Babits Mihály leveleinek, esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak, a Babits Könyvtárnak és a BAbits Kiskönyvtárnak az elkészítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105283
típus K
Vezető kutató Sipos Lajos
magyar cím Babits Mihály leveleinek, esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak, a Babits Könyvtárnak és a BAbits Kiskönyvtárnak az elkészítése
Angol cím Critical edition of Babits Mihaly's letters, essais
magyar kulcsszavak Irodalomtudomány, filológia, kritikai kiadás, BAbits- kutatás
angol kulcsszavak critical edition, Babits Mihály
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Boka László
Buda Attila
Csábi Domonkos
Csokonai-Illés Sándor
Finta Gábor
Finta Gábor
Fűzfa Balázs
Gintli Tibor
Haász Gabriella
Hibsch Sándor
Horváth Zsuzsanna
Jankovics József
Kenyeres Zoltán
Kozma András
Majoros Györgyi
Mátyus Norbert
Papp Zoltán János
Rózsafalvi Zsuzsanna
Schiller Erzsébet
Sebők Melinda
Szénási Zoltán
Szőke Mária
Téglás János
Tompa Zsófia
Tóth Franciska
Tóth Máté
Vilcsek Béla
Visy Beatrix
Zsemberyné Major Ágota
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2018-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.308
FTE (kutatóév egyenérték) 27.69
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

1. Babits esszék, tanulmányok, kritikák, ezek változatai és a hozzájuk kapcsolódó feljegyzések jelentősen árnyalhatják a költő irodalomelméleti és irodalomtörténeti gondolkodását. Az életmű kiadásban megjelent változat minden esetben módosított szövege az első megjelenésnek. A módosítás nem csak a szemléleti átalakulást jelenti, hanem a korszakhoz való viszony eltérését is. Az 1921 utáni levelek – az eddig megjelent 10 levelezés kötettel együtt – kirajzolják Babits kapcsolati hálóját, választ adnak a különböző írócsoportok és személyek, valamint a Nyugat és Babits kapcsolatának eddig tisztázatlan vagy félreértett kérdéseire.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

2. A kutatás kiinduló hipotézise, hogy a Babits-recepció sok esetben hibás értelmezésen és előfeltevésen nyugszik. Ennek oka részint a kéziratban található anyagok feltáratlansága és a változtatásokkal megjelent szövegek kétértelműsége. A levelek teljes terjedelmükkel és a levélszöveg megírásának módosításaival együtt jelezhetik a költő érdeklődésének alakulását, kapcsolatait a Nyugat nagy második és harmadik nemzedékével.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

3. A kutatás eredményeként autentikus ismeretet lehet szerezni a korszakról, a látszólag egymásnak szembefeszülő irodalmi csoportokról. Különösen fontos a kantiánus erkölcsű Babits és a napi politika viszonyának megértése, a költő álláspontjának tisztázása az urbánus-népies vitában, a katolikus irodalom kérdéseiben, a magyarországi és a Kárpát medencei magyarság kapcsolataiban. A közzéteendő dokumentumokból kitetszik, hogyan kapcsolódott Babits a kulturális vállaláson alapuló haza fogalmához, és miként utasította el a territoriális és küldetéstudattal megterhelt haza-interpretációt.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

4. Babits népszerűségének mostani hullámvölgye részint azért alakult ki, mert a szélsőséges vélemények közé sok embernek nehéz beilleszteni egy olyan költőt, aki írásaiban egyetlen divatos kortárs áramlatot sem követett. Számtalan félreértés kíséri utóéletét. A Baumgarten-díjjal kapcsolatban szemére vetik József Attila mellőzését (nem véve tudomást az öt kötetben megjelent teljes dokumentációról), a katolikus irodalommal kapcsolatos álláspontját, mely a katolikus egyház és a magukat katolikusnak valló költők esztétikai értékelése kérdésében kialakult. Polgárinak tekintik a magukat baloldalinak gondoló olvasók, baloldalinak mondják azok, akik a feltétlen politikai deklarációt hiányolják életéből a korszak irredenta kérdéseivel kapcsolatban. Az eddig megjelent közel 40 kötetünk és a most elkészíthető munkánk együttesen biztosítják a költő és a korszak helyes értelmezését.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

1. Babits esszék, tanulmányok, kritikák, ezek változatai és a hozzájuk kapcsolódó feljegyzések jelentősen árnyalhatják a költő irodalomelméleti és irodalomtörténeti gondolkodását. Az életmű kiadásban megjelent változat minden esetben módosított szövege az első megjelenésnek. A módosítás nem csak a szemléleti átalakulást jelenti, hanem a korszakhoz való viszony eltérését is. Az 1921 utáni levelek – az eddig megjelent 10 levelezés kötettel együtt – kirajzolják Babits kapcsolati hálóját, választ adnak a különböző írócsoportok és személyek, valamint a Nyugat és Babits kapcsolatának eddig tisztázatlan vagy félreértett kérdéseire.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

2. A kutatás kiinduló hipotézise, hogy a Babits-recepció sok esetben hibás értelmezésen és előfeltevésen nyugszik. Ennek oka részint a kéziratban található anyagok feltáratlansága és a változtatásokkal megjelent szövegek kétértelműsége. A levelek teljes terjedelmükkel és a levélszöveg megírásának módosításaival együtt jelezhetik a költő érdeklődésének alakulását, kapcsolatait a Nyugat nagy második és harmadik nemzedékével.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

3. A kutatás eredményeként autentikus ismeretet lehet szerezni a korszakról, a látszólag egymásnak szembefeszülő irodalmi csoportokról. Különösen fontos a kantiánus erkölcsű Babits és a napi politika viszonyának megértése, a költő álláspontjának tisztázása az urbánus-népies vitában, a katolikus irodalom kérdéseiben, a magyarországi és a Kárpát medencei magyarság kapcsolataiban. A közzéteendő dokumentumokból kitetszik, hogyan kapcsolódott Babits a kulturális vállaláson alapuló haza fogalmához, és miként utasította el a territoriális és küldetéstudattal megterhelt haza-interpretációt.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

4. Babits népszerűségének mostani hullámvölgye részint azért alakult ki, mert a szélsőséges vélemények közé sok embernek nehéz beilleszteni egy olyan költőt, aki írásaiban egyetlen divatos kortárs áramlatot sem követett. Számtalan félreértés kíséri utóéletét. A Baumgarten-díjjal kapcsolatban szemére vetik József Attila mellőzését (nem véve tudomást az öt kötetben megjelent teljes dokumentációról), a katolikus irodalommal kapcsolatos álláspontját, mely a katolikus egyház és a magukat katolikusnak valló költők esztétikai értékelése kérdésében kialakult. Polgárinak tekintik a magukat baloldalinak gondoló olvasók, baloldalinak mondják azok, akik a feltétlen politikai deklarációt hiányolják életéből a korszak irredenta kérdéseivel kapcsolatban. Az eddig megjelent közel 40 kötetünk és a most elkészíthető munkánk együttesen biztosítják a költő és a korszak helyes értelmezését.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A K 105283-as sz. OTKA támogatással 2013-2017 közötti időre tervezhettük a munkánkat, Babits Mihály prózai és drámai műveinek, esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak és levelezésének kritikai kiadását, a korszak- és az életmű kutatásához elengedhetetlen segédkönyveket jelentő Babits Könyvtár és a részeredményeket összefoglaló Babits Kiskönyvtár összeállítását, megírását, közreadását. A Bizottság engedélyével a kutatási és kiadási program időszakát egy évvel később, 2018. jan. 31-ével fejezhettük be. A K 105283-as sz. OTKA támogatással 2013-2017 közötti időre vonatkozó ,,A kutatás eredményeinek rövid, tényszerű összefoglalása,, a projekt zéró beszámolójóban került részletezésre. Itt a helyhiány miatt erre nincs lehetőség. Köszönöm a megértést. In 2014 our volume titled Babits Mihály levelezése 1921–1923 was published. At present the publishing of three other correspondence volumes at Magyar Napló Kiadó are in progress, as well as that of another volume called Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások at Orpheusz Kiadó. The publishing of these four volumes were financed from a ministerial support and a tender won in 2017. The corrections of the mistakes indicated in the reports of the reviser are in progress. Next the finishing and revising of the manuscripts of the 1920-1927, 1934-1936 volumes of the series and those of Az európai irodalom története are due.
kutatási eredmények (angolul)
In 2015 Norbert Mátyus’s Babits és Dante. Filológiai közelítések Babits Mihály Pokol fordításához, in 2016 Gabriella Haász’s Babits és a San Remo-díj, Zoltán Szénási’s Örökkék ég alatt. Tanulmányok, Beatrix Visy’s „Nem ahogyan ma szokás.” A narráció jegyei, szépirodalmi szerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében, in 2017 Téglás János’s Néma interjúk Babits Mihállyal were published. Gábor Finta’s Próbajárat. Válogatott tanulmányok, Lajos Sipos’s Modernitások, alkotók, párbeszédek. Tanulmányok and Mihály Babits’s Autobiográfiák were published in 2016 without the OTKA number. Zoltán János Papp’s monograph Török Sophie. Pályarajz is to be published in the first half of 2018. Babits Mihály esztergomi versei és esszéi was published in 2016 and 2017 with the financial support of the local government. We took part in organising two conferences.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105283
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sebők Melinda: "Tanulj és dolgozz sokat, Te drága csodagyermek!": Dallam- és ritmuspróbák Weöres Sándor gyermekverseiben, In: Szűcs Péter, Litya László (szerk.), Hatvan Kalendárium, 2014
Sebők Melinda: "Fehér-izzású" költő és tanár – emléktöredékek Kalász Mártonról, In: Zsille Gábor (szerk.) "nő hozzám a világ - velem": Antológia Kalász Márton 80. születésnapjára. Budapest: Orpheusz Kiadó, 2014
Sipos Lajos: Jel, szó, zene, Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor, Irodalomismeret, 103-109., 2014
Sipos Lajos: Élet az irodalomban. Az önéletírás lehetőségei = Tamási Áron, Bölcső a hegyek között, s.a.r. Sipos Lajos, Bp., Helikon Kiadó, 5-19., 2014
Sipos Lajos: Berda József Vácon, Napkút, 2014/3, 91-93., 2014
Sipos Lajos: Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja és 1919 augusztusa között, IV. rész, Tekintet, 2014/4, 61-79., 2014
Sipos Lajos: Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja és 1919 augusztusa között, III. rész, , Tekintet, 2014/2, 67-88., 2014
Sipos Lajos: "...sodrában a szörnyű malomnak...". Magyar költők és írók az I. világháború idején, Irodalmi Magazin., 2014
Sipos Lajos: Rónay György költészetértelmezésének változása, , Parnasszus 2014/1, 58-64., 2014
Sipos Lajos: Az önéletíró Gyergyai Albert, , Irodalomismeret, 2014/3, 8-14., 2014
Sebők Melinda: "Az emlékezés árnyéksarkaiban fölszakad a múlt", , Pannon Tükör, 2014 / 5., 54-58., 2014
Sebők Melinda: Költőelőd-magatartásforma és létélmény Rónay György A közeltő tél című versében, Parnasszus, 2014 / 1., 65-72., 2014
Sebők Melinda: Hagyományújító modernség Rónay György költészetében,, Vár, 2014/1., 50-54., 2014
Sipos Lajos: Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja és 1919 márciusa között,I, Tekintet, 2013/1, 87-109, 2013
Sipos Lajos: Háború és az örök béke. babtis Mihály és az ellen-kulturális modernizáció kísérlete 1918 nyarán, Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára, szerk.:Erdődy G., Fejtl I., Sipos B., Varga Zs.; Bp., ELTe Ötvös kiadó, 2013,88-94, 2013
Sipos Lajos: Babits Mihály és az "ellenkultúra" képviselői a Tanácsköztársaságban, Pázmány nyomában. Tanulmánykötet Hargittay Emil tiszteletére; szerk.: Ajkay A., Bajáki R., Vác, Mondat Kft 2013, 367-373, 2013
Sipos Lajos: Nemzetfogalom és irodalom, "Szépet, jót, igazat akarva". Tanulmányok M. Horváth Béla 60. születésnapjára, szerk.: Fekete R., Kurucz R., Nagy J.,; Szekszárd, Pécsi Tud. Egy. I. Gy. Kar, 2013,51-57, 2013
Sipos Lajos: Weöres Sándor pályakezdése és az irodalomfogalom változása, Magyar Napló, 2013/6, 4-8, 2013
Sipos Lajos: Sipos Lajos beszélgetése Jelenits Istvánnal és Rónay Lászlóval Rónay Györgyről, Vigília, 2013/10, 770-781, 2013
Sipos Lajos: Babits Mihály és a kulturális-társadalmi-politikai modernizáció kísérlete 1918 februárja és 1919 márciusa között,II., Tekintet,2013/6,49-69, 2013
Csábi Domonkos: Babits Mihály válogatott versei, vál., szerk., utószó,, Magyar Napló kiadása, megj. előtt, 2014
Finta Gábor: A múlt különbözősége - Babits Mihály: októberi ájtatosság, Pázmány nyomában. Tanulmánykötet Hargittay Emil tiszteletére; szerk.: Ajkay A., Bajáki R., Vác, Mondat Kft 2013, 159-165, 2013
Sebők Melinda: Költői égtájak. Babits Mihály levelezése 1918-1919, Magyar Napló, 2013/3, 2013
Téglás János: Néma interjúk Babits Mihállyal, Tekintet, 2013/6, 70-82, 2013
Visy Beatrix: Ifjú csont, öreg csont. A haláltánc mesterei. Babits és Weöres, Jelen Kor, 2013/7-8., 2013
Szőke Mária, Sipos Lajos: Babits Mihály levelezése 1921-1923, 698. p., Bp., Argumentum Kiadó, 2014

 

Projekt eseményei

 
2016-05-09 16:58:56
Résztvevők változása
vissza »