A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105414
típus K
Vezető kutató Takács Judit
magyar cím A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon
Angol cím Social History of Homosexuality in 20th Century Hungary before 1990
magyar kulcsszavak homoszexualitás, felügyelet, magyar társadalomtörténet
angol kulcsszavak homosexuality, surveillance, Hungarian social history
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Szociológia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csiszár Gábor
P.Tóth Tamás
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 6.200
FTE (kutatóév egyenérték) 5.99
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő céljai közé tartozik a 20. századi magyar társadalomtörténet egyik eddig kevéssé kutatott aspektusának föltárása, azaz: a homoszexualitás társadalmi felügyeletének nyomon követése (ezen belül például a homoszexualitást zsarolási alapként használó ügynöki beszervezések területének vizsgálata) által hozzájárulni a homoszexualitással kapcsolatos állami felügyelet gyakorlatainak és következményeinek jobb megértéséhez. Emellett tervezett kutatómunkánk legfontosabb szakmai célkitűzése a korábban kevéssé ismert könyvtári és levéltári dokumentumok valamint a kutatás során készített mélyinterjúk elemzése alapján tudományos tanulmányok készítése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, hogy mik a fő eszközei és következményei a homoszexualitás társadalmi felügyeletének a 20. századi Magyarországon. A kutatás arra is választ kíván találni, hogy – különösen a második világháború után – milyen módokon tudták rávenni az embereket a rendőrségi besúgásra (esetenként pusztán állítólagos) homoszexualitásukkal összefüggésben.

A kutatás kiindulópontja, hogy a 20. századi magyar jogalkotás és joggyakorlat a homoszexuális gyakorlatok döntő részének kriminalizálásával megteremtette az alapját egy államilag fenntartott társadalmi felügyeleti rendszer működésének, mely a homoszexuális (illetve a homoszexuálisnak feltételezett) emberek ellenőrzését – is – végezhette.

Különféle történeti és empirikus szociológiai módszertani eszközök alkalmazásával – azaz: történeti dokumentumelemzések és mélyinterjúk készítése révén – e kutatás rá kíván világítani e társadalmi megfigyelőrendszer működésének a következményeire mind az egyén és a társadalom szintjén.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A most tervezett – történeti és empirikus szociológiai módszertani eszközöket együttesen alkalmazó – interdiszciplináris társadalomtörténeti kutatáshoz hasonló vizsgálatot korábban még nem végeztek Magyarországon.

A homoszexualitás társadalmi felügyeletének történeti és szociológiai nyomon követése hozzájárulhat a 20. századi magyar társadalomtörténet eddig kevéssé kutatott aspektusainak föltárásához.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás a magyar társadalomtörténet eddig kevéssé ismert részleteit kívánja föltárni a homoszexuális magatartásformák 20. századi társadalmi szabályozásának vizsgálata által, különös tekintettel a homoszexualitást zsarolási alapként használó ügynöki beszervezések területének jobb megismerése. Az alkalmazni kívánt módszerek közül kiemelhető az (elsősorban Budapest Főváros Levéltárában és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, valamint a kutatás során felmerülő további forráshelyeken folytatandó) levéltári kutatás, dokumentum- és (főként jogi valamint pszichiátriai) szakirodalmi elemzés, valamint félig strukturált mélyinterjúk készítése önmagukat homoszexuálisként meghatározó idősebb személyekkel, akik személyes tapasztalatokkal bírnak a homoszexuális viselkedés társadalmi következményeivel kapcsolatban a rendszerváltást megelőző időszakból (is).
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

One of the main goals of this research is to contribute to a better understanding of the social history of homosexuality related social phenomena in Hungary, and especially the practices as well as the consequences of state surveillance on homosexuality during the 20th century – by applying historical document analyses, archive research as well as in-depth interviewing. It should be pointed out that this interdisciplinary social historical research project, combining different methods of historical and empirical social scientific analysis, will be the first of its kind in Hungary. Another important aim of the present project is to make an increasing amount of historical information accessible regarding the processes how (potential) blackmail victims could be coerced into becoming police informers. Additionally one of the most important academic goals of the project is to produce high quality academic publications, including at least one journal article and a book that should be made available not only in printed form but also in a free electronic version to be published in the Hungarian Electronic Library.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our main research question is the following: what were the main means and consequences of the state surveillance specialised on homosexuality in 20th century Hungary (before 1990). The project also seeks answers to how people could be forced to become police informers –especially after the Second World War – because of their (alleged) homosexuality.

The starting point of this research project is that 20th century Hungarian legislation rendered homosexual activities illicit, and thus provided a sufficient basis for developing a state run system of social control and surveillance of homosexual people or, more precisely, people who could become suspects of being homosexual.

By combining different methods of historical and empirical social scientific analysis – applying historical document analyses as well as conducting in-depth interviewing – we want to highlight the social, the interpersonal and the intrapersonal consequences of the functioning of this social surveillance system.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

This interdisciplinary social historical research project, combining different methods of historical and empirical social scientific analysis, will be the first of its kind in Hungary.

This research can contribute to a better understanding of not only the social history of homosexuality related social phenomena in Hungary but also of the practices as well as the consequences of state surveillance in general during the 20th century history of Hungary.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This research intends to highlight previously not very much known elements of Hungarian social history by examining the 20th century social regulation of homosexual forms of behaviour and devoting special attention to the processes how (potential) blackmail victims could be coerced into becoming police informers. The research will include an overview of court cases and police documents related to crimes referred to as perversion against nature from the early 20th century, analysis of legal and psychiatric literature trying to contextualise homosexual behaviour within their disciplinary frameworks in the most up-to-date manners, as well as face to face interviews to be conducted with elderly people who had regular same-sex erotic experiences during the state socialist period.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk arra fókuszált, hogy mik voltak a fő eszközei és következményei a homoszexualitás társadalmi felügyeletének a 20. századi Magyarországon (1990 előtt). Kutatási eredményeink alátámasztották, hogy a 20. századi magyar jogalkotás és joggyakorlat a homoszexuális gyakorlatok döntő részének kriminalizálásával megteremtette az alapját egy államilag fenntartott társadalmi felügyeleti rendszer működésének, mely a homoszexuális (illetve homoszexuálisnak tartott) emberek ellenőrzésével is foglalkozott. Különféle történeti és empirikus szociológiai módszertani eszközök alkalmazásával – főként történeti dokumentumok, médiareprezentációk és mélyinterjúk elemzése révén – kutatási eredményeink rávilágítottak e társadalmi megfigyelőrendszer működésének a következményeire mind az egyén és a társadalom szintjén. Kutatási eredményeinket magyar és külföldi publikációkban tettük közzé: három rangos nemzetközi folyóiratban jelent meg cikkünk; továbbá hét magyar szakfolyóirat-cikket, egy magyar nyelvű könyvet, egy magyar könyvfejezetet és három nemzetközi könyvfejezetet is sikerült elkészítenünk (kettőt angol nyelven és egyet franciául); négyszer tartottunk Magyarországon konferencia-előadást, ötször pedig ismeretterjesztő előadást; külföldi konferenciákon tizennégyszer vettünk részt különböző – e projekt eredményeihez kapcsolódó – előadásokkal. Publikációs tevékenységünk nem zárult le a futamidő végével: jelenleg is két könyvfejezeten és két folyóirat-cikken dolgozunk még.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project focussed on the main means and consequences of the state surveillance specialised on homosexuality in 20th century Hungary (before 1990). According to our findings 20th century Hungarian legislation that rendered homosexual activities illicit, provided a sufficient basis for developing a state-run system of social control and surveillance of homosexual people or, more precisely, people who could become suspects of being homosexual. By combining different methods of historical and empirical social scientific analysis – applying media representation and historical document analyses as well as conducting in-depth interviewing – we were able to highlight the social, the interpersonal and the intrapersonal consequences of the functioning of this social surveillance system. We have disseminated our research findings in Hungarian and in English publications: we have published three articles in high-ranking international journals and seven articles in Hungarian peer-reviewed journals; we have also published a book and a book chapter in Hungarian as well as two book chapters in English and one in French. We took part in several conferences: four times in Hungary and fourteen times abroad. Our publishing activities have not ended yet: we are still busy with preparing new publications (including two articles and two book chapters).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105414
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács J: The History of Unnatural Fornication in Hungary - konferencia-előadás, „45 Jahre "Kleine Strafrechtsreform". Kontinuitäten und Brüche im Umgang mit Homosexualität(en) in Österreich im 20. Jahrhundert” konferencia, Universität Wien, 2016 June, 2016
Takács Judit – P.Tóth Tamás: Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi dekriminalizációjában, Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 6(2):207-223. DOI: 10.18030/socio.hu.2016.2.207, 2016
P.Tóth Tamás: Szocialista erkölcs és homoszexualitás az 1950-es évekből fennmaradt perekben Magyarországon - tudományos ismeretterjesztő előadás, LMBT Történeti Hónap, MTA TK, Budapest, február 23., 2016
Takács J; Kurimay A: Emergence of the Hungarian Homosexual Movement in Late Refrigerator Socialism, Sexualities, 2017
Takács J; Kuhar R; PTóth T: Unnatural Fornication Cases under State-Socialism: A Hungarian–Slovenian Comparative Social-Historical Approach, Journal of Homosexuality, 2017
Takács Judit: Homoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon, Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 2016
Takács Judit - P.Tóth Tamás: Megbélyegzett kapcsolatok az államszocialista Magyarországon, Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2017
Takács Judit – Csiszár Gábor: Homoszexuális bűnügyek Az Estben a 20. század első felében, Sic Itur ad Astra Fiatal Történészek Folyóirata, 2017
Takács Judit: Az intézményesített homofóbia állambiztonsági alkalmazása az 1960-as évek Magyarországán, Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2018
Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez, Kalligram - MTA TK; ISBN 978-963-468-040-6, 2018
Takács Judit: Listing Homosexuals since the 1920s and under State Socialism in Hungary, In: C. Baker (ed.) Gender in 20th-Century Eastern Europe and the USSR. Palgrave: London, 2017
Takács Judit: Les homosexuels et le travail forcé dans la Hongrie de Horthy, In: Régis Schlagdenhauffen (ed.) Homosexuel.le.s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nouveau Monde: Paris., 2017
Takács J: Disciplining Gender and Homosexuality in State Socialist Hungary, Plenáris előadás; Communist Homosexuality 1945-1989 konferencia: Université Paris-Est Créteil & Ecoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris; 2017. februá, 2017
Csiszár Gábor; P.Tóth Tamás; Takács Judit: Homoszexualitás-reprezentációk Magyarországon a XX. század első felének sajtójában, Előadás; „Az érzelmek története” – A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 31. konferenciája; Gyöngyös, 2017. augusztus 31-szeptember 2., 2017
Takács J: Homosexual Listings before and under State Socialism in Hungary - konferencia-előadás, European Social Science History Conference, Medical Faculty, University of Valencia, 2016 március 30 – április 2, 2016
Takács Judit – Csiszár Gábor: Homoszexualitás- és nemiszerepáthágás-reprezentációk Az Estben (1910-1930), A test a társadalomban. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája, Sümeg (2013. augusztus 22-24.), 2013
Takács Judit - Csiszár Gábor: Nemváltások és nemiszerep-áthágások reprezentációi Az Estben 1910 és 1939 között, Replika 85-86(2014/1-2): 209-225, 2014
Takács Judit: Queering Budapest, In: Jennifer V. Evans – Matt Cook (eds.) Queer Cities, Queer Cultures: Europe since 1945. London: Bloomsbury. 191-210., 2014
Takács Judit: Homosexual Activism and the State in Late State-Socialist Hungary, ECPR Conference, University of Glasgow, UK, September 3-6. (2014), 2014
Takács Judit: Hungarian Media Representations of Gender-Role Transgressions between 1910 and 1939, plenary lecture at the 8th International Spring School in Sex Research. Groznjan, Croatia, May 23-25. (2014), 2014
P.Tóth Tamás: "Perversion against Nature”. Court Cases in the Budapest Archives (1917-1968), presentation at the 8th International Spring School in Sex Research. Groznjan, Croatia, May 23-25., 2014
P.Tóth Tamás: Bírósági peranyagok – Budapest Fővárosi Levéltár.: A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon c. OTKA kutatás keretében, előadás, LMBT történeti hónap, február 25., 2014
Takács Judit - P.Tóth Tamás: Homoszexuális listák a 20. századi Magyarországon, előadás, Kutatók Éjszakája 2014, szeptember 26., 2014
Takács Judit: Disciplining gender and (homo)sexuality in state socialist Hungary in the 1970s, European Review of History: Revue européenne d'histoire 22(1):161-175., 2015
Takács Judit – Csiszár Gábor: Fiúlányok és nőimitátorok. Nemváltás-reprezentációk Az Estben 1910 és 1930 között, In: Gyimesi Emese – Lénárt András – Takács Erzsébet (szerk.) A test a társadalomban. Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület. 79-92.o., 2015
Takács Judit - Kuhar Roman - P.Tóth Tamás: Criminalization of homosexuality under state socialism. Evidences from court cases in Slovenia and Hungary, Sex and Sexuality in East-Central Europe, Past and Present – An Interdisciplinary Conference at the Central European University, Budapest, October 16-17, 2015, 2015
Takács Judit: A homoszexuális prostitúció nyomai az államszocialista Magyarországon, Prostitúció a szocializmusban konferencia. NKE MTKK, Budapest, 2015. október 2., 2015
P.Tóth Tamás - Takács Judit - Kuhar Roman: Perversion against Nature Cases under State Socialism, “Differences, Inequalities and Sociological Imagination” ESA 12th Conference, Prague, 25–28 August 2015, 2015
Kuhar, Roman – Takács Judit – P.Tóth Tamás: Unnatural Fornication Cases under State Socialism: A Hungarian – Slovenian Comparative Social-Historical Approach, ECPG Conference, University of Uppsala, 2015 June 11-13, 2015
Takács Judit: Tracing homosexuality in Hungary during WW II, Gay and Lesbian lives in Europe during the Second World War (history, memory, remembrance). 2015. március 27. Laboratoire d’Excellence “Ecrire une histoire nouvelle de l’, 2015
Takács Judit: Homosexual Listings in the 20th Century Hungary, Nyilvános előadás – UvA, Centre for Gender and Sexuality, Amsterdam 2015. április 24., 2015
Takács Judit: Homosexuality in the ‘Eastern bloc’, Nyilvános előadás. Multiple Others; Workshop on the History and Politics of (Post-)Yugoslav LGBT Activism. 2015. március 26-28. Central European University, Budapest, 2015
Takács Judit - P.Tóth Tamás: Homoszexualitás 1950-es évekbeli perekben, Előadás, LMBT Történeti Hónap, MTA TK, február 3., 2015
Takács Judit – P Tóth Tamás – Csizmady Adrienne: LMBT térhasználat az államszocializmus idején és napjainkban, Előadás - Kutatók Éjszakája, MTA TK, szeptember 25., 2015

 

Projekt eseményei

 
2014-03-14 12:19:11
Résztvevők változása
vissza »