A nitrogén monoxid szabályozó szerepe az akut iszkémia és reperfúzió okozta aritmiamechanizmusokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105252
típus K
Vezető kutató Végh Ágnes
magyar cím A nitrogén monoxid szabályozó szerepe az akut iszkémia és reperfúzió okozta aritmiamechanizmusokban
Angol cím The regulatory role of nitric oxide on mechanisms involved in arrhythmias induced by acute ischaemia and reperfusion
magyar kulcsszavak aritmia, inorganikus nitrit terápia, akut statin adás, gap junkció, kardioprotekció
angol kulcsszavak arrhythmias, inorganic nitrites, acute statin administration, gap junction, cardioprotection
megadott besorolás
Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)80 %
Molekuláris Biológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Molekuláris markerek és azonosításuk
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Szövetkémia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Demeter-Haludka Vivien
Gönczi Márton
Juhász László
Kisvári Gábor
Kovács Mária
Miskolczi Gottfried
Seprényi György
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2017-02-28
aktuális összeg (MFt) 37.590
FTE (kutatóév egyenérték) 18.74
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az akut szívizom iszkémia következtében kialakuló kamrai tachiaritmiák a hirtelen szívhalál fő oki tényezője; megakadályozásuk, illetve kezelésük továbbra is a modern kardiológia megoldatlan problémája. Miután a jelenleg alkalmazott, a hirtelen szívhalál csökkentését célzó farmakológiai és intervencionális kardiológiai módszerek valójában csak klinikai körülmények között hatékonyak, új, a terápia számára is hasznos stratégiák, kidolgozására van szükség. Ilyen új lehetőséget kínál a prekondicionálás (PC), amely során a rövid iszkémia és reperfúziók (I/R) sorozatával a szívben olyan folyamatok indíthatók el, amelyek jelentős mértékben csökkentik a rákövetkező, hosszabb ideig fennálló I/R káros hatásait. Az elmúlt 25 évben kutatócsoportunk igazolta, hogy a heveny iszkémia okozta aritmiák, amelyek a klinikai körülmények között nehezen észlelhetőek, de állatkísérletekben (pl. altatott kutyában) jól követhetők, PC ingerekkel (pl. rövid I/R sorozata, szívingerlés, erős fizikai terhelés, stb.) jelentős mértékben csökkenthetők. Azt is kimutattuk, hogy az így kialakított védőhatásban olyan endogén anyagok játszanak szerepet, mint pl. a nitrogén monoxid (NO), bradikinin, prosztaciklin stb., amelyek intracelluláris mechanizmusok aktiválásával kardioprotekciót eredményeznek. Igazoltuk, hogy a NO kiemelkedő szabályozója azon mechanizmusoknak, amelyek részt vesznek az akut I/R okozta aritmiák keletkezésében. Erre utalt, hogy az iszkémia hatására csökkenő NO szint helyreállítása akár PC-sal, akár NO-donorokkal, a gap junkciós (GJ) csatornák működésének megőrzéséhez, a reperfúziót követő oxidatív károsodás mérséklődéséhez vezet; mindkét hatás az aritmiák csökkenését eredményezheti.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A fenti munka folytatásaként a jelen projekt három fő téma vizsgálatát tűzi ki célul: (A) a szervetlen nitritek lehetséges korai és késői antiaritmiás hatásának vizsgálatát, (B) a NO szerepének felderítését az akut statin kezelésben (C) a NO Cx43 expresszióra gyakorolt szabályozó szerepének megállapítását. Ad (A). Bár egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a szervetlen nitritek és nitrátok, mint a NO raktárai, jótékony hatásúak a különböző vaszkuláris betegségekben, kevésbé ismert, hogy miképpen hatnak az akut I/R okozta aritmiákra. Ezt kívánjuk vizsgálni altatott kutya okklúziós/reperfúziós modellünkben, az aritmiák súlyosságának, a NO hozzáférhetőség és a fehérjék nitrozilációjának követésével, in vivo és in vitro kísérletekben. Ad (B). Ismert, hogy a statinok lipidcsökkentő hatásuk mellett, ún. lipid-independens hatásokkal is rendelkeznek, amelyekben az NO-nak fontos szerepet tulajdonítanak. Ugyanakkor, az akut statin kezelés, különösen annak az aritmiákra gyakorolt hatása és mechanizmusa, nem ismert. Ezt vizsgáljuk altatott kutyában a NO szintézis gátló L-NAME és az IP3-Akt útvonalat gátló wortmannin adásával, enzim aktivitások (pl. eNOS), NO hozzáférhetőség és szabadgyök képződés mérésével. Ad (C). Korábban igazoltuk, hogy a szívingerlés késői antiaritmiás hatása összefüggésbe hozható a GJ csatornák Cx43 gén és fehérje expressziós változásával. Azt, hogy a NO szabályozza-e a Cx43 turnovert, az NO hozzáférhetőség csökkentésével (szintézis és iNOS aktivációt gátlás), valamint növelésével (NO donorok adása) vizsgáljuk. A GJ csatornagátló carbenoxolon alkalmazásával további bizonyítékot kívánunk nyerni ezen csatornák szerepéről a késői antiaritmiás hatásban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Bár minden javasolt témánk az alapkutatások körébe tartozik, úgy gondoljuk, hogy a NO szabályozó szerepét vizsgáló kísérleteink eredményei a klinikai gyakorlat számára is hasznos információval szolgálhatnak. Például, a szervetlen nitritek lehetséges antiaritmiás hatásának és mechanizmusainak felderítése olyan új terápiás eszközként szolgálhat, amelyet hatékonyan lehetne alkalmazni az I/R súlyos, gyakran végzetes következményeinek megakadályozására vagy csökkentésére. Hasonlóképpen a statin adás akut hatásainak és mechanizmusának jobb megértése bővítheti ennek a gyógyszercsoportnak az alkalmazási körét, pl. olyan betegekben, akik heveny szívizominfarktusban szenvednek. Bár nem kétséges, hogy a GJ csatornáknak szerepük van az aritmiák kialakulásában, kevésbé ismert, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az I/R okozta kamrai aritmiák megjelenéséhez, illetve bármilyen védőhatású beavatkozás esetén (pl. PC vagy gyógyszer alkalmazás) az aritmiák csökkenése mennyiben köszönhető ezen csatornák működésváltozásának. Az idei évben a Clinical Science-be elfogadott és nyomtatás alatt álló munkánk eredményei alapján felvetettük, hogy összefüggés van a Cx43 szívingerlés hatására kialakuló változásai és az aritmiák között. Az a tény, hogy 12 órával a prekondicionáló szívingerlést követően a Cx43 mennyisége szignifikánsan csökken és ezzel párhuzamosan az aritmia hajlam fokozódik, a klinikai gyakorlat számára is hasznos információval szolgálhat. Meggyőződésünk, hogy amennyiben a Cx43 expresszióját befolyásoló mechanizmusokat megismerjük, további tudást szerezhetünk a GJ csatornáknak az aritmiaképződésben betöltött szerepére vonatkozóan és lehetőségünk nyílik új típusú antiaritmiás gyógyszerek fejlesztésére.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A nitrogén monoxid (NO) fontos szerepet tölt be mind az egészséges mind a beteg szervi működés szabályozásában. Például, a NO részt vesz a normális értónus fenntartásában, szabályozza a transzmitterek felszabadulását, módosítja a szívizom kontraktilitását, gátolja a vérlemezkék összecsapódását, stb. Iszkémiás körülmények esetén, mint pl. a szívizom iszkémiás károsodása, a NO képződése csökken és ez jelentős mértékben befolyásolja a szív működését. Kimutattuk, hogy akut szívizom iszkémiában (AMI) a NO képződése csökken és ez számottevően hozzájárulhat az AMI során fellépő súlyos, gyakran végzetes kimenetelű aritmiák kialakulásához. Ennek következtében minden olyan beavatkozás, amely elősegíti a NO képzés megőrzését (pl. iszkémiás prekondicionálás, magas frekvenciájú szívingerlés vagy erőteljes fizikális aktivitás) vagy gyógyszeres bevitel révén pótolja a NO deficitet, védőhatású lehet ezen életet-fenyegető aritmiákkal szemben. Jelen kutatásaink elsődleges célja a NO szabályozó szerepének alaposabb megismerése, amelynek kivitelezését három konkrét téma köré csoportosítottunk: (A) a szervetlen nitritek, mint a NO lehetséges raktárai, aritmiákra gyakorolt hatásainak vizsgálata, (B) a NO szerepének feltárása az akut statin kezelésben és (C) a NO gap junkciós (GJ) connexin43 expresszióját szabályozó, és ezáltal a GJ csatornáknak az aritmia kialakulásában betöltött szerepének a megismerése. Az in vivo és in vitro módszereket egyaránt alkalmazó, alapkutatás jellegű kísérleteinktől azt várjuk, hogy sikerességük esetén a klinikai gyakorlat számára valamint új gyógyszerek kifejlesztésére is hasznosítható eredményekkel szolgálnak.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Ventricular tachyarrhythmias resulting from acute myocardial ischaemia are the main factor responsible for sudden cardiac death, which remains one of the most serious problems facing modern cardiology. Since the available pharmacological and clinical interventional strategies are, indeed, effective only in the hospital setting, prevention or reduction of these arrhythmias require search for alternative approaches. Preconditioning (PC) has offered such a new tool to combat the deleterious consequences of a prolonged period of ischaemia and reperfusion (I/R) through adaptation of the heart by means of preceding, brief periods of the same ischaemic stress. Over the last 25 years our research group provided a number of evidence that these early arrhythmias, which are difficult to assess clinically but can easily be monitored in experimental animals (e.g. anaesthetised dogs), can markedly be suppressed by PC, induced either by short coronary artery occlusions, rapid cardiac pacing, physical exercise or drug administration. We also proposed that this marked antiarrhythmic protection involves the generation of endogenous substances, such as nitric oxide, bradykinin, and prostacyclin, which then initiate mechanisms lead to cardioprotection. Our more recent studies confirmed that nitric oxide (NO) plays a pivotal role in the regulation of mechanisms, which are involved in arrhythmogenesis during acute I/R. Thus, we showed that the restoration of NO loss during ischaemia by PC or by the administration of NO donors preserves gap junction function and reduces the harmful consequences of oxidative stress; both mechanisms can be associated with arrhythmia suppression.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

To continue these previous works, we now focus on three main subjects: (A) the potential early and delayed antiarrhythmic effects of inorganic nitrites, (B) the role of NO in the effect of acute statin treatment, and (C) the potential regulatory role of NO on gap junctional (GJs) connexin turnover. Ad (A) Although there is evidence that inorganic nitrites and nitrates are beneficial in various vascular diseases, it is little known whether they reduce arrhythmia severity under conditions of acute I/R, and what are the mechanisms which involved in this protection. These we aim to examine in our established canine model of I/R by the assessment of arrhythmia severity, NO availability and protein S-nitrosylation both in in vivo and in vitro experiments. Ad (B) It is well established that statins, beyond their lipid lowering actions, possess lipid-independent pleiotropic effects, in which NO may play pivotal role. However, the effects of acute statin treatment against arrhythmias, and the role of NO in this effect have not yet been elucidated. This we aim to examine in anaesthetized dogs by blocking the L-arginine-NO pathway with L-NAME and by inhibiting the IP3-Akt pathway with wortmannin. We also measure enzymes’ activities (e.g. eNOS), NO availability and production of free radicals. Ad (C) We have demonstrated a role of Cx43 gene and protein expressions in the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing. We now examine whether NO regulates Cx43 expression, using inhibitors of NO formation, as well as donors of NO. We also attempt to inhibit GJs by carbenoxolone to obtain further evidence for the role of GJs in the pacing-induced delayed antiarrhythmic effect.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

All the proposed studies are basic research. However, we think, that the expected findings would provide useful information for the clinical practice about the regulatory role of NO in health and disease. For example, the exploration of the potential antiarrhythmic effect and the underlying mechanisms of inorganic nitrites would serve as a new tool to combat the severe, often life-threatening consequences of I/R. Similarly, the better understanding of mechanisms involved in the effects of acute statin treatment would provide a benefit for patients suffering form acute myocardial infarction. Although there is no doubt that GJs play a role in arrhythmia generation, it is still not clear how much they contribute to the occurrence of the acute I/R-induced ventricular arrhythmias and to the suppression of these arrhythmias when protective manoeuvres, such as PC and/or drug treatment are performed. We suggested a possible relationship with clinical importance between changes in connexin43 (Cx43) expression and the occurrence of arrhythmias after cardiac pacing. The fact, that 12h after cardiac pacing the expression of Cx43 significantly decreases and simultaneously, the severity of arrhythmias markedly increases suggests that there is a time interval after the PC stimulus when severe or even fatal cardiac events may occur. To explore mechanisms involved in the regulation of Cx43 expression would provide further knowledge on the role of gap junctions in arrhythmogenesis and find novel approaches for drug development.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Nitric oxide (NO) is an important regulator of various organ functions in both health and disease. For example, NO regulates vascular tone, the release of transmitters, modulates cardiac contractility, inhibits platelet aggregation, etc. Under ischaemic conditions, such as myocardial ischaemia, the production of NO decreases and this may substantially influence heart function. For example, the loss of NO availability during acute myocardial ischaemia certainly plays a role in the generation of severe, often fatal ventricular arrhythmias. Therefore, the replacement of NO results from drug administration or from protective manoeuvres, such as ischaemic preconditioning, cardiac pacing or heavy physical exercise, may provide protection against these ischaemia and reperfusion (I/R)-induced life-threatening ventricular arrhythmias. The aims of the present project are the examination of the effects and mechanisms of inorganic nitrites against these arrhythmias (A), the exploration of the role of NO in acute statin treatment (B) and the investigation of the regulatory role of NO on the gap junctional connexin43 expression (C) in order to obtain further information on the role of GJs in arrhythmia generation. We expect that the findings of these basic research projects, which derived from such a comprehensive approach using both in vivo and in vitro experiments, would provide novel and useful knowledge for the clinical practice and drug development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelen pályázat, a nitrogén monoxid (NO) szabályozó szerepét három főbb aspektus szempontjából vizsgálta. 1. A szervetlen nátrium nitrit iszkémia és reperfúzió (I/R) okozta kamrai aritmiákra gyakorolt hatásának és mechanizmusának vizsgálatát célzó kísérleteinkben kimutattuk, hogy a nátrium nitrit számottevő korai antiaritmiás hatással rendelkezik, amelyben a nitritből keletkező NO általi fehérje S-nitroziláció és S-glutathioniláció szerepet játszik. Kimutattuk, hogy a nátrium nitrit jelentős késői antiaritmiás hatással is rendelkezik, amely védőhatásában az iNOS aktiváció csak mérsékelt szerepet tölt be. 2. Az egyetlen alkalommal végzett sztatin kezelés hatását vizsgálva két kísérletsorozatban kimutattuk, hogy a simvastatin jelentős mértékben csökkenti az I/R okozta korai aritmiákat, amelyben az Akt/IP-3 kináz útvonal általi gyors eNOS aktiváció játszik szerepet. 3. A NO gap junkciós (GJ) csatornákat szabályozó szerepét több kísérletsorozatban is vizsgálva kimutattuk, hogy GJ csatornák zárása carbenoxolonnal megszünteti a szívingerléssel végzett prekondicionálás késői antiaritmiás hatását, illetve a nátrium nitrit késői antiaritmiás hatása, legalábbis részben, a gap junkciós csatornákra gyakorolt hatáson keresztül valósul meg.
kutatási eredmények (angolul)
The present project aimed to examine three major topics in relation to the regulatory function of nitric oxide (NO). 1. In the experiments, which aimed to examine the effects and mechanisms of inorganic sodium nitrite, we have shown that sodium nitrite possesses a marked early antiarrhythmic effect, which might be associated with protein S-nitrosylation and glutathionylation by NO, derived from nitrite. We have also reported that in the delayed protective effect of nitrite, the activation of iNOS plays only a secondary role. 2. In studies, in which we aimed to examine the effects and the underlying mechanisms of the acute statin treatment, we have found that simvastatin significantly reduces the ischaemia and reperfusion (I/R)-induced early arrhythmias, ad that this effect is due to the rapid activation of eNOS via the stimulation of Akt/IP-3 kinase pathway. 3. The regulatory role of NO on gap junction (GJ) function was examined in different experiments. During the period of this project we have shown that closing of GJs by carbenoxolone abolishes the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing, and that the delayed effect of sodium nitrite against arrhythmias is partially due to its effect on GJs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105252
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Demeter-Haludka V, Juhász L., Kovács M, Gardi J, Végh Á.: Is there a role of iNOS activation in the delayed antiarrhythmic effect of sodium nitrite?, Can J Physol Pharmacol (in press) (ref. 4), 2017
Kovács M, Gönczi M, Kovács E, Végh Á: Time course analysis of cardiac pacing-induced gene expression changes in the canine heart, Mol Cell Biochem, 372: 257-266 (ref. 1), 2013
Végh Á, Gönczi M, Miskoczi G, Kovács M: Regulation of gap junctions by nitric oxide influences the generation of arrhythmias resulting from acute ischemia and reperfusion in vivo, Frontiers in Pharmacology, 4: 76 (ref. 4)., 2013
Kovács Mária: Chabges in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart, SZTE Farmakológiai és Farmekoterápiai Intézet (ref. 2), 2013
Gönczi Márton: Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing, SZTE, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (ref. 3), 2013
Juhász L, Déri Sz, Kisvári G, Kiss A, Gardi Gy, Seprényi Gy, Kaszaki J, Végh Á: The effect of ischaemic preconditioning on nitric oxide synthase activity during myocardial ischaemia in anaesthetized dogs., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P411. (Ref. 1), 2014
Kisvári G, Kovács M, Gardi J, Seprényi Gy, Kaszaki J, Végh: The effect of acute simvastatin administration on the severity of arrhythmias resulting from ischaemia and reperfusion in the canine: Is there a role for nitric oxide?, Eur J Pharmacol, 732:96-104 (Ref.2), 2014
Kisvári G, Seprényi Gy, Végh Á.: Wortmannin abolishes the protective effect of simvastatin against the ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in the anaesthetized canine., Cardiovasc Res, 103, S9-S46, P154. ( Ref 3), 2014
Gönczi M, Miskolczi G, Kovács M, Végh Á.: In vivo evidence that carbenoxolone attenuates the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P413. (Ref. 4), 2014
Miskolczi G, Gönczi M, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á.: In vitro examination of the pharmacological modulation of gap junction by carbenoxolone in the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P408. (Ref. 5), 2014
Kovács M, Kun T, Gönczi M, Miskolczi G, Seprényi Gy, Végh Á.: Cardiac pacing modifies connexin43 localization within the intercalated disc during ischaemia, 24h later., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P414. (Ref 6), 2014
Kovács Mária: Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart, SZTE Farmakológiai és Farmekoterápiai Intézet (ref. 2), 2013
Kovács M, Kiss A, Gönczi M, Miskolczi G, Seprényi G, Kaszaki J, Kohr MJ, Murphy E, Végh Á.: Effect of sodium nitrite on ischaemia and reperfusion-induced arrhythmias in anaesthetized dogs: is protein S-nitrosylation involved?, Plos One, 10(4):e0122243 (ref. 1), 2015
Demeter-Haludka V, Juhász L, Seprényi Gy, Végh Á.: A nátrium nitrit késői hatásának vizsgálata a koszorúér okklúzió és reperfúzió kiváltotta korai ritmuszavarokra altatott kutyamodellben., Cardiologia Hungarica, 45: D30 (ref. 2), 2015
Demeter-Haludka V, Juhász L, Seprényi Gy, Végh Á.: Delayed effect of sodium nitrite on the ischaemia/reperfusion-induced ventricular arrhythmias in anaesthetized dogs., European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), October 8-11, 2014, Balatongyörök, Hungary. P9 (ref. 3.), 2014
Juhász L, Déri Sz, Kisvári G, Kiss A, Seprényi Gy, Gardi J, Végh Á.: The effect of ischemic preconditioning on nitric oxide synthase activity during myocardial ischemia and reperfusion in anaesthetized dogs., Current Research: Cardiology, 1: 73-79 (ref. 4.), 2014
Kisvári G, Seprényi Gy, Végh Á: A wortmannin meggátolja a simvastatin iszkémia és reperfúzió által kiváltott aritmiák elleni védőhatását altatott kutyamodellben., Cardiologia Hungarica, 45: D33 (ref. 5.), 2015
Kisvári G, Seprényi Gy, Végh Á: Wortmannin abolishes the protective effect of simvastatin against the ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in the anaesthetized canine., European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), October 8-11, 2014, Balatongyörök, Hungary, P21 (ref. 6.), 2014
Kisvári G, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á.: The activation of PI 3-kinase/Akt pathway is involved in the acute effects of simvastatin against ischaemia and reperfusion-induced arrhythmias in anaesthetized dogs., Eur J Pharmacol (under revision) (ref. 7.), 2015
Miskolczi G, Gönczi M, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á: Further evidence for the role of gap junctions in the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Can J Physiol Pharmacol, 93: 545-553 (ref. 8.), 2015
Kovács M, Szépe T, Seprényi Gy, Végh Á: A réskapcsolatok automatikus detektálása és elemzése konfokális mikroszkópia alkalmazásával., Cardiologia Hungarica, 45: D33 (ref. 9.), 2015
Juhász László: Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning. The effect of peroxynitrite and changes in nitric oxide synthase-, SZTE, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (ref. 10.), 2015
Juhász L, Déri Sz, Kisvári G, Kiss A, Gardi Gy, Seprényi Gy, Kaszaki J, Végh Á: The effect of ischaemic preconditioning on nitric oxide synthase activity during myocardial ischaemia in anaesthetized dogs., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P411. (Ref. 5), 2014
Juhász L, Déri Sz, Kisvári G, Kiss A, Seprényi Gy, Gardi J, Végh Á.: The effect of ischemic preconditioning on nitric oxide synthase activity during myocardial ischemia and reperfusion in anaesthetized dogs., Current Research: Cardiology, 1: 73-79 (ref. 6.), 2014
Juhász László: Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning. The effect of peroxynitrite and changes in nitric oxide synthase-, SZTE, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (ref. 7), 2015
Kisvári G, Kovács M, Gardi J, Seprényi Gy, Kaszaki J, Végh: The effect of acute simvastatin administration on the severity of arrhythmias resulting from ischaemia and reperfusion in the canine: Is there a role for nitric oxide?, Eur J Pharmacol, 732:96-104 (Ref. 8), 2014
Kisvári G, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á: The activation of PI 3-kinase/Akt pathway is involved in the acute effects of simvastatin against ischaemia and reperfusion-induced arrhythmias in anaestheized dogs.n-induced ventricular arrhythmias in the anaesthetized canine., Eur J Pharmacol 769: 185-194 (ref. 9.), 2015
Kisvári Gábor: The effect of acute simvastatin administration on the ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in anaesthetized dogs., SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet ( Ref 10), 2016
Gönczi Márton: Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing, SZTE, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (ref. 11), 2013
Végh Á, Gönczi M, Miskoczi G, Kovács M: Regulation of gap junctions by nitric oxide influences the generation of arrhythmias resulting from acute ischemia and reperfusion in vivo, Frontiers in Pharmacology, 4: 76 (ref. 12)., 2013
Miskolczi G, Gönczi M, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á.: In vitro examination of the pharmacological modulation of gap junction by carbenoxolone in the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P408. (Ref. 13), 2014
Gönczi M, Miskolczi G, Kovács M, Végh Á.: In vivo evidence that carbenoxolone attenuates the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P413. (Ref. 14), 2014
Miskolczi G, Gönczi M, Kovács M, Seprényi Gy, Végh Á: Further evidence for the role of gap junctions in the delayed antiarrhythmic effect of cardiac pacing., Can J Physiol Pharmacol, 93: 545-553 (ref. 15), 2015
Miskolczi G, Gönczi M, Kovács M, Végh Á.: Examination of the effect of sodium nitrite on gap junction function during ischaemia and reperfusion in anaesthetized dogs., Acta Biologica Hungarica (in press) (ref. 16), 2017
Kovács M, Kun T, Gönczi M, Miskolczi G, Seprényi Gy, Végh Á.: Cardiac pacing modifies connexin43 localization within the intercalated disc during ischaemia, 24h later., Cardiovasc Res, 103, S57-S94, P414. (Ref 17), 2014
Kovács M, Szépe T, Seprényi Gy, Végh Á: A réskapcsolatok automatikus detektálása és elemzése konfokális mikroszkópia alkalmazásával., Cardiologia Hungarica, 45: D33 (ref. 18), 2015
Kovács M, Gönczi M, Kovács E, Végh Á: Time course analysis of cardiac pacing-induced gene expression changes in the canine heart, Mol Cell Biochem, 372: 257-266 (ref. 19), 2013
Kovács Mária: Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart, SZTE Farmakológiai és Farmekoterápiai Intézet (ref. 20), 2013

 

Projekt eseményei

 
2014-09-29 15:49:45
Résztvevők változása
vissza »