A mitokondriális biogenezis aktiválása beige (brite) zsírsejtekben a NAD+ metabolizmus befolyásolásán keresztül  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108308
típus K
Vezető kutató Bay Péter
magyar cím A mitokondriális biogenezis aktiválása beige (brite) zsírsejtekben a NAD+ metabolizmus befolyásolásán keresztül
Angol cím The control of mitochondrial biogenesis and energy homeostasis through modulating NAD+ metabolism in beige (brite) adipocytes
magyar kulcsszavak NAD+, sirtuin, CD38, PARP, mitokondrium
angol kulcsszavak NAD+, sirtuin, CD38, PARP, mitochondrium
megadott besorolás
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Orvosi Vegytani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fodor Tamás
Kiss Borbála
Nagy Lilla Nikoletta
Szántó Magdolna
Tóth Attila
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-01-31
aktuális összeg (MFt) 28.000
FTE (kutatóév egyenérték) 7.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A beige (brite) zsírsejtek (BAC) a fehér zsírszövet egy, a környezeti hatásokra dinamikusan változó sejtpopulációját alkotják. Működésüket tekintve abban különböznek a "hagyományos" zsírsejtektől, hogy adrenerg stimulusra hatására nem csak lipolízis indukálódik, hanem a mitokondriális biogenezis is. Abból adódóan, hogy a fehér zsírszövet mennyisége arányaiban a harántcsíkolt izmokhoz hasonló, a szervezetben ezek az egyelőre kevéssé ismert BAC sejtek jelentős hőgeneráló kapacitással rendelkezhetnek.
A szervezet, vagy a sejtek energiállapotát több rendszer is érzékeli. Újabb keletű kutatások arra utalnak, hogy a NAD+ szint emelkedése is egy jelzés az alacsony energiatöltöttségről (NAD+-node hipotézis). Új kutatások kimutatták, NAD+ szint külső befolyásolásán keresztül szabályozható a mitokondriális aktivitás, amiben a SIRT1 enzimnek központi szerepe van. Munkánk célja annak tisztázása, hogy a NAD+ szint növelése akár NAD+ prekurzorok adásával, akár NAD+ lebontó enzimek gátlásával befolyásolja-e a BAC-ok működését.
Sejtes modelleken vizsgálni fogjuk, hogy a NAD+ prekurzorok adása, vagy a NAD+ lebontás gátlása megemeli-e mitokondriális aktivitást differenciált BSC sejtekben, ez együtt jár-e a NAD+ szint és a SIRT1 aktivitás növekedésével, illetve átrendezi-e más energiaszenzor útvonalak aktivitását. Hasonló kísérleteket fogunk elvégezni egereken is ahol a fenti biokémiai vizsgálatokon kívül funkcionális vizsgálatokat is tervezünk (pl. indirekt kalorimetria, vagy szövettan). Humán zsírszöveteken vizsgálni fogjuk, hogy okoz-e az elhízás olyan génexpressziós változást, ami a BAC-ok működésének változására utalhat.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Hipotézis: A beige (brite) zsírsejtek (BAC-ok) aktivitásának szabályzásában központi szerepet játszanak a NAD+ szint változásai. A NAD+ prekurzorok adása, vagy a NAD+ lebontás enzimeinek gátlása a NAD+ szint növelésén, illetve a SIRT1 aktiválásán keresztül a mitokondriális aktivitást és az energialeadást indukálja.

Megválaszolandó kérdések:
- Lehetséges-e mesenchimalis őssejteket (MSC) BAC sejtekké differenciáltatni, vagy csak a zsírszövet SVF (stromal-vascular fraction) sejtjei képesek erre?
- Kimutatható-e, hogy NAD+ prekurzorok adása, vagy a NAD+ lebontás enzimeinek gátlása a NAD+ szint növelésén, illetve a SIRT1 aktiválásán keresztül a mitokondriális aktivitást és az energialeadást indukálja BAC-ká differenciált MSC, vagy SVF sejtekben?
- A NAD+ prekurzorok adása, vagy a NAD+ lebontás enzimeinek gátlása egerekben képes-e befolyásolni a BAC funkciót?
- Normál testsúlyú (18.5<BMI<25), illetve elhízott (BMI>25) emberekből származó zsírsejtekben génexpressziós prolfilírozással kimutatható-e a BAC-ok csökkent aktivitása?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Ismert a mitokondriális funkció zavar, az energiaegyensúly felbomlása és különböző metabolikus betegségek közötti összefüggés. A legismertebb, ebbe a körbe tartozó betegségek az elhízás, illetve az ennek a talaján kialakuló metabolikus szindróma, II. típusú diabétesz, atherosclerosis, öregedés, stb. A közelmúlt kutatásai mutattak rá arra, hogy a mitokondriális funkció indukciója, illetve az energialeadás növelése kísérletes körülmények között javította az előbbi metabolikus betegségeket. Kutatásaink során egy olyan kevéssé ismert sejttípust, a beige zsírsejteket (BAC) vizsgáljuk, amely mennyiségénél fogva jelentős részt vállalhat az szervezet energialedásában, így aktivitásának emelkedése jótékony hatású lehet a fenti patológiás állapotokban. Ennek a lehetőségnek a kiaknázhatóságát vizsgáljuk az egér és humán kísérleteinkben.
A BAC-ok indukálására használt anyagok közül a niacin (nikotinsav, NA) nagy dózisban egyes diszlipidémiák kezelésére alkalmazott gyógyszer, hatékonysága, mellékhatásai ismertek. A nikotinsavamid-ribozid (NR) táplálékokban (pl. tej) található meg nagyobb mennyiségben. A rendelkezésre álló adatok alapján hosszútávú alkalmazása során nyilvánvaló mellékhatásokat nem ismertek fel. Ennek megfelelően a NR esetleg táplálékkiegészítő formájában alkalmazható a jövőben a BAC sejtek indukciójára. A PARP inhibitorok a klinikai kipróbálás különböző fázisaiban vannak, az eddigi adatok alapján jól tolerálható szerek kevés mellékhatással, azaz potenciálisan alkalmazhatóak lehetnek (a biztonságosság vizsgálata után) a fenti metabolikus eltérések kezelésére a BAC sejtek aktiválásán keresztül. Ezek az adatok arra utalnak, hogy az általunk vizsgálat anyagok könnyen alkalmazhatóak lehetnek az orvosi gyakorlatban.
A mitokondriális funkciózavarral (és ezen keresztül esetleg a BAC funkció zavarával) összefüggésbe hozható betegségek a népesség nagy részét érintik (például hazánkban, vagy Európában az obezitás prevalenciája kb. 20%). Ezek a betegségek csökkentik az élethosszat és az életminőséget, és jelentős kezelési költséggel járnak. Ennek megfelelően a pathomechanizmus pontosabb megértése, új terápiás célpontok kijelölése, illetve kezelési stratégiák megalkotása egyértelműen hasznos a társadalom számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az ún. metabolikus eredetű betegségek (pl. elhízás, a cukorbetegség egyes fajtái és az ezek talaján kialakuló idegrendszeri, szív és érrendszeri megbetegések) Magyarországon népbetegségnek számítanak. Úgy tűnik, hogy ezek a betegségek szorosan összefüggenek egy sejtszervecsének, a sejtek erőműveinek számító mitokondriumoknak az alulműködésével. Sőt a mitokondriumok működésének serkentése kísérletes körülmények között, állatmodellekben, javította a fenti betegségekben szenvedő állatok állapotát. Vizsgálatainkban egy újonnan leírt és kevéssé ismert sejttípust, az ún- beige, vagy brite (rövidítve BAC) zsírsejteket vizsgáljuk. Ezek a sejtek a zsírszövet alkotói, amelyek egyébként nehezen megkülönböztethetőek a normál zsírsejtektől, azonban bizonyos hatásokra (pl. hideg) aktiválódnak és jelentősen megnövelik a mitokondriumaik aktivitását. Az eddig megismert adatok arra utalnak, hogy a BAC sejtek aktiválása olyan mértékű mitokondriális aktivitásfokozódással járhat, hogy a fenti metabolikus állapotokat javíthatja.
Munkánk során olyan kis molekulaméretű anyagokat vizsgálunk, amelyek aktiválhatják a BAC sejteket. Célunk annak vizsgálata, hogy ezek a szerek sejteken, vagy állatokban létrehoznak-e olyan mértékű BAC aktivációt, ami elégséges lehet a metabolikus funkciók javítására. Másrészt emberi mintákon vizsgálni fogjuk, hogy bekövetkezik-e a BAC sejtek mennyiségének, vagy aktivitásának csökkenése az elhízás során. A vizsgált kis molekulasúlyú anyagok jelenlegi ismereteink szerint kevés és jól tolerálható mellékhatással rendelkeznek, így könnyen alkalmazhatóak lehetnek étrendi kiegészítőként, vagy az orvosi gyakorlatban gyógyszerként.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Beige (brite) adipocytes (BACs) represent a special cell population in white adipose tissue (WAT). BACs differ from “ordinary” adipocytes as they respond to adrenergic stimuli not only by enhancing lipolysis, but by inducing mitochondrial activity too. As the amount of WAT is comparable to the one of skeletal muscle it is possible that BAC activation may generate heat to similar extent as skeletal muscle.
There are numerous systems sensing cellular energy homeostasis. Recent research identified that the induction of NAD+ levels signal low energy charge (also termed the NAD+-node hypothesis). In fact, through the external modulation of NAD+ levels it is possible to fine tune mitochondrial activity primarily by modulating SIRT1 activity. Our aim is to assess whether the induction of NAD+ levels - either through the supplementation of NAD+ precursors, or through inhibiting NAD+ degrading enzymes – is capable of enhancing mitochondrial activity in BACs.
Using cellular models we will assess whether supplementation of NAD+ precursors, or the inhibition of NAD+ breakdown induces mitochondrial activity in BACs and whether it coincides with the induction of NAD+ levels and SIRT1 activity. Moreover, we will assess whether other energy sensor pathways are dysregulated. Similar experiments will be performed on mice. That model will enable functional investigations such as calorimetry or histology. We will assess on human WAT samples whether obesity may induce gene expression changes characteristic for the deterioration of BAC function.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Hypothesis: Changes in NAD+ levels are central events in the regulation of the function of beige (brite) adipocytes (BACs). Supplementation of NAD+ precursors, or inhibition of NAD+ degrading enzymes lead to the induction of NAD+ levels that through the activation of SIRT1 enhance mitochondrial activity and energy expenditure.

Questions to be answered:
- Is it possible to differentiate mesenchymal stem cells (MSCs) to BACs, or only the cells of the WAT stromal-vascular fraction can differentiate to BACs?
- Does the supplementation of NAD+ precursors, or the inhibition of NAD+ breakdown enzymes induce mitochondrial biogenesis and energy expenditure in MSC, or SVF cells differentiated to BAC through inducing NAD+ levels and SIRT1 activity?
- Does the supplementation of NAD+ precursors, or the inhibition of NAD+ breakdown enzymes influence BAC function in mice?
- Does BAC function decrease in the WAT of overweight/obese (BMI>25) individuals?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Hampered mitochondrial activity and energy balance characterize numerous metabolic diseases such as obesity and its sequeales metabolic syndrome, type II. diabetes, atherosclerosis, or ageing. Recent investigations have revealed that the induction of mitochondrial biogenesis improves the metabolic status under experimental conditions in the above pathologies. We will investigate that rather uncharacterized cell type in the white adipose tissue termed beige (brite) adipocytes (BACs). BACs probably play dominant role in fine tuning energy expenditure, therefore it’s activation might be beneficial in metabolic diseases. We aim to assess the exploitability of BAC activation in mouse and human investigations.
BACs will be activated by the application of NAD+ precursors and different inhibitors. Niacin (nicotinic acid, NA) is used in high doses in the therapy of dyslipidemias, therefore its efficiency and side effects are well characterized. Nicotinamide riboside (NR) is found in foodstuffs in abundance (e.g. milk) and investigations have not revealed any obvious side effects of its long term use. Therefore NR could be used as dietary supplement for the induction of BACs. PARP inhibitors are in different phases of clinical trials. Clinical investigations revealed good tolerability of PARP inhibitors, suggesting their possible applicability (after appropriate safety testing) to correct metabolic pathologies through enhancing BAC activity. Importantly, these features augur the applicability of our findings in medical practice.
Diseases that are linked to mitochondrial (and probably BAC) dysfunction affect a large portion of the population (the prevalence of obesity is ~20% in Hungary, or Europe), shorten lifespan, healthspan and quality of life and impose high treatment costs. Therefore better understanding of pathomechanism, identification of new therapeutic targets, strategies are of obvious social benefit.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Metabolic diseases (e.g. obesity, diabetes or the consequent diseases affecting the nervous or cardiovascular system) have high incidence in Hungary and the industrialized world. It seems that these diseases are related to the dysfunction of a cell orgranelle termed mitochondria that are considered the powerplants of cells. Moreover, experimental induction of mitochondrial activity improved metabolism in animal models of the above diseases. We are studying an uncharacterized cell type present in the adipose tissue called beige, or brite (BAC) adipocytes. These cells are not different from ordinary adipocytes in their appearance, however they respond to certain stimuli (e.g. cold) by enhancing the activity of their mitochondria. Available data on BACs suggest that this increment in mitochondrial activity may be sufficient to improve metabolic pathologies.
We are investigating small molecules that potentially induce BACs and we are assessing whether these drugs exert BAC activation sufficient to improve mitochondrial activity. Furthermore, we are investigating human samples to find correlation between human obesity and decrease in BAC function. The small molecules of interest are reported to have good tolerability, therefore are potential dietary supplements, or drugs.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az újonnan felfedezett beige zsírsejtek fontos szerepet játszanak az emberi szervezet energiaegyensúlyának szabályzásában. Kutatásaink során arra kerestünk választ, hogy a NAD+ szint modulálsa befolyásolja-e a beige zsírsejtek érését. Beállítottunk egy zsírsejt differenciációs modell, amelyben humán őssejteket differenciáltattunk beige és fehér zsírsejtekké. Eredményeink arra utalnak, hogy az AMPK aktivációja, illetve különböző gyógyszerek képesek (pl. clozapine) képes fehér zsírsejteket beige sejtekké transzdifferenciáltatni.
kutatási eredmények (angolul)
Beige adipocytes were discovered recently as a cell population that has pivotal role in the maintenance of the energy balance of the human body. Our research efforts aimed to assess whether beige biogenesis can be modulated through changes in the cellular NAD+ levels. We have set up a differentation model to produce beige and white adipocytes from human adipose tissue stem cells. Our data point towards the involvement of AMPK in beige differentiation and identified drugs, such as clozapine, that can interfere with beige differentiation or can induce the transdifferentiation of white adipocytes to beige adipocytes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108308
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mukhopadhyay P, Horváth B, Rajesh M, Varga ZV, Gariani K, Ryu D, Cao Z, Holovac E, Park O, Zhou Z, Xu MJ, Wang W, Godlewski G, Paloczi J, Nemeth BT, Persidsky Y, Liaudet L, Hasko G, Bai P, Boulares H, Auwerx J, Gao B, Pacher P: PARP inhibition protects against alcoholic and nonalcoholic steatohepatitis, J HEPATOL 66: pp. 589-600., 2017
Xu S, Bai P, Jin ZG: Sirtuins in cardiovascular health and diseases, TRENDS ENDOCRIN MET 27: (10) 677-678, 2016
Csóka B, Pacher P, Bai P, Haskó Gy: New piece in the jigsaw puzzle, DIABETES 64: (7) 2341-2343, 2015
Nagy L, Márton J, Vida A, Kis G, Bokor É, Kun S, Gönczi M, Docsa T, Tóth A, Antal M, Gergely P, Csóka B, Pacher P, Somsák L, Bai P: Glycogen phosphorylase inhibition improves β-cell function, BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 175: pp. 301-319., 2018
Csóka B, Törő G, Vindeirinho J, Varga ZV, Koscsó B, Németh ZH, Kókai E, Antonioli L, Suleiman M, Marchetti P, Cseri K, Deák Á, Virág L, Pacher P, Bai P, Haskó Gy: A2A adenosine receptors control pancreatic dysfunction in high-fat-diet induced obesity, FASEB JOURNAL 31: pp. 4985-4997., 2017
Trencsenyi G, Nagy G, Vida A, Denes N, Szabo JP, Kovacs T, Garai I, Bai P, Varga J, Kertesz I: Comparative in vitro and in vivo studies of Ga-68-labeled melanin-specific Procainamide (PCA) using different chelators, EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 43:(1) p. S453, 2016
Bay P, Bokor É, Docsa T, Gergely P, Kóder L, Kun S, Nagy K, Nagy L, Somsák L: Method for improving beta cell function, ajstromszám: 117099US-1423 - 62/207,929, 2015
Madi A, Cuaranta-Monroy I, Lenart K, Pap A, Mezei ZA, Kristof E, Olah A, Vamosi G, Bacso Z, Bai P, Fesus L: Browning deficiency and low mobilization of fatty acids in gonadal white adipose tissue leads to decreased cold-tolerance of transglutaminase 2 knock-out mice., BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 1862:(12) pp. 1575-1586., 2017
Iván J, Major E, Sipos A, Kovács K, Horváth D, Tamás I, Bay P, Dombrádi V, Lontay B: The short-chain fatty acid propionate inhibits adipogenic differentiation of human chroion-derived mesenchymal stem cells through the free fatty acid receptor 2, STEM CELLS AND DEVELOPMENT 26: pp. 1724-1733., 2017
György Trencsényi, Noémi Dénes, Gábor Nagy, Adrienn Kis, András Vida, Flóra Farkas, Judit P Szabó, Tünde Kovács, Ervin Berényi, Ildikó Garai, Péter Bai, János Hunyadi, István Kertész: Comparative preclinical evaluation of 68Ga-NODAGA and 68Ga-HBED-CC conjugated procainamide in melanoma imaging, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 139: pp. 54-64., 2017
Bai P: Egy sokoldalú sejtszervecske, a mitokondrium és a hozzá kapcsolódó metabolikus reguláció, BIOKÉMIA: A MAGYAR BIOKÉMIAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 41:(1) pp. 16-34., 2017
Simon Á, Jávor A, Bai P, Oláh J, Czeglédi L: Reference gene selection for reverse transcription quantitative polymerase chain reaction in chicken hypothalamus under different feeding status, JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 102:(1) pp. 286-296., 2018
Marton J, Fodor T, Nagy L, Vida A, Kis G, Brunyanszki A, Antal M, Lüscher B, Bai P: PARP10 (ARTD10) modulates mitochondrial function, PLOS ONE 13:(1) pp. 1-22., 2018
Kertész I, Vida A, Nagy G, Emri M, Farkas A, Kis A, Angyal J, Dénes N, Szabó PJ, Kovács T, Bai P, Trencsényi Gy: In Vivo Imaging Of Experimental Melanoma Tumors Using The Novel Radiotracer 68Ga-NODAGA-Procainamide (PCA), J CANCER &: &, 2017
Mikó E, Kovács T, Fodor T, Bai P: Methods to assess the role of poly(ADP-ribose) polymerases in regulating mitochondrial oxidative function, METHODS MOL BIOL &: &, 2017
Mukhopadhyay P, Horváth B, Rajesh M, Varga ZV, Gariani K, Ryu D, Cao Z, Holovac E, Park O, Zhou Z, Xu MJ, Wang W, Godlewski G, Paloczi J, Nemeth BT, Persidsky Y, Liaudet L, Hasko G, Bai P, Boulares H, Auwerx J, Gao B, Pacher P: PARP inhibition protects against alcoholic and nonalcoholic steatohepatitis, J HEPATOL In press: In press, 2017
Vida A, Márton J, Mikó E, Bai P: Metabolic roles of poly(ADP-ribose) polymerases, SEMIN CELL DEV BIOL &: &, 2017
Abdul-Rahman O, Kristóf E, Doan-Xuan QM, Vida A, Nagy L, Horváth A, Simon J, Maros T, Szentkirályi I, Palotás L, Debreceni T, Csizmadia P, Szerafin T, Fodor T, Szántó M, Tóth A, Bacsó Zs, Kiss B, Bai P: AMP-activated kinase (AMPK) activation by AICAR in human white adipocytes derived from pericardial white adipose tissue stem cells induces a partial beige-like phenotype, PLOS ONE 11: (6), 2016
E Kristóf, Q-M Doan-Xuan, AK Sárvári, Á Klusóczki, P Fischer-Posovszky, M Wabitsch, Z Bacso, P Bai, Z Balajthy, L Fésüs: Clozapine modifies the differentiation program of human adipocytes inducing browning, TRANSL PSYCHIAT 6: , 2016
Mikó E, Vida A, Bai P: Translational aspects of the microbiome – to be exploited, CELL BIOL TOXICOL 32: 153-156, 2016
Papp T, Krisztina Hollo K, Meszar-Katona E, Nagy Z, Polyak A, Miko E, Bai P, Felszeghy Sz: TLR signaling can modify the mineralization of tooth germ, ACTA ODONTOL SCAND 74: (4) 307-314, 2016
Xu S, Bai P, Jin ZG: Sirtuins in cardiovascular health and diseases, TRENDS ENDOCRIN MET 27: (10) 677-678, 2016
Xu S, Yin M Koroleva M, Mastrangelo MA, Zhang W, Bai P, Little PJ, Zheng GJ: SIRT6 protects against endothelial dysfunction and atherosclerosis in mice, AGING-US 8: (5) 1064-1082, 2016
Kiss B, Szántó M, Szklenár M, Brunyánszki A, Marosvölgyi T, Sárosi E, Remenyik É, Gergely P, Virág L, Decsi T, Rühl R, Bai P: Poly(ADP) ribose polymerase-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism in a murine model of contact hypersensitivity, MOL MED REP 11: 2861-2867, 2015
Emri E, Miko E, Bai P, Boros G, Nagy G, Rózsa D, Juhász T, Hegedűs Cs, Horkay I, Remenyik É, Emri G: E ffects of non - toxic zinc exposure on human epidermal keratinocytes, METALLOMICS 7:(3) pp. 499-507., 2015
Bai, Csóka B: New route for the activation of poly(ADP-ribose) polymerase-1 – a passage that links poly(ADP-ribose) polymerase-1 to lipotoxicity?, BIOCHEM J 469: (2) 9-11, 2015
Kristóf E, Doan-Xuan QM, Bai P, Bacso Zs, Fésüs L: Laser-scanning cytometry can quantify human adipocyte browning and proves effectiveness of irisin, SCI REP 5: 12450, 2015
Vida A, Abdul-Rahman O, Mikó E, Brunyánszki A, Bai P: Poly(ADP-ribose) polymerases in aging – friend or foe?, CURR PROTEIN PEPT SCI 17: pp. 705-715., 2016
Fodor T, Szántó M, Abdul-Rahman O, Nagy L, Dér Á, Kiss B, Bai P: AICAR treatment sensitizes MCF-7 cells to methotrexate, arrests cell cycle and reverses Warburg metabolism, PLOS ONE 11: (2) 1-16, 2016
Papp T, Krisztina Hollo K, Meszar-Katona E, Nagy Z, Polyak A, Miko E, Bai P, Felszeghy Sz: TLR signaling can modify the mineralization of tooth germ, ACTA ODONTOL SCAND 74: (4) 307-314, 2016
Mikó E, Vida A, Bai P: Translational aspects of the microbiome – to be exploited, CELL BIOL TOXICOL 32: 153-156, 2016
Xu S, Yin M Koroleva M, Mastrangelo MA, Zhang W, Bai P, Little PJ, Zheng GJ: SIRT6 protects against endothelial dysfunction and atherosclerosis in mice, AGING-US 8: (5) 1064-1082, 2016
Abdul-Rahman O, Kristóf E, Doan-Xuan QM, Vida A, Nagy L, Horváth A, Simon J, Maros T, Szentkirályi I, Palotás L, Debreceni T, Csizmadia P, Szerafin T, Fodor T, Szántó M, Tóth A, Bacsó Zs, Kiss B, Bai P: AMP-activated kinase (AMPK) activation by AICAR in human white adipocytes derived from pericardial white adipose tissue stem cells induces a partial beige-like phenotype, PLOS ONE 11: (6), 2016
Mikó E, Kovács T, Fodor T, Bai P: Methods to assess the role of poly(ADP-ribose) polymerases in regulating mitochondrial oxidative function, METHODS MOL BIOL 1608: pp. 185-200., 2017
Kertész I, Vida A, Nagy G, Emri M, Farkas A, Kis A, Angyal J, Dénes N, Szabó PJ, Kovács T, Bai P, Trencsényi Gy: In Vivo Imaging Of Experimental Melanoma Tumors Using The Novel Radiotracer 68Ga-NODAGA-Procainamide (PCA), J CANCER 139: pp. 54-64., 2017
E Kristóf, Q-M Doan-Xuan, AK Sárvári, Á Klusóczki, P Fischer-Posovszky, M Wabitsch, Z Bacso, P Bai, Z Balajthy, L Fésüs: Clozapine modifies the differentiation program of human adipocytes inducing browning, TRANSL PSYCHIAT 6:, 2016
Vida A, Márton J, Mikó E, Bai P: Metabolic roles of poly(ADP-ribose) polymerases, SEMIN CELL DEV BIOL 63: pp. 135-143., 2017
Fodor T, Mikó E, Vida A, Kovács T, Abdul-Rahman O, Nagy L, Trencsényi Gy, Bai P: New ways to revert Warburg-type metabolism., FEBS3+ meeting, Protoroz, Slovenia, 2015
Kristof EK, Gyory F, Doan-Xuan QM, Bai P, Bacso Zs, Fesus L: Functional characterization and gene expression pattern in ex vivo differentiated „beige” and brown adipocytes., FEBS3+ meeting, Protoroz, Slovenia, 2015
Czinege R, Yang C, Bai P, Snapp EL, Schmidt M, Virag L, Tar K: Finding new regulatory function for the proteasome activator PA200 in a cellular model for Huntington’s disease., FEBS3+ Portoroz, Slovenia, 2015
Madi A, Cuaranta IM, Lenart K, Veres T, Mocsar G, Bai P, Fesus L: Altered development of adipose tissue may contribute to the decreased tolerance to cold exposure oftransglutaminase knock-out mice., FEBS3+ Portoroz, Slovenia, 2015
Nagy L, Docsa T, Tóth A, Somsák L, Fodor T1, Gönczi M, Gergely P, Bai P: Glycogen phosphorylase inhibition has positive effect on metabolism., FEBS3+ Portoroz, Slovenia, 2015
Bai P, Nagy L, Fodor T , Liaudet L, Pacher P: Poly(ADP-ribose) polymerases as modulators of mitochondrial activity, TRENDS ENDOCRIN MET 26(2) 75-83, 2015
Bai P: Biology of poly(ADP-ribose) polymerases - the factotums of cell maintenance, MOL CELL 58:947-958, 2015
Szántó M, Bai P: Poly(ADP-ribose) polymerases and mitochondria, In: & V Vijaya Padma (szerk.) (szerk.) Mitochondrial Diseases and Therapy: Life Sciences. Irving: SM Group, 2016. pp. &., 2016
Vida A, Abdul-Rahman O, Mikó E, Brunyánszki A, Bai P: Poly(ADP-ribose) polymerases in aging – friend or foe?, CURR PROTEIN PEPT SCI &: &, 2016
Bai, Csóka B: New route for the activation of poly(ADP-ribose) polymerase-1 – a passage that links poly(ADP-ribose) polymerase-1 to lipotoxicity?, BIOCHEM J 469: (2) 9-11, 2015
Csóka B, Pacher P, Bai P, Haskó Gy: New piece in the jigsaw puzzle, DIABETES 64: (7) 2341-2343, 2015
Kristóf E, Doan-Xuan QM, Bai P, Bacso Zs, Fésüs L: Laser-scanning cytometry can quantify human adipocyte browning and proves effectiveness of irisin, SCI REP 5: 12450, 2015
Fodor T, Szántó M, Abdul-Rahman O, Nagy L, Dér Á, Kiss B, Bai P: AICAR treatment sensitizes MCF-7 cells to methotrexate, arrests cell cycle and reverses Warburg metabolism, PLOS ONE 11: (2) 1-16, 2016
Papp T, Krisztina Hollo K, Meszar-Katona E, Nagy Z, Polyak A, Miko E, Bai P, Felszeghy Sz: TLR signaling can modify the mineralization of tooth germ, ACTA ODONTOL SCAND 2016: 1-8, 2016
KISS B, BÍRÓ T, BAI P, GÁSPÁR K, BODNÁR E, KERTÉSZ ZS, SZIKSZAI Z, JUHÁSZ I, REMENYIK É, HUNYADI J, KISS ÁZ: A fizikai fényvédôk biológiai hatásainak áttekintése, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 3: 94, 2014
Kiss B, Szántó M, Szklenár M, Brunyánszki A, Marosvölgyi T, Sárosi E, Remenyik É, Gergely P, Virág L, Decsi T, Rühl R, Bai P: PARP-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism in a murine model of contact hypersensitivity, MOL MED REP &: &, 2014
Nagy D, Gönczi M, Dienes B, Szöőr Á, Fodor J, Nagy Z, Tóth A, Fodor T, Bai P, Szücs G, Rusznák Z, Csernoch L: Silencing the KCNK9 potassium channel (TASK-3) gene disturbs mitochondrial function, causes mitochondrial depolarization, and induces apoptosis of human melanoma cells., ARCH DERMATOL RES 306: (10) 885-902, 2014
Robaszkiewicz A, Valkó Z, Kovács K, Hegedűs C, Bakondi E, Bai P, Virág L: The role of p38 signaling and poly(ADP-ribosyl)ation-induced metabolic collapse in the osteogenic differentiation-coupled cell death pathway., FREE RADICAL BIO MED 76: 69-79, 2014
Szántó M, Brunyánszki A, Márton J, Vámosi Gy, Nagy L, Fodor T, Kiss B, Virág L, Gergely P, Bai P: Deletion of PARP-2 induces hepatic cholesterol accumulation and decrease in HDL levels, BBA-MOL BASIS DIS 1842: (4) 594-602, 2014
Xu S, Bai P, Little P, Liu P: Poly(ADP-ribose) Polymerase-1 (PARP1) in Atherosclerosis: From Molecular Mechanisms to Therapeutic Potential, MED RES REV 34: (3) 644-675, 2014
El-Hamoly T, Hegedűs Cs, Lakatos P, Kovács K, Bai P, El-Ghazaly MA El-Denshary ES, Szabó É, Virág L: Activation of poly(ADP-ribose) polymerase-1 delays wound healing by regulating keratinocyte migration and production of inflammatory mediators, MOL MED 20: 363-371, 2014
Gönczi M, Nagy D, Nagy Zs, Tóth A, Fodor J, Dienes B, Bai P, Szűcs G, Rusznák Z, Csernoch L: Effects of stable gene silencing of KCNK9 (TASK-3) on mitochondrial function and , survival of human melanoma cells., Conference of te Physiological Society, London, 2014
Kristof EK, Minh DX, Bai P, Bacsó Zs, Fésüs L: Irisin modifies the differentiation program of subcutaneous human white adipocytes and induces “browning”., FEBS-EMBO Conference Paris, France, 2014
Nagy L, Docsa T, Tóth A, Somsák L, Fodor T, Gergely P, Bai P: Beneficial metabolic changes induced by glycogen phosphorylase inhibitor treatment., FEBS-EMBO Conference Paris, France, 2014
Fodor T, Szántó M, Márton J, Nagy L, Bai P: Study of anti-Warburg effect of AMPK activators and antimetabolite drugs on MCF7 cell model, FEBS-EMBO Conference Paris, France, 2014
Fodor T, Szántó M, Márton J, Nagy L, Bai P: Study of anti-Warburg effect of AMPK activators and antimetabolite drugs on MCF7 cell model., MBKE Debrecen 2014, 2014
Márton J, Szántó M, Nagy L, Fodor T, Kiss B, Bai P: The role of poly(ADP-ribose) polymerase-2 in the cholesterol homeostasis., MBKE Debrecen 2014, 2014
Kiss B, Szántó M, Szklenár M, Marosvölgyi T, Remenyik É, Gergely P, Virág L, Decsi T, Rühl R, Bai P: PARP-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism in a murine model of contact hypersensitivity., MBKE Debrecen 2014, 2014
Szántó M, Brunyánszki A, Canto C, Kiss B, Bai P: Mitochondrial regulatory role of poly(ADP-ribose) polymerases., Targeting the mitochondria, Berlin, Germany, 2014
Szántó M, Brunyánszki A, Márton J, Nagy L, Fodor T, Kiss B, Bai P: The role of poly(ADP-ribose) polymerase enzymes int he regulation of cholesterol homeostasis, Frontiers in Metabolism: From Molecular Physiology to Systems Medicine EMBL Heidelberg 2014, 2014
Fodor T, Szántó M, Márton J, Nagy L, Bai P: The analysis of AMPK activation in MCF7 cell model., Seahorse training, Cambridge, 2014
Nagy L, Docsa T, Tóth A, Somsák L, Fodor T, Gergely P, Bai P: Glycogen phosphorylase inhibitors enhance pancreatic β –cell function and hepatic mitochondrial metabolism., MBKE Debrecen, 2014
Hegedűs Cs, Boros G, Emri E, Mikó E, Emri G, Bai P, Remenyik É: The implication of mitochondria in the UVB-driven pathways., ESDR Copenhagen, 2014
Szántó M, Brunyánszki A, Márton J, Nagy L, Fodor T, Kiss B, Virág L, Bai P: PARP-2 interferes with cholesterol and lipoprotein metabolism., Cold Spring Harbor Symposium: The Parp Family & Friends:Gene Regulation & Beyond. Cold Spring Harbor, USA – meghívott előadó, 2014
Szántó M, Brunyánszki A, Márton J, Nagy L, Fodor T, Kiss B, Bai P: The role of PARP-2 in the regulation of SREBP1., MBKE 2014 Debrecen - meghívott előadó, 2014
Kristóf E, Doan-Xuan QM, Bai P, Bacso Zs, Fésüs L: Laser-scanning cytometry can quantify human adipocyte browning and proves effectiveness of irisin, Scientific Reports - bírálat alatt, 2015
Bai P, Nagy L, Fodor T , Liaudet L, Pacher P: Poly(ADP-ribose) polymerases as modulators of mitochondrial activity, TRENDS ENDOCRIN MET &: &, 2014
Bai P: Biology of poly(ADP-ribose) polymerases - the factotums of cell maintenance, MOL CELL &: &, 2015
Emri E, Miko E, Bai P, Boros G, Nagy G, Rózsa D, Juhász T, Hegedűs Cs, Horkay I, Remenyik É, Emri G: E ffects of non - toxic zinc exposure on human epidermal keratinocytes, METALLOMICS &: &, 2015
Kiss B, Szántó M, Szklenár M, Brunyánszki A, Marosvölgyi T, Sárosi E, Remenyik É, Gergely P, Virág L, Decsi T, Rühl R, Bai P: Poly(ADP) ribose polymerase-1 ablation alters eicosanoid and docosanoid signaling and metabolism in a murine model of contact hypersensitivity, MOL MED REP 11: 2861-2867, 2015
Csóka B, Koscsó B, Törő G, Kókai E, Virág L, Németh ZH, Pacher P, Bai P, Haskó Gy: A2B adenosine receptors prevent adipose tissue inflammation and insulin resistance by maintaining alternative macrophage activation, DIABETES 63: (3) 850-866, 2014
Nagy D, Gönczi M, Dienes B, Szöőr Á, Fodor J, Nagy Z, Tóth A, Fodor T, Bai P, Szücs G, Rusznák Z, Csernoch L: Silencing the KCNK9 potassium channel (TASK-3) gene disturbs mitochondrial function, causes mitochondrial depolarization, and induces apoptosis of human melanoma cells, ARCH DERMATOL RES 306: 885, 2014
Robaszkiewicz A, Valkó Z, Kovács K, Hegedűs C, Bakondi E, Bai P, Virág L: The role of p38 signaling and poly(ADP-ribosyl)ation-induced metabolic collapse in the osteogenic differentiation-coupled cell death pathway., FREE RADICAL BIO MED 76: 69-79, 2014
Bai P: A sokoldalú mitokondrium, DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 354-359., 2015
Trencsenyi G, Nagy G, Vida A, Angyal J, Denes N, Szabo JP, Kovacs T, Garai I, Bai P, Kertesz I: Investigation of experimental melanoma tumors using the novel melanin specific radiotracer Ga-68-NODAGA-Procainamide (PCA), EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 43:(1) pp. S452-S453, 2016
vissza »