more suitable route of administration, on retinal lesions. We confirmed the passage of PACAP through ocular layers to the retina and found that the outcomes of ischemia are ameliorated. We detected PACAP in tears and described that PACAP KO mice develop dry eye-like symptoms. Another goal was to analyze PACAP in biological fluids and tissues. We showed PACAP levels in the cerebrospinal fluid and serum in patients with head trauma, collected tissue samples from various human cancers and described changes in PACAP and/or receptor expressions. We showed that PACAP is present in different infant formulas and milk products. We also revealed effects of PACAP in several physiological and pathological processes and published numerous reviews along with a handbook on PACAP.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104984
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Banki E, Degrell P, Kiss P, Kovacs K, Kemeny A, Csanaky K, Duh A, Nagy D, Toth G, Tamas A, Reglodi D: Effect of PACAP treatment on kidney morphology and cytokine expression in rat diabetic nephropathy, Peptides 42C: 125-130, 2013
Botz B, Imreh A, Sandor K, Elekes K, Szolcsanyi J, Reglodi D, Quinn JP, Steward J, Hashimoto H, Zimmer A, Helyes Zs: Role of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and Tac1 gene derived tachykinins in sensory, motor and vascular functions under normal and neuropathic conditi, Peptides 43: 105-112, 2013
Brown D, Tamas A, Reglodi D, Tizabi Y: PACAP Protects Against Salsolinol-Induced Toxicity in Dopaminergic SH-SY5Y Cells: Implication for Parkinson's disease, J Mol Neurosci 50: 600-607, 2013
Csanaky K, Reglődi D, Bánki E, Tarcai I, Márk L, Helyes Zs, Ertl T, Gyarmati J, Horváth K, Sántik L, Tamás A: Examination of PACAP-38-like immunoreactivity in different milk and infant formula samples, Acta Physiol Hung 100: 28-36., 2013
Horvath G, Reglodi D, Vadasz Gy, Farkas J, Kiss P: Exposure to enriched environment decreases neurobehavioral deficits induced by neonatal glutamate toxicity, Int J Mol Sci in press, 2013
Kiss P, Szabadfi K, Horvath G, Tamas A, Farkas J, Gabriel R, Reglodi D: Gender-dependent effects of enriched environment and social isolation in ischemic retinal lesion in adult rats, Int J Mol Sci 14:16111-16123, 2013
Nemeth A, Szabadfi K, Fulop B, Reglodi D, Kiss P, Farkas J, Szalontai B, Gabriel R, Hashimoto H, Tamas A: Examination of calcium-binding protein expression in the inner ear of wild type, heterozygous and homozygous pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-kn, Neurotox Res in press, 2013
Szabadfi K, Kiss P, Reglodi D, Fekete EM, Tamas A, Danyadi B, Atlasz T, Gabriel R: Urocortin 2 treatment is protective in excitotoxic retinal degeneration, Acta Physiol Hung in press, 2013
Reglodi D, Tamas A, Koppan M, Szogyi D, Welke L: Role of PACAP in female fertility and reproduction at gonadal level – recent advances, Front Endocrinol (Lausanne) 3: 155, 2012
Szabo A, Danyadi B, Bognar E, Szabadfi K, Fabian E, Kiss P, Mester L, Manavalan S, Atlasz T, Gabriel R, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Kovacs K: Effect of PACAP on MAP kinases, Akt and cytokine expressions in rat retinal hypoperfusion, Neurosci Lett 523: 91-98, 2012
Banki E, Degrell P, Kiss P, Kovacs K, Kemeny A, Csanaky K, Duh A, Nagy D, Toth G, Tamas A, Reglodi D: Effect of PACAP treatment on kidney morphology and cytokine expression in rat diabetic nephropathy, Peptides 42C: 125-130, 2013
Csanaky K, Reglődi D, Bánki E, Tarcai I, Márk L, Helyes Zs, Ertl T, Gyarmati J, Horváth K, Sántik L, Tamás A: Examination of PACAP-38-like immunoreactivity in different milk and infant formula samples, Acta Physiol Hung 100: 28-36., 2013
Horvath G, Reglodi D, Vadasz Gy, Farkas J, Kiss P: Exposure to enriched environment decreases neurobehavioral deficits induced by neonatal glutamate toxicity, Int J Mol Sci 14: 19054-19066, 2013
Kiss P, Szabadfi K, Horvath G, Tamas A, Farkas J, Gabriel R, Reglodi D: Gender-dependent effects of enriched environment and social isolation in ischemic retinal lesion in adult rats, Int J Mol Sci 14:16111-16123, 2013
Nemeth A, Szabadfi K, Fulop B, Reglodi D, Kiss P, Farkas J, Szalontai B, Gabriel R, Hashimoto H, Tamas A: Examination of calcium-binding protein expression in the inner ear of wild type, heterozygous and homozygous pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-kn, Neurotox Res 25: 57-67, 2014
Szabadfi K, Kiss P, Reglodi D, Fekete EM, Tamas A, Danyadi B, Atlasz T, Gabriel R: Urocortin 2 treatment is protective in excitotoxic retinal degeneration, Acta Physiol Hung 01: 67-76, 2014
Banki E, Kovacs K, Nagy D, Juhasz T, Degrell P, Csanaky K, Kiss P, Jancso G, Toth G, Tamas A, Reglodi D: Molecular mechanisms underlying the nephroprotective effects of PACAP in diabetes, J Mol Neurosci in press, 2014
Banki E, Pakai E, Gaszner B, Zsiboras Cs, Czett A, Bhuddi PRP, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Garami A: Characterization of the thermoregulatory response to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in rodents, J Mol Neurosci 2014 in press, 2014
Banki E, Sosnowska D, Tucsek Zs, Gautami T, Toth P, Tarantini S, Tamas A, Helyes Zs, Reglodi D, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z.: Age-related decline of autocrine pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) impairs angiogenic capacity of rat cerebromicrovascular endothelial cells, J Gerontol A Biol Sci Med Sci in press, 2014
Banki E, Hajna Zs, Kemény Á, Botz B, Nagy P, Bölcskei K, Tóth G, Reglődi D, Helyes Zs: The selective PAC1 receptor agonist maxadilan inhibits neurogenic vasodilation and edema formation in the mouse skin, Neuropharmacology 85: 538-547., 2014
Botz B, Bölcskei K, Kereskai L, Kovács M, Németh T, Szigeti K, Horváth I, Máthé D, Hashimoto H, Reglődi D, Szolcsányi J, Pintér E, Mócsai A, Helyes Zs: Differential regulatory role of Pituitary Adenylate-Cyclase Activating Polypeptide in the serum-transfer-induced arthritis model, Arthritis Rheumatism in press, 2014
Brown D, Tamas A, Reglodi D, Tizabi Y: PACAP protects against inflammatory-mediated toxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells: implication for Parkinson’s disease., Neurotox Res 26:230-239, 2014
Vamos Z, Ivic I, Cséplő P, Tóth G, Tamás A, Reglődi D, Koller Á: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) induces relaxations of peripheral and cerebral arteries, which are impaired differently by aging, J Mol Neurosci in press, 2014
Danyadi B, Szabadfi K, Reglodi D, Mihalik A, Danyadi T, Kovacs Zs, Batai I, Tamas A, Kiss P, Toth G, Gabriel R: PACAP application improves functional outcome of chronic retinal ischemic injury in rats – evidence from electroretinographic measurements., J Mol Neurosci in press, 2014
Bukovics P, Czeiter E, Amrein K, Kovacs N, Pal J, Tamas A, Bagoly T, Helyes Zs, Buki A, Reglodi D: Changes of PACAP level in cerebrospinal fluid and plasma of patients with severe traumatic brain injury, Peptides 60: 18-22, 2014
Csanaky K, Doppler W, Tamas A, Kovacs K, Toth G, Reglodi D: Influence of terminal differentiation and PACAP on the cytokine, chemokine and growth factor secretion of mammary epithelial cells, J Mol Neurosci 52: 28-36, 2014
Juhász T, Matta Cs, Katona É, Somogyi Cs, Takács R, Gergely P, Csernoch L, Panyi Gy, Tóth G, Reglődi D, Tamás A, Zákány R: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) signalling promotes chondrogenesis: implication of calcineurin as a downstream target, PLOS ONe 9: e91541, 2014
Juhasz T, Matta Cs, Katona É, Somogyi Cs, Takács R, Hajdú T, Helgadottir SL, Fodor J, Csernoch L, Tóth G, Bakó É, Reglődi D, Tamás A, Zákány R: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) signalling enhances osteogenesis in UMR-106 cell line, J Mol Neurosci in press, 2014
Hazama K, Hayata-Takano A, Uetsuki K, Kasai A, Encho N, Shintani N, Nagayasu K, Hashimoto R, Reglodi D, Miyakawa T, Nakazawa T, Baba A, Hashimoto H: Increased behavioral and neuronal responses to a hallucinogenic drug in PACAP heterozygous mutant mice, PLOS One 9: e89153 9, 2014
Heimesaat MM, Dunay IR, Bölke S, Fischer A, Grundmann U, Alutis M, Kühl AA, Tamas A, Toth G, Dunay MP, Göbel UB, Reglődi D, Bereswill S: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide ameliorates experimnetal acute ileitis and extra-intestinal sequelae, PLOS One 9(9):e108389, 2014
Horváth G, Reglődi D, Brubel R, Halász M, Barakonyi A, Tamás A, Fábián E, Opper B, Tóth G, Cohen M, Szereday L: Investigation of the possible functions of PACAP in human trophoblast cells., J Mol Neurosci in press, 2014
Horvath G, Reglodi D, Farkas J, Vadasz Gy, Mammel B, Kvarik T, Bodzai G, Kiss-Ills B, Farkas D, Matkovits A, Sridharan M, Gaszner B, Tamas A, Kiss P: Perinatal positive and negative influences on the early neurobehavioral reflex and motor development, Perinatal Programming and Development. Advances in Neurobiology 10. Springer. Ed.: M. Antonelli, 2014
Maasz G, Pirger Zs, Reglodi D, Petrovics D, Schmidt J, Kiss P, Rivnyak A, Hashimoto H, Avar P, Jambor E, Tamas A, Gaszner B, Mark L: Comparative protein composition of the brains of PACAP deficient mice using mass spectrometry based proteomic analysis., J Mol Neurosci in press, 2014
Pirger Zs, Naskar S, Laszló Z, Kemenes Gy, Reglődi D, Kemenes I: Reversal of age related learning deficiency by the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in a nov, J Gerontol A Biol Sci Med Sci in press, 2014
Rozzi SJ, Borelli G, Ryan K, Steiner JP, Reglodi D, Mocchetti I, Avdoshina V: PACAP27 is protective against Tat-induced neurotoxicity, J Mol Neurosci in press, 2014
Sandor B, Fintor K, Felszeghy Sz, Juhász T, Reglődi D, Márk L, Kiss P, Jüngling A, Fülöp BD, Nagy AD, Hashimoto H, Zákány R, Nagy á, Tamás A: Structural and morphometric comparison of the molar teeth in pre-eruptive developmental stage of PACAP-deficient and wild-type mice., J Mol Neurosci in press, 2014
Szabadfi K, Szabo A, Kiss P, Reglodi D, Setalo Gy, Tamas A, Toth G, Gabriel R.: PACAP promotes neuron survival in early experimental diabetic retinopathy., Neurochem Int 64: 84-91, 2014
Kiss P, Vadasz Gy, Kiss-Illes B, Horvath G, Tamas A, Reglodi D, Koppan M: Enviromental enrichment decreases asphyxia-induced neurobehavioral developmental delay in neonatal rats, Int J Mol Sci 14: 22258-22273, 2013
Werling D, Reglodi D, Kiss P, Toth G, Szabadfi K, Tamas A, Biro Zs, Atlasz T: Investigation of PACAP fragments and related peptides in chronic retinal hypoperfusion, J Ophthalmol 563812, 2014
Szabadfi K, Pinter E, Reglodi D, Gabriel R: Neuropeptides, trophic factors, and other substances providing morphofunctional and metabolic protection in experimental models of diabetic retinopathy, International Review of Cell and Molecular Biology, 311: 1-121, 2014
Wilhelm I, Fazakas Cs, Tamás A, Reglődi D, Krizbai IA: PACAP enhances barrier properties of cerebral microvessels., J Mol Neurosci in press, 2014
Nemeth A, Szabadfi K, Fulop B, Reglodi D, Kiss P, Farkas J, Szalontai B, Gabriel R, Hashimoto H, Tamas A: Examination of calcium-binding protein expression in the inner ear of wild type, heterozygous and homozygous pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP)-kn, Neurotox Res 25: 57-67, 2014
Szabadfi K, Kiss P, Reglodi D, Fekete EM, Tamas A, Danyadi B, Atlasz T, Gabriel R: Urocortin 2 treatment is protective in excitotoxic retinal degeneration, Acta Physiol Hung 101: 67-76, 2014
Banki E, Kovacs K, Nagy D, Juhasz T, Degrell P, Csanaky K, Kiss P, Jancso G, Toth G, Tamas A, Reglodi D: Molecular mechanisms underlying the nephroprotective effects of PACAP in diabetes, J Mol Neurosci 54:300-309, 2014
Banki E, Pakai E, Gaszner B, Zsiboras Cs, Czett A, Bhuddi PRP, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Garami A: Characterization of the thermoregulatory response to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in rodents, J Mol Neurosci 54:543-554, 2014
Banki E, Sosnowska D, Tucsek Zs, Gautami T, Toth P, Tarantini S, Tamas A, Helyes Zs, Reglodi D, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z.: Age-related decline of autocrine pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) impairs angiogenic capacity of rat cerebromicrovascular endothelial cells, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 70:665-674, 2015
Banki E, Hajna Zs, Kemény Á, Botz B, Nagy P, Bölcskei K, Tóth G, Reglődi D, Helyes Zs: The selective PAC1 receptor agonist maxadilan inhibits neurogenic vasodilation and edema formation in the mouse skin, Neuropharmacology 85: 538-547., 2014
Botz B, Bölcskei K, Kereskai L, Kovács M, Németh T, Szigeti K, Horváth I, Máthé D, Hashimoto H, Reglődi D, Szolcsányi J, Pintér E, Mócsai A, Helyes Zs: Differential regulatory role of Pituitary Adenylate-Cyclase Activating Polypeptide in the serum-transfer-induced arthritis model, Arthritis Rheumatism 66:2739-2750, 2014
Brown D, Tamas A, Reglodi D, Tizabi Y: PACAP protects against inflammatory-mediated toxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells: implication for Parkinson’s disease., Neurotox Res 26:230-239, 2014
Vamos Z, Ivic I, Cséplő P, Tóth G, Tamás A, Reglődi D, Koller Á: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) induces relaxations of peripheral and cerebral arteries, which are impaired differently by aging, J Mol Neurosci 54:535-542, 2014
Danyadi B, Szabadfi K, Reglodi D, Mihalik A, Danyadi T, Kovacs Zs, Batai I, Tamas A, Kiss P, Toth G, Gabriel R: PACAP application improves functional outcome of chronic retinal ischemic injury in rats – evidence from electroretinographic measurements., J Mol Neurosci 54:293-299, 2014
Bukovics P, Czeiter E, Amrein K, Kovacs N, Pal J, Tamas A, Bagoly T, Helyes Zs, Buki A, Reglodi D: Changes of PACAP level in cerebrospinal fluid and plasma of patients with severe traumatic brain injury, Peptides 60: 18-22, 2014
Csanaky K, Doppler W, Tamas A, Kovacs K, Toth G, Reglodi D: Influence of terminal differentiation and PACAP on the cytokine, chemokine and growth factor secretion of mammary epithelial cells, J Mol Neurosci 52: 28-36, 2014
Juhász T, Matta Cs, Katona É, Somogyi Cs, Takács R, Gergely P, Csernoch L, Panyi Gy, Tóth G, Reglődi D, Tamás A, Zákány R: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) signalling promotes chondrogenesis: implication of calcineurin as a downstream target, PLOS ONe 9: e91541, 2014
Juhasz T, Matta Cs, Katona É, Somogyi Cs, Takács R, Hajdú T, Helgadottir SL, Fodor J, Csernoch L, Tóth G, Bakó É, Reglődi D, Tamás A, Zákány R: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) signalling enhances osteogenesis in UMR-106 cell line, J Mol Neurosci 54:555-573, 2014
Hazama K, Hayata-Takano A, Uetsuki K, Kasai A, Encho N, Shintani N, Nagayasu K, Hashimoto R, Reglodi D, Miyakawa T, Nakazawa T, Baba A, Hashimoto H: Increased behavioral and neuronal responses to a hallucinogenic drug in PACAP heterozygous mutant mice, PLOS One 9: e89153 9, 2014
Heimesaat MM, Dunay IR, Bölke S, Fischer A, Grundmann U, Alutis M, Kühl AA, Tamas A, Toth G, Dunay MP, Göbel UB, Reglődi D, Bereswill S: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide ameliorates experimnetal acute ileitis and extra-intestinal sequelae, PLOS One 9(9):e108389, 2014
Horváth G, Reglődi D, Brubel R, Halász M, Barakonyi A, Tamás A, Fábián E, Opper B, Tóth G, Cohen M, Szereday L: Investigation of the possible functions of PACAP in human trophoblast cells., J Mol Neurosci 54:320-330, 2014
Horvath G, Reglodi D, Farkas J, Vadasz Gy, Mammel B, Kvarik T, Bodzai G, Kiss-Ills B, Farkas D, Matkovits A, Sridharan M, Gaszner B, Tamas A, Kiss P: Perinatal positive and negative influences on the early neurobehavioral reflex and motor development, Perinatal Programming and Development. Advances in Neurobiology 10. Springer. Ed.: M. Antonelli, 2015
Maasz G, Pirger Zs, Reglodi D, Petrovics D, Schmidt J, Kiss P, Rivnyak A, Hashimoto H, Avar P, Jambor E, Tamas A, Gaszner B, Mark L: Comparative protein composition of the brains of PACAP deficient mice using mass spectrometry based proteomic analysis., J Mol Neurosci 54:310-319, 2014
Pirger Zs, Naskar S, Laszló Z, Kemenes Gy, Reglődi D, Kemenes I: Reversal of age related learning deficiency by the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in a nov, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 69:1331-8, 2014
Rozzi SJ, Borelli G, Ryan K, Steiner JP, Reglodi D, Mocchetti I, Avdoshina V: PACAP27 is protective against Tat-induced neurotoxicity, J Mol Neurosci 54:485-493, 2014
Sandor B, Fintor K, Felszeghy Sz, Juhász T, Reglődi D, Márk L, Kiss P, Jüngling A, Fülöp BD, Nagy AD, Hashimoto H, Zákány R, Nagy á, Tamás A: Structural and morphometric comparison of the molar teeth in pre-eruptive developmental stage of PACAP-deficient and wild-type mice., J Mol Neurosci 54:331-341, 2014
Szabadfi K, Szabo A, Kiss P, Reglodi D, Setalo Gy, Tamas A, Toth G, Gabriel R.: PACAP promotes neuron survival in early experimental diabetic retinopathy., Neurochem Int 64: 84-91, 2014
Werling D, Reglodi D, Kiss P, Toth G, Szabadfi K, Tamas A, Biro Zs, Atlasz T: Investigation of PACAP fragments and related peptides in chronic retinal hypoperfusion, J Ophthalmol 563812, 2014
Szabadfi K, Pinter E, Reglodi D, Gabriel R: Neuropeptides, trophic factors, and other substances providing morphofunctional and metabolic protection in experimental models of diabetic retinopathy, International Review of Cell and Molecular Biology, 311: 1-121, 2014
Laszlo E, Kiss P, Horváth G, Szakály P, Tamás A, Reglődi D.: Review on the effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in renal ischemia/reperfusion, Acta Biol HUng 65:369-78, 2014
Wilhelm I, Fazakas Cs, Tamás A, Reglődi D, Krizbai IA: PACAP enhances barrier properties of cerebral microvessels, J Mol Neurosci 54: 469-476, 2014
Helyes Z, Kun J, Dobrosi N, Sandor K, Nemeth J, Perkecz A, Pinter E, Szabadfi K, Gaszner B, Tekus V, Szolcsanyi J, Steinhoff M, Hashimoto H, Reglodi D, Biro T.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) is up-regulated in murine skin inflammation and mediates transient receptor potential vanilloid-induced neuroge, J Invest Dermatol 135:2209-18., 2015
Horvath G, Kiss P, Nemeth J, Lelesz B, Tamas A, Reglodi D: Environmental enrichment increases PACAP levels in the CNS of adult rats., Neuroendocrinol Lett 36: 143-147, 2015
Juhasz T, Szentleleky E, Szucs Somogyi Cs, Takacs R, Dobrosi N, Engler M, Tamas A, Reglodi D, Zakany R.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) pathway is induced by mechanical load and reduces the activity of hedghog signalling in chondrogenic micromass, Int J Mol Sci 16:17344-67., 2015
Juhasz T, Helgadottir SL, Reglodi D, Tamas A, Zakany R.: Signalisation of VIP and PACAP in chondrogenesis and osteogenesis, Peptides 66:51-7, 2015
Krajcs N, Hernádi L, Pirger Zs, Reglődi D, Tóth G, Kiss T.: PACAP modulates acetylcholine-elicited contractions at nicotinic neuromuscular contacts of the Land snail., J Mol Neurosci (in press), 2015
Laszlo E, Varga A, Kovacs K, Jancso G, Kiss P, Tamas A, Szakaly P, Fulop B, Reglodi D: Ischemia/reperfusion-induced kidney injury in heterozygous PACAP deficient mice., Transplant Proc 47:2210-5., 2015
Saghy E, Payrits M, Helyes Zs, Reglodi D, Banki E, Toth G, Couvineau A, Szoke E.: Stimulatory effect of Pituitary Adenylate-Cyclase Activating Polypeptide 6-38, M65 and Vasoactive Intestinal Polypeptide 6-28 on trigeminal sensory neurons, Neuroscience inpress, 2015
Szabadfi K, Estrada C, Fernandez-Villalba E, Tarragon E, Setalo Gy, Izura V, Reglodi D, Tamas A, Gabriel R, Herrero MT.: Retinal aging in the diurnal Chilean rodent (Octodon degus): histological, ultrastructural and neurochemical alterations of the vertical information processing pathway, Front Cell Neurosci 9:126, 2015
Tamas A, Javorhazy A, Reglodi D, Sarlos DP, Banyai D, Semjen D, Nemeth J, Lelesz B, Fulop BD, Szanto Z.: Examination of PACAP-like immunoreactivitiy in urogenital tumor samples., J Mol Neurosci in press, 2015
Botz B, Imreh A, Sandor K, Elekes K, Szolcsanyi J, Reglodi D, Quinn JP, Steward J, Hashimoto H, Zimmer A, Helyes Zs: Role of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and Tac1 gene derived tachykinins in sensory, motor and vascular functions under normal and neuropathic conditi, Peptides 43: 105-112, 2013
Banki E, Sosnowska D, Tucsek Zs, Gautami T, Toth P, Tarantini S, Tamas A, Helyes Zs, Reglodi D, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z.: Age-related decline of autocrine pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) impairs angiogenic capacity of rat cerebromicrovascular endothelial cells, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 70:665-674, 2015
Helyes Z, Kun J, Dobrosi N, Sandor K, Nemeth J, Perkecz A, Pinter E, Szabadfi K, Gaszner B, Tekus V, Szolcsanyi J, Steinhoff M, Hashimoto H, Reglodi D, Biro T.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) is up-regulated in murine skin inflammation and mediates transient receptor potential vanilloid-induced neuroge, J Invest Dermatol 135:2209-18., 2015
Horvath G, Kiss P, Nemeth J, Lelesz B, Tamas A, Reglodi D: Environmental enrichment increases PACAP levels in the CNS of adult rats., Neuroendocrinol Lett 36: 143-147, 2015
Juhasz T, Szentleleky E, Szucs Somogyi Cs, Takacs R, Dobrosi N, Engler M, Tamas A, Reglodi D, Zakany R.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) pathway is induced by mechanical load and reduces the activity of hedghog signalling in chondrogenic micromass, Int J Mol Sci 16:17344-67., 2015
Juhasz T, Helgadottir SL, Reglodi D, Tamas A, Zakany R.: Signalisation of VIP and PACAP in chondrogenesis and osteogenesis, Peptides 66:51-7, 2015
Krajcs N, Hernádi L, Pirger Zs, Reglődi D, Tóth G, Kiss T.: PACAP modulates acetylcholine-elicited contractions at nicotinic neuromuscular contacts of the Land snail., J Mol Neurosci (in press), 2015
Saghy E, Payrits M, Helyes Zs, Reglodi D, Banki E, Toth G, Couvineau A, Szoke E.: Stimulatory effect of Pituitary Adenylate-Cyclase Activating Polypeptide 6-38, M65 and Vasoactive Intestinal Polypeptide 6-28 on trigeminal sensory neurons, Neuroscience inpress, 2015
Szabadfi K, Estrada C, Fernandez-Villalba E, Tarragon E, Setalo Gy, Izura V, Reglodi D, Tamas A, Gabriel R, Herrero MT.: Retinal aging in the diurnal Chilean rodent (Octodon degus): histological, ultrastructural and neurochemical alterations of the vertical information processing pathway, Front Cell Neurosci 9:126, 2015
Tamas A, Javorhazy A, Reglodi D, Sarlos DP, Banyai D, Semjen D, Nemeth J, Lelesz B, Fulop BD, Szanto Z.: Examination of PACAP-like immunoreactivitiy in urogenital tumor samples., J Mol Neurosci 59:177-183, 2016
Farkas J, Sandor B, Tamas A, Kiss P, Hashimoto H, Nagy AD, Fulop BD, Juhasz T, Manavalan S, Reglodi D.: Early neurobehavioral development of mice lacking endogenous PACAP, J Mol Neurosci 61:468-478, 2017
Ivic I, Fulop BD, Juhasz T, Reglodi D, Toth G, Hashimoto H, Tamas A, Koller A: Backup mechanism maintains PACAP/VIP-induced arterial relaxations in PACAP-deficient mice, J Vasc Res in press, 2017
Jungling A, Reglodi D, Karadi ZN, Horvath G, Farkas J, Gaszner B, Tamas A: Effects of Postnatal Enriched Environment in a Model of Parkinson's Disease in Adult Rats., Int J Mol Sci 18(2)., 2017
Kovacs-Valasek A, Szabadfi K, Denes V, Szalontai B, Tamas A, Kiss P, Szabo A, Setalo Gy, Reglodi D, Gabriel R: Accelerated retinal aging in PACAP KO mice., Neuroscience 348:1-10, 2017
Maasz G, Zrinyi Z, Reglodi D, Petrovics D, Rivnyak A, Kiss T, Jungling A, Tamas A, Pirger Z: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration developed in rat and snail parkinsonian models, Dis Model Mech 10:127-139, 2017
Manavalan S, Getachew B, Manaye KF, Khundmiri SJ, Csoka AB, McKinley R, Tamas A, Reglodi D, Tizabi Y: PACAP protects against ethanol and nicotine toxicity in SH-SY5Y cells: implications for drinking-smoking co-morbidity, Neurotox Res in press, 2017
Werling D, Banks WA, Salameh TS, Kvarik T, Kovacs LA, Vaczy A, Szabo E, Mayer F, Varga R, Tamas A, Toth G, Biro Zs, Atlasz T*, Reglodi D*.: Passage through the ocular barriers and beneficial effects in retinal ischemia of topical application of PACAP1-38 in rodents., Int J Mol Sci. 14;18(2). pii: E406., 2017
Atlasz T, Vaczy A, Werling D, Kiss P, Tamas A, Kovacs K, Fabian E, Kvarik T, Mammel B, Danyadi B, Lokos E, Reglodi D: Neuroprotective effects of PACAP in the retina., Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas. Springer Nature, New York. pp. 501-527., 2016
Fulop DB, Reglodi D, Nemeth A, Tamas A.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in the auditory system., In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas. Springer Nature, New York. pp. 529-546., 2016
Horvath G, Nemeth J, Brubel R, Opper B, Koppan M, Tamas A, Szereday L, Reglodi D.: Occurrence and functions of PACAP in the placenta, In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas. Springer Nature, New York. pp 389-403., 2016
Horvath G , Illes A, Heimesaat MM, Bardosi A, Bardosi S, Tamas A, Fulop DB, Opper B , Nemeth J, Ferencz A, Reglodi D: Protective intestinal effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide., In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas, Springer Nature, New York pp: 271-288., 2016
Juhasz T, Tamas A, Zakany R, Reglodi D: Role of PACAP and VIP signalling in regulation of chondrogenesis and osteogenesis, In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas, Springer Nature, New York pp 337-353, 2016
Reglődi D, Helyes Zs, Németh J, Vass R, Tamás A.: PACAP as a potential biomarker – alterations of PACAP levels in human physiological and pathological conditions., In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas, Springer Nature, New York pp. 815-832, 2016
Tamas A, Vass RA, Helyes Zs, Csanaky K, Szanto Z, Nemeth J, Reglodi D.: Examination of PACAP during lactation., In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, edited by Dora Reglodi and Andrea Tamas, Springer Nature, New York pp. 833-840, 2016
Bardosi S, Bardosi A, Nagy Zs, Reglodi D: Expression of PACAP and PAC1 receptor in normal human thyroid gland and in thyroid papillary carcinoma, J Mol Neurosci 60: 171-178, 2016
Egri P, Fekete Cs, Dénes Á, Reglődi D, Hashimoto H, Fulop BD, Gereben B: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) regulates the hypothalamo-pituitary-thyroid (HPT) axis via type 2 deiodinase in male mice, Endocrinology ; 157:2356-66, 2016
Kasica N, Podlasz P, Sundvik M, Tamas A, Reglodi D, Kaleczyc J.: Protective effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) against oxidative stress in zebrafish hair cells., Neurotox Res ; 30: 633-647, 2016
Kvarik T, Mammel B, Reglodi D, Antonelli MC, Farkas J, Tamas A, Ertl T, Atlasz T, Bodzai G, Kiss P, Gyarmati J.: Effects of Maternal Stress during Different Periods of Pregnancy on the Early Neurobehavioral Response of Rats, J Neurol Neurosci ; 7: (2) 80, 2016
Kvarik T, Mammel B, Reglodi D, Kovacs K, Werling D, Bede B, Vaczy A, Fabian E, Toth G, Kiss P, Tamas A, Ertl T, Gyarmati J, Atlasz T: PACAP is protective in a rat model of retinopathy of prematurity., J Mol Neurosci ; 60: 179-185, 2016
Nakamachi T, Ohtaki H, Seki T, Yofu S, Kagami N, Hashimoto H, Shintani N, Baba A, Mark L, Lanekoff I, Kiss P, Farkas J, Reglodi D, Shioda S: PACAP suppresses dry eye signs by stimulating tear secretion., Nature Communications ; 7:12034, 2016
Sandor B, Fintor K, Reglodi D, Fulop DB, Helyes Z, Szanto I, Nagy P, Hashimoto H, Tamas A.: Structural and Morphometric Comparison of Lower Incisors in PACAP-Deficient and Wild-Type Mice., J Mol Neurosci ; 59: 300-308, 2016
Szabadfi K, Reglodi D, Szabo A, Szalontai B, Valasek A, Setalo Gy. Jr, Kiss P, Tamas A, Wilhelm M, Gabriel R.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide, a potential therapeutic agent for diabetic retinopathy in rats: focus on the vertical information processing pathway., Neurotox Res. ; 29: 432-46, 2016
Tamas A, Javorhazy A, Reglodi D, Sarlos DP, Banyai D, Semjen D, Nemeth J, Lelesz B, Fulop BD, Szanto Z: Examination of PACAP-like immunoreactivitiy in urogenital tumor samples., J Mol Neurosci ; 59: 177-183, 2016
Vaczy A, Reglodi D, Somoskeoy T, Kovacs K, Lokos E, Szabo E, Tamas A, Atlasz T: The protective role of PAC1-receptor agonist maxadilan in BCCAO-induced retinal degeneration, J Mol Neurosci ; 60: 186-194, 2016
Werling D, Reglodi D, Banks WA, Salameh TS, Kovacs K, Kvarik T, Vaczy A, Kovacs L, Mayer F, Danyadi B, Lokos E, Tamas A, Toth G, Biro Zs, Tamas A, Atlasz T: Ocular delivery of PACAP1-27 protects the retina from ischemic damage in rodents, Invest Ophthalmol Vis Sci ; 57:6683-6691, 2016

 

Projekt eseményei

 
2014-09-02 17:27:46
Résztvevők változása
2014-01-18 23:33:01
Résztvevők változása
2013-03-10 12:01:07
Résztvevők változása
vissza »