A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII.sz./2.köt.: Felső-magyarországi és erdélyi nyomdák  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
107528
típus PUB-F
Vezető kutató Vizkeletyné Ecsedy Judit
magyar cím A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII.sz./2.köt.: Felső-magyarországi és erdélyi nyomdák
Angol cím Printing types and ornaments of early Hungarian books, 17th ct./vol.2: Upper-Hungarian and Transsylvanian presses
magyar kulcsszavak nyomdatörténet, nyomdai betűk, tipográfia, könyvdíszek, Magyarország
angol kulcsszavak printing history, printing types, tipography, ornaments, Hungary
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Balassi Kiadó
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2014-04-30
aktuális összeg (MFt) 3.100
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 17. sz./2. kötete a felső-magyarországi és erdélyi nyomdák 17. századi teljes felszerelését közli szövegesen, katalógus formájában és mérethű reprodukciók formájában. A korszak nyomdai felszerelését nyomdabetűk, könyvdíszek és fametszetű vagy rézmetszetű illusztrációk alkották, és amelyek összessége megadja azt a teljes, korabeli magyarországi nyomdafelszerelést, amellyel a 17. századi könyveinket nyomtatták. Minthogy a nyugat- és észak-magyarországi nyomdák felszerelése már megjelent kötet alakban, így ezzel a mostani kötettel válik teljessé a 17. századi nyomdáink tipográfiai repertóriuma.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, amelyre a kötet válaszol, hogy elkülöníthetők-e egymástól az egyes hazai nyomdák felszerelésük alapján? Az egyes nyomdák felszerelésének bemutatása jól bizonyítja, hogy nem volt két egyforma felszereléssel dolgozó nyomdánk, minden műhely egyedi, jellemző betű, dísz- és illusztrációs anyaggal volt ellátva.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Minthogy az egyes, 17. századi nyomdáink felszerelése egymástól eltérő, és csak arra az egy műhelyre jellemző, ennek alapján az ismeretlen nyomdahelyű, fiktív nyomdahelyű, vagy csonkán fennmaradt könyvek helyhez, évhez és nyomdához köthetők. Ez a magyarországi könyvészet, irodalomtörténet és tágabb értelemben a művelődéstörténethez szolgáltat új adalékokat.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kötet a 17. századi magyarországi nyomdák teljes betű, könyvdísz és illusztrációs anyagát tartalmazza, mindazt, amit a korabeli nyomdászok könyveik előállításához és díszítéséhez felhasználtak. A reprodukciók jól bizonyítják, hogy az egyes nyomdák felszerelése egymástól eltérő és nagyon jellegzetes, egymással össze nem téveszthető volt. Ennek alapján az ismeretlen helyen nyomtatott könyvek is meghatározhatók. Az anyag nagy mennyiségére való tekitnettel a 17. századi hazai nyomdákat nem lehetett egy kötetben bemutatni, a nyugat- és észak-magyarországi nyomdák teljes betű- és dísz-anyaga már megjelent, most pedig a felső-magyarországi és erdélyi nyomdák repertóriuma teszi teljessé az áttekintést.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The 2nd volume of "Printing types and ornaments of early Hungarian books, 17th ct." renders the complete equipment of Upper Hungarian and Transylvanian printing shops describing them in a study, a catalogue and reproductions. Contemporary printing equipments consisted of printing types, ornaments and wood-cut and engraved illustrations. The complete survey of these displays the contemporary equipment with the help of which the books in Hungary were printed throughout the 17th century. As the volume containing the printing equipment of Western- and Northern Hungarian presses was already published by the applicant, with the present volume the repertory of 17th century Hungarian printing material will be complete.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic question of the research, which is answered by the present volume is, whether the Hungarian printing offices can be distinguished according to their equipment? The display of printing equipments used by the different contemporary Hungarian presses definitely proves that all the presses were very characteristic and individual in their equipment (printing types, ornaments, etc.)

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

As the printing equipment of each 17th century Hungarian printing office is different, the printings produced by them are also highly characteristic. On the basis of these characteristic printing types, ornaments, etc. even defective books, or those without printing place, date or printer can be localized.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The volume contains all the printing types, ornaments and illustrations to be found in 17th century books printed in Hungary. Both the study and the reproductions very spectacularly prove that the printing equipment of each office was different and unique. This complete repertory will help scholars to locate early Hungarian books, the printing place of which is otherwise not known. Considering the large quantity of reproductions the whole printing material of Hungarian printing shops could not be published in one volume, with the present, 2nd volume the repertory is made complete.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A könyv megjelent. A könyvből a következő könyvtárakba küldünk tiszteletpéldányokat: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára ELTE Egyetemi Könyvtár Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár - Bölcsészettudományi és Term. tud. Könyvtár Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár MTA Könyvtár és Információs Központ MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom Tanszék Könyvtára
kutatási eredmények (angolul)
A könyv megjelent. A könyvből a következő könyvtárakba küldünk tiszteletpéldányokat: Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára ELTE Egyetemi Könyvtár Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár - Bölcsészettudományi és Term. tud. Könyvtár Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár MTA Könyvtár és Információs Központ MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom Tanszék Könyvtára
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107528
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII/2., Balassi Kiadó, 2014
vissza »