A fenomenológia keletkezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105101
típus PD
Vezető kutató Varga Péter András
magyar cím A fenomenológia keletkezése
Angol cím The Origins of Phenomenology
magyar kulcsszavak fenomenológia, Edmund Husserl, Brentano-iskola, korai analitikus filozófia
angol kulcsszavak phenomenology, Edmund Husserl, the School of Brentano, early analytic philosophy
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Fenomenológia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2014-04-01
projekt vége 2018-03-31
aktuális összeg (MFt) 17.752
FTE (kutatóév egyenérték) 3.32
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fenomenológia keletkezésének átfogó bemutatása érdekében elkészítettem és megjelentettem egy magyar monográfiát (egy a kutatás előkészületeként készített és megjelentetett további magyar monográfiára támaszkodva), elkészítettem egy további angol monográfia kéziratát Edmund Husserl filozófiafogalmának eredetéről, melyet a vállalásoknak megfelelően elküldtem bírálatra egy nemzetközi kiadóhoz, valamint elkészítettem egy tanulmányt Husserl fenomenológiai filozófiájának keletkezéséről, amely a The Oxford Handbook of the History of Phenomenology-ban jelent meg. A kutatási projekt egyes további eredményei - amelyek további 6 angol és német tanulmányban (a Husserl Studies, Brentano Studien, Studies in East European Thought és más folyóiratokban), 3 magyar tanulmányban és 3 recenzióban jelentek meg - új fényt vetnek Husserl fenomenológiai filozófiájának eredetére, a korai fenomenológia és korának egyetemi filozófiája közti interakcióra és a magyar filozófusok szerepére a fenomenológia keletkezésének egyetemes történetében. Szerveztünk egy nemzetközi konferenciát, melynek anyagaiból különszámot szerkesztettünk. A kutatás eredményei alapján az első világháború mutatkozott meg a fenomenológia keletkezésének zárófejezeteként, kirajzolódott a fenomenológia a korabeli természettudományokhoz és a születőben lévő analitikus filozófiához fűződő viszonyának történetileg lehorgonyzott képe, valamint újraértékelhetővé vált a magyar kulturális örökség e fejezeteinek filozófiai relevanciája.
kutatási eredmények (angolul)
In order to provide a comprehensive exposition of the origins of phenomenology, I wrote and published one Hungarian monograph (against the backdrop of another Hungarian monograph written and published during the preparatory phase of the project), prepared the manuscript of an English monograph submitted for review at an international publishing house, and written a chapter on the origins of Edmund Husserl's phenomenological philosophy published in the The Oxford Handbook of the History Phenomenology. Spin-off results of the project -- published in further 6 English and German research papers (e.g., in the Husserl Studies, Brentano Studien, and Studies in East European Thought), 3 Hungarian research papers (e.g., in the Magyar Filozófiai Szemle) and 3 review papers -- shed new light on the roots of Edmund Husserl's phenomenology, the interactions between Early Phenomenology and its academic environment, and the Hungarian participation in the universal history of the origins of phenomenology. We organized an international conference and edited a special issue of its papers in the Horizons. Studies in Phenomenology. Consequences of the research results portrayed the Great War as the decisive caesura in the history of phenomenology, presented a historically anchored picture of phenomenology's contemporaneous relationship to natural sciences and the nascent Analytical Philosophy, as well as re-assessed the philosophical merits of this chapter of Hungarian cultural heritage.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105101
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga PA: A fenomenológia keletkezéstörténete mint filozófiai probléma, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2018
Varga PA: Eugen Enyvvari’s road to Göttingen and back: A case study in the Transleithanian participation in early phenomenology (with an appendix of Edmund Husserl’s two unpubl..., Studies in East European Thought 69:1 57-78, 2017
Varga PA: The Impersonalien Controversy in Early Phenomenology: Sigwart and the School of Brentano, Brentano Studien 14: 227-278, 2016
Varga Péter András: Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Im Anhang mit einem unveröffentlichten ...., In: A. Speer - S. Regh (eds.), "Alles Wesentlich läßt sich nicht schreiben." Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks, Herder, Freiburg, 111-133, 2016
Varga Péter András: Iskolák és kánonok között (recenzió), Sapientiana 8:2 119-123, 2015
Varga Péter András: Az ignorabimus-vita és a korai fenomenológiában: A fenomenológia keletkezésének egy feltáratlan fejezetéről, Magyar Filozófiai Szemle 60:1 (elfogadva, in print), 2016
Varga Péter András: Új adalékok a korai fenomenológia és a magyar filozófia kapcsolattörténetéhez (Pauler Ákos, Alexander Bernát, Révész Géza és Enyvvári Jenő vonatkozásában), In: Mester Béla (ed.), Régiók, határok, identitások. Közép-Európa mint hívószó a (magyar) filozófiatörténetben, Gondolat, Budapest (elfogadva, megjelenés alatt), 2016
Varga Péter András: Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Im Anhang mit einem unveröffentlichten ...., In: A. Speer - S. Regh (eds.), "Alles Wesentlich läßt sich nicht schreiben." Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks, Herder, Freiburg (elf., megj. a.), 2016
Varga Péter András: (Review of) Frederick C Beiser, After Hegel. German Philosophy 1840–1900, Philosophy in Review (bírálatra benyújtva), 2016
Varga, Péter András: Early Husserl, In: Dan Zahavi (ed.), Oxford Handbook of the History of Phenomenology, Oxford University Press, Oxford (szerződés alapján, megjelentetés bírálat után), 2017
Varga Péter András - Witold Plotka: Special Issue: "Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe", Horizon. Studies in Phenomenology 5:1 (in print), 2016
Varga Péter András: Az ignorabimus-vita és a korai fenomenológiában: A fenomenológia keletkezésének egy feltáratlan fejezetéről, Magyar Filozófiai Szemle 60:1 50-82, 2016
Varga Péter András: Új adalékok a korai fenomenológia és a magyar filozófia kapcsolattörténetéhez (Pauler Ákos, Alexander Bernát, Révész Géza és Enyvvári Jenő vonatkozásában), In: Mester Béla (ed.), Régiók, határok, identitások. Közép-Európa mint hívószó a (magyar) filozófiatörténetben, Gondolat, Budapest, 256-285, 2016
Varga Péter András: Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Im Anhang mit einem unveröffentlichten ...., In: A. Speer - S. Regh (eds.), "Alles Wesentlich läßt sich nicht schreiben." Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks, Herder, Freiburg, 111-133, 2016
Varga Péter András: (Review of) Frederick C Beiser, After Hegel. German Philosophy 1840–1900, Philosophy in Review 36:3 94-96, 2016
Varga, Péter András: Husserl's early period: Juvenilia and the Logical Investigations, In: Dan Zahavi (ed.), Oxford Handbook of the History of Phenomenology, Oxford University Press, Oxford (megjelenésre elfogadva), 2018
Varga Péter András - Witold Plotka: Special Issue: "Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe", Horizon. Studies in Phenomenology 5:1, 2016
Varga PA: Kontrafaktuális filozófiatörténet?: A »Mi lett volna, ha...?«-kérdések használata a történettudományban és jelentősége a filozófiatörténet-írásban, Magyar Filozófiai Szemle 58: 31-59, 2014
Varga PA: The Phenomenology and Its History: A Case Study on Heidegger’s Early Relation to Husserl- and a Plea for the Historical Method in Phenomenology, Dialogue and Universalism (közlésre elfogadva), 2015
Varga PA: Die Wege der inneren Wahrnehmung bei einem anderen heterodoxen Schüler von Franz Brentano.: Eine ergänzende Bemerkung zum Aufsatz von Prof. Margret Kaiser-el-Safti, Erwägen Wissen Ethik 15 (közlésre elfogadva), 2015
Varga PA: Az undor, az értékek realitása és a magyarok hozzájárulása a filozófia egyetemes történetéhez (recenzió), BUKSZ 27 (közlésre elfogadva), 2015
Varga PA: A follower of Husserl and Bolzano: The forgotten early phenomenologist Eugen Enyvvari, (közlésre elküldve), 2015
Varga PA: Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano, Husserl Studies (közlésre elfogadva), 2015
Varga PA: Kontrafaktuális filozófiatörténet?: A »Mi lett volna, ha...?«-kérdések használata a történettudományban és jelentősége a filozófiatörténet-írásban, Magyar Filozófiai Szemle 58: 31-59, 2014
Varga PA: The Phenomenology and Its History: A Case Study on Heidegger’s Early Relation to Husserl- and a Plea for the Historical Method in Phenomenology, Dialogue and Universalism 25:3 87-104, 2015
Varga PA: Die Wege der inneren Wahrnehmung bei einem anderen heterodoxen Schüler von Franz Brentano.: Eine ergänzende Bemerkung zum Aufsatz von Prof. Margret Kaiser-el-Safti, Erwägen Wissen Ethik 26:1 58-60, 2015
Varga PA: Az undor, az értékek realitása és a magyarok hozzájárulása a filozófia egyetemes történetéhez (recenzió), BUKSZ 27:1 98-101, 2015
Varga PA: Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano, Husserl Studies 31:2 95-121, 2015
Varga PA: Eugen Enyvvari’s road to Göttingen and back: A case study in the Transleithanian participation in early phenomenology (with an appendix of Edmund Husserl’s two unpubl..., Studies in East European Thought 69:1 57-78, 2017
Varga, Péter András: Husserl's early period: Juvenilia and the Logical Investigations, In: Dan Zahavi (ed.), Oxford Handbook of the History of Phenomenology, Oxford University Press, Oxford,107-134, 2018
vissza »