Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106119
típus NK
Vezető kutató Lévai Péter
magyar cím Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél
Angol cím Attometer physics phenomena: experimental and theoretical studies at the CERN LHC ALICE detector
magyar kulcsszavak attométer, LHC, ALICE, kvark-gluon plazma, nehézion-ütközés, kollektív jelenségek
angol kulcsszavak attometer, LHC, ALICE, quark-gluon plasma, heavy ion collisions, collective phenomena
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kvantumelmélet
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely RMI - Elméleti Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Agócs András
Barnaföldi Gergely Gábor
Bencédi Gyula
Bencze György
Berényi Dániel
Boldizsár László
Dénes Ervin
Futó Endre
Gyulassy Miklós
Hamar Gergő
Harangozó Szilveszter Miklós
Imrek József
Kalmár Gergely
Kiss Gábor
Kiss Tivadar
Melegh Hunor Gergely
Molnár Levente
Oláh László
Pochybova Sona
Tölyhi Tamás
Varga Dezső
Vértesi Róbert
Volpe Giacomo
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-10-31
aktuális összeg (MFt) 105.687
FTE (kutatóév egyenérték) 46.14
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az NK106119 Projektünk keretében elméleti és kísérleti tanulmányokat folytattunk nehézion ütközésekben, a CERN LHC ALICE együttműködés tagjaként. Alapkutatást és hardware/software fejlesztést végeztünk. 2012-2016 között 7 TeV és 13 TeV-en p+p, 5.02 ATeV-en p+Pb, 2.76 és 5.02 ATeV-en Pb+Pb ütközések kerültek elvégzésre az LHC-nél. Fő célunk a kísérleti adatok elemzése, a keletkezett kvark-gluon plazma fázis tulajdonságainak részletes vizsgálata volt. Tanulmányoztuk a jetek keletkezését, hadron korrelációkat, anizotróp áramlásokat, jet energia veszteséget, charm és bottom hadronok keletkezését és elnyomását. Megvizsgáltuk extrém erős terek kialakulását és a Királis Mágneses Effektus megjelenését LHC energián. Továbbfejlesztettük a HIJING MC-programot multiprocesszoros alkalmazásra. Üzemeltettük az adatfeldolgozó Tier-2 központot. Az LS1/LS2 alatt részt vettünk a felújítási programokban (DAQ rendszer és TPC). Folytatjuk a teljes ALICE DAQ monitorozását. Geofizikai alkalmazásra képes új típusú detektorokat fejlesztettünk ki (müon-tomográfia). Eredményeinket 60 tudományos cikkben publikáltuk, ebből 38 cikk referált (össz impakt faktor 160), 22 cikk konferencia proceedingsben jelent meg. Konferenciát, workshopokat és iskolákat szerveztünk a projekt ideje alatt.
kutatási eredmények (angolul)
Our NK106119 Project focused on theoretical and experimental investigation of heavy ion collisions at CERN LHC ALICE Collaboration, including basic research and hardware/software R&D activities. During the time period of 2012-2016 p+p collisions were performed at 7 TeV and 13 TeV energies, p+Pb at 5.02 ATeV, Pb+Pb at 2.76 ATeV and 5.02 ATeV. Our main goal was to analyze experimental data and investigate the properties of the created quark-gluon plasma phase. We investigated jet production, hadron correlation, collective phenomena as anisotrop flow, jet energy loss in dense partonic matter, charm and bottom hadron production and suppression. Our results indicates the creation of QGP and different properties of the strongly interacting matter were determined. We studied extreme strong field formation in heavy ion collisions and the appearance of Chiral Magnetic Effect at LHC . We improved the HIJING Monte-Carlo model for multiprocessor application. We maintened the TIER-2 Computer station in Budapest. During LS1/LS2 we participated in the upgrade of the data aquisition system and the TPC detector. We continue to monitor the ALICE DAQ system. During detector R&D activity we developed new type of MWPC detectors, which are available for geophysical applications. The obtained results were published in 60 scientific papers, including 38 refereed ones (with impact factor 160) and 22 papers were published in conference proceedings. Workshops, Conferences and Schools were organized.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106119
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Berényi D, Varró S, Lévai P, Skokov VV: Describing pair production in inhomogeneous external fields with the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, EPJ Web Conf. 78, 03001, 2014
Berényi D, Varró S, Skokov VV, Lévai P: Pair production at the edge of the QED flux tube, Phys.Lett. B749, 210-214 ( arXiv:1401.0039 [hep-ph]), 2015
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of the nuclear modification factor of charged pions, kaons, and protons in Pb-Pb collisions at sNN−√=2.76 TeV, Phys.Rev. C93, 034913 (arXiv:1506.07287 [nucl-ex]), 2016
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of particle production in p-Pb collisions at sNN−−−√= 5.02 TeV, Phys.Rev. C91, 064905 ( arXiv:1412.6828 [nucl-ex] ), 2015
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charged jet cross sections and properties in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D91, 112012 ( arXiv:1411.4969 [nucl-ex]), 2015
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Varga D, Yoo I-K: R&D studies of a RICH detector using pressurized C4F8O radiator gas and a CsI-based gaseous photon detector, Nuclear Instruments and Methods A732, 361-365, 2013
Berényi D, Varró S, Lévai P, Skokov VV: Pair production from space- and time-dependent strong fields, J. Phys. Conf. Ser. 594, 012055, 2015
Berényi D, Lévai P: Chiral magnetic effect in the Dirac–Heisenberg–Wigner formalism, Phys. Lett. B782, 162-166 [arXiv:1707.03621], 2018
Barnaföldi GG, Bíró G, Gyulassy M, Harangozó MSz, Lévai P, Ma G, Papp G, Wang XN, Zhang BW: First Results with HIJING++in High-Energy Heavy-Ion Collisions, Nucl. Part. Phys. Proc. 289-290, 373-376 (Hard Probe 2016) [arXiv:1701.08496], 2017
Acharya S, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Kőfaragó M, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Vértesi R: D-meson azimuthal anisotropy in midcentral Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 120, 102301 [arXiv:1707.01005], 2018
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Kőfaragó M, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Vértesi R: Anomalous evolution of the near-side jet peak shape in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 119, 102301 [arXiv:1609.06643], 2017
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Anisotropic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116, 132302 [arXiv:1602.01119], 2016
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at midrapidity in Pb-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 116, 222302 [arXiv:1512.06104], 2016
Adam J, ..., Barnaföldi GG, Bencédi G, Berényi D, Boldizsár L, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Olah L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: Charge-dependent flow and the search for the chiral magnetic wave in Pb-Pb collisions at √sNN= 2.76 TeV, Phys. Rev. C93, 044903 [arXiv:1512.05739], 2016
Adam J, Barnaföldi GG, Bencédi Gy, Berényi D, Biro G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss G, Lévai P, Lowe A, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Volpe G: D-meson production in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV and in pp collisions at √s=7 TeV, Phys. Rev. C94, 054908 [arXiv:1605.07569], 2016
Xu J, Buzzatti A, Gyulassy M: The Tricky Azimuthal Dependence of Jet Quenching at RHIC and LHC via CUJET2.0, Nuclear Physics A 932, 128 (arXiv:1404.0384 [hep-ph]), 2014
Gyulassy M, Levai P, Vitev I, Biro TS: Non-Abelian Bremsstrahlung and Azimuthal Asymmetries in High Energy p+A Reactions, Physical Review D90, 054025 (arXiv:1405.7825 [hep-ph]), 2014
Gyulassy M, Levai P, Vitev I, Biro TS: Initial-State Bremsstrahlung versus Final-State Hydrodynamic Sources of Azimuthal Harmonics in p + A at RHIC and LHC, Nuclear Physics A931, 943-948 (arXiv:1407.7306 [hep-ph]), 2014
Acconcia TV, Agocs AG, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Levai, P, Olah L, Varga D, Yoo I-K: VHMPID RICH prototype using pressurized C4F8O radiator gas and VUV photon detector, Nuclear Instruments and Methods A767, 50-60, 2014
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Pochybova S, Varga D: R&D on high momentum particle identification with a pressurized Cherenkov radiator, Nuclear Instruments and Methods A766, 92-95, 2014
Agocs AG, Barile F, Barnafoldi GG, Bencedi G, Bencze G, Berenyi D, Boldizsar L, Hamar G, Levai P, Molnar L, Varga D, Yoo I-K: Nuclear Instruments and Methods A732, 361-365, http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2013.08.017, 2013
Olah L, Barnafoldi GG, Hamar G, Melegh HG, Suranyi G, Varga D: Cosmic Muon Detection for Geophysical Applications, Advances in High Energy Physics 2013, Paper 560192, 2013
Hamar G, Varga D, Kiss G: Close cathode chamber, new variant of MWPCs, Proceedings of Science 2013, Paper 046, 2013
Hamar G, Varga D: TCPD, a TGEM based hybrid UV photon detector, Journal of Instrumentation 8, Paper C12038 (8p), 2013
Varró S, Ádám P, Bíró TS, Barnaföldi GG, Levai P (Eds.): Proceedings of Wigner 111 – Colourful & Deep Scientific Symposium, Budapest, Hungary, November 11-13, 2013, European Physical Journal Web Conference 78, 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multiparticle azimuthal correlations in p -Pb and Pb-Pb collisions at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C90, 5, 054901 (arXiv:1406.2474 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Suppression of Υ(1S) at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Physics Letters B738, 361-372 (arXiv:1405.4493 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Production of charged pions, kaons and protons at large transverse momenta in pp and Pb–Pb collisions at sNN−−−√ =2.76 TeV, Physics Letters B736, 196-207 (arXiv:1401.1250 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration: Measurement of quarkonium production at forward rapidity in pp collisions at s√=7 TeV, European Physical Journal C74, 8, 2974 (arXiv:1403.3648 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Azimuthal anisotropy of D meson production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Physical Review C90, 3, 034904 (arXiv:1405.2001 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Transverse momentum dependence of inclusive primary charged-particle production in p-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV, European Physics Journal C74, 9, 3054 (arXiv:1405.2737 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of prompt D-meson production in p−Pb collisions at sNN−−−−√ = 5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 113, 23, 232301 (arXiv:1405.3452 [nucl-ex]), 2014
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Neutral pion production at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76TeV, Eur. Phys. J. C74, 10, 3108 (arXiv:1405.3794 [nucl-ex]), 2014
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, Physica 417, 215-220 (arXiv:1405.3813 [cond-mat.stat-mech]), 2015
Oláh L, Barnaföldi GG, Hamar G, Melegh HG, Surányi G, Varga D: Applications of Cosmic Muon Tracking at Shallow Depth Underground, Astroparticle, Particle, Space Physics and Detectors for Physics Applications: pp. 280-284 (Proceedings of the 14th ICATPP Conference), 2014
Biró G, Barnaföldi GG, Futó E: On the Way to Future's High Energy Particle Physics Transport Code, arXiv:1512.06637 [cs.DC], 2015
Pósfay P, Barnaföldi GG, Jakovác A: FRG Approach to Nuclear Matter in Extreme Conditions, PoS EPS-HEP2015 (2015) 369 (arXiv:1510.04906 [hep-ph]), 2015
Oláh L, Barnaföldi GG, Melegh H, Surányi G, Varga D: Close Cathode Chamber technology for cosmic particle tracking, J.Phys.Conf.Ser. 632 (2015) no.1, 012020, 2015
Barnaföldi GG, Ürmössy K, Biró G: A ’soft+hard’ model for Pion, Kaon, and Proton Spectra and v2 measured in PbPb Collisions at s√ = 2.76ATeV, J.Phys.Conf.Ser. 612 (2015) no.1, 012048 (arXiv:1509.06195 [hep-ph]), 2015
Bencédi Gy, Barnaföldi GG, Molnár L: Identified Two-particle Correlations and Quantum Number Conservations in p-p and Pb-Pb Collisions at LHC Energies, arXiv:1502.01393 [hep-ex], 2015
Ürmössy K, Biró TS, Barnaföldi GG, Xu Z: v2 of charged hadrons in a`soft + hard' model for PbPb collisions at s√ = 2.76 ATeV, Proc. of 10th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy (WPCF 2014) ( arXiv:1501.05959 [hep-ph] ), 2015
Biró TS, Ván P, Barnaföldi GG, Ürmössy K: Statistical Power Law due to Reservoir Fluctuations and the Universal Thermostat Independence Principle, arXiv:1409.5975 [cond-mat.stat-mech], 2014
Ananya, Barnaföldi GG, Kiss T: O2 : A novel combined online and offline computing system for the ALICE Experiment after 2018, J.Phys.Conf.Ser. 513 (2014) 012037, 2014
Ürmössy K, Biró TS, Barnaföldi GG, Xu Z: Disentangling Soft and Hard Hadron Yields in PbPb Collisions at sNN√ = 2.76 ATeV, arXiv:1405.3963 [hep-ph], 2014
Bencédi Gy, Barnaföldi GG, Molnár L: Monte Carlo Studies of Identified Two-particle Correlations in p-p and Pb-Pb Collisions, J.Phys.Conf.Ser. 589 (2015) no.1, 012001 ( arXiv:1403.0117 [hep-ex]), 2015
Albacete JL, ..., Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, ...: Predictions for p+Pb Collisions at sNN−√=5 TeV: Comparison with Data, arXiv:1605.09479 [hep-ph], 2016
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Long-range angular correlations of p , K and p in p–Pb collisions at p s^1/2_NN = 5.02 TeV, Physics Letters B726, 164-177 (arXiv:1307.3237 [nucl-ex] ), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): D meson elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at sqrts(s_NN) = 2.76TeV, Phys.Rev.Lett. 111, 102301 (arXiv:1305.2707 [nucl-ex] ), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Centrality determination of Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV with ALICE, Phys. Rev. C 88, 044909 (arXiv:1301.4361 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charge correlations using the balance function in Pb-Pb collisions at sqrt{s_{NN}} = 2.76 TeV, Phys. Lett. B, 723, 267-279 (arXiv:1301.3756 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of the inclusive differential jet cross section in $pp$ collisions at s**1/2 = 2.76 TeV, Phys.Lett. B722, 262-272, (arXiv:1301.3475 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Long-range angular correlations on the near and away side in pPb collisions at s_{NN}**1/2=5.02 TeV, Phys.Lett. B719, 29-41 (arXiv:1212.2001 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Pseudorapidity density of charged particles pPb collisions at s_{NN}**1/2=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 032301 (arXiv:1210.3615 [nucl-ex]), 2013
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Coherent J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at s_{NN}**1/2 = 2.76 TeV, Phys.Lett. B718, 1273-1283 (arXiv:1209.3715 [nucl-ex]), 2013
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal, Submitted. arXiv:1309.5880 [nucl-ex], 2013
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E, Submitted (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P: Derivation of Tsallis Entropy and the Quark-Gluon-Plasma Temperature, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, J. Phys. Conf. Ser. 394:012002, (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal Plus 129, Paper 91. 30p (arXiv:1309.5880 [nucl-ex]), 2014
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E22 1330007 (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P: Quark-Gluon-Plasma connected to finite heatbath, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, J. Phys. Conf. Ser. 394:012002, (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, Journal of Phys. Conf. Ser. 394, 012002 (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P, Urmossy K: Statistical Power-Law Spectra due to Reservoir Fluctuations, arXiv:1404.1256 [hep-ph], 2014
Biro TS, Barnafoldi GG, Van P: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, Physica 417, 215-220 (arXiv:1405.3813 [cond-mat.stat-mech]), 2014
Urmossy K, Biro TS, BArnafoldi GG, Xu Z: Disentangling Soft and Hard Hadron Yields in PbPb Collisions at √ s NN = 2.76 ATeV, arXiv:1405.3963 [hep-ph], 2014

 

Projekt eseményei

 
2015-11-19 14:41:41
Résztvevők változása
2015-07-21 16:49:03
Résztvevők változása
2015-05-08 09:27:35
Résztvevők változása
2014-11-24 13:31:19
Résztvevők változása
vissza »