A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
107793
típus FNN
Vezető kutató Csepregi Márta
magyar cím A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben
Angol cím Multilingual practicies in Finno-Ugric communities
magyar kulcsszavak többnyelvűség, kódváltás, nyelvi változók, nyelvváltás, attitűdök, finnugor, udmurt, mari, vepsze, karjalai, észt, manysi
angol kulcsszavak multilingualism, codeswitching, grammatical variables, language shift, attitudes; Finno-Ugric, Udmurt, Mari, Veps, Karelian, Estonian, Mansi
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Szociolingvisztika
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Horváth Laura
Németh Szilvia Viktória
Pomozi Péter
Salánki Zsuzsa
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-05-31
aktuális összeg (MFt) 42.956
FTE (kutatóév egyenérték) 12.59
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatócsoport két Volga-vidéki (mari és udmurt), valamint két szibériai (manysi és hanti) finnugor nyelv szociolingvisztikai helyzetét vizsgálta. A vizsgálat a terepen folyt, anyanyelvi kutatók bevonásával. A szociológiai helyzetet reprezentatív élőnyelvi vizsgálatokkal és kérdőíves felmérésekkel tártuk fel, másrészt vizsgáltuk a nyelvi változókat és a kódváltásokat is valamennyi nyelvi szinten. A projekt időtartama alatt a kutatócsoport tagjai összesen mintegy 8 hónapot töltöttek terepmunkán. Tíz különálló expedíció valósult meg, melyek során mintegy 99,5 órányi hanganyag készült, és 191 darab kitöltött szociolingvisztikai kérdőív született. A hanganyagok egy részét ELAN szoftverben annotált beszédkorpuszokká alakítottuk. A kutatás eredményeiről tudományos publikációk és konferencia előadások formájában számoltunk be, valamint összefoglalásként egy tanulmánykötet is megjelenik a közeljövőben.
kutatási eredmények (angolul)
The research group investigated the sociolinguistic situation of two Finno-Ugric languages spoken in the Volga region (Mari and Udmurt) and two spoken in Siberia (Khanty and Mansi). The research was based on fieldwork involving native speakers of the given languages. The sociolinguistic situation was explored on the basis of representative studies of the spoken languages and questionnaires; besides, linguistic variables and instances of code switching were investigated on all levels of linguistic structure. During the time-span of the project, the participants spent 8 months of time on fieldwork. This consisted of ten separate expeditions, which resulted in 99.5 hours of audio recordings of spoken language and 191 completed sociolinguistic questionnaires. A part of the recorded material has already been converted into a corpus consisting of annotated ELAN files. The results of this research project have already been presented in conference presentations and publications, besides, an edited volume of studies is to be published soon.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107793
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh Szilvia: A manysi kódváltások osztályozása, Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (közlésre elfogadva), 2018
Csepregi Márta: Cseppben a tenger. Esettanulmány a szurguti hanti nyelvi helyzetről, Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (közlésre elfogadva), 2018
Horváth Laura: Igei kódváltási stratégiák – orosz igék, infinitívuszok udmurt mátrixmondatokban., Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (közlésre elfogadva), 2018
Pomozi Péter, Anastasia Saypasheva, Karácsony Fanni: Többnyelvűségi és nyelvválasztási minták baskíriai mari nyelvközösségekben, Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (kö, 2018
Salánki Zsuzsa, Natalia Kondratieva: Interferencia és kódváltás a mai udmurt beszélt nyelvben, Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (közlésre elfogadva), 2018
Csepregi Márta, Gugán Katalin: The Syntax of Khanty, Anne Vainikka – Anne Tamm (eds.) Uralic Syntax. Cambridge University Press. (közlésre elfogadva), 2019
Csepregi Márta: Khanty, Daniel Abondolo – Riitta-Liisa Valijärvi (eds.) The Uralic Languages II. edition. Routledge. (közlésre elfogadva), 2019
Salánki Zsuzsa: Vizuális nyelvhasználat egy oroszországi finnugor beszélőközösségnél – a látható udmurt nyelv., Dégi Zs. – Tankó E. – Tódor E-M. (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I–II. műhelykonferencia, Csíkszereda: Sapientia EMTE (közlésre elfogadva), 2018
Saypasheva, Anastasia: Az I. és II. múlt idő funkciói a baskíriai mariban, XII. Félúton konferencia, Budapest, ELTE BTK. (közlésre elfogadva), 2018
Salánki Zsuzsa, Kubínyi Kata: The Finno-Ugric languages from a pluricentric viewpoint, 6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties. Nitra, Constantine the Philosopher University 21–23 June 2018, 2018
Pomozi Péter, Anastasia Saypasheva: Changing of multilingual patterns and language choices in the Bashkirian Mari speech communities, Contact-Driven Multilingual Practices. Helsinki, June 1–2, 2017., 2017
Pomozi Péter, Anastasia Saypasheva, Karácsony Fanni: Admirative extensions of the evidentiality in the Bashkirian Mari dialects: A case of „curiosity”., – Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea, Tallinn. 2018. augusztus 30.–2018. szeptember 3., 2018
Németh Szilvia: The types of code-switching in discourses of Mansi speakers., Contact-driven Multilingual Practices, Helsinki, 2017. 06. 1–2., 2017
Horváth Laura: Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances, XVI. 16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä/ Närpes, 2017. 08. 28–30., 2017
Horváth Laura: „Verekedisre is fakattak és rupesit henen cansans campaileman”: az inchoativitás kifejezésmódjai a finnben és a magyarban., Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések / Kaukovertailuja / Kaugvõrdlusi 2017, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2017. 5. 26–27., 2017
Horváth Laura: Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában, Nyelvelmélet és dialektológia 4. A Károli-Biblia nyelve. PPKE, 2017. 10. 17-18., 2017
Horváth Laura: Past progressive and past habitual evidential forms in Udmurt., SOUL 2017 Conference on the Syntacs Of Uralic Languages, RIL-HAS, Budapest, PPKE, 2017. 6. 27–28., 2017
Efremova, Tatyana: Language shift and change in ethnic identity among urban Maris. Complexity and Multimodality, 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3., 2016
Horváth Laura: Aspectual role: the case of Russian Infinitive + Udmurt karyny/kariśkyny. Complexity and Multimodality, 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3., 2016
Németh Szilvia: A topikfolytonosság kifejezésének eszközei az északi manysiban, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2016. 5. 24., 2016
Csepregi Márta, Gugán Katalin: Subordination in Surgut Khanty, Uralic Syntax Days Budapest, 2016. 5. 19–21, 2016
Horváth Laura: Perifrastisten rakenteiden ja t(V)-johtimen käytöstä venäjän infinitiivien kаnssa udmurtin kielessä, Х Международный симпозиум «Языковые контакты народов Поволжья: актуальные проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики», Izsevszk, 2016. 5. 17–, 2016
Horváth Laura: On the functions of the Udmurt frequentative suffix., Uralic languages: synchrony and diachrony, Szentpétervár, 2015. 10. 15–17., 2015
Horváth Laura: Habituality in Udmurt., Langnet Summer School, Turku, 2014. 8. 18–22, 2014
Horváth Laura: Habituality in Udmurt., 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality (Chronos 11), Pisa, 2014. 6. 16–18, 2014
Horváth Laura: “Ӟучомем. И мар?” Attitűdök és határozói igeneves szerkezetek udmurt blogokban., 7th Budapest Uralic Workshop (BUW7), Budapest, 2014. 2. 3–5, 2014
Csepregi Márta: A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben, Finnugor Szeminárium, Budapest, 2014. 1. 4–5, 2014
Salánki Zsuzsa: Udmurt-Russian bilingualism in a suburb area: The changing practice in the use of minority and majority languages Complexity and Multimodality., 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3., 2016
Anastasia Saypasheva: Wür mala, šör mala –A magyar-mari frazeológiai kapcsolatokhoz, Pomozi Péter–Karácsony Fanni szerk: Néphagyomány és nyelvi hagyomány. A velünk élő hagyomány. A A Magyar nyelv Múzeumáért Egyesület, Széphalom (közlésre elfogadva)., 2018
Csepregi Márta: Surgutskij dialekt hantyjskogo jazyka, Hanty-Mansijsk: Obsko-ugorskij institut prikladnyh issledovanij i razrabotok, 2017
Pomozi Péter: Мӧҥгыштӧ марла. Шочмо йылме деч вийым налына! Домашний очаг –марийский язык. Черпаем силу в нашем родном языке!, Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza–Collegium Fenno-Ugricum, Budapest–Badacsonytomaj, 2017
Csepregi Márta: Infinitivus a szurguti hantiban, Nyelvtudományi Közlemények 112: 133–170, 2016
Csepregi Márta: Multi-functional participles in Surgut-Khanty, Nobufimi Inaba et al. (szerk): Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270: 57–72., 2014
Horváth Laura: Habitualitás kifejezése udmurt nyelvjárásokban, É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK, Piliscsaba, 99–125., 2015
Németh Szilvia: Subordering structures in Mansi conversations, Mantila, Harri et al (eds): Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts. University of Oulu, 2015. 226., 2015
Aleksander Yegorov – Salánki Zsuzsa: Udmurt gyermeknyelv: hallhatunk még ilyet? Nyelvelsajátítás és nyelvi veszélyeztetettség a sztenderd tükrében., Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konfe-rencia anyagaiból. Szerk: Kozmács István és Vančo Ildikó. Antológia Kiadó, Laki, 2016
Csepregi Márta: Surgutskij dialekt hantyjskogo jazyka, Hanty-Mansijsk: Obsko-ugorskij institut prikladnyh issledovanij i razrabotok, 2017
Pomozi Péter: Мӧҥгыштӧ марла. Шочмо йылме деч вийым налына! Домашний очаг –марийский язык. Черпаем силу в нашем родном языке!, Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza–Collegium Fenno-Ugricum, Budapest–Badacsonytomaj, 2017
Csepregi Márta: Infinitivus a szurguti hantiban, Nyelvtudományi Közlemények 112: 133–170, 2016
Horváth Laura: Aspect and code-switching in Udmurt: the case of the Russian infinitive + Udmurt kari̮ni̮/ kariš́ki̮ni̮., In Kovács, Magdolna, Ulriikka Puura & Outi Tánczos (eds.) Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. Uralica Helsingiensia 13. Helsinki: Finno-Ugrian Society., 2018
Csepregi Márta: Vyrazhenie subjektivnoj modal’nosti v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka, VESTNIK UGROVEDENIA 16:(1) pp. 88-98., 2014
Csepregi Márta: Skazki i rasskazy surgutskih hanty., Hanty-Mansijsk: Obsko-ugorskij institut prikladnyh issledovanij i razrabotok., 2015
Csepregi Márta: Markirovanie agensa infinitnyh konstrukcij v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka., Vestnik Ugrovedenija 2015/4. 69–77., 2015
Aleksander Yegorov – Salánki Zsuzsa: Udmurt gyermeknyelv: hallhatunk még ilyet? Nyelvelsajátítás és nyelvi veszélyeztetettség a sztenderd tükrében., Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konfe-rencia anyagaiból. Szerk: Kozmács István és Vančo Ildikó. Antológia Kiadó, Laki, 2016
Salánki Zsuzsa: The bilingualism of Finno-Ugric language speakers in the Volga Federal district, : Christel Stolz (szerk.) Language Empires in Comparative Perspectives. Berlin; München; Boston: Walter de Gruyter, pp. 237-264., 2015
Csepregi Márta: Vyrazhenie subjektivnoj modal’nosti v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka, VESTNIK UGROVEDENIA 16:(1) pp. 88-98., 2014
Csepregi Márta: Evidentiality in dialects of Khanty, Linguistica Uralica 50/3: 199–211., 2014
Salánki Zsuzsa: Az elnökök beszéde – a nyelvtervezés szerepe a kisebb finnugor nyelvek fennmaradásában., Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.): Nyelv – Társadalom – Kultúra Interkulturális és multikulturális perspektívák I. 607–612. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Bud, 2014
Lesznyikova Galina – Salánki Zsuzsa: Finnugor nyelv oktatása finnugor anyanyelvűek számára., Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk): Nyelv – Társadalom – Kultúra Interkulturális és multikulturális perspektívák II.365–370.MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budap, 2014
Horváth Laura: On the aspectual markers of the Udmurt language: Expressions of aspect in dialects., Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai Tanulmányok 20. Eötvös Lorá, 2013
Németh Szilvia: A manysi információstruktúrát kódoló konstrukcióinak egyik csomópontja., Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai Tanulmányok 20. Eötvös Lorá, 2013
Jefremova Tatyjana: Mondattani kontaktusszerkezetek megítélése és használata a városi marik beszédében., Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai Tanulmányok 20. Eötvös Lorá, 2013
Pomozi Péter: Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben., A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Szerk. Fazakas Emese, Juhász Dezső, T. Szabó Csilla, Terbe Erika. Nemzetközi Magyarságtudományi Tá, 2014
Pomozi Péter–Karácsony Fanni: Archaic linguistic features in Hungarian folk ballads., For the 60 th birthday of Mare Kõiva, 2014
Csepregi Márta: Az obi-ugrisztika egyik rejtélye, Folia Uralica Debreceniensia 21: 13–24., 2014
Csepregi Márta: Multi-functional participles in Surgut-Khanty, Nobufimi Inaba et al. (szerk): Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270: 57–72., 2014
Csepregi Márta: Marking the agent on non-finite verb forms in Surgut Khanty, Mantila, Harri et al (eds): Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts. University of Oulu, 2015. 234–235., 2015
Horváth Laura: Habitualitás kifejezése udmurt nyelvjárásokban, É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK, Piliscsaba, 99–125., 2015
Horváth Laura: Aspect and code-switching in Udmurt., Mantila, Harri et al (eds): Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts. University of Oulu, 2015. 219–220., 2015
Németh Szilvia: Subordering structures in Mansi conversations, Mantila, Harri et al (eds): Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts. University of Oulu, 2015. 226., 2015
Salánki Zsuzsa: Grammatical variation in spoken Udmurt, Mantila, Harri et al (eds): Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts. University of Oulu, 2015. 230., 2015
Pomozi Péter: A magánhangzó-harmónia ikonikus szerepéről egyes finnugor nyelvekben, Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Szerkesztette Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 68–87., 2015
Salánki Zsuzsa (szerk.): A többnyelvűség dinamikája, Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (sajtó alatt)., 2018
vissza »