A glucocoticoid hormon (GC) jelátviteli útvonal szerepének vizsgálata regulatórikus T sejtek differenciálódásában és működésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105962
típus K
Vezető kutató Berki Timea
magyar cím A glucocoticoid hormon (GC) jelátviteli útvonal szerepének vizsgálata regulatórikus T sejtek differenciálódásában és működésében
Angol cím Investigating the role of glucocorticoid (GC) signaling in the differentiation and function of regulatory T cells
magyar kulcsszavak regulatórikus T sejt, glucocorticoid hormon, tolerancia, autoimmunitás, apoptózis, jelátvitel
angol kulcsszavak regulatory T cell, glucocorticoid homone, tolerance, autoimmunity, apoptosis, signal transduction
megadott besorolás
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Immunológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Immunológia
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Boldizsár Ferenc
Talabér Gergely
projekt kezdete 2013-02-01
projekt vége 2018-01-31
aktuális összeg (MFt) 27.624
FTE (kutatóév egyenérték) 3.50
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A glukokortikoidok (GC) fontos terápiás eszközök, mégis keveset tudunk hatásaikról a Treg sejtekre. Ezért egészséges és arthritises egér-modellen és autoimmun betegekben vizsgáltuk a Treg sejteket és funkcióit. GC kezelés hatására a tTreg sejtek túlélnek, míg a perifériás pTreg sejtszám csökken, és növekszik a citokin (IL-10, TGFβ, IL-35) termelés és Foxp3 expresszió. GC hatásra a Treg sejtekben a glukokortikoid receptor (GR) magi transzlokációja figyelhető meg és szoros kolokalizácó (~60%) a Foxp3-al. A GC érzékeny kettős pozitív timocitákban a GR mitokondriális transzlokációja, a Bcl-2 család fehérjéivel asszociáció és az intrinsic apoptózis útvonal aktiválódik, míg a Treg sejtekben mindkettő. Autoimmun betegség (dcSSc) korai fázisában emelkedett Treg számot csökkent citokin termelést (IL-10 and TGFb), emelkedett Foxp3 expressziót és DNS metilációt találtunk. A funkcionális Treg sejtek alkalmazásához in vitro Treg expanziót végeztünk anti-CD3/CD28, IL-2, TGFb és DX jelenlétében. A CD4+ lépsejtekből 50%, a tímusz eredetűből 35% alakult át Treg sejtté. Ezért in vivo Treg transzfer kísérleteket kezdtünk autoimmun arthritises (GIA) egér modellen. DX előkezelés az arthritis indukció hatásfokát rontotta és az egerekből izolált Treg transzfere egészséges egerekbe az artritis indukció előtt, az arthritis kialakulását gátolta. Ezzel új adatokhoz jutottunk a Treg túlélésre, differenciálódásra és funkcióira, és szerepükre az autoimmun betegségek pathogenezisében.
kutatási eredmények (angolul)
Glucocorticoids (GC) are important therapeutic tools in autoimmune diseases, but their effects on Treg cells is not clear. Here we investigated the in vivo GC effect on Treg cells and found that tTreg cells survive while pTregs diminish, with increased cytokine (IL-10, TGFβ, IL-35) production and Foxp3 expression. GC induced nuclear translocation of glucocorticoid receptor (GR) and colocalization (~60%) with Foxp3 in Tregs. In GC resistant tTergs DX induced weak activation of the extrinsic apoptotic pathway. In GC sensitive DP cells DX cause mitochondrial translocation of GR and interaction with Bcl-2 family proteins and induction of mitochondrial apoptotic pathway. Investigating the role of Treg cells in development of diffuse cutaneous systemic sclerosis we found elevated Treg count with diminished cytokine (IL-10 and TGFb) production and elevated Foxp3 expression and DNA methylation. To increase the functional Treg count in autoimmune diseases we expanded Treg cells in vitro with aCD3/CD28, IL-2, TGFb, but only 50% of CD4+ T cells differentiated into functional Tregs. Therefore we used in vivo Treg transfer from DX pre-treated arthritic animals into healthy Balb/c mice prior to arthritis induction. Mice receiving Tregs from donors with less severe arthritis did not develop arthritis. Our results provide new information about Treg cell survival, differentiation and function and role in the pathogenesis of autoimmune diseases.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105962
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ugor E, Prenek L, Pap R, Ernszt D, Najbuer J, Németh P, Boldizsar F, Berki T: Glucocorticoid hormone treatment enhances the cytokine production of regulatory T cells by upregulation of Foxp3 expression, IMMUNOBIOLOGY (ISSN: 0171-2985) (eISSN: 1878-3279) &: Kezdőoldal vagy cikkszám? (2018), 2018
Ugor E. Prenek L., Pap R, Ernszt D, Najbauer J, Németh P, Prelog M, Czirjak L, Berki T: Increased proportions of functionally impaired regulatory T cell subsets in systemic sclerosis, CLINICAL IMMUNOLOGY (ISSN: 1521-6616) (eISSN: 1521-7035) 184: pp. 54-62. (2017), 2018
Berki T., Ugor E., Simon D: Functionally impaired regulatory T cell subsets are elevated in systemic sclerosis, 4th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity (CORA)” Bologna 2017., 2017
Prenek L., Boldizsár F., Kugyelka R, Olasz K., Berki T: Functional role of Dexamethasone pre-trerated regulatory T cell tarnsfer in the development of murine autoimmune arthritis, 11th International Congress on Autoimmunity (előadás), 2018
Berki T, Prenek L, Kugyelka R, Boldizsár F.: Effect of glucocorticoid hormone on the suppressor activity of regulatory T cells, 2nd Regional Congress of the Physiological Societies 2017, Dubrovnik, 2017
Berki T.: A glukokortikoid hormon indukálta jelátviteli mechanizmusok vizsgálata T sejt alcsoportokon, MTA Doktori Értekezés, 2017
Ugor Emese: Regulatórikus T-sejtekre kifejtett glukokortikoid hatás egérmodellben és eltéréseik szisztémás szklerózisban, PhD Értekezés, PTE, Pécs, 2018
Berki T, Ugor E, Pap R, Prenek L: Differentiation and expansion of regulatory T cell subsets in the presence of GC homone, 3rd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, 2016
Berki T.: A regulatórikus T sejtek szerepe az immunológiai tolerancia fenntartásában, FAMÉ Pécs, 2017 június 1-6., 2017
Martina Mihalj1, Đorđe Pojatić1, Emese Ugor2, Zoltan Kellermayer2, Sanja Novak1, Marinko Žulj1, Aleksandar Včev3, Timea Berki2, Ines Drenjančević1: Hyperbaric oxygen treatment ameliorates the course of DSS-induced colitis in BALB/c mice and reduces the Foxp3+ regulatory T cell expansion, Annual Meeting of thePhysiological Society, Birmingham, UK, 2013
Berki Timea, UgorEmese, Engelmann Péter, Németh Péter, Boldizsár Ferenc: Investigation of glucocorticoid sensitivity and glucocorticoid receptor expression in regulatory T cells, 10th International Conference on New Trends in Immunosuppression and Immunotherapy, Barcelona, Spain Poszter, 2013
Berki Timea, Ugor Emese, Németh Péter, Boldizsár Ferenc: Glukokortikoid hormon kezelés hatása a regulatórikus T sejtek differenciálódására, Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 41. Kongresszusa, 2013
Berki Timea, Ugor Emese, Simon Diána, Németh Péter, Boldizsár Ferenc: Glucocorticoid sensitivity of regulatory T cells differ from that of other T cell populations, IMMUNE-RELATED PATHOLOGIES: UNDERSTANDING LEUKOCYTE SIGNALING AND EMERGING THERAPIES, IMPULSE ANN EFES-EJI SYMPOSIUM MÁTRAHÁZA, 2013 SZEPTEMBER 1-3 POSZTER, 2013
Prenek Lilla, Boldizsár Ferenc, Berki Timea: Investigation of glucocorticoid induced mitochondrial apoptotic pathway in mouse thymocytes, Magyar ImmunológiaiTársaság 42.Vándorgyűlése, Pécs, 2013 október 16-18. poszter, 2013
Ferenc Boldizsár1*, Lilla Prenek1, Gergely Talabér1, Emese Ugor1, Reka Kugyelka1, Peter: Glucocorticoid receptor regulates the mitochondrial apoptosis pathway in collaboration, BioMed Research International Ms No. 474985, 2014
Prenek Lilla: A glukokortikoid hormon indukálta mitokondriális apoptotikus útvonalak vizsgálata, Pécsi Tudpmányegyetem, ÁOK, Államvizsga Dolgozat, 2013
Ugor Emese: A regulatórikus T sejtek glukokortikoid érzékenységének vizsgálata egér modellben, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Államvizsga Dolgozat, 2013
Boldizsar F, Szabo M, Kvell K, Czompoly T, Talaber G, Bjorkan J, Bartis D, Nemeth P, Berki T: ZAP-70 tyrosines 315 and 492 transmit non-genomic glucocorticoid (GC) effects in T cells, MOL IMMUNOL 53: (1-2) 111-117, 2013
Pap Ramóna, Ugor Emese, Boldizsár Ferenc, Németh Péter, Berki Timea: Regulatórikus T sejtek citokin termelése és Foxp3 expressziója glikokortikoszteroid kezelés és PMA/ionomycin aktiváció hatására, 44. Membrán-Transzport Konferencia, 2014
Berki Timea, Pap Ramóna, Ugor Emese, Simon Diána, Boldizsár Ferenc,: GLUKOKORTIKOID KEZELÉS MEGVÁLTOZTATJA A REGULATÓRIKUS T SEJTEK CITOKIN TERMELÉSÉT, Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándrogyűlés, 2014
Pap Ramóna, Ugor Emese, Berta Gergely, Ernst Dávid, Berki Tímea: ALTERATION OF CYTOKINE PRODUCTION AND FOXP3 - GR COLOCALIZATION IN DEXAMETHASONE TREATED REGULATORY T CELLS, Immunológiai Szemle VI. évf 3., 2014
PRENEK LILLA, UGOR EMESE, PAPP RAMÓNA, BOLDIZSÁR FERENC, BERKI TÍMEA: A glukokortikoid hormon nem genomikus hatásai a T-sejtek jelátvitelére és apoptózisára, Immunológiai Szemle/Immunology Quarterly • 2014. VI. évfolyam, 3. szám, 2014
UGOR EMESE, SIMON DIÁNA, PAP RAMÓNA, KRALJIK NIKOLA, NÉMETH PÉTER, BOLDIZSÁR FERENC, BERKI TIMEA: Regulatórikus T-sejtek glukokortikoidhormon-érzékenységének vizsgálata, Immunológiai Szemle/Immunology Quarterly • 2014. VI. évfolyam, 1-2. szám, 2014
Joachim Lars Schönfeld: The role of glucocorticoid hormones and of cytokines in differentiation of regulatory T cells, PTE Könyvtár Diplomamunka, 2014
Pap Ramóna, Ugor Emese, Boldozsár Ferenc, Berki Timea: In vitro development of functional thymic and splenic regulatory T cells (poszter), 4th European Congress of Immunology, Vienna, Austria 6-9 September 2015, 2015
Berki Timea, Ugor Emese, Pap Ramóna, Prenek Lilla, Boldizsár ferenc: Effect of Glucocorticoid hormone on thymic and splenic regulatory T cells (előadás), 44. MIT Vándorgyűlés, Velence, 2015. október 17-19., 2015
Prenek Lilla, Kugyelka Réka, Ugor Emese, Boldizsár Ferenc, Berki Timea: Glukokortikoid indukált intrinsic apoptózis útvonalak vizsgálata egér thymocytákon, 45. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2015
Emese Ugor, Diána Simon, Timea berki: Functionally impaired regulatory T cells in systemic sclerosis (poszter):, 4th European Congress of Immunology, Vienna, Austria 6-9 September 2015, 2015
Diána Simon1, Péter Balogh1, András Bognár1, Zoltán Kellermayer1, Péter Engelmann1, Péter Németh1, Nelli Farkas2, Tünde Minier3, Veronika Lóránd3, László Czirják3, Tímea Berki1: Reduced non-switched memory B cell subset cause imbalance in B cell repertoire in systemic sclerosis (in press), Clinical and Experimental Rheumatology, 2015
Lisa Bevaqua: Effects of Dexamethasone Treatment on glucocorticoid hormone receptor distribution of regulatory T cells in a mouse model - Dékáni Pályamunka I. helyezett, PTE Könyvtár, 2015
Prenek L, Boldizsar F, Kugyelka R, Ugor E, Berta G, Nemeth P, Berki T: The regulation of the mitochondrial apoptotic pathway by glucocorticoid receptor in collaboration with Bcl-2 family proteins in developing T cells., APOPTOSIS &: , 2017
Kovacs KT, Kalluri SR, Boza-Serrano A, Deierborg T, Csepany T, Simo M, Rokusz L, Miseta A, Alcaraz N, Czirjak L, Berki T, Molnar T, Hemmer B, Illes Z: Change in autoantibody and cytokine responses during the evolution of neuromyelitis optica in patients with systemic lupus erythematosus: A preliminary study., MULT SCLER J 22: (9) 1192-1201, 2016
Ugor E, Simon D, Pap R, Németh P, Minier T, Czirják L; Berki T: Investigation of Regulatory T Cells in Systemic Sclerosis, ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES (ISSN: 0003-4967) (eISSN: 1468-2060) 74: (Suppl. 2) p. 1143., 2015
Berki T; Ugor E; Pap R; Prenek L; Boldizsár F; Németh P: Glucocorticoid hormone influence in vivo differentiation and enhance in vitro expansion of functional regulatory T cells, 10th International Congress on Autoimmunity, April 6-10, 2016, Leipzig, Germany, 2016
Prenek Lilla: A glukokortikoid hormon indukálta mitokondriális apoptotikus útvonalak vizsgálata, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Államvizsga Dolgozat, 2013
Kovacs KT, Kalluri SR, Boza-Serrano A, Deierborg T, Csepany T, Simo M, Rokusz L, Miseta A, Alcaraz N, Czirjak L, Berki T, Molnar T, Hemmer B, Illes Z: Change in autoantibody and cytokine responses during the evolution of neuromyelitis optica in patients with systemic lupus erythematosus: A preliminary study., MULT SCLER J 22: (9) 1192-1201, 2016
Prenek L, Boldizsar F, Kugyelka R, Ugor E, Berta G, Nemeth P, Berki T: The regulation of the mitochondrial apoptotic pathway by glucocorticoid receptor in collaboration with Bcl-2 family proteins in developing T cells., APOPTOSIS 22:(2) pp. 239-253., 2017
vissza »